Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
GrabTaxi Strategy
GrabTaxi Strategy
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Grab taxi

  1. 1. GrabTaxi ขอเสนอบริการเรียกแท็กซี่มิเตอร์ที่ปลอดภัยในกรุงเทพฯ จากที่มีการประการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 20.00 – 05.00 น. GrabTaxi ก็มียอดการเรียกรถแท็กซี่อย่างท่วมท้นจากผู้โดยสารที่ไม่อยากตกค้างกลับบ้านไม่ได้ เพราะไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่จะใช้กลับบ้าน คนขับรถ GrabTaxi ทุกคนจะต้องกดมิเตอร์ ผู้โดยสารจะได้จ่ายค่าโดยสารตามราคามิเตอร์ ชาวกรุงเทพฯ ต้องปรับเปลี่ยนตารางการทางานใหม่เนื่องจากมีหลายธุรกิจที่ต้องเลื่อนเวลาปิดเร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงต้องแข่งกันกลับบ้านในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น GrabTaxi ยังมีฟังก์ชั่นสาหรับเรียกแท็กซี่ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้โดยสารวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะมีรถมารับอย่างแน่นอน ผู้โดยสารสามารถเรียกแท็กซี่ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินหรือต้องการให้รถไปรับในช่วงเวลาที่กาหนด หากไม่ต้องการการเรียกล่วงหน้า ก็สามารถเรียกรถเมื่อต้องการได้เช่นกัน ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลว่าจะมีแท็กซี่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก GrabTaxi ได้เพิ่มจานวนรถที่ให้บริการในช่วงกลางวันเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนขับแท็กซี่กะกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิว GrabTaxi จึงได้ขอให้คนขับแท็กซี่กะกลางคืนมาขับกะกลางวันแทน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะไม่ถูกปฏิเสธ ในขณะเดียวกันเป็นการช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ด้วย “ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับเรา” คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้อานวยการและผู้ก่อตั้ง แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) กล่าวเพิ่มเติม “เราเข้าใจว่าผู้โดยสารบางท่านของเรากาลังเผชิญกับปัญหาและความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากมีการประกาศเคอร์ฟิว และสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับเราก็คือ การให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างฉับไว คิดราคาตามมิเตอร์ และนาผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย “แอพ GrabTaxi ของเรามีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้โดยสาร โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรี รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการเรียกเท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน” คุณจุฑาศรีกล่าว เมื่อผู้โดยสารทาการเรียกรถ แอพจะแสดงรถแท็กซี่ที่อยู่ในบริเวณนั้นและค่าโดยสารโดยประมาณจากมิเตอร์ให้ทราบ จากนั้นก็จะจับคู่ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่ภายใน 1 นาที พร้อมทั้งจะแสดงชื่อ รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขทะเบียนรถให้ผู้โดยสารทราบ นอกจากนั้น ผู้โดยสารยังสามารถดูแผนที่ในขณะที่คนขับแท็กซี่กาลังมุ่งหน้าไปหาได้แบบเรียลไทม์และมีตัวเลขนับเวลาถอยหลังว่าแท็กซี่จะไปรับผู้โดสารภายในกี่นาทีอีกด้วย

×