Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CIETUŠĀ TIESĪBAS,TO NODROŠINĀŠANASGARANTIJAS LATVIJASKRIMINĀLPROCESĀRēzeknes tiesas priekšsēdētāja A.Jermacāne
Kriminālprocesa likuma mērķis• Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādukriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīv...
“noziedzīgā nodarījumā cietusī persona”ir/nav “cietušais kriminālprocesā”• noziedzīgā nodarījumā cietusī persona (t.i. per...
Būt vai nebūt par“cietušo kriminālprocesā”?• Atbilde uz šo jautājumu saistāma ar atbildi uzjautājumu – vēlos vai nevēlos i...
Cietušā tiesības un pienākumi• Tiesības – KPL 97-101.p.• ! Cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītaj...
Cietušā tiesību vispārīgie principi(KPL 97.)• tiesības iesniegt kompensācijas pieteikumu;• savu tiesību īstenošanai izmant...
Cik liela ir noziedzīgā nodarījumācietušās personas iespēja ietekmētprocesa uzsākšanu un turpināšanu?• Cietušās personas i...
..pirms procesa uzsākšanas• Cietušā uzskats tiek respektēts, ja NNietilpst vienā no šādām kategorijām• Tas ir publiskās ap...
NN izdarītāja unNN cietušāattiecībasPirms procesauzsākšanasProcesa laikāCietušās personasiespējas izšķirošinoteikt – būt v...
Cietušās personas iespējas ietekmēt vienkāršoto formu piemērošanuNosacīta KP izbeigšanaProkurora priekšraksts par soduVien...
Cietušā tiesības piedalītiespirmstiesas kriminālprocesā (1)• iepazīties ar kriminālprocesa reģistru, pieteikt noraidījumu ...
Cietušā tiesības piedalītiespirmstiesas kriminālprocesā (2)• pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt totiesai n...
Cietušā tiesības 1.instances tiesā• 1) savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;• 2) pieteikt noraidījumu tiesas sas...
Eiropas Parlamenta un PadomesDirektīva 2012/29/ES(25.10.2012.)nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta unaizsardzības m...
Direktīva par cietušā tiesībām• Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņasbrīža ar kompetento iestādi, t.sk.- kāda veida...
Direktīva par cietušā tiesībām (2)Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža arkompetento iestādi, t.sk- par proce...
Direktīva par cietušā tiesībām (3)• Tiesības saņemt informāciju par savu lietu,t.sk. saņemt informāciju, kas cietušajiem ļ...
Direktīva par cietušā tiesībām (4)• Tiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem ;• Tiesības izvairīties no saskarsmes starp c...
Direktīva par cietušā tiesībām (5)• Tiesības uz cietušo aizsardzībukriminālmeklēšanas laikā, t.sk.- cietušā iztaujāšana be...
Cietušā izšķirošas iespējas ietekmētprocesa esamību – ieguvums vaizaudējums?+• Cietušā lomas palielināšanās• “iesaistības”...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

1.272 visualizaciones

Publicado el

Prezentācija reģionālo semināru ietvaros projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur".

Plašāk par reģionālajiem semināriem: http://www.providus.lv/public/27818.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Publicado en: Noticias y política
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • krim
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

