Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011.
Foment dels perfils professionals de la Societat Digital.
A càrrec de: Sr. Daniel Marco, responsable de Promoció Industrial TIC. Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament d’Empresa i Ocupació.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

 1. 1. Foment dels perfils professionals  Foment dels perfils professionals de la Societat DigitalDirecció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ió G ld l i i iS i d l f ió Departament d’Empresa i Ocupació
 2. 2. idigital Antecedents: marc europeu i pla de govern 2011-2014El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya es transversal dins del Govern, en tots elsseus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans, empreses i administracions, de manera que així horeflecteixi el Pla de Govern, remarcant aquesta transversalitat.Estratègia TIC del Govern g plenament integrada enl’Agenda Digital Europea. idigital semmarca dins de lestratègia del Govern essent el programa pel desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya dirigit a empreses i ciutadans. 2
 3. 3. idigital Concepte: pol d’innovació digital de Catalunya idigital és lestratègia del Govern de la Generalitat per generar a Catalunya un pol dinnovació digital a Catalunya generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l’Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida. Projecció als mercats exteriors t t i Empresa Ciutadania InternacionalitzacióCoordinació d lC di ió dels Atracció d capital At ió de it lesforços de RDI público-privat Innovació Inversió El suport a l’empresa catalana i la generació d’ocupació seran 5i’s els eixos centrals de lestratègia l estratègia. Es posaran en marxa un conjunt de projectes i iniciatives Integració digital de Potenciació de adreçades tant a les empreses la ciutadaina e infraestructures e-infraestructures Inclusió Infraestructures com a la ciutadania Aquestes són les 5i’s de Catalunya, aquells aspectes en què hem de ser excel·lents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent. 3
 4. 4. idigitalLínies d’actuació i objectius prioritarisPer aconseguir generar un pol d’innovació digital a Catalunya s’estableixen sis eixosestratègics al voltant dels quals s’identifiquen objectius prioritaris d’actuació. • e‐commerce factura electrònica seguretat etc e commerce, factura electrònica, seguretat, etc  • Clústers tecnològics Clústers tecnològics.  • Anelles Sectorials. • Emprenedoria i creixement empresarial.  • Polígons industrials.  • Innovació + internacionalització + inversió.  • F Formació i certificació de professionals. ió i ifi ió d f i l • eSalut, eEnsenyament, eGovern, etc. • Foment dels perfils professionals TIC.  • Demanda pública innovadora en TIC • Suport a les activitats de foment a l’ocupació • Cloud Computing, Mobilitat, etc. • Xarxa de Punts TIC per la cohesió digital.  • Promoció i difusió de les TIC a la ciutadania. • Capacitació i acreditació de competències TIC. • Continguts Digital,  llicencies i programari lliure.  • Actuacions amb col∙lectius en risc dexclusió.   • Xarxes ciutadanes i comunitats digitals. 4
 5. 5. idigitalDinamitzar la generació d’ocupació amb les TIC 5
 6. 6. Foment de perfils professionals TIC Objectiu •Identificar els perfils professionals TIC més demandats i els nous perfils de la Societat Digital per tal d’establir plans de formació adequats en persones desoccupades i fomentar les vocacions dels joves en aquests segments professionals. j q g pDirecció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació Coordinació de l’estudi i pla d’acció Identificar els perfils Identificar persones Establir un pla de Plans d’acció professionals més demandats i els nous desocupades que encaixin amb formació per assolir habilitats i territorial que apareixeran aquests perfils capacitats 6
 7. 7. Foment dels perfils professionals TICProfessions TIC més demandats Ranking de les professions TIC més demandades per les empreses a Catalunya. Gener 2010 – Juny 2011 Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Cataluña. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011 7
 8. 8. Foment dels perfils professionals TICNivell d’estudis requerit Distribució de llocs de treball oferts per nivell d’estudis requerit per les ofertes de programador, Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Cataluña. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011 8
 9. 9. Foment des perfils professionals TICNous perfilsL’evolució de les TIC ha generat noves tasques i nous llocs de treball que no tenenperfils professionals associats i no coberts pels ensenyaments reglats. Dinamitzador de la Societat de la Informació Gestor de Arquitecte i Comunitats i analista de la Xarxes informació Socials La formalització d’aquests perfils i Nous perfils professionals la reconversió TIC d’ t t pot d’aturats t Mediador en contribuir a la Digitalitzador la implantació de reducció de l’atur. de processos l’administració electrònica Facilitador del comerç electrònic 9
 10. 10. Moltes gràcies Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ió G ld l i i iS i d l f ió Departament d’Empresa i Ocupació daniel.marco@gencat.cat

×