Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs

Descargar para leer sin conexión

Presentació dels Punts TIC, nou model de Xarxa de Telecentres-Projecte ÒMNIA, a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs. L’acompanyen els directors generals de Societat de la Informació, Sr. Josuè Sallent, i d’Acció Comunitària, Sr. Xavier Garriga.

Presentació dels Punts TIC, nou model de Xarxa de Telecentres-Projecte ÒMNIA, a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs. L’acompanyen els directors generals de Societat de la Informació, Sr. Josuè Sallent, i d’Acció Comunitària, Sr. Xavier Garriga.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs (20)

Más de Xarxa Punt TIC (20)

Anuncio

Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs

  1. 1. Proposta d’un nou model Del projecte Òmnia i els telecentres als puntsTIC Casa del Mar, 16 de maig de 2008
  2. 2. L’oportunitat d’un nou model <ul><li>El gran potencial de les iniciatives i els recursos globals aportats (Generalitat, ajuntaments i associacions) fa que estiguem davant d‘una excel·lent oportunitat per a la dinamització comunitària i territorial. </li></ul><ul><li>És necessari un major aprofitament de sinergies i una millora substancial de la relació cost / benefici. </li></ul><ul><li>L’absència d’una visió global de les xarxes dificulta l’alineament d'objectius i una millor direcció tècnica i política. </li></ul><ul><li>Cal aprofitar els èxits i l’experiència de les iniciatives actuals i minimitzar-ne les mancances. </li></ul>
  3. 3. Visió i missió del punt TIC <ul><li>VISIÓ </li></ul><ul><li>El coneixement de l’entorn social, empresarial i de les TIC el converteix en centre de referència territorial en el desenvolupament de la societat del coneixement. </li></ul><ul><li>És un espai integrador que potencia la dinamització comunitària i empresarial del territori. </li></ul><ul><li>MISSIÓ </li></ul><ul><li>Oferir un punt d’accés a les TIC obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn. </li></ul><ul><li>Detectar les necessitats socials i empresarials del territori per promoure l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre empreses, administracions locals i ciutadans. </li></ul>
  4. 4. Dos eixos, dues visions. Un espai comú ÚS DE LES TIC <ul><li>Teletreball </li></ul><ul><li>Ética aplicada a la Informática </li></ul><ul><li>Didàctiques i metodologies </li></ul><ul><li>per al treball amb les TIC </li></ul><ul><li>Usos de l’administració electrònica </li></ul><ul><li>Eines per millorar l’accesabilitat a les TIC </li></ul>- Dos eixos - Dues visions - Un espai comú <ul><li>Teletreball </li></ul><ul><li>Ética aplicada a la informática </li></ul><ul><li>Usos de les TIC des de casa </li></ul><ul><li>Eines per millorar l’accesabilitat a les TIC </li></ul><ul><li>Usos de les TIC </li></ul><ul><li>a les pimes </li></ul><ul><li>Programari lliure </li></ul><ul><li>Tecnologia TIC: </li></ul><ul><li>manteniment i </li></ul><ul><li>programació </li></ul><ul><li>Teletreball </li></ul><ul><li>USOS de les TIC </li></ul><ul><li>per a la cohesió territorial </li></ul><ul><li>Tècniques de creació digital </li></ul><ul><li>Alfabetització digital </li></ul><ul><li>Eines per millorar l’accesabilitat a les TIC </li></ul><ul><li>Gestió de projectes educatius </li></ul>
  5. 5. Nou model: xarxa única <ul><li>Creació d’una direcció col·legiada (SAC/STSI). Auditors externs realitzen avaluacions periòdiques sobre l’assoliment d’objectius. </li></ul><ul><li>Oficina tècnica única per a totes les xarxes actuals. </li></ul><ul><li>Creació de l’Oficina Tècnica de Suport a la Dinamització Comunitària , amb la missió d’assegurar el desenvolupament correcte de la globalitat de les polítiques de dinamització. </li></ul><ul><li>Creació de l’Oficina d’Equipament TIC , amb dependència directa de l’STSI i la missió d’assegurar el funcionament correcte de l’equipament TIC. </li></ul><ul><li>Tant la SAC com l’STSI participaran en el desenvolupament de continguts . </li></ul><ul><li>Coordinació Formativa per assegurar una formació dels dinamitzadors única i homogènia a tota la xarxa. </li></ul><ul><li>Catàleg de serveis del punt TIC format per la infraestructura tecnològica de l’espai i la capacitat de dinamització. </li></ul>
  6. 6. Nou model: blocs funcionals Oficina Tècnica Xarxa única de punts TIC S T S I S A C Direcció col·legiada Oficina Tècnica de Suport- Equipament TIC Desenvolupament de continguts- Dinamització TIC Desenvolupament de continguts- Dinamització comunitària Coordinació formativa Entitats locals i organismes territorials Equips auditors Òrgans assessors Oficina Tècnica de Suport- Dinamització comunitària XARXA ÚNICA Punts TIC
  7. 7. Nova Xarxa de Punts TIC: sumar per oferir molt més Casa del Mar, 16 de maig de 2008

×