Dossier P (Català Inicial + Alfabetització)

Francesc Iglesias
Francesc IglesiasMestre de Formació d'Adults en CFA Els Tarongers - Mataró

Dossier P (Català Inicial + Alfabetització)

DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
ALT 1 BAIX 2 GRAS 3 PRIM 4
COM ÉS ? 5
ÉS ALT I PRIM 6
COM ÉS ? 7
ÉS BAIX I GRAS 8
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
 JO SÓC 1 ALT 2 BAIX 3 SIMPÀTIC 4…
 TU ETS 5 GRAS 6 PRIM 7 ANTIPÀTIC 8…
 ELL ÉS 9 ALEGRE 10 SERIÓS11 …
 ELLA ÉS 12 ALTA 13 BAIXA 14 PRIMA 15 GRASSA 16
 JO TINC 17 …
 TU TENS 18 …
 ELL TÉ 19 …
 ELLA TÉ 20 …
JO TINC LA MÀ PETITA 21
TU TENS LA MÀ PETITA 22
ELL TÉ LA MÀ PETITA 23
JO TINC ELS ULLS GROSSOS 24
TU TENS ELS ULLS GROSSOS 25
TU TENS ELS ULLS GROSSOS 26
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
COM ÉS ? 1
ÉS………….………. ÉS …….…………….
ÉS ……………….…... ÉS ………………….
COM TÉ EL CABELL ? 2
TÉ EL CABELL ARRISSAT 3
TÉ EL CABELL LLARG 4
TÉ EL CABELL CURT 5
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
COM TÉ EL CABELL ? 1
TÉ EL CABELL NEGRE 2
TÉ EL CABELL CASTANY 3
TÉ EL CABELL ROS 4
TÉ EL CABELL BLANC 5
TÉ EL CABELL PÈL-ROIG 6
ÉS CALB 7
CABELL NEGRE CASTANY ROS
BLANC PÈL-ROIG CALB
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
P P P P P P P P
PA PA PA PA PA PA PA
EL PA
1
EL ___
LES PATATES
2
LES __TATES
EL PA PA
3
EL ___ PA
LA PALA
4
LA LA
EL PALETA
5
EL LETA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PE PE PE PE PE PE PE
EL PEU EL PETÓ
LA PERA LES CARPETES
EL PEU
1
EL U
EL PETÓ
2
EL TÓ
LA PERA
3
LA ___RA
LES CARPETES
4
LES CARPETES
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PI PI PI PI PI PI PI
LA PI PA
1
LA ___PA
LA PILOTA
2
LA __ LOTA
LA PILA
3
LA ___ LA
LA PISTOLA
4
LA STOLA
EL PI EL ____
ELS PISOS
6
ELS _ SOS
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PO PO PO PO PO PO
EL POLICIA 5 LA PORTA 6
LA POMA 7 EL POU 8
LA POMA
1
LA ___ MA
EL POU
2
EL ____ U
EL POLICIA
3
EL ____ LICIA
LA PORTA
4
LA ____RTA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
EL PURO 1
EL ____ RO
EL PULMÓ
2
EL ___ LMÓ
EL MAPA
3
EL MA____
LA SOPA
4
LA SO ____
LA LUPA
5
LA LU ____
L’ESPASA
6
L’ES _ SA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PRIMA 2GRASSA 1
PRIM 3 GRAS 4
……………………… ……….……………….
……………………… ……….……………….
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
SÈPIA I PATATES 1
SÈPIA I PATATES
LA LOLA TÉ EL PEU PETIT 2
LA LOLA TÉ EL PEU PETIT
L’EMILI ESTIMA A LA PAULA 3
L’EMILI ESTIMA A LA PAULA
TÉ LA PILOTA A SOTA EL PEU 4
TÉ LA PILOTA A SOTA EL PEU
L’OSAMA ÉS MOLT ALT 5
L’OSAMA ÉS MOLT ALT
EL MEU PAÍS ÉS MALI
ALI FARKA TOURÉ
EL MEU PAÍS ÉS MALI 6
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
LA PO MA
……………………………………..
LA SOPA
………………………………..
LA LUPA
………………………………..
EL PI
………………………………..
LA PISTOLA ………………………………..
L’ESPASA ………………………………..
LA PILOTA ………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
EL MEU PIS ÉS PETIT 1
EL MEU PIS ÉS PETIT
