XXII Congreso de Enciga

Red de Buenas PrácTICas 2.0
Red de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
OBRADOIRO:Experimentación didác TIC a. Descartes e Newton XXII CONGRESO ENCIGA I.E.S. Pintor Colmeiro. silleda Xosé Eixo Blanco. TUTOR EDA MªPilar Anta Fernández, Juan Carlos Ares Rodríguez EDA 2008 Newton  MªIsabel Hermida Rodríguez, Xosé Anxo Fernández Alonso EDA 2009 Descartes
OBRADOIRO: Experimentación didác TIC a: Descartes e Newton Programa MªPilar Anta Fernández MªIsabel Hermida Rodríguez Juan Carlos Ares Rodríguez Xosé Anxo Fernández Alonso
http://descartes.cnice.mec.es Proxecto Descartes
Obxectivo : Promover novas formas de aprendizaxe das Matemáticas integrando as TIC na aula como ferramenta didáctica.  Cursos de formación: Descartes básico Descartes 2 Descartes na aula Materiais agrupados por: Unidades didácticas EDAD Aplicacións Miscelánea Zona de navegación: Presentación  Instalación  Buscador  … Proxecto Descartes
Escena Descartes Proxecto Descartes
E D A D Proxecto Descartes
E D A D Proxecto Descartes
E D A D Proxecto Descartes
E D A D TEORÍA Escena Descartes Contidos Exercicios ÍNDICE Avaliación Navegación páxinas Proxecto Descartes
Proxecto Descartes
Descartes Básico
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OBXECTIVOS Descartes Básico
Descartes 2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OBXECTIVOS Descartes 2 ,[object Object]
Descartes na aula
Proxecto Newton http://newton.cnice.mec.es
Proxecto Newton Obxectivo : Ofrecer unha nova forma de enfocar a aprendizaxe da Física Cursos de formación: Newton básico Newton avanzado Newton na aula Materiais agrupados por: unidades didácticas conceptos cursos
Proxecto Newton
Proxecto Newton
Proxecto Newton
E D A D Proxecto Newton
Proxecto Newton E D A D TEORÍA Escena Newton Contidos Exercicios ÍNDICE Avaliación Navegación páxinas
Proxecto Newton
Proxecto Newton
Newton Básico
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OBXECTIVOS Newton Básico
Newton Avanzado
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OBXECTIVOS Newton Avanzado
Newton na Aula
EDA é un proxecto que pretende axudar aos profesores e profesoras a incorporar as TIC á súa actividade na aula Promovido polo ITE en convenio con algunhas comunidades autónomas e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PROXECTO EDA – A historia e xperimentación d idácTICa na a ula
Unha nova forma de enfocar a aprendizaxe Mellorar os procesos de aprendizaxe. Promover novas metodoloxías de traballo na aula Máis activas Participativas Motivadoras Personalizadas e d a e xperimentación d idácTICa na a ula
OBXECTIVOS Descartes/Newton na aula ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Curso dirixido a aprendizaxe da utilización na aula dos recursos desa web ,[object Object]
Proxecto EDA DOCUMENTO BASE Mes de setembro: Formación e organización do plan de experimentación Meses de outubro e novembro: Levar a cabo na clase o plan deseñado Mes de decembro. Recoller toda a información Avaliar o proceso Presentar o informe final CALENDARIO e xperimentación d idácTICa na a ula
Proxecto EDA DOCUMENTO BASE Definición Planificación inicial do proxecto (obxectivos, grupo, tema …) Información Materiais para a experimentación: aulas, equipamento, materiais... Organización Programación das actividades, preparación de materiais, metodoloxías ... Desenrolo Observación, actitudes, cambios, análise, crítica... Avaliación Análise das enquisas, realización e valoración de probas, informes… FASES e xperimentación d idácTICa na a ula
Proxecto EDA DOCUMENTO BASE ,[object Object],[object Object],[object Object],SEGUIMENTO ,[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
EQUIPAMENTO FORMACIÓN PROFESORADO MATERIAIS DIDÁCTICOS CURRICULUM SISTEMA EDUCATIVO INFORMACIÓN e xperimentación d idácTICa na a ula
http://recursostic.educacion.es/eda/web/index.html  e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
experimentación didácTICa na aula e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS e xperimentación d idácTICa na a ula
