Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)

Francesc Iglesias
Francesc IglesiasMestre de Formació d'Adults en CFA Els Tarongers - Mataró

Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)

DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
L’ABECEDARI CATALÀ1
NOMS COMPANYS2
REDOUAN 3 YOUSOUF4 JANA 5 SERIGNE6
AYE 7 MAMADOU8 FATOUMATA 9 SAID10
BOUBACAR 11 BINTA 12 LAMINE13 SAID14
LASSANA 15 TOMBO 16 DALLO 17 MALANG 18
SATHIO 19 HAMADY 20 NOUH 21 MALICK 22
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
N N N N N N N N N
NA NA NA NA NA
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
EL NAS
1
EL ___ S
LA CAMPANA
2
LA CAMPA ___
LA CADENA
3
LA CADE __
L’ ONADA
4
L’ O __ DA
L’ EINA
5
L’ EI ___
EL NADÓ
6
EL ___ DÓ
EL NADAL
7
EL ___ DAL
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
NE NE NE NE NE NE NE
NE NE NE NE NE NE
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
LA MAQUINETA
1
LA MAQUI __ TA
LA NEU
2
LA U
EL NEN
3
EL N
LA NENA
4
LA NA
LA NÉTA
5
LA TA
EL NÉT
6
EL T
LES MONEDES
7
LES MO _ DES
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
NI NI NI NI NI NI
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
LA NINA
1
LA ___ NA
EL NIU
2
EL ___ U
LA NIT
3
LA ___ T
ELS ANIMALS
4
ELS A __ MALS
EL MECÀNIC
5
EL MECÀ C
L’ AMANIDA
6
L’ AMA DA
LA COLÒNIA
7
LA COLÒ A
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
NO NO NO NO NO NO
LA NINA LA NIT ELS ANIMALS
EL MECÀNIC L’AMANIDA EL NIU
EL NOI LA NOIA EL NOU
LA COLÒNIA EL MONO DANONE
EL NOI
1
EL I
LA NOIA
2
LA __ IA
EL NOU
3
EL ___ U
EL MONO
4
EL MO ___
DANONE
5
DA NE
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
NU NU NU NU NU
NA NA NA NA NA
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
LA NUCA
1
LA ___ CA
ONU
2
O ____
EL NUS
3
EL ___ S
LA SETMANA
4
LA SETMA ___
LA DONA
5
LA DO ___
LA CUINA
6
LA CUI ___
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LA MÓNICA CAMINA MOLT 1
LA MONICA CAMINA MOLT
UNA SETMANA TÉ SET DIES2
S.P. UNA SETMANA TÉ SET DIES
LA PAQUITA ES POSA COLÒNIA3
LA PAQUITA ES POSA COLÒNIA
S. P.
DINA AMANIDA DE CUSCÚS4
DINA AMANIDA DE CUSCÚS
CADA NIT ESTUDIA 30 MINUTS 5
CADA NIT ESTUDIA 30 MINUTS
S. P
TÉ EL NAS PETIT 6
º
TÉ EL NAS PETIT
S. P
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MAQUINA 1 SENEGAL2
CONILL 3 NÚMERO 4
KENYA5 MINUT6
MECÀNIC7 MAQUINETA 8
CA FÈ 9
GAT10
BARCELONA11 VALÈNCIA12
TARONJA 13 FANTA14
HOSPITAL15 PANXA16
KIWI17 ZERO18
..................................... ........................................ ........................................
........................................ ........................................ ........................................
........................................ ........................................ ........................................
........................................ ........................................ ........................................
........................................ ........................................ ........................................
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
EL NADÓ
……………………………………..
EL MONO
………………………………..
LA CAMPANA
………………………………..
L’ AMANIDA ………………………………..
LA MAQUINETA ………………………………..
DANONE ………………………………..
LES MONEDES ………………………………..
LA CUINA ………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
AN AN AN AN AN AN
MANDELA ANDALUSIA ANTENA
PANTALONS SETANTA CANTA
L’ ANTENA
1 S. P.
L’ ___ TENA
ANDALUSIA
2 S. P
___ DALUSIA
MANDELA
3
M ___ DELA
ELS PANTALONS
4 S. P
ELS P TALONS
SETANTA
5 S. P
SET TA
CANTA
6 S. P
C TA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
NA NE NI NO NU
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
1
LA CUI ___
2
DA ___ NE
3
LA SETMA ___
4
LES MO DES
