Evolució. Principals espècies

Q
LES PRINCIPALS ESPÈCIES I LES
SEVES CARACTERÍSTIQUES
El procés d’hominització
Què hem de fer
• Heu de fer un quadre sinóptic
– I què és un quadre sinóptic?
• Un quadre on resumim tot un seguit de
caracterísitiques i informacions resumides que ens
serveixen per:
» A) ESTUDIAR
» B) RESUMIR LA INFORMACIÓ
Com ha de ser?
Gènere Crono Espècie Espai Caract.
Físiques
Dif. Amb
anteriors
Habilitats Relacions
Gènere Australopithecus
1. Temps en què va existir
• L’australopitec (australopithecus) va
viure a l'Àfrica des de fa una mica més
de 4,2 milions d'anys fins fa uns 2
milions
• Els australopitecs son el grup
d'homínids més antic.
2. Espècies i àrees on va viure
• Algunes espècies fòssils d’australopitec:
– Txadantrop, el més antic.
– Australopithecus anamensis, va ocupar la zona de Kènia.
– Australopithecus afarensis (Zinjantrop), trobat a Kènia i al país
d’Etiòpia (a Harar es va trobar Lucy i a Dikika, Selam).
– Australopithecus bahrelghazali, únic trobat fora d'Àfrica oriental.
– Australopithecus africanus, trobat a l’Àfrica del Sud.
– Australopithecus sediba, l’australopitec més recent.
• L’australopitec va viure bàsicament a la zona de l’Àfrica subsahariana, en
un clima càlid.
• Vivia en planes i pujols amb roques abundoses i vora de l'aigua.
3. Característiques físiques
• Homínids de complexió dèbil i de petita estatura (menys de
1,5 metres) amb mans llargues i fines (segurament hàbils).
• Els mascles podien arribar a tenir una estatura fins al 50 %
major que les femelles (Dimorfisme sexual).
• Crani similar al dels grans simis actuals; 35% del cervell de
l'humà actual.
• vegetarians
4. Distinció respecte l’espècie anterior
• Els australopitecs son el grup
d'homínids més antic.
• Prèviament, segons la teoria de
l'evolució, existien els primats.
– L’ australopitec caminava erecte.
– El rostre no sobresurt tant.
– La dentadura és bastant similar
amb la humana.
5. Habilitats del grup
• Una de les habilitats que van aportar els australopitecs va ser
que es desplaçaven de manera bípede, això volia dir que
aquest gènere caminava amb dues extremitats, amb les dues
cames, fet que va impulsar a deixar d’anar de 4 potes.
6. Relacions entre els individus
• No es segur, però es suposa que podien ser similars als
primats actuals. En cada petita unitat familiar hi havia un
mascle dominant i que manava.
Paranthropus
El paranthropus va ser un homínid que va viure a la zona
de l’Àfrica oriental i sudàfrica, en ambients calids y prop de
boscos.
-Es pensa que té uns 2,6 milions d’anys, i que en va
desaparèixer fa 1,1.
-Va aparèixer entre l’Australopitec i l’homo habilis, com
una branca paral·lela a la evolució, però es va extingir.
-S’en té molt poca informació d’aquesta espècie per la
escassetat de troballes fòsils.
-Hi havia 3 especies diferents (per ordre
cronològic):
-P. Aethiopicus: de complexió més forta
que l'australopitec.
-P. Boisei: tenia el dimorfisme sexual més
accentuat
-P. Robustus: mandíbula més forta i
desarrollada, adapta a més tipus
d’aliments.
Característiques:
-Tenia una capacitat cranial de 500 cm3
-Media sobre els 150-160cm y tenia gran dimorfisme
sexual.
-Havia desarrollat una mandibula mes potent, que li
permetia menjar més varietat d’aliments
-S’alimentava de llavors i fruits secs, d’entre altres
vegetals.
-Utilitzaven eines com pals o pedres, però no en
fabricaven de més elaborades.
-Anaven en petits grups per tal de protegir-se i obtenir
més menjar.
-Relacions entre individus semblants a les de
l’australopitec, tot hi que no se'n té gaire informació.
HOMO HABILIS
L’Homo Habilis va existir fa 1,8
milions d’anys. Es va extingir fa 1,6
milions d’anys.
Àrees de localització
Els jaciments més importants són el de Koobi Fora (Kenya) i el de la Gola
d'Olduvai (Tanzània).
Van viure a l’Àfrica fa 1,8 milions d’anys.
Característiques de l’espècie
• Mesuraven 1,5 metres i pesaven uns 60kg.
• La seva capacitat cranial va augmentar va
superar els 650cc.
• El fèmur era més gran, el que li permetia tenir
més mobilitat a les cames.
• Cara curta.
• Camina.
• Complexió robusta i postura perfectament
bípeda.
• Peces dentaries més petites que els
austrolopitecs.
Diferències entre grups
• Homo Habilis és el primer representant del
gènere Homo (el nostre). Habilis no era molt
diferent del Australopithecus Africanus, tenia
una capacitat cranial mitja d’uns 600
centímetres cúbics i era potser una mica més
petit que els Australopithecus i que els
contemporanis del gènero Paranthropus.
Habilitats
• Homo habilis fa referència als
primers talladors que tenien
l’habilitat tècnica de fabricar
eines. Fabriquen les primeres
eines de pedra (Mode 1).
Simples eines de pedra amb
un tall.
• Menjaven carn, gràcies a
eines de pedra amb que
tallaven les pells dels animals
i també podien tallar plantes
i triturar certs vegetals durs.
Relacions
• Vivia en grups. Recol·lectava i
era carronyaire (no caçava, però
aprofitava el que altres animals
havien caçat.
• Desconeixia el foc, no enterrava
els morts i no es vestia.
• És possible que tinguessin una
forma primitiva de llenguatge
(símbols?).
• Van transmetre el coneixement
de fabricar eines de generació
en generació.
L’HOMO
ERGASTER
Homo ergaster
• Homo ergaster és una
espècie d‘homínid extinta
que visqué fa entre 1,7 i
1,5 milions d'anys.
• Hi ha debat si és una espècie