MªPilar Anta Fernández, profesora de Tecnoloxía IES Sabón de Arteixo e xperimentación d idácTICa na a ula
Curso Newton Básico: Setembro – Decembro, 2008 Coñezo o curso a través dun correo que chega ao Centro Invitación a participar en EDA 2008 Formación en Rede ISFTIC Newton Básico
CURSO NEWTON BÁSICO MATERIAIS XA ELABORADOS Á DISPOSICIÓN DO DOCENTE FERRAMENTAS PARA MANIPULAR DITOS MATERIAIS ADAPTACIÓN DE DITOS MATERIAIS ÁS NECESIDADES DOS MEUS ALUMNOS ESCENAS INTERACTIVAS PENSADAS PARA FÍSICA, NON PARA TECNOLOXÍA DEMASIADO TEÓRICAS Newton Básico
EDA ESTRUCTURA DO TRABALLO DO ALUMNADO AVALIACIÓN INICIAL GUÍA DO ALUMNADO UNIDADE DIDÁCTICA CADERNO DE TRABALLO AVALIACIÓN FINAL e xperimentación d idácTICa na a ula
Guía do alumnado e xperimentación d idácTICa na a ula
Caderno de traballo e xperimentación d idácTICa na a ula
U.D. deseñada coma páxina web Newton Tema a Corrente alterna Tres escenas interactivas Newton ALTERNADOR CIRCUÍTO RLC TRANSFORMADOR Manipuladas AXUDA ACTIVIDADES IDIOMA e xperimentación d idácTICa na a ula
Contidos novos A profesora emprega as páxinas para apoiar as explicacións – lección interactiva – e os alumnos toman apuntamentos no caderno de traballo. Posteriormente realizan as actividades propostas. Actividades de ampliación Os alumnos desenvolvenen maior medida as actividades. Deben ler todas as páxina, obter conclusións no caderno de traballo virtual, realizar as actividades propostas e anotar os resultados no mesmo caderno. 2º curso: Electrotecnia 1º curso: Tecnoloxía Industrial 1 METODOLOXÍA e xperimentación d idácTICa na a ula
VALORACIÓN DA EXPERIENCIA PROFESORA A experiencia foi moi positiva. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Algúns comentarios curiosos do alumnado “ Electrotecnia é de traballar en papel, non co ordenador” pasei medio curso intentando convencelos de que estudiasen cun papel diante e non mirando para os exercicios. “ Traballar co ordenador é máis cómodo, pero menos efectivo”  dame a sensación que o ordenador tende a despistalos. Importante facerlles ver o ordenador coma unha ferramenta de estudio independente da súa faceta de entretemento. e xperimentación d idácTICa na a ula
MªIsabel Hermida Rodríguez, profesora de Matemáticas CPI A Xunqueira de Fene e xperimentación d idácTICa na a ula
e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],Descartes Básico
[object Object],Descartes Básico
[object Object],Descartes Básico
A destacar ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Descartes Básico
e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Curso Descartes na Aula e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Elaboración da unidade didáctica e xperimentación d idácTICa na a ula
Páxina da unidade didáctica e xperimentación d idácTICa na a ula
Páxina do caderno de traballo e xperimentación d idácTICa na a ula
Conclusións da experiencia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Impresións dos alumnos/as ,[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],Motivos para traballar con Descartes e xperimentación d idácTICa na a ula
Juan Carlos Ares Rodríguez, profesor de Física e Química IES Manuel Antonio de Vigo e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Newton Básico
e xperimentación d idácTICa na a ula ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Unidades didácticas realizadas. ,[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
UNIDADE DIDÁCTICA 1.- O CONCEPTO DE ÁTOMO. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
UNIDADE DIDÁCTICA 2.- O MOVEMENTO: MRU. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Menús: EdiNewton Composición e contido da páxina: FrontPage Escenas interactivas do proxecto Newton ,[object Object],Coas dúas unidades didácticas elaborase unha páxina web e xperimentación d idácTICa na a ula
Botemos unha ollada ,[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
VALORACIÓN DO ALUMNADO ,[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
OBSERVACIÓNS RESPECTO DA APRENDIZAXE DO ALUMNADO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
