SlideShare una empresa de Scribd logo
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LLEGEIX I COPIA
el plat
……… ……...…..……………..
el plàtan
……… ……...…..……………..
la planxa
……… ……...…..……………..
la platja
……… ……...…..……………..
la ploma
……...…..………………..
la pluja
……… ……...…..……………..
plorar
……… ……...…..……………..
la plaça
……… ……...…..……………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
RELACIONA AMB FLETXES
el planeta l’explosiu
L’EXPLOSIU LA PALMERA
la palmera l’espelma
ELS PLÀSTICS EL PLANETA
la planta els plàstics
L’ ESPELMA EL RENTAPLATS
el rentaplats el pulmó
EL PULMÓ LA PLANTA
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LLEGEIX I COPIA
LA POLSERA ÉS DE PLATA.
La polsera és de plata.
……………………………………………………………………………....…..……………..
Treballa a Sant Pol de Mar.
TREBALLA A SANT POL DE MAR.
……………………………………………………………………………....…..……………..
ELS DISSABTES HI HA MERCAT AL PLA D’EN BOET.
Els dissabtes hi ha mercat al Pla d’en Boet.
…………………………………………………………………………....…..……….
Estem aprenent a multiplicar.
ESTEM APRENENT A MULTIPLICAR.
…………………………………………………………………………....…..……………..
TREU LA POLS AMB UN PLOMALL.
Treu la pols amb un plomall.
……………………………………………………………………………....…..……………..
VIU A LA PLAÇA ANDALUSIA.
Viu a la plaça Andalusia.
……………………………………………………………....…..……………..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ESCRIU
……………………… ……………………… ……………………… ………………………
COL·LOCA CADA PARAULA AL SEU LLOC
PLATS
plats
PLORAR
plorar
PLATJA
platja
PLÀTAN
plàtan
 Després de dinar, rentaré els .........................................................
 A l’estiu sempre vaig a la ...............................................................
 De postres m’he menjat un .......................................................
 Estava trist i no parava de .........................................................
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
RELACIONA
EXPLICAR
* * municipal
MUNICIPAL
* * plànol
EMPLEAT * * explicar
PLÀNOL * * empleat
PLOM * * triple
TRIPLE * * plom
APLAUDIR * * ample
AMPLE * * plegar
PLANXISTA * * aplaudir
PLEGAR * * replà
REPLÀ * * planxista
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA
planta
palnta
plos
pols
plat
palt
plamera
palmera
explosiu
expolsiu
pàltan
plàtan
espelma
esplema
planeta
palneta
plorar
polrar
pal
pla
palça
plaça
ploure
polure
plàstic
pàlstic
palnxa
planxa
plumó
pulmó
aplaudir
apaludir
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ESCRIU PLA - PLE - PLI - PLO - PLU
renta...................ts
.......................ja
.......................ma
.......................ça
......................tan
.......................t
.......................rar
t
.......................nxar
ex.......................siu
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
SOPA DE LLETRES
palmera
planxa RENTAPLATS plàstic
ESPELMA pluja PLANETA
platja PULMÓ aplaudir
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LLEGEIX I COPIA
Li han de fer un transplantament de pulmó.
LI HAN DE FER UN TRANSPLANTAMENT DE PULMÓ.
……………………………………………………………………………....…..…………….
Els plats del menjador de l’escola són de plàstic.
ELS PLATS DEL MENJADOR DE L’ESCOLA SÓN DE PLÀSTIC.
……………………………………………………………………………....………….……………..
ESCRIU PAL - PEL - PIL - POL - PUL
....................mera
l’es....................ma
el ....................mó
la ..................s
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ELS PAPERS
EMPADRONAR-SE ARRELAMENT
PERMÍS DE RESIDÈNCIA PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LLEGEIX I COPIA
Totes les persones que viuen en una ciutat han
d'estar inscrites en el Padró Municipal d'Habitants.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....…
Per poder accedir a l’assistència sanitària i a
l’escolarització dels fills cal estar empadronat.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....…
Hi ha diferents tipus de permisos: de residència,
de treball, de reagrupament familiar...
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....…
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
MOTS ENCREUATS
1 3
2 4
3 5
LLEGEIX I COPIA
Planxa i plega la roba.
……………………………………………………………………………....…..………………………
Omple el got de plàstic d’aigua.
……………………………………………………………………………....…..………………………
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ESCRIU EN LLETRA LLIGADA O SCRIPT
COMPLICAT complicat plomes ……………………
…
ample ……………………
…
EXEMPLE ……………………
…
MUNICIPAL ……………………
…
polsera ……………………
…
plegar ……………………
…
PLATA ……………………
…
REPLÀ
Padr´po
……………………
…
pulsacions ……………………
…
CLASSIFICA
planxista – palmera – plaça - espelma - pols
planeta – expulsar – platges – pèls – multiplicar
PLA PLE PLI PLO PLU PAL PEL PIL POL PUL
………………………...................................... ………………………......................................
………………………...................................... ………………………......................................
………………………...................................... ………………………......................................
………………………...................................... ………………………......................................
………………………...................................... ………………………......................................
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
ORDENA
ma plo
……................
ra pal me
……....................
ja plu
……................
pel es ma
……....................
ça pla
……................
pla ta ne
……....................
QUANTS COPS DE VEU TÉ?
plat ........
PLÀSTIC
........
pal
........
EXPLOSIU
........
empleat
........
TRIPLE
........
explicar
........
1
PLORA
........
pluja
........
ESCRIU LES PARAULES QUE TENEN PLA
…………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..…..
DATA : ______ / _______ / ______
NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________
CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa
- Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)
- Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència:
LLEGEIX I COPIA
El pagès planta pèsols.
EL PAGÈS PLANTA PÈSOLS.
……………………………………………………………………………....…..………………………
L’ÀRBITRE VA EXPULSAR AL JUGADOR.
L’àrbitre va expulsar al jugador.
………………….……………………………………………………………………………....…..…..
En Pol plega de treballar a les sis.
EN POL PLEGA DE TREBALLAR A LES SIS.
………………….……………………………………………………………………………....…..…..
LLEGEIX I RELACIONA AMB FLETXESG
mil mel vent vint nina nena
1000 20
MI

