Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Masz Głos, Masz Wybór tworzy społeczność?
Podsumowanie World Cafe dla
Centrum Integracji Dzielnicy w Radomsku

Radomsko, l...
Centrum Integracji Młodzieży Radomsko uczestnicząc w akcji Masz Głos, Masz
Wybór finansowanej ze środków Fundacji im. Stef...
Boisko przy SP nr 3 w Radomsku

Plac zabaw przy SP nr 3 w Radomsku

www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.ma...
Mieszkańcy Radomska, z którymi przeprowadzony został sondaż w 85% wskazali,
że mieszkańcom potrzebna jest oferta edukacyjn...
Ankietowani mieszkańcy Radomska wskazali, że organizacją oferty edukacyjnorozrywkowej mogłoby zajmować się Centrum Integra...
Konsultacje z mieszkańcami. World Cafe

Wynikiem przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji są zasady generalne dla
Centr...
Do pracy nad pomysłem funkcjonowania budynku przy SP nr 3 w Radomsku CIM
powykorzystało metodę konsultacyjną World Cafe. J...
Poniżej prezentujemy wyniki pracy poszczególnych grup dyskusyjnych – stolików
tematycznych World Cafe wokół Centrum Integr...
Stolik 1. Społeczność Centrum Integracji Dzielnicy
Kto powinien być użytkownikiem CID? Jakie są potrzeby tych użytkowników...




samorealizacja i rozwój: możliwość uczenia się, kursy, edukacja, uprawianie
sportu;
poczucie wspólnoty: wspólne wyj...
Stolik 2. Organizacja i dostępność Centrum Integracji Dzielnicy

Jak organizować wydarzenia w CID? Jaka forma wydarzeń będ...
Stolik 3. Przestrzeń Centrum Integracji Dzielnicy

Jak doposażyć plac zabaw przy szkole dla różnych grup użytkowników?
Jak...





konsultacje;
skrzynka zażaleń;
osiedlowe centrum dialogu;
miejsce spotkań.

Dodatkowe potrzeby:







zaję...
Stolik 4. Oferta edukacyjno – rozrywkowa Centrum Integracji Dzielnicy
Jakie wydarzenia organizować w CID? Dla jakich grup ...
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom World Cafe za zaangażowanie,
podzielenie się swoim czasem i pomysłami oraz moderat...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

World Cafe Radomsko podsumowanie

924 visualizaciones

Publicado el

W Radomsku, nieopodal Częstochowy. Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Radomsko przystąpiło do zadania Wspólna Przestrzeń, koordynowanego przez PZR, z zamiarem włączenia mieszkańców dzielnicy Folwarki do wspólnego zaplanowania przestrzeni placu zabaw i terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Radomsku. W trakcie pracy okazało się jednak, że oczekiwania mieszkańców są znacznie większe, na tyle, że razem z mieszkańcami konsultowaliśmy program na działania Centrum Integracji Dzielnicy, który lada moment rozpocznie działalność w przyszkolnym budynku.