 1. 1. CIETUŠĀ TIESĪBAS,TO NODROŠINĀŠANASGARANTIJAS LATVIJASKRIMINĀLPROCESĀRēzeknes tiesas priekšsēdētāja A.Jermacāne
 2. 2. Kriminālprocesa likuma mērķis• Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādukriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvuKrimināllikuma normu piemērošanu unkrimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumubez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē.
 3. 3. “noziedzīgā nodarījumā cietusī persona”ir/nav “cietušais kriminālprocesā”• noziedzīgā nodarījumā cietusī persona (t.i. persona,kurai ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums)var nebūt cietušais kriminālprocesā• Lai persona kļūtu par cietušo kriminālprocesā,nepieciešami sekojoši priekšnoteikumi (KPL 95.p.)– viņai ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums (t.i. –morālais aizskārums, fiziskas ciešanas, mantisks zaudējums,– morālais kaitējums viņai nav nodarīts kā noteiktassabiedrības grupas vai daļas pārstāvim;– viņa izteikusi piekrišanu būt par cietušo kriminālprocesā(KPL 96.p.)– viņa atzīta par cietušo ar procesa virzītāja lēmumu
 4. 4. Būt vai nebūt par“cietušo kriminālprocesā”?• Atbilde uz šo jautājumu saistāma ar atbildi uzjautājumu – vēlos vai nevēlos ieņemt aktīvupozīciju procesā?• Atsevišķu nodarījumu gadījumā (KL 130.p.,131.,136.,157.,159.p.1.d.,180.p., 185.p.1.d., 197.p., 260.p.1.d, u.c lietās, ko var ierosināttikai pēc cietušā iesnieguma) cietušai personai irizšķirošas iespējas ietekmēt to, vai process vispārbūs vai nebūs, turpināsies vai neturpināsies
 5. 5. Cietušā tiesības un pienākumi• Tiesības – KPL 97-101.p.• ! Cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajāapjomā ! (KPL 97.p.7.d.)• Pienākumi – KPL 103.p.Pienākums ierasties kriminālprocesa veikšanai pilnvarotāsamatpersonas norādītajā laikā un vietā un piedalīties izmeklēšanasdarbībā.Cietušajam nav pienākuma izmantot savas procesuālāstiesības un viņu nevar aicināt vai pakļaut piespieduatvešanai, ja viņš netiek aicināts sakarā ar nepieciešamībupiedalīties izmeklēšanas darbībā.
 6. 6. Cietušā tiesību vispārīgie principi(KPL 97.)• tiesības iesniegt kompensācijas pieteikumu;• savu tiesību īstenošanai izmantot pārstāvi;• izlīgt ar personu, kura viņam nodarījusikaitējumu;• nepiekrist viņa attēla, kas iegūts procesuālodarbību laikā, publiskošanai plašsaziņaslīdzekļos, ja tas nav nepieciešams n/n atklāšanai;• piedalīties kriminālprocesā visāskriminālprocesa stadijās
 7. 7. Cik liela ir noziedzīgā nodarījumācietušās personas iespēja ietekmētprocesa uzsākšanu un turpināšanu?• Cietušās personas ietekme atkarīga no– kriminālprocesa veida– personīgās attieksmes un pozīcijas– juridisko zināšanu apjoma– kvalitatīvas juridiskās palīdzības
 8. 8. ..pirms procesa uzsākšanas• Cietušā uzskats tiek respektēts, ja NNietilpst vienā no šādām kategorijām• Tas ir publiskās apsūdzības process, taču to uzsāktvar tikai tad, ja saņemts cietušā iesniegums• Daļēji – arī pārējo publiskās apsūdzības procesuuzsākšanā, piešķirot pārsūdzības tiesības paratteikumu uzsākt kriminālprocesu
 9. 9. NN izdarītāja unNN cietušāattiecībasPirms procesauzsākšanasProcesa laikāCietušās personasiespējas izšķirošinoteikt – būt vainebūt procesamIzlīgumsCietušās personasietekme vienkāršotoprocesa formupiemērošanā
 10. 10. Cietušās personas iespējas ietekmēt vienkāršoto formu piemērošanuNosacīta KP izbeigšanaProkurora priekšraksts par soduVienošanās processLietas izskatīšana tiesā bezpierādījumu pārbaudesSaīsinātais processProcess neatliekamības kārtībāKPL 417.p. – var pārsūdzēt pieņemtolēmumuKPL 420.p. Var piemērot tikai tad, jakompensējis cietušajam radīto kaitējumuIr tiesības izteikt viedokli par vienošanāsprocesa iespējamo piemērošanu, tiesībaspiedalīties vienošanās izskatīšanā tiesā,tiesības pārsūdzēt pieņemto nolēmumu.Vienošanās protokolā jāietver ar NN radītākaitējuma apmēru un vienošanos par tāatlīdzināšanuCietušais ietekmēt nevarCietušais ietekmēt nevarKPL 499. – jānoskaidro cietušā viedoklis