diferent o una variant del H.
erectus
Àrees on va viure l’espècie
• Va viure a l’Àfrica i al Pròxim Orient
• L’ Ergaster solia viure en sabanes i boscos
• És el primer Homo en sortir d’Àfrica i
ocupar zones del Pròxim Orient
Característiques físiques de l’espècie
• Homínid bastant alt amb comparació amb altres
primats, aproximadament 1’8 m.
• Pit prim fins l’espatlla en comparació amb el nostre.
• La seva capacitat cranial se situa entre 800 i 950 cc.
• Relativament robust
• Esperança de vida de vora els 20 anys
HABILITATS i RELACIONS
• Domini important de la talla lítica (Ergaster vol
dir treballador)
• Es creu que podria dominar el llenguatge
• Aquest domini del llenguatge porta als
científics a pensar que podria haver
desenvolupat relacions socials més complexes.
Relacions entre els individus del grup
• L’augment del dimorfisme sexual en l’homo ergaster fa pensar
als científics que podria haver contribuit a establir una major
col·laboració entre mascles i femelles (obtenció, consum i
emmagatzematge de queviures)
HOMO ERECTUS
1-TEMPS EN QUÈ VA EXISTIR L’ESPÈCIE.
• Aquesta espècie va sorgir fa 1, 8 milions
d’anys
• I es va extingir fa 300.000 anys
Pq el nom?
2-ÀREES ON VA VIURE L’ESPÈCIE.
Va viure a l’Àsia Central i occidental, en zones de sabanes i boscos
Hi ha qui també el situa a zones d’Àfrica (en funció de si es
considera que es variant de Ergaster)
3- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
• Capacitat cranial: entre 850 i 1100 cm3
• Bipedació total
• Altura: 1.67 però amb la evolució va arribar
fins al 1.80
• Hi ha debat sobre si prové del H. ergaster o
serien dos noms per una mateixa espècie
HABILITATS DEL GRUP.
 Els Homo erectus dominaven la tècnica de tallar pedres
(fabricació de bifaços i de petites destrals, que eren l’eina
més representativa del grup).
 Fabricaven els seus campaments i practicaven la
recol·lecció i la caça. Alguns grups van ocupar cavernes.
 Usaven vestits
 Capaços de comunicar-se.
 En etapes posteriors, van dominar el foc (en relació amb
habitat en coves?).
5-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES GRUP.
• -A mesura que l'Homo erectus evolucionava, els llaços de
dependència dels individus es reforçava i es feien més nombrosos.
Cada vegada confiaven més en ells mateixos
• -L'establiment de campaments fixos va haver d'influir en la taxa de
mortalitat habitual. No obstant això pocs Homo erectus van viure
més de 40 anys. La veritable importància dels campaments
permanents estava en els avantatges que aportava al creixement
cultural de l'home
6-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS INDIVIDUS DEL
GRUP.
• El Erectus va tendir a buscar els seus companys sexuals en un
cercle més ampli, que al final va donar lloc a intercanvis
d'individus entre grups veïns
Homo antecessor
Temps en què va existir l’espècie.
Aquesta espècie va existir desde fa 800.000
anys fins fa 500.000 anys. Algunes restes fan
pensar que podria apareixer fa 1.000.000
d’anys
Àrees on va viure l’espècie.
Vivien a la zona que correspon a Europa actualment
Alguns científics creuen que també a Àfrica, però encara no
s’han trobat restes
El seu nom prové de considerar que van ser pioners a
Europa (antecessor, en llatí=pioner)
Alguns científics defensen que es van adaptar a l'ecosistema
mediterrani i va evolucionar cap als neandertals i cap
l’H.sapiens.
Àrees on va viure l’espècie.
Característiques físiques de l’espècie.
Capacitat cranial era elevada (més
d'1.000 cc) i posseïa una cara
molt moderna, és a dir, aquesta
espècie va sofrir una
reestructuració total del
neurocrani, la mandíbula, les
dents i la cara, és totalment
diferent a tot l'anterior.
Descripció de les habilitats del grup.
La seva tecnologia era molt simple
Descripció de les relacions entre els
individus del grup.
Dieta omnívora amb gran varietat d’aliments vegetals.
Practicava el canibalisme.
Estructura social complexa. Era nòmada, però tenia
territoris propis.
HOMO HEIDELBERGENSIS
Va viure a Europa entre fa 500.00 i 300.000 anys
Feia 1,80 metres d’alçada i la seva complexió era forta
La seva capacitat cranial era de 1350
Hi ha debat sobre si és el mateix que H. Antecessor
HOMO NEANDERTHALENSIS
El naixement de l'Homo
Neanderthalensis
 L'Homo neanderthalensis va viure des de fa 250.000 a 30.000
anys enrere.
 Va viure en l'etapa final del Paleolític.
 Va coexistir amb l'espècie de l'homo Sapiens.
Hàbitat
 Condicions ambientals: fred extrem
-Baixos i amples.
-Forma nasal adecuada a les condicions climàtiques.
 Habitaren tota Europa i part de l'Àsia.
 Jaciments:
-Àsia (P. Orient): Amud (Israel), Shanidar (Iraq)
-Europa: Axlor (Viscaia), La Chapelle-aux-Saints (França), Le
Moustier (França), Vindija (Croàcia), Abric Romaní (Catalunya).
Característiques Físiques
 Estatura inferior a la de l'homo
sapiens.
 Tenien els músculs més
desenvolupats. (Robustos)
 Les fosses nassals eren més
amples que les habituals
 El seu cervell era més gran que
el nostre.
 Els ossos dels braços eren
lleugerament més curts.
 Absència de la barbeta
(mentó).
Habilitats
 Els estris que empraven a les seves tasques, eren més
elaborats.
 Tenien estris diferenciats a fi que aquestes tasques fossin
més senzilles (millora tecnològica).
 A més, caçaven i recol·lectaven en grup.
Estan amb nosaltres?
Hi ha hagut molt de debat sobre la
desaparició del H. Neanderthalensis.