EL PALETA ÉS ALT 2
EL PALETA ÉS ALT
POSA SAL A LA SOPA 3
POSA SAL A LA SOPA
LA PEPITA TÉ TOS 4
LA PEPITA TÉ TOS
L’EMILI ESTÀ MALALT 5
L’EMILI ESTÀ MALALT
LA MAITE ESTÀ A L’HOSPITAL 6
LA MAITE ESTÀ A L’HOSPITAL
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PA PE PI PO PU
1
LA ___LOTA
2
EL ___ TÓ
3
L’A ___
4
LA ___ LA
5
EL ___ STÍS
6
LA SO ___
7
EL ___ U
8
EL ___ LMÓ
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PRIM 1 ALT 2 BAIX3 GRAS4
PRIMA5 ALTA6 BAIXA7 GRASSA8
COM ÉS ? 9
ÉS 10 ……………………………………..
COM ÉS ? 11
ÉS 12 ……………………………………..
COM ÉS ? 13
ÉS 14 ……………………………………..
COM ÉS ? 15
ÉS 16 ……………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
POSA SAL A LA SOPA 1
POSA SAL A LA SOPA
PELA LES PATATES 2
PELA LES PATATES
LA PASTA TÉ SALSA 3
LA PASTA TÉ SALSA
PELA LA POMA 4
PELA LA POMA
PESA LA PATATA 5
PESA LA PATATA
EL PA ESTÀ A LA TAULA 6
EL PA ESTÀ A LA TAULA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
2
3 4
5 6
ESPANYA 6 PORTUGAL 7
SALUT 1
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
EL PA1 …………………….
EL PI2
…………………….
LA POMA3 …………………….
LA SOPA 4 …………………….
LA PISTOLA 5 …………………….
LES PATATES6 …………………….
LA SÈPIA 7 …………………….
EL PALETA8 …………………….
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
PA PE PI PO PU
___ RAIGUA 1
…………………….
_____ RA2
…………………….
____ RTA3
…………………….
____NTOR4
…………………….
____ LMERA 5
…………………….
LICIA6
…………………….
ANO7
…………………….
RO8
…………………….
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
…………………………………….. ……………………………………..
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
………………………………..
………………………………..
……………………………….. ………………………………..
………………………………..
………………………………..
……………………………….. ………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
COM ÉS ? 1
ÉS…..………………………………….. ÉS.………………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
………………………………..
………………………………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
COM TÉ ELS ULLS ? 1
TÉ ELS ULLS PETITS 2
GRANS 3
COM TÉ EL NAS ? 4
TÉ EL NAS LLARG 5
CURT 6
XATO 7
PETITS GRANS
LLARG CURT XATO
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
TAL ALT LAT
BAXI BIXA BAIX
GRAS GARS
GRSA
PRMI PRIM RPIM
LALGR LLAGR LLARG
CRUT CURT CUTR
ARRISSAT ARRASSIT RRIASSAT
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
SUPERMERCAT1
…………………….
PERRUQUERIA 2 …………………….
PEL·LÍCULA 3 …………………….
PASTISSERIA 4 …………………….
POLICIA 5 …………………….
PARÍS 6 …………………….
ASPIRINA7 …………………….
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
 JO PORTO 1
 TU PORTES 2
 ELL PORTA 3 - ELLA PORTA 4
QUÈ PORTA ? 5
PORTA BARBA 7
13
PORTA ULLERES 8
PORTA MOCADOR 9
1114
PORTA ARRECADES 10
PORTA GORRA 11
PORTA BARRET 12 15
PORTA BIGOTI 6
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa
QUÈ PORTA ? 1
PORTA 2 U……………………………………….
B……………………………………….
PORTA 3 M……………………………………….
PORTA 4 G……………………………………….
PORTA 5 B……………………………………….
B……………………………………….
B……………………………………….
PORTA 6 U……………………………………….
G……………………………………….