 11. 11. Cietušā tiesības piedalītiespirmstiesas kriminālprocesā (1)• iepazīties ar kriminālprocesa reģistru, pieteikt noraidījumu tajānorādītajām personām;• iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas un citu darbībuveikšanu;• iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tānodošanas izpildei un iesniegt pieteikumu par tā grozīšanu, jaekspertīze tiek izdarīta pēc viņa paša pieteikuma;• likumā noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzības par kriminālprocesaveikšanai pilnvarotas amatpersonas rīcību;• likumā noteiktajos gadījumos, termiņos un kārtībāpārsūdzēt procesuālos lēmumus;
 12. 12. Cietušā tiesības piedalītiespirmstiesas kriminālprocesā (2)• pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt totiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas,kuri tieši attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuruviņam nodarīts kaitējums, ja tās nav izsniegtas agrāk, vaiar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietasmateriāliem;• pieteikt izmeklēšanas tiesnesim lūgumu iepazīstinātviņu ar speciālo izmeklēšanas darbību materiāliem, kurinetiek pievienoti krimināllietai (pirmdokumentiem).• aptaujā un nopratināšanā cietušajam ir arī visasliecinieka tiesības un pienākumi.
 13. 13. Cietušā tiesības 1.instances tiesā• 1) savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;• 2) pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, atsevišķam tiesnesim,valsts apsūdzības uzturētājam un ekspertam;• 3) pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā;• 4) izteikt savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu;• 5) piedalīties katra tiesā pārbaudāma pierādījuma tiešā unmutvārdos veiktā pārbaudē;• 6) iesniegt pieteikumus;• 7) uzstāties tiesas debatēs;• 8) iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu;• 9) pārsūdzēt tiesas nolēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
 14. 14. Eiropas Parlamenta un PadomesDirektīva 2012/29/ES(25.10.2012.)nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta unaizsardzības minimālos standartusMērķis:nodrošināt, lai noziegumos cietušie saņemtuatbilstīgu informāciju, atbalstu un aizsardzību unvarētu piedalīties kriminālprocesā
 15. 15. Direktīva par cietušā tiesībām• Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņasbrīža ar kompetento iestādi, t.sk.- kāda veida atbalstu (piem. medicīnisko palīdzību,psiholoģisko atbalstu, alternatīvo mājokli) viņi varsaņemt un no kā;- kā un uz kādiem nosacījumiem var saņemtjuridisko palīdzību u.c. konsultāciju;- kā un ar kādiem nosacījumiem var saņemtkompensāciju
 16. 16. Direktīva par cietušā tiesībām (2)Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža arkompetento iestādi, t.sk- par procedūru sūdzību iesniegšanai, ja nav ievērotas viņatiesības;- kontaktinformāciju saziņai par viņa lietu;- par pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem;- kā un ar kādiem nosacījumiem var saņemt atlīdzību parizdevumiem, kas radušiem piedaloties kriminālprocesā
 17. 17. Direktīva par cietušā tiesībām (3)• Tiesības saņemt informāciju par savu lietu,t.sk. saņemt informāciju, kas cietušajiem ļauj zinātpašreizējo stāvokli kriminālprocesā, izņemotgadījumus , kad šādas informācijas saņemšanavar negatīvi ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu;• Tiesības uz piekļuvi cietušo atbalsta dienestiem• Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijaspakalpojumu kontekstā
 18. 18. Direktīva par cietušā tiesībām (4)• Tiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem ;• Tiesības izvairīties no saskarsmes starp cietušoun likumpārkāpēju telpās, kur notiekkriminālprocess, ja vien tas nav vajadzīgsizmeklēšanas nolūkiem;
 19. 19. Direktīva par cietušā tiesībām (5)• Tiesības uz cietušo aizsardzībukriminālmeklēšanas laikā, t.sk.- cietušā iztaujāšana bez nepamatotas kavēšanās;- pēc iespējas mazāks cietušā iztaujāšanu skaits;Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību (attiecas arīuz cietušā ģimenes locekļiem)
 20. 20. Cietušā izšķirošas iespējas ietekmētprocesa esamību – ieguvums vaizaudējums?+• Cietušā lomas palielināšanās• “iesaistības” sajūta• Uzmanības neveltīšana lietām,kuras pat iesaistītajiem nešķietpietiekami svarīgas u.c.-• Atteikšanās no sabiedrībaskopējām interesēm kākrimināltiesiski aizsargātaskategorijas• Jautājums – būt vai nebūt/ tiktsodītam vai nē nav atkarīgs nonodarījuma būtības, bet ganiesaistīto personu spējāmvienoties• Bez aizsardzības paliekpersonas, kuras pašas sevipilnvērtīgi aizsargāt nevar u.c.

×