Els últims estudis de ADN porten a pensar
que hi va haver creuaments amb H.
Sapiens, ja que comapartim el 4% d’ADN
Relacions dins del grup
 Societat patrilocal.
-Grups familiars.
-Intercanvi de femelles per evitar l'endogàmia.
 Ritus religiosos
-Enterraments.
Els Homo Sapiens
Homo Sapiens. Temps.
 Els Homo sapiens ("home que sap" llatí) són primats bípedes de la família
dels homínids. Només conté una subespècie viva, Homo sapiens sapiens,
l'home actual.
 Es diu que l’espècie va existir fa uns 200.000 - 150.000 anys, en algun lloc
d’Àfrica, on es van anar expandint lentament per tot el món.
• Des d’Àfrica, van a Palestina on hi ha jaciments de fa 100.000 anys.
• Van cap a Àsia fa aproximadament uns 60.000 anys
• Van arribar a Austràlia fa 40.000 anys.
• A Europa van arribar entre 40.000 i 35.000 anys i també a Amèrica (fa
entre 30.000 i 20.000 anys).
• La seva expansió pel món està molt relacionada amb els diferents
períodes glacials que va patir el planeta.
Homo Sapiens. Àrees on vivíen
Evolució. Principals espècies
Homo Sapiens. Característiques
físiques.
• Óssos baixos i robusts.
• Visió binocular.
• Òrbita ocular rodejada d’ós.
• Presència de clavícula i articulació de l’espatlla desenvolupada.
• Mà amb 5 dígits.
• Polze oposable.
• Dits amb ungles planes.
• Percepció dels colors.
• Tronc ben recte.
• Hemisferis cranials ben desenvolupats.
• L’articulació de l’espatlla permet fer una rotació d’avantbraç.
Homo Sapiens. Habilitats de grup.
• Sedentaris ? Amb el temps la especialització els
farà cada vegada menys nòmades
• A la llarga esdevindran Agricultors i Ramaders
• Fabricaven instruments per caçar, recol·lectar,
etc.
• La tecnologia evolucionarà molt
• Dominaven el foc
Homo Sapiens. Relacions entre grups.
• Enterren els morts.
• Especialització del treball
DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS
DEL GRUP
• L’homo sapiens va començar a desenvolupar una branca
artística que li permetia dibuixar i fer petites construccions amb
els materials i coneixements que tenien.
• Els enterraments van ser intencionats. Tenien ritus funeraris i es
preguntaven pel més enllà.
DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS DEL
GRUP
• Les seves capacitat mentals li permeten inventar, aprendre i
utilitzar estructures lingüístiques complexes, transmetre
tradicions i tecnologia...
• Són bastant socials, capaços de concebre, aprendre i transmetre
conceptes totalment abstractes com els somnis i els sentiments.
• Viuen en comunitats en cabanes construïdes de pell, elements
vegetals o en coves.
• L’homo sapiens utilitzava molts materials per a fer les seves eines:
ossos, dents, pells, fibres vegetals i diversos minerals, sent el sílex
el més habitual.
Evolució. Principals espècies
ARBRE FILOGENÈTIC correcte
• L’hominització és el procés de canvis o transformacions que ha patit lʼésser
humà al llarg del temps a partir dels primats fins a donar lloc a l’actual
espècie Homo sapiens sapiens.
• Característiques fonamentals de la hominització:
• - Bipedisme
• - Transformacions facials i bucals
• - Grandària del cervell
• - Llenguatge articulat i cultural
• - Fabricació d’estris ( iniciació del pensament )
• Bipedisme: Consisteix a caminar sobre els dos peus sense repenjar les
mans a terra. Aquesta característica constitueix la principal diferència física
entre els homínids i la resta de simis antropoides.
Aquest pas requereix canvis corporals que afecten sobretot l’esquelet:
- Canvia el centre d’equilibri.
- Escurçament i eixamplament de la pelvis.
- La columna vertebral pren forma d’S, amb quatre corbes.
- El foramen magnum se situa en una posició inferior respecte el crani.
- Allargament del dit polze del peu.
• Fa 5 milions d’anys enrere el cervell de l’homínid va començar a canviar
ràpidament de grandària i va donar-li una funció diferent a aquest.
• L’ús d’estris,va aportar l’alliberament de la mà i el desenvolupament d’un
gran avantatge i descobriment pels homínids que tenien l’habilitat de
sobreviure respecte les altres espècies i, així administraven més temps per
criar, i d’aquesta manera expulsar les altres espècies de manera gradual,
les quals no utilitzaven els estris.
• L' utilització d’eines va requerir un cervell més gran i més sofisticat per tal
de coordinar els moviments que s'exigien en la tasca.
• Les espècies primitives utilitzaven el llenguatge corporal a l’hora de caçar
per tal de no espantar a les seves presses, més endavant van incorporar en
el seu llenguatge els sons amb els quals es comunicaven.
• Amb la capacitat de transmetre experiències i no haver de tornar a
començar cada individu de nou, els humans poden acumular gran nombre
de coneixements: s'inicia la cultura i el progrés humà. El llenguatge,
fonamentalment simbòlic, va estimular el desenvolupament del pensament.
• Pel que fa a la cultura del homínids, l'escriptura va aparèixer poc més tard
que l'agricultura. Els enterraments eren un pas cap al més enllà, en alguns
casos els enterraven, en altres els deixaven assecar, els incineraven,etc.
però cap els abandonava. La seva esperança de vida era de 40-50 anys
com a molt.
Evolució. Principals espècies
• BIPEDISME
• POLZE OPONIBLE
• EINES
• BIPEDISME
• POLZE OPONIBLE
• EINES
Evolució. Principals espècies
Evolució. Principals espècies
Evolució. Principals espècies
1 de 70