Publicado en: Educación
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

World Cafe Radomsko podsumowanie

 1. 1. Masz Głos, Masz Wybór tworzy społeczność? Podsumowanie World Cafe dla Centrum Integracji Dzielnicy w Radomsku Radomsko, listopad 2013
 2. 2. Centrum Integracji Młodzieży Radomsko uczestnicząc w akcji Masz Głos, Masz Wybór finansowanej ze środków Fundacji im. Stefana Batorego zaprosiło mieszkańców dzielnicy Folwarki w Radomsku do procesu konsultacyjnego. CIM uczestnicząc w akcji MGMW realizauje zadanie Wspólna przestrzeń koordynowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Celem podjętego w ramach Maszgłosu działania było wypracowanie z mieszkańcami pomysłów na funkcjonowanie nowego miejsca CIM, Centrum Integracji Dzielnicy, w dzielnicy Folwarki w Radomsku. Spotkanie konsultacyjne odbyło się 6 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Radomsku. Tak o podjętych działaniach mówi liderka CIM, radna Edyta Sapis: Bardzo zależy mi na pozyskaniu dla mieszkańców mojej dzielnicy budynku należącego do miasta Radomsko. Budynek ten jest przyległy do Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomsku i do dwóch boisk utworzonych przy dużym udziale mieszkańców dzielnicy (...). Pragniemy utworzyć tam świetlicę dla dzieci i młodzieży, oraz centrum integracji dla dorosłych mieszkańców. Jesteśmy w stanie odremontować go i zmodernizować własnymi siłami. Centrum Integracji Młodzieży przystąpiło do akcji MGMW z zamierzeniem zaprojektowania wspólnie z mieszkańcami placu szkolnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Radomsku. W trakcie trwania akcji miasto podjęło już działania zagospodarowania tego miejsca, stąd też pomysł CIM na rozszerzenie obszaru działań w ramach akcji MGMW właśnie w stronę utworzenia Centrum Integracji Dzielnicy i wykorzystania w tym celu budynku należącego do terenu szkoły. Pomysł na skierowanie działań CIM w stronę zagospodarowania tego budynku został wzmocniony poprzez uzyskane wyniki diagnozy lokalnej wśród mieszkańców Radomska, przeprowadzonej na początku uczestnictwa w akcji MGMW. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 2
 3. 3. Boisko przy SP nr 3 w Radomsku Plac zabaw przy SP nr 3 w Radomsku www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 3
 4. 4. Mieszkańcy Radomska, z którymi przeprowadzony został sondaż w 85% wskazali, że mieszkańcom potrzebna jest oferta edukacyjno - rozrywkowa. Czy uważa Pan/Pani, że mieszkaocom potrzebna jest oferta edukacyjno - rozrywkowa? 15% 0% 85% tak nie nie mam zdania Diagnoza wykazała, że nie ma grupy osób w Radomsku, dla której oferta taka byłaby niepotrzebna. Respondenci wskazali, że działania edukacyjno-rozrywkowe najbardziej są potrzebne dzieciom i młodzieży szkolnej (32%), młodszym dzieciom (21%), rodzinom (19%), a także starszej młodzieży uczącej się w szkole średniej i wyżej (14%) oraz osobom starszym (11%). Dla jakich osób taka oferta powinna byd przeznaczona? osoby starsze 11% rodziny 19% starsza młodzież ucząca się w szkołach średnich i wyżej 14% dzieci i młodzież szkolna 32% dzieci 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 4
 5. 5. Ankietowani mieszkańcy Radomska wskazali, że organizacją oferty edukacyjnorozrywkowej mogłoby zajmować się Centrum Integracji Mieszkańców Radomsko, wskazało tak 45% ankietowanych. Kto Pani/Pana zdaniem powinien odpowiadad za organizację takiej oferty? 45% 45% 10% szkoła Miasto Radomsko CIM Radomsko Jedna z informacji uzyskana w wyniku diagnozy lokalnej odnosiła się do chęci zaangażowania mieszkańców Radomska w działania CIM na rzecz zagospodarowania nowego budynku przy szkole i należącego do niego terenu. Nieco ponad połowa mieszkańców biorących udział w sondażu wskazała, że nie jest jeszcze zdecydowana, czy włączy się w działania CIM (53%). Chęć zaangażowania wskazało 37% badanych. Taka sytuacja stanowi wyzwanie dla Centrum, zarówno odnośnie samego procesu konsultacyjnego, jak i dalszych programowych działań skierowanych do mieszkańców dzielnicy Folwarki w Radomsku. Czy chciałby/aby Pan/Pani włączyd się w prace nad zmianą terenu przyległego do terenu szkoły i budynku należącego do miasta Radomsko? 37% 53% 10% tak nie jeszcze nie wiem www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 5