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dossier GRA/GAR - Juny 2015
Dossier GRA/GAR - Juny 2015Dossier GRA/GAR - Juny 2015
Dossier GRA/GAR - Juny 2015
Francesc Iglesias
 
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Francesc Iglesias
 
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
Francesc Iglesias
 
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias
 
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias
 
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier L·L - Febrer 2015
Dossier L·L - Febrer 2015Dossier L·L - Febrer 2015
Dossier L·L - Febrer 2015
Francesc Iglesias
 
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Francesc Iglesias
 

La actualidad más candente (15)

Dossier GRA/GAR - Juny 2015
Dossier GRA/GAR - Juny 2015Dossier GRA/GAR - Juny 2015
Dossier GRA/GAR - Juny 2015
 
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
Dossier TRA/TAR - Gener de 2015
 
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier B-V (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
Dossier GLA/GAL - Juliol 2015
 
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier Ç/ce/ci (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
 
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)
 
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier N (Català Inicial + Alfabetització)
 
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier Z (Català Inical + Alfabetització) - Setembre 2014
 
Dossier L·L - Febrer 2015
Dossier L·L - Febrer 2015Dossier L·L - Febrer 2015
Dossier L·L - Febrer 2015
 
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier X (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
 
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier LL (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier NY (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
 

Similar a Dossier PLA/PAL - Febrer 2015

Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Francesc Iglesias
 
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Francesc Iglesias
 
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
monik3mng
 
Consciencia fonologica
Consciencia fonologicaConsciencia fonologica
Consciencia fonologica
mtorren
 
Programa consciencia fonologica
Programa consciencia fonologicaPrograma consciencia fonologica
Programa consciencia fonologica
Irene Aliaga
 
3er de primària llengua
3er de primària llengua3er de primària llengua
3er de primària llengua
Judit Verdaguer Mitjans
 

Similar a Dossier PLA/PAL - Febrer 2015 (10)

Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)
 
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
Dossier W (Català Inical + Alfabetització) - Octubre 2014
 
Preguntesbloc
PreguntesblocPreguntesbloc
Preguntesbloc
 
Tema4 5
Tema4 5Tema4 5
Tema4 5
 
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
Programaconscienciafonologica pag 27 35 p4
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Consciencia fonologica
Consciencia fonologicaConsciencia fonologica
Consciencia fonologica
 
Programa consciencia fonologica
Programa consciencia fonologicaPrograma consciencia fonologica
Programa consciencia fonologica
 
3er de primària llengua
3er de primària llengua3er de primària llengua
3er de primària llengua
 