5
LA MAQUI ___ TA
6
LA ___ CA
7
EL ___ U
8
EL MECÀ C
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
EN EN EN EN EN EN
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
ENSAIMADA CALENT MENTA NEN
NEU DENT MAQUINETA MONEDA
L’ ENSAIMADA
1
L’ ___ SAIMADA
EL NEN
2
EL N ___
CALENT
3
CAL ___ T
LA MENTA
4
LA M TA
LA DENT
5
LA D T
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
IN IN IN IN IN IN
IN IN IN IN IN
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
INDIA INTESTI NIT INSTITUT
NINA NIU PINTA ANIMALS
MECÀNIC AMANIDA COLÒNIA
L’ INDI
1
L’ ___ DI
L’ INTESTI
2
L’ TESTI
LA PINTA
3
LA P TA
L’ INSTITUT
4
L’ STITUT
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ON ON ON ON ON ON
ONZE CONDIS MELONS PONT
PANTALONS MONTSE PETONS
SON CONTENT NOU MANOLO
L’ ONZE
1
L’ ___ ZE
CONDIS
2
C DIS
ELS MELONS
3
ELS MEL S
EL PONT
4 S. P.
EL P T
ELS PANTALONS
S. P.
ELS PANTAL S
ELS CAMIONS
5 S. P
ELS CAMI S
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
UN UN UN UN UN UN
UN NUCA DONUT MINUT
UN
S. P.
___
EL MANGO
1
…………………………………..
ONCE
2
…………………………………..
EL TELÈFON
3 S. P.
…………………………………..
EL CONTENIDOR
.4 S. P.
…………………………………..
LA MUNTANYA
.5 S. P..
…………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
 COM ET DIUS ? 1
EM DIC ...................................2 S. P.
 QUANTS ANYS TENS ? 3
TINC ................... ANYS 4
 QUIN ÉS EL TEU NÚMERO DE TELÈFON ? 5
ÉS EL ............................... 6
 ON VIUS ? 7
VISC A ............................... 8
S. P.
 D’ON ETS ? 9
SÓC DE ............................... 10
S. P.
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LA MENTA
S. P..
……………………………………..
L’ ONZE
………………………………..
LA PINTA
………………………………..
L’ INSTITUT
S. P..
.
………………………………..
MANDELA
S. P..
.
………………………………..
LA DENT
S. P..
………………………………..
ELS PANTALONS
S. P..
………………………………..
L’ ANTENA
S. P..
………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
AN EN IN ON UN
___ DALUSIA1
S. P.
…………………….
DI2
S. P.
…………………….
_____ 3
S. P.
…………………….
_____CE 4
…………………….
TENA 5
S. P.
…………………….
SET TA 6
…………………….
M TA 7
S. P.
…………………….
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
EM DIC …………………………………..………………..
TINC ………………………………..… ANYS
SÓC DE ………………………………..…
ESTIC ………………………………..…
………… TINC ………… FILLS
CARNET DE LA BIBLIOTECA
NOM: …………………………………………...…………..……..…
COGNOMS: ………………………………...……….………..…
DNI, NIE O PASSAPORT:……………………….………………………..…
TELÈFON:………………… SEXE:…………………… HOME - DONA
DATA DE NAIXEMENT:…………………….……………...…………..…
PAÍS DE NAIXEMENT:……………………….……………...…………..…
DOMICILI
CARRER: …………………………………………….…….………………………..…
NÚMERO:…………………PIS:……………… PORTA:…………………..…
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LA NOIA ES PENTINA 1
LA NOIA ES PENTINA
S.P.
L’ ANTONIA CANTA 2
L’ANTONIA CANTA
LA MONTSE NEDA 3
LA MONTSE NEDA
EN MANUEL PINTA EL PIS 4
EN MANUEL PINTA EL PIS
S.P.
ÉS DE L’ÍNDIA 5
ÉS DE L’ÍNDIA
ES POSA ELS PANTALONS 6
ES POSA ELS PANTALONS
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
UN O UNA
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
………………
CAMPANA1
.
………………
PANTALÓ2
………………
INDI 3
……………… DONA 4
……………… ANTENA 5
………………
NEN6
………………
MAQUINETA7
……………… NENA8
………………
MECÀNIC9
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao
……………………………………..
S.P.
……………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P. ………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
S.P.
………………………………..
………………………………..
S.P.
………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
TÉ MOLTA SON 1
TÉ MOLTA SON
S.P.
EN DANIEL ÉS D’ANDALUSIA 2
EN DANIEL ÉS D’ANDALUSIA
ÉS MECÀNIC DE CAMIONS 3
ÉS MECÀNIC DE CAMIONS
ÉS EN NELSON MANDELA4
ÉS EN NELSON MANDELA
EN LAMINE POSA MENTA AL TE 5
EN LAMINE POSA MENTA AL TE
LA DENTISTA ÉS SIMPÀTICA 6
LA DENTISTA ÉS SIMPÀTICA

