Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

3.dasar sosial

 1. PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR UTAMA MALAYSIA
 2. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 3. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Latarbelakang: • Pendidikan Tanah Melayu sebelum merdeka berlaku secara tradisional • Pendidikan dijalankan di sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah cina persendirian dan sekolah- sekolah tamil • Selepas merdeka kerajaan melihat sistem pendidikan yang berbeza-beza ini perlu diubah
 4. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Objektif: • Mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar • Membina kebudayaan masyarakat • Melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi • Melahirkan tenaga kerja mahir yang berkualiti dan peka dengan kemajuan negara • Membentuk satu sukatan yang sama di semua peringkat sekolah • Melahirkan masyarakat berdisiplin, terlatih dan memenuhi keperluan tenaga pekerja dalam sektor negara
 5. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Strategi: • Mengadakan sistem kurikulum, peperiksaan, pengurusan pendidikan dan nilai-nilai murni yang sama • Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (bahasa yang digunakan dalam pembelajaran) • Membentuk KBSM dan KBSR, serta memberi galakan pembelajaran kokurikulum • Menyeragamkan buku teks, pusat sumber, pusat kokurikulum, peperiksaan dan pusat kegiatan guru
 6. DASAR SOSIAL NEGARA
 7. DASAR SOSIAL NEGARA Latarbelakang: • Diluluskan pada 19 Februari 2003 • Menekankan aspek nilai murni dan keupayaan manusia untuk mencapai kerjasama dan kestabilan sosial • Berperanan untuk menuju ke arah kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia • Mewujudkan masyarakat yang mapan dari segi ekonomi, sosial dan teknologi • Berperanan untuk mencapai wawasan 2020
 8. DASAR SOSIAL NEGARA Objektif: • Meningkatkan penjanaan penggunaan multimedia • Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersepadu dan menikmati corak hidup yang sejahtera dan progresif. • Membangunkan khidmat sokongan sosial dan khidmat sosial • Memajukan dan mengukuhkan kemampuan individu sepanjang hayat
 9. DASAR SOSIAL NEGARA Strategi: • Memastikan golongan dewasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan bagi menguruskan kerjaya dan keluarga • Mewujudkan program bagi menanam semangat patriotisme • Mewujudkan pangkalan maklumat tentang khidmat sosial • Menggalakkan sikap inovatif, progresif, flesibel dan berdikari melalui pendidikan
 10. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
 11. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Latarbelakang: • Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan pelbagai budaya • Dapat memperlihatkan sifat-sifat yang baik, mulia dan seterusnya merealisasikan pembinaan negara bangsa
 12. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Objektif: • Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan • Memupuk dan memelihara kebudayaan kebangsaan • Meningkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi
 13. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Strategi: • Melakukan penyelidikan dan pendidikan bagi membangunkan nilai-nilai kebudayaan • Menggerakan kebudayaan secara berkesan • Mewujudkan komunikasi berkesan ke arah kesedaran kebangsaan • Memenuhi keperluan sosiobudaya • Meningkatkan taraf dan mutu kesenian
Publicidad