VALORACIÓN DA EXPERIENCIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
Xosé Anxo Fernández Alonso, profesor de Matemáticas CPI Don Aurelio de Cuntis. e xperimentación d idácTICa na a ula
Curso: Elaboración de Páxinas Web interactivas para a aula de Matemáticas organizado polo CEFORE de Vigo 1º Trimestre de 2008 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],Descartes Básico
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Descartes Básico
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
[object Object],[object Object],[object Object],e xperimentación d idácTICa na a ula
HEDA é unha rede de profesoras e profesores interesados en incorporar as TIC como medio didáctico Irmandade Escolar Desde as Aulas
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Utilizar as TIC de forma eficaz e innovadora co enfoque e contidos decidido polas profesoras e os profesores que o deseñan CARACTERÍSTICAS Irmandade Escolar Desde as Aulas
[object Object],[object Object],[object Object],HEDA – Historia do proxecto http://descartes.cnice.mec.es/heda/index.html  Irmandade Escolar Desde as Aulas
Mapa da rede HEDA Irmandade Escolar Desde as Aulas
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PROXECTOS Irmandade Escolar Desde as Aulas
AULA MOODLE HEDA http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/heda/ Irmandade Escolar Desde as Aulas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/heda/course/view.php?id=36  Escola 2.0
BLOG DO PROXECTO HEDA: http://blogs.isftic.mepsyd.es/heda/ Irmandade Escolar Desde as Aulas
Programa de Agrupacións de centros educativos españois: (PRADAIRO) Programa de Agrupacións de centros educativos europeos (e-TWINNING) Irmandade Escolar Desde as Aulas
Web 2.0 : Os usuarios teñen un papel fundamental na creación dos contidos Cada vez máis docentes utilizan na aula ferramentas da Web 2.0 con fins didácticos, construíndo a Escola 2.0. Escola 2.0
Integración curricular efectiva das TIC 2009-2012 Aulas tecnolóxicas Mochila tecnolóxica Escola 2.0
Primeira Fase Curso 2009-2010 5º de Primaria Extenderase nos próximos catro anos a: 6º de Primaria e 1º e 2º ESO Escola 2.0
O profesorado do sec. XXI Deixa de ser o orador , o instrutor que explica a lección a todo o grupo Coñece as capacidades do alumnado Asesora, orienta e facilita o proceso de aprendizaxe de cada alumno Avalía e selecciona os medios e recursos didácticos máis apropiados Adapta e xenera materiais didácticos dixitais ou non, que sexan os idóneos Escola 2.0
O alumnado do sec. XXI Sabe buscar información , avaliala e convertela en coñecemento Non acumula coñecementos senon que sabe adquirir coñecemento cando o necesita É consciente do seu propio aprendizaxe : aprende a aprender É competente no mundo en que vive: Sabe, sabe facer e sabe ser Escola 2.0
Evolución: Un ordenador no centro (1981) Aula de ordenadores (1991) Ordenadores nas aulas (2001) Portátil para cada estudiante  Escola 2.0
Cambio de estratexia: O ordenador úsase no centro e na casa Conexión no centro  e na casa Uso habitual Uso  libre Escola 2.0
Aula dixital: Pizarra dixital interactiva Portátil para o profesor Router wifi Rede local Moble de recarga Escola 2.0
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Escola 2.0
Mochila tecnolóxica: Libros dixitais Ferramentas básicas (escritura, debuxo, correo...) Navegador Útiles (calculadora, diccionarios ,...) Escola 2.0
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Escola 2.0
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Escola 2.0
FIN Xosé Eixo Blanco . IES Antón Losada Diéguez. A Estrada (Pontevedra) MªPilar Anta Fernández . IES Sabón. Arteixo (A Coruña) MªIsabel Hermida Rodríguez . CPI A Xunqueira. Fene (A Coruña) Juan Carlos Ares Rodríguez . IES Manuel Antonio. Vigo (Pontevedra) Xosé Anxo Fernández Alonso . CPI Aurelio Rey. Cuntis (Pontevedra) Tamén colaboraron : Juan Madrigal, Inmaculada Crespo, Pilar Antolín, Antonio Vázquez Área de Experimentación e Innovación, ITE, Ministerio de Educación Escola 2.0
1 de 123