Recomendados

Dossier L - S (Català Inicial + Alfabetització) por
Dossier L - S (Català Inicial + Alfabetització)Dossier L - S (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier L - S (Català Inicial + Alfabetització)Francesc Iglesias
6.5K vistas39 diapositivas
Dossier D (Català Inicial + Alfabetització) por
Dossier D (Català Inicial + Alfabetització)Dossier D (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier D (Català Inicial + Alfabetització)Francesc Iglesias
4.9K vistas24 diapositivas
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son por
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonM T
15.5K vistas45 diapositivas
Completar la frase al final por
Completar la frase al finalCompletar la frase al final
Completar la frase al finalTrinidad Francés Puig
14.4K vistas22 diapositivas
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4 por
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4M T
65.7K vistas52 diapositivas
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització) por
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Francesc Iglesias
5K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Francesc Iglesias
13.7K vistas19 diapositivas
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es por
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esCaaco dos 1415_mt127_r1_que_es
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esM T
18.9K vistas10 diapositivas
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3 por
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3M T
5.1K vistas92 diapositivas
El joc de les frases i la paraula intrusa por
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaGloria Cid
130.7K vistas9 diapositivas
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz por
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazFrancesc Iglesias
194.3K vistas72 diapositivas
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo por
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxoDori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxoM T
46.7K vistas20 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por Francesc Iglesias
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias13.7K vistas
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es por M T
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_esCaaco dos 1415_mt127_r1_que_es
Caaco dos 1415_mt127_r1_que_es
M T18.9K vistas
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3 por M T
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3
Caaco dos 1415_mt135_r1_comprension_lectora_3
M T5.1K vistas
El joc de les frases i la paraula intrusa por Gloria Cid
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusa
Gloria Cid 130.7K vistas
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz por Francesc Iglesias
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
Francesc Iglesias194.3K vistas
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo por M T
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxoDori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo
Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo
M T46.7K vistas
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització) por Francesc Iglesias
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias4.7K vistas
Comprensió lectora ci. amb suport visual por silvia
Comprensió lectora  ci. amb suport visualComprensió lectora  ci. amb suport visual
Comprensió lectora ci. amb suport visual
silvia35.6K vistas
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes por M T
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesCaaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
M T24.3K vistas
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6 por M T
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
M T23.6K vistas
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1 por M T
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
M T19.2K vistas
Caaco dos 1415_mt0126_r1_qui_es por M T
Caaco dos 1415_mt0126_r1_qui_esCaaco dos 1415_mt0126_r1_qui_es
Caaco dos 1415_mt0126_r1_qui_es
M T17.5K vistas
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel por M T
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estelCaaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
M T8.2K vistas
Dossier vocals (Català Inicial + Alfabetització) por Francesc Iglesias
Dossier vocals (Català Inicial + Alfabetització)Dossier vocals (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier vocals (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias8.4K vistas
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges por Francesc Iglesias
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatgesLLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
Francesc Iglesias10.5K vistas
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional por M T
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalCaaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
M T34.9K vistas
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3 por M T
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
M T15.1K vistas
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3 por M T
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
M T82.3K vistas

Más de Francesc Iglesias

Minidicionari català<> marroquí per a docents por
Minidicionari català<> marroquí per a docentsMinidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docentsFrancesc Iglesias
2.6K vistas4 diapositivas
Sumes 1 (resulTAPS) por
Sumes 1 (resulTAPS)Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)Francesc Iglesias
853 vistas75 diapositivas
Pinces d'entendre por
Pinces d'entendrePinces d'entendre
Pinces d'entendreFrancesc Iglesias
2.2K vistas120 diapositivas
Lectron vocabulari en català por
Lectron vocabulari en catalàLectron vocabulari en català
Lectron vocabulari en catalàFrancesc Iglesias
8.8K vistas18 diapositivas
Lectron síl·labes travades por
Lectron síl·labes travadesLectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travadesFrancesc Iglesias
5.3K vistas13 diapositivas
Bingo dels oficis por
Bingo dels oficisBingo dels oficis
Bingo dels oficisFrancesc Iglesias
3.3K vistas23 diapositivas

Más de Francesc Iglesias(20)

