Publicidad
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Publicidad
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Publicidad
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Programa Sant Lluis
Próximo SlideShare
Butlletí El Comú - Núm. 7 - Octubre 2016Butlletí El Comú - Núm. 7 - Octubre 2016
Cargando en ... 3
1 de 12
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Programa Sant Lluis

  1. Programa electoral 2011 Sant Lluís, un poble per a tu La meva prioritat és fer de Sant Lluís un poble per a les persones. Referent en benestar, ocupació i serveis socials. Seguir construint un Sant Lluís millor, capaç d’adaptar-se a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes per poder-los oferir garanties de futur i de cohesió social. Volem fer una mirada positiva del que disposem i treure-li el màxim rèdit a les oportunitats que presenta el nostre poble. Construir un teixit empresarial, cultural i social fort a partir de la iniciativa dels ciutadans i ciutadanes amb la suma del recolzament perpetu de l’Ajuntament. Hem liderat un l’alt nivell en benestar social, amb projectes com el geriàtric, la sala multifuncional, la reforma i ampliació del poliesportiu o la construcció de la nova escola. Aquestes són les passes d’un camí progressista que volem que segueixi avançant amb el teu suport. El nostre compromís és fer de Sant Lluís un poble per a tu. Un poble que segueixi guanyant en benestar, en economia i en territori. T’oferim la serietat i la confiança que hem anat demostrant al llarg d’aquests anys, per a treballar al teu costat, per a treballar per a tu. Llorenç Carretero Candidat a l’alcaldia de Sant Lluís PERQUÈ GUANYI SANT LLUÍS Facebook: PSOE Sant Lluís WWW http://www.psoemenorca.cat/llorenc-carretero http://psoesantlluis.blogspot.com 1 / 12
  2. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● 1.-FEM FEINA PER A LES PERSONES: Pel nostre grup l’eix fonamental de la nostra ideologia és el servei a les persones, a totes i cadascuna d’elles. Nosaltres treballem perquè tots els nostres veïns i veïnes tinguin les mateixes oportunitats per viure i gaudir amb dignitat de totes les possibilitats que els hi ofereix el nostre poble. Per açò fem feina per una economia sostenible i justa, (qui més té més paga) per poder garantir l’accés de totes les persones a tots els serveis i activitats municipals, independentment de les seves dificultats econòmiques o de la seva situació social. Creiem en les persones i en el seu benestar, gaudir d’una bona qualitat de vida implica tenir a l’abast una gran oferta educativa, cultural i esportiva on poder triar i beneficiar-se’n, a la vegada que anem millorant i reestructurant totes les infrastructures necessàries per seguir endavant amb les nostres propostes. SERVEIS SOCIALS  Garantir l’accés a tots els Serveis municipals a totes les persones del nostre municipi, independentment del seu nivell econòmic.  Seguir potenciant bonificacions dels serveis municipals a les famílies més febles del municipi, com poden ser les famílies monoparentals, les famílies amb dificultats econòmiques, o les famílies en risc d’exclusió social, etc.  Continuar amb el desenvolupament del Projecte d’Integració Socioeducativa (PISE) a Sant Lluís, per donar resposta als alumnes en riscs d’exclusió escolar i/o social des d’una perspectiva integradora d’acord amb les necessitats i els interessos de l’alumnat, i d’aquesta manera facilitar el retorn a l’activitat educativa.  Projectar i cercar fons per executar la segona planta del Geriàtric.  Crear un menjador social aprofitant les instal·lacions del Geriàtric.  Posar en marxa el programa “Viure com Cal” per dur l’esport al geriàtric.  Promoure l’ús de les sales polivalents del geriàtric per als diferents col·lectius i associacions del nostre municipi. 2 / 12
  3. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● 3 ª EDAT  Promoure programes intergeneracionals, per potenciar les relacions entre les persones de diferents edats, creant activitats lúdiques, educatives, culturals, etc. Involucrant els espais infantils i juvenils del “Molí de Baix”.  Promoure activitats culturals i d’oci per a la gent gran a les sales del geriàtric, tant pels residents com per a la gent de fora.  