Recomendados

Proyecto EDA'2008 en Galicia por
Proyecto EDA'2008 en GaliciaProyecto EDA'2008 en Galicia
Proyecto EDA'2008 en GaliciaRed de Buenas PrácTICas 2.0
429 vistas27 diapositivas
Proyecto EDA'2008 en Galicia por
Proyecto EDA'2008 en GaliciaProyecto EDA'2008 en Galicia
Proyecto EDA'2008 en GaliciaRED Descartes
363 vistas27 diapositivas
Aulas con ProyectoDescartes.org por
Aulas con ProyectoDescartes.orgAulas con ProyectoDescartes.org
Aulas con ProyectoDescartes.orgRED Descartes
1.3K vistas30 diapositivas
Rúbrica para un proxecto de calidade por
Rúbrica para un proxecto de calidadeRúbrica para un proxecto de calidade
Rúbrica para un proxecto de calidadeeTwinning España
340 vistas6 diapositivas
Congreso ENCIGA 2013 por
Congreso ENCIGA 2013Congreso ENCIGA 2013
Congreso ENCIGA 2013RED Descartes
1.5K vistas48 diapositivas
Enfermedad diarreica aguda (EDA) y deshidratacion por
Enfermedad diarreica aguda (EDA) y deshidratacionEnfermedad diarreica aguda (EDA) y deshidratacion
Enfermedad diarreica aguda (EDA) y deshidratacionJean Carlos Cordero Vargas
3.8K vistas36 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

EDA E IRA por
EDA E IRAEDA E IRA
EDA E IRAYed A R
33.1K vistas42 diapositivas
Eda enfermedad diarreica aguda por
Eda enfermedad diarreica agudaEda enfermedad diarreica aguda
Eda enfermedad diarreica agudaMonica Arellano Ayola
34.6K vistas33 diapositivas
Ira eda por
Ira  edaIra  eda
Ira edagaiamgoz
44.6K vistas21 diapositivas
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) por
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)pepe Lucho
57.1K vistas6 diapositivas
Las edas por
Las edasLas edas
Las edasLupita Álvarez
40.6K vistas8 diapositivas
Diapositivas eda por
Diapositivas edaDiapositivas eda
Diapositivas edayudithduse
85.9K vistas11 diapositivas

Destacado(7)

EDA E IRA por Yed A R
EDA E IRAEDA E IRA
EDA E IRA
Yed A R33.1K vistas
Ira eda por gaiamgoz
Ira  edaIra  eda
Ira eda
gaiamgoz44.6K vistas
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) por pepe Lucho
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)
pepe Lucho57.1K vistas
Diapositivas eda por yudithduse
Diapositivas edaDiapositivas eda
Diapositivas eda
yudithduse85.9K vistas
Enfermedad diarreica aguda pediatria sheila por Sheila Covelly
Enfermedad diarreica aguda pediatria sheilaEnfermedad diarreica aguda pediatria sheila
Enfermedad diarreica aguda pediatria sheila
Sheila Covelly32.7K vistas

Similar a XXII Congreso de Enciga

Necesidad protocolo por
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolovigotic
288 vistas12 diapositivas
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña por
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaEduardo Rodríguez Machado
953 vistas18 diapositivas
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021 por
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021CarmenBoadoAguinaga1
67 vistas16 diapositivas
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal... por
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.4K vistas49 diapositivas
Plan obradoiro abalar-ares por
Plan obradoiro abalar-aresPlan obradoiro abalar-ares
Plan obradoiro abalar-aresBlancaCortizas
266 vistas9 diapositivas
Pfac 2 a por
Pfac 2 aPfac 2 a
Pfac 2 aMiguel de Castro
287 vistas12 diapositivas

Similar a XXII Congreso de Enciga(20)