Recomendados

Completar paraules i sil.labes inverses i mixtes por
Completar paraules i sil.labes inverses i mixtes Completar paraules i sil.labes inverses i mixtes
Completar paraules i sil.labes inverses i mixtes rosa odena capons
1.2K vistas9 diapositivas
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel por
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estelCaaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estelM T
14.1K vistas23 diapositivas
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització) por
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Francesc Iglesias
5K vistas20 diapositivas
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son por
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonM T
15.4K vistas45 diapositivas
Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2 por
Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2
Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2M T
5.7K vistas18 diapositivas
Minidicionari català<> marroquí per a docents por
Minidicionari català<> marroquí per a docentsMinidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docentsFrancesc Iglesias
2.6K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriure por
Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriureCaaco act 1213_mt050_r1_frases_escriure
Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriureM T
22.7K vistas15 diapositivas
Preguntes explicites por
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicitessilvia
136.4K vistas19 diapositivas
Completar la frase al final por
Completar la frase al finalCompletar la frase al final
Completar la frase al finalTrinidad Francés Puig
14.4K vistas22 diapositivas
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es por
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esCaaco dos 1415_mt127_r1_que_es
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esM T
18.9K vistas10 diapositivas
Comprensió lectora ci. amb suport visual por
Comprensió lectora ci. amb suport visualComprensió lectora ci. amb suport visual
Comprensió lectora ci. amb suport visualsilvia
35.6K vistas15 diapositivas
Fitxes de lectura por
Fitxes de lecturaFitxes de lectura
Fitxes de lecturamarialopeztena
30.5K vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriure por M T
Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriureCaaco act 1213_mt050_r1_frases_escriure
Caaco act 1213_mt050_r1_frases_escriure
M T22.7K vistas
Preguntes explicites por silvia
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
silvia136.4K vistas
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es por M T
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esCaaco dos 1415_mt127_r1_que_es
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es
M T18.9K vistas
Comprensió lectora ci. amb suport visual por silvia
Comprensió lectora ci. amb suport visualComprensió lectora ci. amb suport visual
Comprensió lectora ci. amb suport visual
silvia35.6K vistas
El menjar 1 por M T
El menjar 1El menjar 1
El menjar 1
M T20.7K vistas
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias13.7K vistas
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel por M T
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estelCaaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
M T12.4K vistas
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada) por Francesc Iglesias
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
Francesc Iglesias9.2K vistas
Dossier Els nombres del 1 al 10 ( Català Inicial + Alfabetització) por Francesc Iglesias
Dossier Els nombres del 1 al 10 ( Català Inicial + Alfabetització)Dossier Els nombres del 1 al 10 ( Català Inicial + Alfabetització)
Dossier Els nombres del 1 al 10 ( Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias7.3K vistas
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial por M T
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialCaaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
M T15.3K vistas
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok por M T
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesokCaaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
M T26.5K vistas
Pinta caseta seguint instruccions por Júlia Allès
Pinta caseta seguint instruccionsPinta caseta seguint instruccions
Pinta caseta seguint instruccions
Júlia Allès9K vistas
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial por M T
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialCaaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
M T20K vistas
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6 por M T
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
M T23.6K vistas
Caaco dos 1415_mt047_r1_sant_jordi_inicial por M T
Caaco dos 1415_mt047_r1_sant_jordi_inicialCaaco dos 1415_mt047_r1_sant_jordi_inicial
Caaco dos 1415_mt047_r1_sant_jordi_inicial
M T8.1K vistas
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes por M T
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptesDori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
M T57.8K vistas
Lectures gemma comallivern por MAICA CIMA
Lectures gemma comallivernLectures gemma comallivern
Lectures gemma comallivern
MAICA CIMA12.5K vistas