Recomendados

El procés d'hominització por
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominitzacióRaül Pons Chust
24.2K vistas28 diapositivas
Evolucio humana por
Evolucio humana Evolucio humana
Evolucio humana Núria Guixa Boixereu
1.5K vistas41 diapositivas
Reforma i renaixement por
Reforma i renaixementReforma i renaixement
Reforma i renaixementhistgeo345
2.8K vistas65 diapositivas
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX) por
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)Antonio Núñez
52.4K vistas23 diapositivas
Hominització por
HominitzacióHominització
HominitzacióManel miguela
40K vistas16 diapositivas
La població por
La poblacióLa població
La poblacióvicentaros
42K vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

L’edat contemporània por
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporànianuriamg
68K vistas28 diapositivas
Els llevats por
Els llevatsEls llevats
Els llevatsPol Ortin
14.5K vistas9 diapositivas
2. Liberalisme i nacionalisme por
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalismeCarme Aranda- Mònica Navarro
2.6K vistas32 diapositivas
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES por
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESLES LLENGÜES ROMÀNIQUES
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESsaraimonica
40.7K vistas19 diapositivas
Edat moderna por
Edat modernaEdat moderna
Edat modernapublica
39.1K vistas32 diapositivas
La Llum I El So por
La Llum I El SoLa Llum I El So
La Llum I El Sorogembak
54.4K vistas40 diapositivas

La actualidad más candente(20)