Necesidad protocolo por vigotic
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolo
vigotic288 vistas
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021 por CarmenBoadoAguinaga1
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal... por Red de Buenas PrácTICas 2.0
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
Recomendacions centros piloto por aurelio
Recomendacions centros pilotoRecomendacions centros piloto
Recomendacions centros piloto
aurelio620 vistas
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal... por RED Descartes
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
RED Descartes465 vistas
Investigando cos alumnos por Agremon
Investigando cos alumnosInvestigando cos alumnos
Investigando cos alumnos
Agremon252 vistas
I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA por RED Descartes
 I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA
I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA
RED Descartes1.2K vistas
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i... por Manuel Torres Búa
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Manuel Torres Búa222 vistas
Posibilidades tic mosteiron_2011 por Juan Casado
Posibilidades tic mosteiron_2011Posibilidades tic mosteiron_2011
Posibilidades tic mosteiron_2011
Juan Casado179 vistas
Competencias basicas Abalar por Olga Veiga
Competencias basicas AbalarCompetencias basicas Abalar
Competencias basicas Abalar
Olga Veiga796 vistas
Pres abalar por vicfraga
Pres abalarPres abalar
Pres abalar
vicfraga244 vistas
Pizarra dixital interactiva por Jesús Castro
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro398 vistas
Pizarra dixital interactiva por Jesús Castro
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro272 vistas

Más de Red de Buenas PrácTICas 2.0

Lo mejor del mes de febrero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0 por
Lo mejor del mes de febrero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Lo mejor del mes de febrero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0
Lo mejor del mes de febrero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
13.9K vistas14 diapositivas
Lo mejor del mes de enero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0 por
Lo mejor del mes de enero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Lo mejor del mes de enero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0
Lo mejor del mes de enero en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.6K vistas14 diapositivas
Lo mejor del mes de diciembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0 por
Lo mejor del mes de diciembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Lo mejor del mes de diciembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0
Lo mejor del mes de diciembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.7K vistas14 diapositivas
Un año con Lurelio, nuestro profesor 2.0 por
Un año con Lurelio, nuestro profesor 2.0Un año con Lurelio, nuestro profesor 2.0
Un año con Lurelio, nuestro profesor 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.8K vistas13 diapositivas
Lo mejor del mes de noviembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0 por
Lo mejor del mes de noviembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Lo mejor del mes de noviembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0
Lo mejor del mes de noviembre en el portal de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.7K vistas14 diapositivas
Tercera revista digital de Buenas PrácTICas 2.0 por
Tercera revista digital de Buenas PrácTICas 2.0Tercera revista digital de Buenas PrácTICas 2.0
Tercera revista digital de Buenas PrácTICas 2.0Red de Buenas PrácTICas 2.0
1.3K vistas35 diapositivas

Más de Red de Buenas PrácTICas 2.0(20)