 6. 6. Konsultacje z mieszkańcami. World Cafe Wynikiem przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji są zasady generalne dla Centrum Integracji Dzielnicy w dzielnicy Folwarki w Radomsku: 1. W swoich działaniach i misji CID powinno być przeznaczone i otwarte na różne (wszystkie) grupy mieszkańców dzielnicy. 2. CID powinno działać jak punkt obsługi dzielnicy: obsługi dialogu między mieszkańcami, organizacji kultury, rozrywki oraz edukacji w dzielnicy. 3. CID powinno być dostępnym i otwartym domem dzielnicowym: działającym, gdy mieszkańcy są po pracy/szkole, umożliwiającym skorzystanie z toalety, zrobienie herbaty czy jedzenia, dającym przyjazną przestrzeń do siedzenia, spotkań i działań. 4. CID musi być zarządzane przez opiekuna/animatora (nie anonimowe) i widoczne (kolorowe, wyróżniające się w przestrzeni). 5. CID powinno być otwarte na inicjatywy, działania, pomysły ale też krytykę mieszkańców. 6. CID musi coś proponować, zapraszać programem działań (stałym, zróżnicowanym i dostosowanym do konkretnych grup użytkowników) a jednocześnie stwarzać przestrzeń do niezobowiązującego spędzania czasu przez mieszkańców wewnątrz i na zewnątrz (gry, umeblowanie, sprzęty). www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 6
 7. 7. Do pracy nad pomysłem funkcjonowania budynku przy SP nr 3 w Radomsku CIM powykorzystało metodę konsultacyjną World Cafe. Jest to sposób prowadzenia dyskusji i narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu oraz współpracy dotyczącej ważnych spraw związanych z życiem danej społeczności. Warto zaznaczyć, że World Cafe nie ma na celu znalezienia konkretnych rozwiązań, rezultat pracy jest nieznany, służy do wymieniania się kreatywnymi pomysłami, pomaga określić potrzeby i oczekiwania wszystkich zaangażowanych stron, a także stworzyć między nimi sprzyjającą dalszym rozmowom atmosferę i wspólnie wypracować pewne propozycje rozwiązań. Większość rozmów w Kawiarenkach, tak jak ta w Radomsku, odbywa się w oparciu o zasady i formułę spotkań opracowane przez The World Café (zobacz link), rosnący, ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie. Zaproszeni goście, w myśl metody prowadzenia World Cafe, pod okiem moderatorów z Centrum Integrani Młodzieży i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju dyskutowali przy tematycznie przygotowanych stolikach nad konkretnymi pomysłami na działania, które ma realizować Centrum Integracji Dzielnicy w dzielnicy Folwarki w Radomsku. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 7
 8. 8. Poniżej prezentujemy wyniki pracy poszczególnych grup dyskusyjnych – stolików tematycznych World Cafe wokół Centrum Integracji Dzielnicy w Radomsku: 1. 2. 3. 4. Społeczność Centrum Integracji Dzielnicy Dostępność i organizacja Centrum Integracji Dzielnicy Przestrzeń Centrum Integracji Dzielnicy Oferta edukacyjno – kulturalna Centrum Integracji Dzielnicy www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 8
 9. 9. Stolik 1. Społeczność Centrum Integracji Dzielnicy Kto powinien być użytkownikiem CID? Jakie są potrzeby tych użytkowników? Dla kogo i w jakim celu ma działać CID? Jakie funkcje ma pełnić CID? Po co mieszkańcy mają tu przychodzić? Użytkownicy:      wszyscy; mieszkańcy dzielnicy; dzieci i młodzież; starsi; kobiety i mężczyźni (osobno). Potrzeby użytkowników:  podstawowe: fizjologiczne, możliwość napicia się, możliwość skorzystania z posiłku; www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 9
 10. 10.    samorealizacja i rozwój: możliwość uczenia się, kursy, edukacja, uprawianie sportu; poczucie wspólnoty: wspólne wyjazdy, wieczorek z domową nalewką odpoczynek i rozrywka: rozrywka, dyskoteka, gimnastyka, ścieżka zdrowia; możliwość pozostawienia pod opieką małego dziecka podczas czasu wolnego dla rodziców. Cel działania:       integracja, spotkania z przyjaciółmi, wspólne wycieczki, grill, wspólne czytanie; pomoc, samopomoc; wypoczynek; zabawa; rozwijania pasji; ciekawe spędzanie wolnego czasu. Funkcje jakie ma pełnić:     społeczne; kulturalne; edukacyjne; rozrywkowe. Po co mieszkańcy mają przychodzić do CID :       rozerwać się, wieczorki taneczne; odpocząć; poznać się, rozmawiać; nauczyć się, kursy językowe; skorzystać z internetu i komputera; omawiać problemy dzielnicy. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 10