Minidicionari català<> marroquí per a docents por Francesc Iglesias
Minidicionari català<> marroquí per a docentsMinidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docents
Francesc Iglesias2.6K vistas
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada) por Francesc Iglesias
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
Francesc Iglesias9.2K vistas

Dossier P (Català Inicial + Alfabetització)

  • 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa ALT 1 BAIX 2 GRAS 3 PRIM 4 COM ÉS ? 5 ÉS ALT I PRIM 6 COM ÉS ? 7 ÉS BAIX I GRAS 8
  • 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa  JO SÓC 1 ALT 2 BAIX 3 SIMPÀTIC 4…  TU ETS 5 GRAS 6 PRIM 7 ANTIPÀTIC 8…  ELL ÉS 9 ALEGRE 10 SERIÓS11 …  ELLA ÉS 12 ALTA 13 BAIXA 14 PRIMA 15 GRASSA 16  JO TINC 17 …  TU TENS 18 …  ELL TÉ 19 …  ELLA TÉ 20 … JO TINC LA MÀ PETITA 21 TU TENS LA MÀ PETITA 22 ELL TÉ LA MÀ PETITA 23 JO TINC ELS ULLS GROSSOS 24 TU TENS ELS ULLS GROSSOS 25 TU TENS ELS ULLS GROSSOS 26
  • 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa COM ÉS ? 1 ÉS………….………. ÉS …….……………. ÉS ……………….…... ÉS …………………. COM TÉ EL CABELL ? 2 TÉ EL CABELL ARRISSAT 3 TÉ EL CABELL LLARG 4 TÉ EL CABELL CURT 5
  • 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa COM TÉ EL CABELL ? 1 TÉ EL CABELL NEGRE 2 TÉ EL CABELL CASTANY 3 TÉ EL CABELL ROS 4 TÉ EL CABELL BLANC 5 TÉ EL CABELL PÈL-ROIG 6 ÉS CALB 7 CABELL NEGRE CASTANY ROS BLANC PÈL-ROIG CALB
  • 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa P P P P P P P P PA PA PA PA PA PA PA EL PA 1 EL ___ LES PATATES 2 LES __TATES EL PA PA 3 EL ___ PA LA PALA 4 LA LA EL PALETA 5 EL LETA
  • 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PE PE PE PE PE PE PE EL PEU EL PETÓ LA PERA LES CARPETES EL PEU 1 EL U EL PETÓ 2 EL TÓ LA PERA 3 LA ___RA LES CARPETES 4 LES CARPETES
  • 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PI PI PI PI PI PI PI LA PI PA 1 LA ___PA LA PILOTA 2 LA __ LOTA LA PILA 3 LA ___ LA LA PISTOLA 4 LA STOLA EL PI EL ____ ELS PISOS 6 ELS _ SOS
  • 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PO PO PO PO PO PO EL POLICIA 5 LA PORTA 6 LA POMA 7 EL POU 8 LA POMA 1 LA ___ MA EL POU 2 EL ____ U EL POLICIA 3 EL ____ LICIA LA PORTA 4 LA ____RTA
  • 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa EL PURO 1 EL ____ RO EL PULMÓ 2 EL ___ LMÓ EL MAPA 3 EL MA____ LA SOPA 4 LA SO ____ LA LUPA 5 LA LU ____ L’ESPASA 6 L’ES _ SA
  • 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PRIMA 2GRASSA 1 PRIM 3 GRAS 4 ……………………… ……….………………. ……………………… ……….……………….
  • 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa SÈPIA I PATATES 1 SÈPIA I PATATES LA LOLA TÉ EL PEU PETIT 2 LA LOLA TÉ EL PEU PETIT L’EMILI ESTIMA A LA PAULA 3 L’EMILI ESTIMA A LA PAULA TÉ LA PILOTA A SOTA EL PEU 4 TÉ LA PILOTA A SOTA EL PEU L’OSAMA ÉS MOLT ALT 5 L’OSAMA ÉS MOLT ALT EL MEU PAÍS ÉS MALI ALI FARKA TOURÉ EL MEU PAÍS ÉS MALI 6
  • 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa LA PO MA …………………………………….. LA SOPA ……………………………….. LA LUPA ……………………………….. EL PI ……………………………….. LA PISTOLA ……………………………….. L’ESPASA ……………………………….. LA PILOTA ………………………………..