XXII Congreso de Enciga

 • 1. OBRADOIRO:Experimentación didác TIC a. Descartes e Newton XXII CONGRESO ENCIGA I.E.S. Pintor Colmeiro. silleda Xosé Eixo Blanco. TUTOR EDA MªPilar Anta Fernández, Juan Carlos Ares Rodríguez EDA 2008 Newton MªIsabel Hermida Rodríguez, Xosé Anxo Fernández Alonso EDA 2009 Descartes
 • 2. OBRADOIRO: Experimentación didác TIC a: Descartes e Newton Programa MªPilar Anta Fernández MªIsabel Hermida Rodríguez Juan Carlos Ares Rodríguez Xosé Anxo Fernández Alonso
 • 4. Obxectivo : Promover novas formas de aprendizaxe das Matemáticas integrando as TIC na aula como ferramenta didáctica. Cursos de formación: Descartes básico Descartes 2 Descartes na aula Materiais agrupados por: Unidades didácticas EDAD Aplicacións Miscelánea Zona de navegación: Presentación Instalación Buscador … Proxecto Descartes
 • 6. E D A D Proxecto Descartes
 • 7. E D A D Proxecto Descartes
 • 8. E D A D Proxecto Descartes
 • 9. E D A D TEORÍA Escena Descartes Contidos Exercicios ÍNDICE Avaliación Navegación páxinas Proxecto Descartes
 • 12.
 • 14.
 • 17. Proxecto Newton Obxectivo : Ofrecer unha nova forma de enfocar a aprendizaxe da Física Cursos de formación: Newton básico Newton avanzado Newton na aula Materiais agrupados por: unidades didácticas conceptos cursos
 • 21. E D A D Proxecto Newton
 • 22. Proxecto Newton E D A D TEORÍA Escena Newton Contidos Exercicios ÍNDICE Avaliación Navegación páxinas
 • 26.
 • 28.
 • 30. EDA é un proxecto que pretende axudar aos profesores e profesoras a incorporar as TIC á súa actividade na aula Promovido polo ITE en convenio con algunhas comunidades autónomas e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 31.
 • 32. Unha nova forma de enfocar a aprendizaxe Mellorar os procesos de aprendizaxe. Promover novas metodoloxías de traballo na aula Máis activas Participativas Motivadoras Personalizadas e d a e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 33.
 • 34. Proxecto EDA DOCUMENTO BASE Mes de setembro: Formación e organización do plan de experimentación Meses de outubro e novembro: Levar a cabo na clase o plan deseñado Mes de decembro. Recoller toda a información Avaliar o proceso Presentar o informe final CALENDARIO e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 35. Proxecto EDA DOCUMENTO BASE Definición Planificación inicial do proxecto (obxectivos, grupo, tema …) Información Materiais para a experimentación: aulas, equipamento, materiais... Organización Programación das actividades, preparación de materiais, metodoloxías ... Desenrolo Observación, actitudes, cambios, análise, crítica... Avaliación Análise das enquisas, realización e valoración de probas, informes… FASES e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 36.
 • 37. Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 38. Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 39. Proxecto EDA AULA MOODLE e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 40. EQUIPAMENTO FORMACIÓN PROFESORADO MATERIAIS DIDÁCTICOS CURRICULUM SISTEMA EDUCATIVO INFORMACIÓN e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 41. http://recursostic.educacion.es/eda/web/index.html e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 42. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 43. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 44. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 45. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 46. experimentación didácTICa na aula e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 47. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 48. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 49. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 50. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 51. MªPilar Anta Fernández, profesora de Tecnoloxía IES Sabón de Arteixo e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 52. Curso Newton Básico: Setembro – Decembro, 2008 Coñezo o curso a través dun correo que chega ao Centro Invitación a participar en EDA 2008 Formación en Rede ISFTIC Newton Básico
 • 53. CURSO NEWTON BÁSICO MATERIAIS XA ELABORADOS Á DISPOSICIÓN DO DOCENTE FERRAMENTAS PARA MANIPULAR DITOS MATERIAIS ADAPTACIÓN DE DITOS MATERIAIS ÁS NECESIDADES DOS MEUS ALUMNOS ESCENAS INTERACTIVAS PENSADAS PARA FÍSICA, NON PARA TECNOLOXÍA DEMASIADO TEÓRICAS Newton Básico