Similar a Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)

Dossier F (Català Inicial + Alfabetització) por
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)Francesc Iglesias
3.3K vistas21 diapositivas
Dossier DRA/DAR - Gener de 2015 por
Dossier DRA/DAR - Gener de 2015Dossier DRA/DAR - Gener de 2015
Dossier DRA/DAR - Gener de 2015Francesc Iglesias
25.5K vistas20 diapositivas
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Francesc Iglesias
2.8K vistas16 diapositivas
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Francesc Iglesias
4.8K vistas17 diapositivas
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Francesc Iglesias
4.5K vistas12 diapositivas
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015 por
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015Francesc Iglesias
25.5K vistas21 diapositivas

Similar a Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)(20)

Dossier F (Català Inicial + Alfabetització) por Francesc Iglesias
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias3.3K vistas
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias2.8K vistas
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias4.8K vistas
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias4.5K vistas
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias4.5K vistas
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014 por Francesc Iglesias
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Francesc Iglesias2.9K vistas
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias6.2K vistas
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014 por Francesc Iglesias
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Francesc Iglesias11.5K vistas
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014 por Francesc Iglesias
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Francesc Iglesias4.2K vistas
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014 por Francesc Iglesias
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Francesc Iglesias12.8K vistas

Más de Francesc Iglesias

Sumes 1 (resulTAPS) por
Sumes 1 (resulTAPS)Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)Francesc Iglesias
852 vistas75 diapositivas
Pinces d'entendre por
Pinces d'entendrePinces d'entendre
Pinces d'entendreFrancesc Iglesias
2.2K vistas120 diapositivas
Lectron síl·labes travades por
Lectron síl·labes travadesLectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travadesFrancesc Iglesias
5.3K vistas13 diapositivas
Bingo dels oficis por
Bingo dels oficisBingo dels oficis
Bingo dels oficisFrancesc Iglesias
3.3K vistas23 diapositivas
Abecedari de la tardor por
Abecedari de la tardorAbecedari de la tardor
Abecedari de la tardorFrancesc Iglesias
3K vistas11 diapositivas
12 memorys travades por
12 memorys travades 12 memorys travades
12 memorys travades Francesc Iglesias
25K vistas48 diapositivas

Más de Francesc Iglesias(18)

Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script) por Francesc Iglesias
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Francesc Iglesias7.1K vistas
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz por Francesc Iglesias
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
Francesc Iglesias193.7K vistas
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines por Francesc Iglesias
LLIBREt Viure a Catalunya - LàminesLLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
Francesc Iglesias8.9K vistas
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges por Francesc Iglesias
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatgesLLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
Francesc Iglesias10.5K vistas
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab) por Francesc Iglesias
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab) LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
Francesc Iglesias8.7K vistas
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic por Francesc Iglesias
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazicLLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
Francesc Iglesias6K vistas
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català por Francesc Iglesias
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-catalàLLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
Francesc Iglesias7.5K vistas

Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)