Más de Francesc Iglesias

Minidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docentsMinidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docents
Francesc Iglesias
 
Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)
Francesc Iglesias
 
Pinces d'entendre
Pinces d'entendrePinces d'entendre
Pinces d'entendre
Francesc Iglesias
 
Lectron vocabulari en català
Lectron vocabulari en catalàLectron vocabulari en català
Lectron vocabulari en català
Francesc Iglesias
 
Lectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travadesLectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travades
Francesc Iglesias
 
Bingo dels oficis
Bingo dels oficisBingo dels oficis
Bingo dels oficis
Francesc Iglesias
 
Abecedari de la tardor
Abecedari de la tardorAbecedari de la tardor
Abecedari de la tardor
Francesc Iglesias
 
12 memorys travades
12 memorys travades 12 memorys travades
12 memorys travades
Francesc Iglesias
 
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
Francesc Iglesias
 
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Francesc Iglesias
 
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
Francesc Iglesias
 
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
LLIBREt Viure a Catalunya - LàminesLLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
Francesc Iglesias
 
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatgesLLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
Francesc Iglesias
 
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab) LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
Francesc Iglesias
 
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazicLLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
Francesc Iglesias
 
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-catalàLLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
Francesc Iglesias
 
LLIBREt - Lletres per tothom
LLIBREt - Lletres per tothomLLIBREt - Lletres per tothom
LLIBREt - Lletres per tothom
Francesc Iglesias
 
LLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de LletraLLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de Lletra
Francesc Iglesias
 

Más de Francesc Iglesias (18)

Minidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docentsMinidicionari català<> marroquí per a docents
Minidicionari català<> marroquí per a docents
 
Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)Sumes 1 (resulTAPS)
Sumes 1 (resulTAPS)
 
Pinces d'entendre
Pinces d'entendrePinces d'entendre
Pinces d'entendre
 
Lectron vocabulari en català
Lectron vocabulari en catalàLectron vocabulari en català
Lectron vocabulari en català
 
Lectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travadesLectron síl·labes travades
Lectron síl·labes travades
 
Bingo dels oficis
Bingo dels oficisBingo dels oficis
Bingo dels oficis
 
Abecedari de la tardor
Abecedari de la tardorAbecedari de la tardor
Abecedari de la tardor
 
12 memorys travades
12 memorys travades 12 memorys travades
12 memorys travades
 
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
LLIBREt - Lectures català inicial + alfabetització (lletra lligada)
 
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
Llibret lectures Català inicial + Alfabetització (Script)
 
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
 
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
LLIBREt Viure a Catalunya - LàminesLLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
LLIBREt Viure a Catalunya - Làmines
 
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatgesLLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
LLIBREt Viure a Catalunya - Vocabulari en imatges
 
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab) LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
LLIBREt Diccionari visual 3 llengües (català-castellà-àrab)
 
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazicLLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
LLIBREt - Diccionari il·lustrat català-amazic
 
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-catalàLLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
LLIBREt - Diccionari il·lustrat àrab-català
 
LLIBREt - Lletres per tothom
LLIBREt - Lletres per tothomLLIBREt - Lletres per tothom
LLIBREt - Lletres per tothom
 
LLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de LletraLLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de Lletra
 