L’edat contemporània por nuriamg
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
nuriamg68K vistas
Els llevats por Pol Ortin
Els llevatsEls llevats
Els llevats
Pol Ortin14.5K vistas
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES por saraimonica
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESLES LLENGÜES ROMÀNIQUES
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
saraimonica40.7K vistas
Edat moderna por publica
Edat modernaEdat moderna
Edat moderna
publica39.1K vistas
La Llum I El So por rogembak
La Llum I El SoLa Llum I El So
La Llum I El So
rogembak54.4K vistas
El renaixement por magbellanco
El renaixementEl renaixement
El renaixement
magbellanco48.7K vistas
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM por Antonio Núñez
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.8K vistas
T4. El sector del serveis: comerç i transport por 2nESO
T4. El sector del serveis: comerç i transport T4. El sector del serveis: comerç i transport
T4. El sector del serveis: comerç i transport
2nESO5.9K vistas
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por martav57
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
martav5759K vistas
Teixits (1) por Jordi Bas
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
Jordi Bas6.9K vistas
1.renaixement.característiques por jesus gutierrez
1.renaixement.característiques1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques
jesus gutierrez19.9K vistas
Situació actual del Català por Jordi Pipó
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
Jordi Pipó22.5K vistas
L'activitat econòmica por vicentaros
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
vicentaros6.3K vistas
13 organitzacions supranacionals copia por jordimanero
13  organitzacions supranacionals copia13  organitzacions supranacionals copia
13 organitzacions supranacionals copia
jordimanero13.2K vistas
Tema 4. Què és l’ésser Humà? por jcalzamora
Tema 4. Què és l’ésser Humà?Tema 4. Què és l’ésser Humà?
Tema 4. Què és l’ésser Humà?
jcalzamora11.2K vistas

Destacado

L'Evolució humana por
L'Evolució humanaL'Evolució humana
L'Evolució humanaCarles Olmedo Quirós
4.5K vistas10 diapositivas
Anaya t 5 - els medis naturals por
Anaya t 5 - els medis naturalsAnaya t 5 - els medis naturals
Anaya t 5 - els medis naturalsIES Xarc
2.5K vistas134 diapositivas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaIES Xarc
2.5K vistas85 diapositivas
Anaya tema 9 – el segle xvii por
Anaya  tema 9 – el segle xviiAnaya  tema 9 – el segle xvii
Anaya tema 9 – el segle xviiIES Xarc
2.5K vistas82 diapositivas
L’origen i l’evolució dels homínids. por
L’origen i l’evolució dels homínids.L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.NicoleCun
4.7K vistas9 diapositivas
L'edat mitjana - La reconquesta por
L'edat mitjana - La reconquestaL'edat mitjana - La reconquesta
L'edat mitjana - La reconquestaIES Xarc
4.3K vistas46 diapositivas

Destacado(20)

Anaya t 5 - els medis naturals por IES Xarc
Anaya t 5 - els medis naturalsAnaya t 5 - els medis naturals
Anaya t 5 - els medis naturals
IES Xarc2.5K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por IES Xarc
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
IES Xarc2.5K vistas
Anaya tema 9 – el segle xvii por IES Xarc
Anaya  tema 9 – el segle xviiAnaya  tema 9 – el segle xvii
Anaya tema 9 – el segle xvii
IES Xarc2.5K vistas
L’origen i l’evolució dels homínids. por NicoleCun
L’origen i l’evolució dels homínids.L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.
NicoleCun4.7K vistas
L'edat mitjana - La reconquesta por IES Xarc
L'edat mitjana - La reconquestaL'edat mitjana - La reconquesta
L'edat mitjana - La reconquesta
IES Xarc4.3K vistas
2º eso tema 5 – ciutat, burgesia i catedrals por IES Xarc
2º eso  tema 5 – ciutat, burgesia i catedrals2º eso  tema 5 – ciutat, burgesia i catedrals
2º eso tema 5 – ciutat, burgesia i catedrals
IES Xarc3.6K vistas
Anaya tema 7 – l'edat moderna por IES Xarc
Anaya  tema 7 – l'edat modernaAnaya  tema 7 – l'edat moderna
Anaya tema 7 – l'edat moderna
IES Xarc3K vistas
La cèl·lula por Jordi Bas
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Bas597 vistas
El hombre de Neandertal por Sergio Avena
El hombre de NeandertalEl hombre de Neandertal
El hombre de Neandertal
Sergio Avena2.9K vistas
La cèl·lula por Mprof
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof23.6K vistas
Evolucion Neandertal por guestaa2b8c
Evolucion NeandertalEvolucion Neandertal
Evolucion Neandertal
guestaa2b8c13K vistas
La cèl·lula, unitat de vida por CC NN
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
CC NN76K vistas

Similar a Evolució. Principals espècies

Power point bio sencer por
Power point bio sencerPower point bio sencer
Power point bio sencerlidiasibat
468 vistas90 diapositivas
Origen i evolució de l'espècie humana por
Origen i evolució de l'espècie humanaOrigen i evolució de l'espècie humana
Origen i evolució de l'espècie humanaLaura Gantiva Polo
786 vistas22 diapositivas
Evolució humana por
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humanajosemacoll
1.2K vistas69 diapositivas
El origen i l’evolució del home por
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del homeasunmaria
5.9K vistas17 diapositivas
Homo sapiens por
Homo sapiensHomo sapiens
Homo sapienslborrasborras
22 vistas17 diapositivas
Evolució Humana. Jus por
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus jusescola
4.4K vistas24 diapositivas