 • 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: L’ABECEDARI CATALÀ1 NOMS COMPANYS2 REDOUAN 3 YOUSOUF4 JANA 5 SERIGNE6 AYE 7 MAMADOU8 FATOUMATA 9 SAID10 BOUBACAR 11 BINTA 12 LAMINE13 SAID14 LASSANA 15 TOMBO 16 DALLO 17 MALANG 18 SATHIO 19 HAMADY 20 NOUH 21 MALICK 22
 • 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: N N N N N N N N N NA NA NA NA NA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL NAS 1 EL ___ S LA CAMPANA 2 LA CAMPA ___ LA CADENA 3 LA CADE __ L’ ONADA 4 L’ O __ DA L’ EINA 5 L’ EI ___ EL NADÓ 6 EL ___ DÓ EL NADAL 7 EL ___ DAL
 • 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA MAQUINETA 1 LA MAQUI __ TA LA NEU 2 LA U EL NEN 3 EL N LA NENA 4 LA NA LA NÉTA 5 LA TA EL NÉT 6 EL T LES MONEDES 7 LES MO _ DES
 • 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: NI NI NI NI NI NI Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA NINA 1 LA ___ NA EL NIU 2 EL ___ U LA NIT 3 LA ___ T ELS ANIMALS 4 ELS A __ MALS EL MECÀNIC 5 EL MECÀ C L’ AMANIDA 6 L’ AMA DA LA COLÒNIA 7 LA COLÒ A
 • 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: NO NO NO NO NO NO LA NINA LA NIT ELS ANIMALS EL MECÀNIC L’AMANIDA EL NIU EL NOI LA NOIA EL NOU LA COLÒNIA EL MONO DANONE EL NOI 1 EL I LA NOIA 2 LA __ IA EL NOU 3 EL ___ U EL MONO 4 EL MO ___ DANONE 5 DA NE
 • 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao NU NU NU NU NU NA NA NA NA NA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA NUCA 1 LA ___ CA ONU 2 O ____ EL NUS 3 EL ___ S LA SETMANA 4 LA SETMA ___ LA DONA 5 LA DO ___ LA CUINA 6 LA CUI ___
 • 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LA MÓNICA CAMINA MOLT 1 LA MONICA CAMINA MOLT UNA SETMANA TÉ SET DIES2 S.P. UNA SETMANA TÉ SET DIES LA PAQUITA ES POSA COLÒNIA3 LA PAQUITA ES POSA COLÒNIA S. P. DINA AMANIDA DE CUSCÚS4 DINA AMANIDA DE CUSCÚS CADA NIT ESTUDIA 30 MINUTS 5 CADA NIT ESTUDIA 30 MINUTS S. P TÉ EL NAS PETIT 6 º TÉ EL NAS PETIT S. P
 • 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MAQUINA 1 SENEGAL2 CONILL 3 NÚMERO 4 KENYA5 MINUT6 MECÀNIC7 MAQUINETA 8 CA FÈ 9 GAT10 BARCELONA11 VALÈNCIA12 TARONJA 13 FANTA14 HOSPITAL15 PANXA16 KIWI17 ZERO18 ..................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................
 • 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL NADÓ …………………………………….. EL MONO ……………………………….. LA CAMPANA ……………………………….. L’ AMANIDA ……………………………….. LA MAQUINETA ……………………………….. DANONE ……………………………….. LES MONEDES ……………………………….. LA CUINA ………………………………..
 • 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: AN AN AN AN AN AN MANDELA ANDALUSIA ANTENA PANTALONS SETANTA CANTA L’ ANTENA 1 S. P. L’ ___ TENA ANDALUSIA 2 S. P ___ DALUSIA MANDELA 3 M ___ DELA ELS PANTALONS 4 S. P ELS P TALONS SETANTA 5 S. P SET TA CANTA 6 S. P C TA
 • 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: NA NE NI NO NU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 LA CUI ___ 2 DA ___ NE 3 LA SETMA ___ 4 LES MO DES 5 LA MAQUI ___ TA 6 LA ___ CA 7 EL ___ U 8 EL MECÀ C
 • 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: EN EN EN EN EN EN Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao ENSAIMADA CALENT MENTA NEN NEU DENT MAQUINETA MONEDA L’ ENSAIMADA 1 L’ ___ SAIMADA EL NEN 2 EL N ___ CALENT 3 CAL ___ T LA MENTA 4 LA M TA LA DENT 5 LA D T