Instal·lar elements gimnàstics per a la gent gran a diferents espaïs públics (circuit natural, plaça nova, plaça de cas rector, ...) EDUCACIÓ  Finalització i posada en funcionament de la nova Escola d’Infantil i Primària  Promoure la reforma integral de l’edifici de l’actual escola. Proposant la creació de tres zones diferenciades: o . Escola d’Infantil i Primària més annexes (1 línia) o . Escola d’Adults o . Annexa ampliació Escola Infantil Municipal  Executar la segona fase de la remodelació dels patis de l’escola actual del carrer Pere Tudurí, i així adequar-los a la Llei de Supressió de Barreres Arquitectòniques, com s’ha fet amb la primera fase (c/ D’Allemand)  Seguir amb el manteniment i millora de l’Escola d’Infantil i Primària actual, així com assolir el de la nova escola en construcció.  Continuar amb el manteniment i millora dels serveis de l’Escola Infantil Municipal, així com amb el manteniment i millora del seu edifici.  Continuar amb les ajudes per als estudiants que han de desplaçar-se fora de l’illa per a seguir els seus estudis.  Treballar conjuntament amb la Comissió d’Ambientalització de l’escola per a incentivar els hàbits saludables i educar en el respecte per l’entorn. 3 / 12
  4. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● INFÀNCIA I JOVENTUT  Crear el Consell de participació juvenil.  Promoure associacions i grups de voluntariat de joves per a participar a diferents àmbits socials, educatius, culturals i d’oci del municipi.  Promocionar i dinamitzar el “Molí de Baix” com a punt d’informació juvenil i laboral.  “Molí de Baix”, dotació i creació d’una nova aula d’informàtica pels infants i joves, amb possibilitats d’utilitzar-la per a cursos de formació a diferents nivells.  Continuar promocionant totes les activitats lúdiques, d’educació ambiental, hàbits saludables, conducta responsable, respecte per l’entorn, ... dirigides als infants i joves del nostre municipi.  Mantenir i actualitzar les ludoteques, espais educatius i d’entreteniment en els períodes de vacances escolars.  Organitzar i planificar activitats i horaris de l’oferta destinada als infants del nostre municipi per fer més fàcil la conciliació del la vida familiar i laboral de les famílies. (Activitats del Molí de Baix, Poliesportiu, Escola de Música i Ensenyaments Artístics, etc.) ESPORTS  Executar les obres de reforma i ampliació de l’actual poliesportiu, amb la major eficàcia, intentant no interrompre l’activitat esportiva actual.  Redactar el projecte d’un nou gimnàs annex al poliesportiu i cercar fons d’altres administracions per a iniciar la seva construcció.  Construir de dues a quatre pistes de Pàdel .  Reordenació de la zona esportiva municipal al voltant del poliesportiu. 4 / 12
  5. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● CULTURA  Seguir promocionant i potenciant l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics.  Executar les obres i posada en funcionament de la Nova Sala Multifuncional del nostre poble.  Promocionar el programa Vetllades d’Estiu arreu de tot el municipi (casc urbà i costa).  Mantenir i crear noves activitats culturals a les urbanitzacions de la costa com a reclam turístic.  Potenciar la interrelació cultural entre gent de diferents orígens i nacionalitats.  Reiniciar l’activitat del Cinefòrum una vegada acabada la nova Sala Multifuncional.  Crear el Club de Lectura Infantil a la Biblioteca Municipal. FESTES  Mantenir i fomentar les festes tradicionals (Sant Antoni, carnaval, Sant Jordi, ...)  Treballar per a potenciar la desfilada de carrosses a les festes patronals i per carnaval. 5 / 12
  6. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● 2.-FEM FEINA PEL NOSTRE TERRITORI: URBANITZACIONS Pels turistes les urbanitzacions són la cara del nostre municipi. Hem de fer una passa endavant per millorar la dotació de serveis, els espais públics i el manteniment d’aquestes zones tant importants per la nostra economia; així com executar els projectes d’urbanització pendents.  Crear una Pista multifuncional a la zona de jocs de Binibeca Vell.  Dotar de parcs infantils les urbanitzacions de la costa que encara no en tenen, com Binisafua Platja, etc.  Instal·lació de serveis públics a les platges de més concurrència del municipi (Punta Prima, Binibeca, ...)  Millora de les infraestructures del Poblat de Pescadors de Binibeca Vell.  Millorar les voravies de les urbanitzacions d’Alcaufar i Biniancolla.  Executar nova voravia des de Biniancolla fins a “En Caragol”.  Executar nova voravia des de Biniancollet a Torret de Baix. URBANISME Tenim dues prioritats molt clares pel proper mandat a l’àrea d’urbanisme, una afecta a la remodelació del casc urbà, i l’altra a la dotació de serveis i infrastructures a les urbanitzacions on encara no tenen el projecte d’urbanització executat. Les dues prioritats són actuacions ambicioses, amb un cost econòmic important i amb un gran impacte a la vida dels veïns afectats. Som plenament conscients de les dificultats que suposa, però també sabem de la importància d’executar-les, i només se’ns acut una manera de fer- ho:  Cercant el màxim consens de tots els ciutadans i ciutadanes per a elegir la millor opció, (no hem d’oblidar que seran infrastructures que canviaran la fisonomia actual d’aquestes zones)  Trobar el màxim de recursos d’altres administracions que permetin tirar endavant aquests projectes. 6 / 12