Similar a Evolució. Principals espècies(20)

Power point bio sencer por lidiasibat
Power point bio sencerPower point bio sencer
Power point bio sencer
lidiasibat468 vistas
Evolució humana por josemacoll
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
josemacoll1.2K vistas
El origen i l’evolució del home por asunmaria
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del home
asunmaria5.9K vistas
Evolució Humana. Jus por jusescola
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
jusescola4.4K vistas
Història evolutiva dels homínids por judithcientific
Història evolutiva dels homínidsHistòria evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínids
judithcientific3.5K vistas
L’Evolució Humana por sarobor
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humana
sarobor16.1K vistas
Australopithecus por Carme Alós
AustralopithecusAustralopithecus
Australopithecus
Carme Alós2.7K vistas
Homínids, evolució humana por Henry Rafels
Homínids, evolució humanaHomínids, evolució humana
Homínids, evolució humana
Henry Rafels4.3K vistas
Prehistòria por Escola
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
Escola370 vistas
Evolució humana tema 4 por Anna Giro
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.6K vistas
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO por JAVIER ALSINA GONZALEZ
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESOEls australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point por iesseros
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power PointT:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point
iesseros296 vistas
Els Homínids por iesseros
Els HomínidsEls Homínids
Els Homínids
iesseros1.3K vistas
Evolució. per Maite, Remei i MªLuz por Pedro
Evolució. per Maite, Remei i MªLuzEvolució. per Maite, Remei i MªLuz
Evolució. per Maite, Remei i MªLuz
Pedro570 vistas
Origen i evolucio de l'home por juliaserena
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'home
juliaserena430 vistas

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 vistas22 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas

Último(7)