Dossier PLA/PAL - Febrer 2015

 • 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA el plat ……… ……...…..…………….. el plàtan ……… ……...…..…………….. la planxa ……… ……...…..…………….. la platja ……… ……...…..…………….. la ploma ……...…..……………….. la pluja ……… ……...…..…………….. plorar ……… ……...…..…………….. la plaça ……… ……...…..……………..
 • 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RELACIONA AMB FLETXES el planeta l’explosiu L’EXPLOSIU LA PALMERA la palmera l’espelma ELS PLÀSTICS EL PLANETA la planta els plàstics L’ ESPELMA EL RENTAPLATS el rentaplats el pulmó EL PULMÓ LA PLANTA
 • 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA LA POLSERA ÉS DE PLATA. La polsera és de plata. ……………………………………………………………………………....…..…………….. Treballa a Sant Pol de Mar. TREBALLA A SANT POL DE MAR. ……………………………………………………………………………....…..…………….. ELS DISSABTES HI HA MERCAT AL PLA D’EN BOET. Els dissabtes hi ha mercat al Pla d’en Boet. …………………………………………………………………………....…..………. Estem aprenent a multiplicar. ESTEM APRENENT A MULTIPLICAR. …………………………………………………………………………....…..…………….. TREU LA POLS AMB UN PLOMALL. Treu la pols amb un plomall. ……………………………………………………………………………....…..…………….. VIU A LA PLAÇA ANDALUSIA. Viu a la plaça Andalusia. ……………………………………………………………....…..……………..
 • 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… COL·LOCA CADA PARAULA AL SEU LLOC PLATS plats PLORAR plorar PLATJA platja PLÀTAN plàtan  Després de dinar, rentaré els .........................................................  A l’estiu sempre vaig a la ...............................................................  De postres m’he menjat un .......................................................  Estava trist i no parava de .........................................................
 • 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RELACIONA EXPLICAR * * municipal MUNICIPAL * * plànol EMPLEAT * * explicar PLÀNOL * * empleat PLOM * * triple TRIPLE * * plom APLAUDIR * * ample AMPLE * * plegar PLANXISTA * * aplaudir PLEGAR * * replà REPLÀ * * planxista
 • 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA planta palnta plos pols plat palt plamera palmera explosiu expolsiu pàltan plàtan espelma esplema planeta palneta plorar polrar pal pla palça plaça ploure polure plàstic pàlstic palnxa planxa plumó pulmó aplaudir apaludir
 • 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU PLA - PLE - PLI - PLO - PLU renta...................ts .......................ja .......................ma .......................ça ......................tan .......................t .......................rar t .......................nxar ex.......................siu
 • 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: SOPA DE LLETRES palmera planxa RENTAPLATS plàstic ESPELMA pluja PLANETA platja PULMÓ aplaudir
 • 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA Li han de fer un transplantament de pulmó. LI HAN DE FER UN TRANSPLANTAMENT DE PULMÓ. ……………………………………………………………………………....…..……………. Els plats del menjador de l’escola són de plàstic. ELS PLATS DEL MENJADOR DE L’ESCOLA SÓN DE PLÀSTIC. ……………………………………………………………………………....………….…………….. ESCRIU PAL - PEL - PIL - POL - PUL ....................mera l’es....................ma el ....................mó la ..................s
 • 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ELS PAPERS EMPADRONAR-SE ARRELAMENT PERMÍS DE RESIDÈNCIA PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL
 • 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA Totes les persones que viuen en una ciutat han d'estar inscrites en el Padró Municipal d'Habitants. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………....… Per poder accedir a l’assistència sanitària i a l’escolarització dels fills cal estar empadronat. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………....… Hi ha diferents tipus de permisos: de residència, de treball, de reagrupament familiar... ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………....…
 • 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: MOTS ENCREUATS 1 3 2 4 3 5 LLEGEIX I COPIA Planxa i plega la roba. ……………………………………………………………………………....…..……………………… Omple el got de plàstic d’aigua. ……………………………………………………………………………....…..………………………
 • 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU EN LLETRA LLIGADA O SCRIPT COMPLICAT complicat plomes …………………… … ample …………………… … EXEMPLE …………………… … MUNICIPAL …………………… … polsera …………………… … plegar …………………… … PLATA …………………… … REPLÀ Padr´po …………………… … pulsacions …………………… … CLASSIFICA planxista – palmera – plaça - espelma - pols planeta – expulsar – platges – pèls – multiplicar PLA PLE PLI PLO PLU PAL PEL PIL POL PUL ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………......................................
 • 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ORDENA ma plo ……................ ra pal me …….................... ja plu ……................ pel es ma …….................... ça pla ……................ pla ta ne …….................... QUANTS COPS DE VEU TÉ? plat ........ PLÀSTIC ........ pal ........ EXPLOSIU ........ empleat ........ TRIPLE ........ explicar ........ 1 PLORA ........ pluja ........ ESCRIU LES PARAULES QUE TENEN PLA …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..…..
 • 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (PL) Tema 4 Sessió 4 El permís de treball dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA El pagès planta pèsols. EL PAGÈS PLANTA PÈSOLS. ……………………………………………………………………………....…..……………………… L’ÀRBITRE VA EXPULSAR AL JUGADOR. L’àrbitre va expulsar al jugador. ………………….……………………………………………………………………………....…..….. En Pol plega de treballar a les sis. EN POL PLEGA DE TREBALLAR A LES SIS. ………………….……………………………………………………………………………....…..….. LLEGEIX I RELACIONA AMB FLETXESG mil mel vent vint nina nena 1000 20 MI