  • 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa EL MEU PIS ÉS PETIT 1 EL MEU PIS ÉS PETIT EL PALETA ÉS ALT 2 EL PALETA ÉS ALT POSA SAL A LA SOPA 3 POSA SAL A LA SOPA LA PEPITA TÉ TOS 4 LA PEPITA TÉ TOS L’EMILI ESTÀ MALALT 5 L’EMILI ESTÀ MALALT LA MAITE ESTÀ A L’HOSPITAL 6 LA MAITE ESTÀ A L’HOSPITAL
  • 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PA PE PI PO PU 1 LA ___LOTA 2 EL ___ TÓ 3 L’A ___ 4 LA ___ LA 5 EL ___ STÍS 6 LA SO ___ 7 EL ___ U 8 EL ___ LMÓ
  • 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PRIM 1 ALT 2 BAIX3 GRAS4 PRIMA5 ALTA6 BAIXA7 GRASSA8 COM ÉS ? 9 ÉS 10 …………………………………….. COM ÉS ? 11 ÉS 12 …………………………………….. COM ÉS ? 13 ÉS 14 …………………………………….. COM ÉS ? 15 ÉS 16 ……………………………………..
  • 16. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa POSA SAL A LA SOPA 1 POSA SAL A LA SOPA PELA LES PATATES 2 PELA LES PATATES LA PASTA TÉ SALSA 3 LA PASTA TÉ SALSA PELA LA POMA 4 PELA LA POMA PESA LA PATATA 5 PESA LA PATATA EL PA ESTÀ A LA TAULA 6 EL PA ESTÀ A LA TAULA
  • 17. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa 2 3 4 5 6 ESPANYA 6 PORTUGAL 7 SALUT 1
  • 18. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa EL PA1 ……………………. EL PI2 ……………………. LA POMA3 ……………………. LA SOPA 4 ……………………. LA PISTOLA 5 ……………………. LES PATATES6 ……………………. LA SÈPIA 7 ……………………. EL PALETA8 …………………….
  • 19. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa PA PE PI PO PU ___ RAIGUA 1 ……………………. _____ RA2 ……………………. ____ RTA3 ……………………. ____NTOR4 ……………………. ____ LMERA 5 ……………………. LICIA6 ……………………. ANO7 ……………………. RO8 …………………….
  • 20. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa …………………………………….. …………………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
  • 21. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa COM ÉS ? 1 ÉS…..………………………………….. ÉS.……………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
  • 22. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa COM TÉ ELS ULLS ? 1 TÉ ELS ULLS PETITS 2 GRANS 3 COM TÉ EL NAS ? 4 TÉ EL NAS LLARG 5 CURT 6 XATO 7 PETITS GRANS LLARG CURT XATO
  • 23. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa TAL ALT LAT BAXI BIXA BAIX GRAS GARS GRSA PRMI PRIM RPIM LALGR LLAGR LLARG CRUT CURT CUTR ARRISSAT ARRASSIT RRIASSAT
  • 24. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa SUPERMERCAT1 ……………………. PERRUQUERIA 2 ……………………. PEL·LÍCULA 3 ……………………. PASTISSERIA 4 ……………………. POLICIA 5 ……………………. PARÍS 6 ……………………. ASPIRINA7 …………………….
  • 25. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa  JO PORTO 1  TU PORTES 2  ELL PORTA 3 - ELLA PORTA 4 QUÈ PORTA ? 5 PORTA BARBA 7 13 PORTA ULLERES 8 PORTA MOCADOR 9 1114 PORTA ARRECADES 10 PORTA GORRA 11 PORTA BARRET 12 15 PORTA BIGOTI 6
  • 26. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : __________________________ __ COGNOM : __________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (P) Tema 1 Sessió 6 La descripció de les persones dels Cercles de Conversa QUÈ PORTA ? 1 PORTA 2 U………………………………………. B………………………………………. PORTA 3 M………………………………………. PORTA 4 G………………………………………. PORTA 5 B………………………………………. B………………………………………. B………………………………………. PORTA 6 U………………………………………. G……………………………………….