Evolució. Principals espècies

 • 1. LES PRINCIPALS ESPÈCIES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES El procés d’hominització
 • 2. Què hem de fer • Heu de fer un quadre sinóptic – I què és un quadre sinóptic? • Un quadre on resumim tot un seguit de caracterísitiques i informacions resumides que ens serveixen per: » A) ESTUDIAR » B) RESUMIR LA INFORMACIÓ
 • 3. Com ha de ser? Gènere Crono Espècie Espai Caract. Físiques Dif. Amb anteriors Habilitats Relacions
 • 5. 1. Temps en què va existir • L’australopitec (australopithecus) va viure a l'Àfrica des de fa una mica més de 4,2 milions d'anys fins fa uns 2 milions • Els australopitecs son el grup d'homínids més antic.
 • 6. 2. Espècies i àrees on va viure • Algunes espècies fòssils d’australopitec: – Txadantrop, el més antic. – Australopithecus anamensis, va ocupar la zona de Kènia. – Australopithecus afarensis (Zinjantrop), trobat a Kènia i al país d’Etiòpia (a Harar es va trobar Lucy i a Dikika, Selam). – Australopithecus bahrelghazali, únic trobat fora d'Àfrica oriental. – Australopithecus africanus, trobat a l’Àfrica del Sud. – Australopithecus sediba, l’australopitec més recent. • L’australopitec va viure bàsicament a la zona de l’Àfrica subsahariana, en un clima càlid. • Vivia en planes i pujols amb roques abundoses i vora de l'aigua.
 • 7. 3. Característiques físiques • Homínids de complexió dèbil i de petita estatura (menys de 1,5 metres) amb mans llargues i fines (segurament hàbils). • Els mascles podien arribar a tenir una estatura fins al 50 % major que les femelles (Dimorfisme sexual). • Crani similar al dels grans simis actuals; 35% del cervell de l'humà actual. • vegetarians
 • 8. 4. Distinció respecte l’espècie anterior • Els australopitecs son el grup d'homínids més antic. • Prèviament, segons la teoria de l'evolució, existien els primats. – L’ australopitec caminava erecte. – El rostre no sobresurt tant. – La dentadura és bastant similar amb la humana.
 • 9. 5. Habilitats del grup • Una de les habilitats que van aportar els australopitecs va ser que es desplaçaven de manera bípede, això volia dir que aquest gènere caminava amb dues extremitats, amb les dues cames, fet que va impulsar a deixar d’anar de 4 potes.
 • 10. 6. Relacions entre els individus • No es segur, però es suposa que podien ser similars als primats actuals. En cada petita unitat familiar hi havia un mascle dominant i que manava.
 • 12. El paranthropus va ser un homínid que va viure a la zona de l’Àfrica oriental i sudàfrica, en ambients calids y prop de boscos. -Es pensa que té uns 2,6 milions d’anys, i que en va desaparèixer fa 1,1. -Va aparèixer entre l’Australopitec i l’homo habilis, com una branca paral·lela a la evolució, però es va extingir. -S’en té molt poca informació d’aquesta espècie per la escassetat de troballes fòsils.
 • 13. -Hi havia 3 especies diferents (per ordre cronològic): -P. Aethiopicus: de complexió més forta que l'australopitec. -P. Boisei: tenia el dimorfisme sexual més accentuat -P. Robustus: mandíbula més forta i desarrollada, adapta a més tipus d’aliments.
 • 14. Característiques: -Tenia una capacitat cranial de 500 cm3 -Media sobre els 150-160cm y tenia gran dimorfisme sexual. -Havia desarrollat una mandibula mes potent, que li permetia menjar més varietat d’aliments -S’alimentava de llavors i fruits secs, d’entre altres vegetals. -Utilitzaven eines com pals o pedres, però no en fabricaven de més elaborades. -Anaven en petits grups per tal de protegir-se i obtenir més menjar. -Relacions entre individus semblants a les de l’australopitec, tot hi que no se'n té gaire informació.
 • 15. HOMO HABILIS L’Homo Habilis va existir fa 1,8 milions d’anys. Es va extingir fa 1,6 milions d’anys.
 • 16. Àrees de localització Els jaciments més importants són el de Koobi Fora (Kenya) i el de la Gola d'Olduvai (Tanzània). Van viure a l’Àfrica fa 1,8 milions d’anys.
 • 17. Característiques de l’espècie • Mesuraven 1,5 metres i pesaven uns 60kg. • La seva capacitat cranial va augmentar va superar els 650cc. • El fèmur era més gran, el que li permetia tenir més mobilitat a les cames. • Cara curta. • Camina. • Complexió robusta i postura perfectament bípeda. • Peces dentaries més petites que els austrolopitecs.
 • 18. Diferències entre grups • Homo Habilis és el primer representant del gènere Homo (el nostre). Habilis no era molt diferent del Australopithecus Africanus, tenia una capacitat cranial mitja d’uns 600 centímetres cúbics i era potser una mica més petit que els Australopithecus i que els contemporanis del gènero Paranthropus.
 • 19. Habilitats • Homo habilis fa referència als primers talladors que tenien l’habilitat tècnica de fabricar eines. Fabriquen les primeres eines de pedra (Mode 1). Simples eines de pedra amb un tall. • Menjaven carn, gràcies a eines de pedra amb que tallaven les pells dels animals i també podien tallar plantes i triturar certs vegetals durs.
 • 20. Relacions • Vivia en grups. Recol·lectava i era carronyaire (no caçava, però aprofitava el que altres animals havien caçat. • Desconeixia el foc, no enterrava els morts i no es vestia. • És possible que tinguessin una forma primitiva de llenguatge (símbols?). • Van transmetre el coneixement de fabricar eines de generació en generació.
 • 22. Homo ergaster • Homo ergaster és una espècie d‘homínid extinta que visqué fa entre 1,7 i 1,5 milions d'anys. • Hi ha debat si és una espècie diferent o una variant del H. erectus
 • 23. Àrees on va viure l’espècie • Va viure a l’Àfrica i al Pròxim Orient • L’ Ergaster solia viure en sabanes i boscos • És el primer Homo en sortir d’Àfrica i ocupar zones del Pròxim Orient
 • 24. Característiques físiques de l’espècie • Homínid bastant alt amb comparació amb altres primats, aproximadament 1’8 m. • Pit prim fins l’espatlla en comparació amb el nostre. • La seva capacitat cranial se situa entre 800 i 950 cc. • Relativament robust • Esperança de vida de vora els 20 anys
