Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès(20)

Más de Xarxa Punt TIC(20)

Publicidad

Último(20)

Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

 1. Qui som? Un equip de persones dedicat a la recerca, transferència, formació, suport a l’activitat productiva i a la innovació La Institució: El CTFC és un consorci d’entitats públiques www.ctfc.cat
 2. ALGUNS EXEMPLES DE L’ACTIVITAT DEL CENTRE Àrees de treball Exemples d’ús productiu .Biodiversitat .Models de prevenció per a la conservació d’espècies en Parcs Naturals Catalans . .Defensa del bosc .Producció de tòfona negra en camps de cultiu. .Aprofitaments fustaners i .Laboratori per a caracterització de qualitat de biomassa (estella). biomassa .Plantacions de cultius energètics. .Productes secundaris .Producció de plantes per a usos medicinals, cosmètics...... del bosc .Hidrologia .Sistemes físics per a la conservació de rius. .Gestió sostenible .Millora de la productivitat de cirerers per a fusta de qualitat. .SIG .Aptitud i potencial de creixement d’una espècie en un territori segons condicions climàtiques i topografia del terreny. .Mapa turístic d’una població geolocalitzat per Iphone. .Ecologia vegetal i botànica .Torres fluxpyr per recull de dades atmosfèriques. forestal. .Cooperació Internacional / Formació / Economia forestal........etc.
 3. Edifici Seminari, donant suport a l’activitat productiva Per què aquest nou Projecte? El CTFC en el vigent Pla estratègic (2009-2013), conscient a les necessitats del territori i tenint en compte gran part de les activitats dutes a terme en els darrers anys, va incorporar el 4rt objectiu “Contribuir al foment de l’equilibri territorial, estimulant la creació d’economia productiva I desenvolupament sostenible en el medi rural que facin ús intensiu del coneixement” Tipologia de Serveis: - LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA - SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
 4. LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA DESPATXOS PER AL VIVER D’EMPRESES CEI SOLSONÈS INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES PER NEGOCIS i ACTIVITATS (Aules de Formació, Sales de Reunions, Sala d’actes, Espai de coworking, Despatxos de negocis). PUNT TIC (Sala Informàtica, equips impressió......)
 5. LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA DESPATXOS PER AL VIVER D’EMPRESES CEI SOLSONÈS Descripció: Lloguer de despatxos amb condicions econòmiques avantatjoses per a facilitar i impulsar la creació i instal·lació de noves iniciatives empresarials. Qui: INICIATIVES EMPRESARIALS EMPRESES DE NOVA CREACIÓ < 1 any de vida Obert a tot el territori (Catalunya i Internacional) Què: PRINCIPALMENT PLA DE VIABILITAT (Veure bases) Quan: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SEMPRE OBERTA ACTUALMENT DISPONIBILITAT D’11 DESPATXOS. DURADA D'1 A 3 ANYS PRORROGABLES Serveis Associats al lloguer: Promoció i Assessorament bàsic
 6. LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES PER A NEGOCIS i ACTIVITATS Aules de Formació, Sales de Reunions, Sala d’actes, Despatxos de negocis Descripció: Lloguer d’espais equipats per a realitzar reunions, celebració d’actes, activitats formatives i lloguer despatxos temporals per a negocis. Qui: INICIATIVES EMPRESARIALS EMPRESES, ENTITATS i POBLACIÓ EN GENERAL Obert a tot el territori (Catalunya i Internacional) Què: RESERVA PRÈVIA MITJANÇANT SOL·LICITUD Quan: INSTAL·LACIONS JA DISPONIBLES Serveis Associats al lloguer: zones de descans i manteniment
 7. LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA PUNT TIC Descripció: Sala d’informàtica equipada amb 14 ordinadors, ADSL, i altre equipament informàtic (escànner, impressores..) Qui: TOTES LES PERSONES INTERESSADES Obert a tot el territori (Catalunya i Internacional) Què: ACCEDIR DIRECTAMENT INSTAL·LACIONS Quan: DINS L’HORARI ESTABLERT
 8. SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI ACTIVITATS DE FORMACIÓ SUPORT TÈCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (Emprenedoria i Empreses consolidades) POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
 9. SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI FORMACIÓ Cursos de formació orientats a la qualificació, reconversió o perfeccionament professional. Adreçats tant a persones aturades, persones treballadores i empresàries. Tipus de formació: Transversal: Idiomes, Prevenció Riscos laborals, ISO, Gestió empresarial...... Específica: sobre temes tècnics, productius i normatius específics de cada sector. Finançament dels cursos per a empreses: Subvencionats: les temàtiques prioritàries les estableix la convocatòria pública. Bonificats: l’empresa es pot bonificar parcialment el preu del curs (sindicats). Segons pressupost Ubicació dels cursos per a empreses: Aules agençades del CTFC: Edifici del Seminari i seus de Lleida, Espluga de Francolí.... A la pròpia empresa
 10. SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI SUPORT TÈCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL Són serveis tècnics orientats a donar suport en termes de competitivitat empresarial tant en les fases d'emprenedoria com en PIME ja consolidades (Gestió i cultura empresarial, Màrqueting i Comercial, Logística i Compres, Producció i Qualitat, Serveis Financers, Sistemes de la Informació, Innovació i Projectes de R+D, Internacionalització). Visita Personalitzada a empreses per petites diagnosis de necessitats competitives Orientació i Contactes amb organismes de suport empresarial i Suport tècnic en aquesta relació Suport tècnic en la configuració de Propostes, Pressupostos i/o Plans de Viabilitat per l’obtenció de línies de finançament per a nous projectes d’emprenedoria, projectes innovadors, projectes de R+D. Àmbit Territorial: Principalment empreses de la Comarca del Solsonès i poblacions veïnes, o qualsevol iniciativa empresarial interessada en implementar relacions al territori.
 11. SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI El CTFC ja té establerta per la seva pròpia dinàmica tota una xarxa de contactes institucionals, tecnològics i empresarials tant a nivell nacional com internacional, els quals poden produir sinergies amb el teixit empresarial de tots els sectors econòmics. Xarxes i Contactes: Vivers d'empreses: CEEI Lleida, CREAMED.... Contactes Tecnològics: CREAF, ACTEC, INCAFUST, EFI..... Contactes Internacionals: Amb cambres de comerç, empreses, distribuïdors, licitacions públiques.......Possibilitats d’intercanvis internacionals de bones pràctiques. Organització de jornades: Networking, informació sobre transferència de coneixements, informació sobre ajuts... Tecnologia i Capacitat innovadora del CTFC: Serveis Tècnics, Instal·lacions Tecnològiques, Capital humà qualificat, Dinàmica innovadora i de Creació de nous projectes, Know-How. Aquestes sinergies i els seus serveis tècnics associats es posaran en funcionament a mesura que es detectin necessitats reals i concretes per part de les empreses i en base a la capacitat tècnica i finançament que es pugui obtenir.
 12. Gràcies per la vostra atenció! www.ctfc.cat
Publicidad