  7. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● Casc Urbà:  Rehabilitació i reordenació integral del casc antic de Sant Lluís, per adaptar-lo a la normativa de “Supressió de Barreres Arquitectòniques”, i pacificar el trànsit motoritzat fent més amable la convivència entre els vianants i els vehicles; actuant en la millora de les infrastructures i l’estètica del nostre poble.  Creiem que aquesta actuació és molt important, ja que decidirà la fisonomia del nostre poble, per açò pensem posar en marxa un procés de participació ciutadana, assessorada per diferents tècnics, per elegir la millor solució a aplicar i que satisfaci al major nombre de veïns i veïnes possible. Hem d’aconseguir el poble que tots volem.  Desenvolupar i executar les diferents zones d’aparcament públic, ja definides en la modificació de les NN.SS., al voltant del nucli urbà de Sant Lluís.  Reformar i reordenar integralment la Plaça Nova, canviant l’enllumenat, el paviment, el mobiliari i els jocs infantils.  Canvi de l’enllumenat públic actual al casc urbà per una nova instal·lació mes eficient i respectuosa amb l’entorn.  Redactar i cercar fons per executar el projecte d’ampliació integral del cementiri.  Executar les obres de les dues promocions d’habitatges de VPO. Disseminats:  Seguir dotant de clavegueram als nuclis rurals del municipi, després d’executar el de Ses Barraques, Binifadet i la 1ª fase de Torret, en el proper mandat volem executar la 2ª fase de Torret i redactar el projecte per a iniciar el procés a Pou Nou.  Millorar els asfalts dels camins municipals.  Canvi progressiu dels enllumenats públics més antics per nous sistemes més eficients i respectuosos amb l’entorn.  Executar la nova voravia i asfaltar el camí Vell de S’Ullastrar, una vegada finalitzades les obres de la nova escola. Àrea de la Costa:  Cercar finançament per a iniciar les obres d’urbanització de Binibeca Platja i de la Urbanització Binisafua.  Redactar i executar els projectes d’urbanització de Binisafua Platja i Cap d’en Font. 7 / 12
  8. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ●  Acabar de restituir tota la xarxa de clavegueram de S’Algar.  Canvi progressiu dels enllumenats públics més antics per nous sistemes més eficients i respectuosos amb l’entorn. MEDI AMBIENT Som capaços de créixer amb sostenibilitat. Perquè apostem per un futur digne pels nostres fills i filles volem cuidar el nostre entorn, perquè cuidant-lo sabem que ells i elles tindran un futur millor. Vivim en un entorn privilegiat i volem seguir fent feina per mantenir-lo i cuidar-lo amb responsabilitat, i així poder gaudir-lo.  Treure la nova contracta del servei de recollida de fems ajustada a les necessitats reals del nostre municipi a dia d’avui, sense oblidar les necessitats d’aquí a 10 anys. La nostra proposta és una contracta flexible, que pugui variar segons els canvis que es vagin produint, per donar resposta en tot moment a les necessitats de la població i on hi hagi un equilibri just entre el cost i l’eficiència del servei.  Reduir les emissions de CO2 al municipi desenvolupant diferents accions per aconseguir-ho, com: o Canvi d’enllumenats públics per elements més eficients (leds). o Proposar noves mesures d’estalvi energètic als edificis municipals. o Incentivar la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, especialment a les cobertes de les naus industrials. o Incentivar l’ús d’energies renovables, com la solar fotovoltaica, solar tèrmica o la biomassa.  Habilitar al manco dues zones al municipi per ubicar dos “Pipi-cans”, un al poble i l’altra a la costa, perquè la gent hi pugui dur els seus cans i passejar sense perjudicar a la resta dels veïns i veïnes.  Tancament amb paret seca de diferents zones verdes municipals (Pinaret de Biniancolla, ...). 8 / 12