 11. 11. Stolik 2. Organizacja i dostępność Centrum Integracji Dzielnicy Jak organizować wydarzenia w CID? Jaka forma wydarzeń będzie dla odbiorców atrakcyjna i zachęcająca do uczestnictwa? Regularność i cykliczność wydarzeń (dni i godziny zajęć i wydarzeń). Kto powinien odpowiadać za prowadzenie zajęć i organizację wydarzeń w CID? Rola:     miejsce spotkań mieszkańców ze sobą i z kulturą, mieszkańców; otwarty dom kultury; miejsce rozrywki, kultury i rozwoju zainteresowań (hobby); zawsze coś się dzieje. punkt zbiórek Dostępność i organizacja:      otwarty w godzinach popołudniowych i wieczornych; opiekun/animator CID; zbieranie pomysłów od mieszkańców, np. skrzynka pomysłów; umożliwienie samodzielnego działania inicjatyw mieszkańców; ogólnodostępna przestrzeń wokół CID. Działania:         regularny program działań dla różnych grup odbiorców; różne formy zajęć (warsztaty, wykłady, dyskusje); godziny zajęć zróżnicowane pod względem grup odbiorców; cyklicznie zajęcia typu: dzień dla młodzieży bądź babski wieczór; dzień otwarty CIM, w którym każdy będzie mógł przyjść i posiedzieć, coś samemu zorganizować, czy zabrać ze sobą znajomych; stałe (regularne) zajęcia np. językowe, taniec, gimnastyka i jednorazowo odbywające się warsztaty np. fotograficzne; wydarzenia kulturalno – artystyczne odbywające się raz na jakiś czas, np. koncerty, kino letnie, wieczorki poetyckie, sztuki teatralne; latem wydarzenia i zajęcia w plenerze. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 11
 12. 12. Stolik 3. Przestrzeń Centrum Integracji Dzielnicy Jak doposażyć plac zabaw przy szkole dla różnych grup użytkowników? Jakie udogodnienia powinny znaleźć się w CID i jej otoczeniu? Dostępność CID i placu szkolenego dla mieszkańców. Zachęcanie do wejścia, wrażenie “drzwi otwartych” Miłe Otoczenie:         miejsce do siedzenia w tym dla grup, stoliki; zieleń, kwiaty; kolorowo, muzyka, balony; widoczna promocja (co to jest, kto to robi, po co) – baner; zadaszenie; Wi-Fi; Kino Letnie; dostęp do WC. Sport / aktywność:     stół do Ping Ponga (zewnętrzne); stół do piłkarzyków (zewnętrzne); siłownia na świeżym powietrzu; coś dla mam. Wnętrze / podział przestrzeni wg wieku:       kuchnia do użytku dla mieszkańców - kącik kulinarny; opiekun / animator CID; sala komputerowa z drukarką; dostęp do WC; miejsce spotkań; otwarte cały czas. Punkt obsługi dzielnicy (POD): www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 12
 13. 13.     konsultacje; skrzynka zażaleń; osiedlowe centrum dialogu; miejsce spotkań. Dodatkowe potrzeby:       zajęcia taneczne; aerobik; gry łamigłówki; miejsce piknikowe; fontanna; automaty do gier. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 13
 14. 14. Stolik 4. Oferta edukacyjno – rozrywkowa Centrum Integracji Dzielnicy Jakie wydarzenia organizować w CID? Dla jakich grup użytkowników? Co zaciekawi mieszkańców (jakie wydarzenia organizować, w jakiej formie)? Rozrywka:       wieczorki taneczne; spotkania z interesującymi osobami, animatorami życia kulturalnego dzielnicy; tenis; gry, zabawy, konkursy, mini-olimpiady integracyjne; festyny, np. dzień kanapki, wspólne ognisko; wspólne spotkania okolicznościowe typu „opłatek”, „jajeczko”, „halloween” wycieczki rowerowe, aerobik, nauka chodzenia z kijkami, wspólne muzykowanie. Edukacja:           warsztaty kulinarne (kuchnia włoska, grecka, chińska); wieczorki poetyckie; „bookcrossing”; projekcja filmów poruszających tematy tabu + dyskusja na tematy trudne; spotkania ze specjalistami; kółko teatralne; nauka gry na instrumentach; podstawy informatyki dla osób starszych; wycieczki edukacyjne; korepetycje. www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 14
 15. 15. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom World Cafe za zaangażowanie, podzielenie się swoim czasem i pomysłami oraz moderatorom z Centrum Integracji Młodzieży Radomsko i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju: Edycie Sapis, Mariuszowi Siemińskiemu, Joannie Suchomskiej, Pawłowi Kołacz. Mamy nadzieję, że za wami pierwszy krok do stworzenia społeczności wokół Centrum Integracji Dzielnicy w dzielnicy Folwarki w Radomsku, którą będziecie wspólnie podtrzymywać i rozwijać. Powodzenia! Opracowanie: Joanna Suchomska j.suchomska@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl www.pzr.org.pl | www.facebook.com/cimradomsko | www.maszglos.pl | www.batory.org.pl 15

×