 • 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao INDIA INTESTI NIT INSTITUT NINA NIU PINTA ANIMALS MECÀNIC AMANIDA COLÒNIA L’ INDI 1 L’ ___ DI L’ INTESTI 2 L’ TESTI LA PINTA 3 LA P TA L’ INSTITUT 4 L’ STITUT
 • 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ON ON ON ON ON ON ONZE CONDIS MELONS PONT PANTALONS MONTSE PETONS SON CONTENT NOU MANOLO L’ ONZE 1 L’ ___ ZE CONDIS 2 C DIS ELS MELONS 3 ELS MEL S EL PONT 4 S. P. EL P T ELS PANTALONS S. P. ELS PANTAL S ELS CAMIONS 5 S. P ELS CAMI S
 • 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: UN UN UN UN UN UN UN NUCA DONUT MINUT UN S. P. ___ EL MANGO 1 ………………………………….. ONCE 2 ………………………………….. EL TELÈFON 3 S. P. ………………………………….. EL CONTENIDOR .4 S. P. ………………………………….. LA MUNTANYA .5 S. P.. …………………………………..
 • 16. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:  COM ET DIUS ? 1 EM DIC ...................................2 S. P.  QUANTS ANYS TENS ? 3 TINC ................... ANYS 4  QUIN ÉS EL TEU NÚMERO DE TELÈFON ? 5 ÉS EL ............................... 6  ON VIUS ? 7 VISC A ............................... 8 S. P.  D’ON ETS ? 9 SÓC DE ............................... 10 S. P.
 • 17. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LA MENTA S. P.. …………………………………….. L’ ONZE ……………………………….. LA PINTA ……………………………….. L’ INSTITUT S. P.. . ……………………………….. MANDELA S. P.. . ……………………………….. LA DENT S. P.. ……………………………….. ELS PANTALONS S. P.. ……………………………….. L’ ANTENA S. P.. ………………………………..
 • 18. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: AN EN IN ON UN ___ DALUSIA1 S. P. ……………………. DI2 S. P. ……………………. _____ 3 S. P. ……………………. _____CE 4 ……………………. TENA 5 S. P. ……………………. SET TA 6 ……………………. M TA 7 S. P. …………………….
 • 19. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: EM DIC …………………………………..……………….. TINC ………………………………..… ANYS SÓC DE ………………………………..… ESTIC ………………………………..… ………… TINC ………… FILLS CARNET DE LA BIBLIOTECA NOM: …………………………………………...…………..……..… COGNOMS: ………………………………...……….………..… DNI, NIE O PASSAPORT:……………………….………………………..… TELÈFON:………………… SEXE:…………………… HOME - DONA DATA DE NAIXEMENT:…………………….……………...…………..… PAÍS DE NAIXEMENT:……………………….……………...…………..… DOMICILI CARRER: …………………………………………….…….………………………..… NÚMERO:…………………PIS:……………… PORTA:…………………..…
 • 20. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LA NOIA ES PENTINA 1 LA NOIA ES PENTINA S.P. L’ ANTONIA CANTA 2 L’ANTONIA CANTA LA MONTSE NEDA 3 LA MONTSE NEDA EN MANUEL PINTA EL PIS 4 EN MANUEL PINTA EL PIS S.P. ÉS DE L’ÍNDIA 5 ÉS DE L’ÍNDIA ES POSA ELS PANTALONS 6 ES POSA ELS PANTALONS
 • 21. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: UN O UNA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao ……………… CAMPANA1 . ……………… PANTALÓ2 ……………… INDI 3 ……………… DONA 4 ……………… ANTENA 5 ……………… NEN6 ……………… MAQUINETA7 ……………… NENA8 ……………… MECÀNIC9
 • 22. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao …………………………………….. S.P. …………………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. ……………………………….. S.P. ………………………………..
 • 23. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (N) Tema 1 Sessió 9 Dades personals dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: TÉ MOLTA SON 1 TÉ MOLTA SON S.P. EN DANIEL ÉS D’ANDALUSIA 2 EN DANIEL ÉS D’ANDALUSIA ÉS MECÀNIC DE CAMIONS 3 ÉS MECÀNIC DE CAMIONS ÉS EN NELSON MANDELA4 ÉS EN NELSON MANDELA EN LAMINE POSA MENTA AL TE 5 EN LAMINE POSA MENTA AL TE LA DENTISTA ÉS SIMPÀTICA 6 LA DENTISTA ÉS SIMPÀTICA