  9. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● 3.-FEM FEINA PER A INCENTIVAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA: Hem demostrat que som capaços de gestionar l’economia municipal en èpoques de crisis i obtenir resultats del tot positius, en aquests moments sabem de la importància d’impulsar l’economia del municipi igual que hem fet amb municipal, i per fer-ho tenim clar que el nostre municipi viu totalment del turisme, perquè la resta d’activitats econòmiques acaben relacionades, directa o indirectament, amb aquest sector, per tant hem de concentrar tots els esforços per a impulsar aquesta activitat. Aquesta tasca és impossible fer-la sols des de l’administració, si volem crear un producte turístic pel nostre municipi que ens ajudi a allargar la temporada; a crear llocs de feina a curt termini prioritzant als nostres veïns i veïnes, preparant-los amb la formació necessària per a ser capaços d’oferir un servei de màxima qualitat; s’hi ha d’implicar tota la ciutadania, i especialment l’empresariat. COMERÇ, TURISME I OCUPACIÓ  Desenvolupament i ampliació del projecte “Comerç a la xarxa”, fent servir les noves eines tecnològiques que es van creant, aplicant-lo a les empreses del municipi, especialment al petit comerç, per ajudar-les a renovar-se, promocionar-se i adaptar-se a les noves tecnologies.  Dotar d’un domini a internet específic pel comerç del municipi, així el propi ús del nom, és publicitat pel municipi i pel seu comerç.  Ajudar a les empreses que ho desitgin a disposar de web pròpia.  Impulsar i col·laborar per a generar sinèrgies entre les empreses del municipi, a través de la creació d’espais de treball comuns amb el suport de l’Ajuntament.  Creació d’un “Clúster” turístic a Sant Lluís: o L’Ajuntament ajudaria i facilitaria la creació del clúster, mitjançant l’aportació inicial i fins al seu funcionament estable de: - Un local - Personal dedicat a temps parcial per a la seva gestió. - Personal per fer d’enllaç entre les necessitats del clúster i l’Ajuntament - Mitjans informàtics - Connexió a internet - Gestió administrativa - Un fons inicial de maniobra fins al seu autofinançament, cercant per això les possibles subvencions aplicables. 9 / 12
  10. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● - Fer d’element imparcial per a possibles diferències entre els seus integrants. o Les finalitats principals d’aquest clúster són: - Potenciar la indústria turística del municipi - Fer que aquesta indústria sigui el seu motor econòmic. - Fer participar totes les empreses possibles, turístiques i no turístiques, com a proveïdores principals entre elles. - Aplicar el criteri de “co-ompetència” pel qual els seus integrants competeixen en bona llei, però a la vegada cooperen per un bé comú, a més visitants més i millors possibilitats per a tots. - Prioritzar la contractació d’empreses i persones del municipi per a les necessitats dels integrants del clúster. o El que es vol aconseguir és: - Reduir costos comuns per a aconseguir objectius comuns - Ampliació del negoci turístic i que el seu creixement impacti a quantes més empreses del municipi millor - Creació directe de llocs treball a curt termini, prioritzant a les persones del municipi - Donar a conèixer totes les possibilitats turístiques del municipi, i crear-ne de noves, ajudant i fomentant la innovació del sector - Posar en valor la situació i equipaments ja disponibles al municipi.  Posta en marxa del programa “Sant Lluís al món” per a generar una completa guia turística a la web, en la que es doni a conèixer el nostre municipi i totes les seves possibilitats (rutes per a practicar ciclo-turisme i/o senderisme, esports nàutics, actes culturals, festes, gastronomia, ...) i on també es facin visibles totes les empreses del sector i els serveis que ofereixen, donar-les a conèixer a la xarxa.  Fomentar la formació de totes les persones d’aquest municipi (especialment les persones en atur) que vulguin reciclar-se o simplement millorar, encaminada al món turístic per aconseguir un servei de qualitat adient a les necessitats reals del mercat.  Crear una àrea de gestió dins l’Ajuntament dedicada exclusivament al polígon industrial, per poder reorientar i millorar serveis, així com per a incentivar l’activitat econòmica d’aquesta zona; treballant conjuntament amb la nova associació per trobar respostes a les realitats actuals, sempre tenint en compte la visió global de l‘entorn. 10 / 12