 • 54. EDA ESTRUCTURA DO TRABALLO DO ALUMNADO AVALIACIÓN INICIAL GUÍA DO ALUMNADO UNIDADE DIDÁCTICA CADERNO DE TRABALLO AVALIACIÓN FINAL e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 55. Guía do alumnado e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 56. Caderno de traballo e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 57. U.D. deseñada coma páxina web Newton Tema a Corrente alterna Tres escenas interactivas Newton ALTERNADOR CIRCUÍTO RLC TRANSFORMADOR Manipuladas AXUDA ACTIVIDADES IDIOMA e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 58. Contidos novos A profesora emprega as páxinas para apoiar as explicacións – lección interactiva – e os alumnos toman apuntamentos no caderno de traballo. Posteriormente realizan as actividades propostas. Actividades de ampliación Os alumnos desenvolvenen maior medida as actividades. Deben ler todas as páxina, obter conclusións no caderno de traballo virtual, realizar as actividades propostas e anotar os resultados no mesmo caderno. 2º curso: Electrotecnia 1º curso: Tecnoloxía Industrial 1 METODOLOXÍA e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 59.
 • 60.
 • 61. Algúns comentarios curiosos do alumnado “ Electrotecnia é de traballar en papel, non co ordenador” pasei medio curso intentando convencelos de que estudiasen cun papel diante e non mirando para os exercicios. “ Traballar co ordenador é máis cómodo, pero menos efectivo” dame a sensación que o ordenador tende a despistalos. Importante facerlles ver o ordenador coma unha ferramenta de estudio independente da súa faceta de entretemento. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 62. MªIsabel Hermida Rodríguez, profesora de Matemáticas CPI A Xunqueira de Fene e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 63. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 69.
 • 70.
 • 71. Páxina da unidade didáctica e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 72. Páxina do caderno de traballo e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76. Juan Carlos Ares Rodríguez, profesor de Física e Química IES Manuel Antonio de Vigo e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88. Xosé Anxo Fernández Alonso, profesor de Matemáticas CPI Don Aurelio de Cuntis. e xperimentación d idácTICa na a ula
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 99.
 • 100.
 • 101.
 • 102. HEDA é unha rede de profesoras e profesores interesados en incorporar as TIC como medio didáctico Irmandade Escolar Desde as Aulas
 • 103.
 • 104.
 • 105. Mapa da rede HEDA Irmandade Escolar Desde as Aulas
 • 106.
 • 107. AULA MOODLE HEDA http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/heda/ Irmandade Escolar Desde as Aulas
 • 109. BLOG DO PROXECTO HEDA: http://blogs.isftic.mepsyd.es/heda/ Irmandade Escolar Desde as Aulas
 • 110. Programa de Agrupacións de centros educativos españois: (PRADAIRO) Programa de Agrupacións de centros educativos europeos (e-TWINNING) Irmandade Escolar Desde as Aulas
 • 111. Web 2.0 : Os usuarios teñen un papel fundamental na creación dos contidos Cada vez máis docentes utilizan na aula ferramentas da Web 2.0 con fins didácticos, construíndo a Escola 2.0. Escola 2.0
 • 112. Integración curricular efectiva das TIC 2009-2012 Aulas tecnolóxicas Mochila tecnolóxica Escola 2.0
 • 113. Primeira Fase Curso 2009-2010 5º de Primaria Extenderase nos próximos catro anos a: 6º de Primaria e 1º e 2º ESO Escola 2.0
 • 114. O profesorado do sec. XXI Deixa de ser o orador , o instrutor que explica a lección a todo o grupo Coñece as capacidades do alumnado Asesora, orienta e facilita o proceso de aprendizaxe de cada alumno Avalía e selecciona os medios e recursos didácticos máis apropiados Adapta e xenera materiais didácticos dixitais ou non, que sexan os idóneos Escola 2.0
 • 115. O alumnado do sec. XXI Sabe buscar información , avaliala e convertela en coñecemento Non acumula coñecementos senon que sabe adquirir coñecemento cando o necesita É consciente do seu propio aprendizaxe : aprende a aprender É competente no mundo en que vive: Sabe, sabe facer e sabe ser Escola 2.0
 • 116. Evolución: Un ordenador no centro (1981) Aula de ordenadores (1991) Ordenadores nas aulas (2001) Portátil para cada estudiante Escola 2.0
 • 117. Cambio de estratexia: O ordenador úsase no centro e na casa Conexión no centro e na casa Uso habitual Uso libre Escola 2.0
 • 118. Aula dixital: Pizarra dixital interactiva Portátil para o profesor Router wifi Rede local Moble de recarga Escola 2.0
 • 119.
 • 120. Mochila tecnolóxica: Libros dixitais Ferramentas básicas (escritura, debuxo, correo...) Navegador Útiles (calculadora, diccionarios ,...) Escola 2.0
 • 121.
 • 122.
 • 123. FIN Xosé Eixo Blanco . IES Antón Losada Diéguez. A Estrada (Pontevedra) MªPilar Anta Fernández . IES Sabón. Arteixo (A Coruña) MªIsabel Hermida Rodríguez . CPI A Xunqueira. Fene (A Coruña) Juan Carlos Ares Rodríguez . IES Manuel Antonio. Vigo (Pontevedra) Xosé Anxo Fernández Alonso . CPI Aurelio Rey. Cuntis (Pontevedra) Tamén colaboraron : Juan Madrigal, Inmaculada Crespo, Pilar Antolín, Antonio Vázquez Área de Experimentación e Innovación, ITE, Ministerio de Educación Escola 2.0