  11. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● 4.-FEM FEINA PER A MILLORAR L’ADMINISTRACIÓ: ÀREA ECONÒMICA MUNICIPAL Després d’aquests 4 anys d’austeritat i contenció de la despesa municipal, i de l’aplicació d’importants mesures per aconseguir el màxim d’eficàcia en la gestió dels recursos econòmics; a dia d’avui ens trobem amb una economia municipal totalment sanejada i amb un superàvit important, suficient com per poder pagar a tots els nostres proveïdors en el mínim de temps establert, perquè entenem que en aquest moments s’ha d’ajudar a tots el comerços i empresaris que treballen per nosaltres i deixar de carregar sobre les seves espatlles els problemes de l’administració. L’experiència d’aquests darrers anys demostra una òptima responsabilitat a l’hora de gestionar els diners públics, i és aquesta responsabilitat la que ens fa capaços de seguir en la bona direcció 4 anys més. Som conscients de la situació que es viu en aquests moments, i que a l’administració encara s’allargarà uns anys més, però ja hem demostrat que som capaços de trobar els recursos externs necessaris per executar les infrastructures que volem pel nostre poble, mai abans s’havia invertit tant en un sol mandat al nostre municipi, i ja era hora d’aconseguir-ho sense endeutar-nos. Per açò volem seguir treballant i millorant per aconseguir un Ajuntament que sigui un model per a tots.  Rebaixarem la pressió fiscal de l’IBI creada per l’augment del valor cadastral de la darrera revisió, durant tots els anys que queden fins al final de l’aplicació del nou valor. Per tant proposem rebaixar el tipus impositiu del 0,61 al 0,50 (pràcticament el mínim possible per llei que és el 0,40) en 5 anys.  Crear noves bonificacions a les ordenances fiscals municipals per a les persones amb dificultats socials i/o econòmiques que ho necessitin.  Seguir rebaixant l’endeutament municipal, i continuar treballant amb austeritat i eficàcia amb els recursos econòmics per complir amb l’estabilitat pressupostària.  Continuar donant el màxim d’informació i transparència als comptes municipals, posant-los a l’abast de tots els veïns i veïnes a través la pàgina web de l’Ajuntament. 11 / 12
  12. Programa electoral 2011 ● Un poble per a tu ● SERVEIS GENERALS Seguim apostant per la renovació i la qualitat en els serveis municipals. Hem avançat molt en els darrers anys en l’organització, racionalització i modernització dels serveis generals i d’atenció al ciutadà. S’ha treballat en la millora contínua dels processos interns, en la implantació de noves tecnologies per aconseguir un estalvi tant dels recursos humans con materials, en la millora de la pàgina Web municipal per omplir-la de contingut i per facilitar l’accés a l’administració de tots els veïns i veïnes, s’han instal·lat arcs magnètics a diferents zones de l’Ajuntament (SAC, Sala d’actes, ...) per a facilitar la comunicació amb els ciutadans que pateixen algun tipus de discapacitat auditiva, etc, etc. Estem treballant de valent perquè tenim clara la importància de la interrelació de l’administració amb el ciutadà i del ciutadà amb l’administració. Volem que tots els ciutadans i ciutadanes es sentin part de l’Administració Local, que és la més propera que tenim, que es sentin atesos i escoltats a la vegada que ens ajuden participant en la millora dels serveis. Sabem el que volem i sabem com aconseguir-ho, ja hem iniciat el procés i volem seguir fent-ho amb un munt de propostes més:  Agilitzar i reduir els tràmits administratius amb l’Ajuntament, amb mesures com la implantació de la finestreta única d’activitats, la concessió de llicències d’obres menors en menys d’una setmana, etc.  Implantació de la carpeta ciutadana, per donar la possibilitat, a tots els ciutadans i ciutadanes, de realitzar diferents gestions i tràmits des de casa seva sense haver de desplaçar-se fins a l’Ajuntament.  Implantació dels sistemes necessaris al SAC (Servei d’Atenció Ciutadana), per ensenyar, facilitar i ajudar en l’aplicació dels tràmits on-line a totes les persones que ho desitgin.  Promocionar l’ús del “international-e-mail” de la web municipal, un enllaç directe amb l’Ajuntament a l’abast de la majoria d’estrangers en el seu idioma.  Actualitzar la imatge i gestió dels continguts de la pàgina web municipal, per fer-la més atractiva i fàcil per a tots els ciutadans i ciutadanes.  Seguir millorant el servei de la pàgina web municipal de gestió de consultes, queixes i suggeriments, i ampliant-lo amb la gestió de comunicació de desperfectes a la via pública.  Fomentar l’agilitat i transparència de la informació municipal, a través de la seva publicació a la pàgina web de l’Ajuntament i als blogs específics, així com ampliar l’ús d’altres mitjans. 12 / 12
Publicidad