 • 25. HABILITATS i RELACIONS • Domini important de la talla lítica (Ergaster vol dir treballador) • Es creu que podria dominar el llenguatge • Aquest domini del llenguatge porta als científics a pensar que podria haver desenvolupat relacions socials més complexes.
 • 26. Relacions entre els individus del grup • L’augment del dimorfisme sexual en l’homo ergaster fa pensar als científics que podria haver contribuit a establir una major col·laboració entre mascles i femelles (obtenció, consum i emmagatzematge de queviures)
 • 28. 1-TEMPS EN QUÈ VA EXISTIR L’ESPÈCIE. • Aquesta espècie va sorgir fa 1, 8 milions d’anys • I es va extingir fa 300.000 anys Pq el nom?
 • 29. 2-ÀREES ON VA VIURE L’ESPÈCIE. Va viure a l’Àsia Central i occidental, en zones de sabanes i boscos Hi ha qui també el situa a zones d’Àfrica (en funció de si es considera que es variant de Ergaster)
 • 30. 3- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES • Capacitat cranial: entre 850 i 1100 cm3 • Bipedació total • Altura: 1.67 però amb la evolució va arribar fins al 1.80 • Hi ha debat sobre si prové del H. ergaster o serien dos noms per una mateixa espècie
 • 31. HABILITATS DEL GRUP.  Els Homo erectus dominaven la tècnica de tallar pedres (fabricació de bifaços i de petites destrals, que eren l’eina més representativa del grup).  Fabricaven els seus campaments i practicaven la recol·lecció i la caça. Alguns grups van ocupar cavernes.  Usaven vestits  Capaços de comunicar-se.  En etapes posteriors, van dominar el foc (en relació amb habitat en coves?).
 • 32. 5-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES GRUP. • -A mesura que l'Homo erectus evolucionava, els llaços de dependència dels individus es reforçava i es feien més nombrosos. Cada vegada confiaven més en ells mateixos • -L'establiment de campaments fixos va haver d'influir en la taxa de mortalitat habitual. No obstant això pocs Homo erectus van viure més de 40 anys. La veritable importància dels campaments permanents estava en els avantatges que aportava al creixement cultural de l'home
 • 33. 6-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS INDIVIDUS DEL GRUP. • El Erectus va tendir a buscar els seus companys sexuals en un cercle més ampli, que al final va donar lloc a intercanvis d'individus entre grups veïns
 • 35. Temps en què va existir l’espècie. Aquesta espècie va existir desde fa 800.000 anys fins fa 500.000 anys. Algunes restes fan pensar que podria apareixer fa 1.000.000 d’anys
 • 36. Àrees on va viure l’espècie. Vivien a la zona que correspon a Europa actualment Alguns científics creuen que també a Àfrica, però encara no s’han trobat restes El seu nom prové de considerar que van ser pioners a Europa (antecessor, en llatí=pioner) Alguns científics defensen que es van adaptar a l'ecosistema mediterrani i va evolucionar cap als neandertals i cap l’H.sapiens.
 • 37. Àrees on va viure l’espècie.
 • 38. Característiques físiques de l’espècie. Capacitat cranial era elevada (més d'1.000 cc) i posseïa una cara molt moderna, és a dir, aquesta espècie va sofrir una reestructuració total del neurocrani, la mandíbula, les dents i la cara, és totalment diferent a tot l'anterior.
 • 39. Descripció de les habilitats del grup. La seva tecnologia era molt simple
 • 40. Descripció de les relacions entre els individus del grup. Dieta omnívora amb gran varietat d’aliments vegetals. Practicava el canibalisme. Estructura social complexa. Era nòmada, però tenia territoris propis.
 • 42. Va viure a Europa entre fa 500.00 i 300.000 anys Feia 1,80 metres d’alçada i la seva complexió era forta La seva capacitat cranial era de 1350 Hi ha debat sobre si és el mateix que H. Antecessor
 • 44. El naixement de l'Homo Neanderthalensis  L'Homo neanderthalensis va viure des de fa 250.000 a 30.000 anys enrere.  Va viure en l'etapa final del Paleolític.  Va coexistir amb l'espècie de l'homo Sapiens.
 • 45. Hàbitat  Condicions ambientals: fred extrem -Baixos i amples. -Forma nasal adecuada a les condicions climàtiques.  Habitaren tota Europa i part de l'Àsia.  Jaciments: -Àsia (P. Orient): Amud (Israel), Shanidar (Iraq) -Europa: Axlor (Viscaia), La Chapelle-aux-Saints (França), Le Moustier (França), Vindija (Croàcia), Abric Romaní (Catalunya).
 • 46. Característiques Físiques  Estatura inferior a la de l'homo sapiens.  Tenien els músculs més desenvolupats. (Robustos)  Les fosses nassals eren més amples que les habituals  El seu cervell era més gran que el nostre.  Els ossos dels braços eren lleugerament més curts.  Absència de la barbeta (mentó).
 • 47. Habilitats  Els estris que empraven a les seves tasques, eren més elaborats.  Tenien estris diferenciats a fi que aquestes tasques fossin més senzilles (millora tecnològica).  A més, caçaven i recol·lectaven en grup.
 • 48. Estan amb nosaltres? Hi ha hagut molt de debat sobre la desaparició del H. Neanderthalensis. Els últims estudis de ADN porten a pensar que hi va haver creuaments amb H. Sapiens, ja que comapartim el 4% d’ADN
 • 49. Relacions dins del grup  Societat patrilocal. -Grups familiars. -Intercanvi de femelles per evitar l'endogàmia.  Ritus religiosos -Enterraments.
 • 51. Homo Sapiens. Temps.  Els Homo sapiens ("home que sap" llatí) són primats bípedes de la família dels homínids. Només conté una subespècie viva, Homo sapiens sapiens, l'home actual.  Es diu que l’espècie va existir fa uns 200.000 - 150.000 anys, en algun lloc d’Àfrica, on es van anar expandint lentament per tot el món.
 • 52. • Des d’Àfrica, van a Palestina on hi ha jaciments de fa 100.000 anys. • Van cap a Àsia fa aproximadament uns 60.000 anys • Van arribar a Austràlia fa 40.000 anys. • A Europa van arribar entre 40.000 i 35.000 anys i també a Amèrica (fa entre 30.000 i 20.000 anys). • La seva expansió pel món està molt relacionada amb els diferents períodes glacials que va patir el planeta. Homo Sapiens. Àrees on vivíen
 • 54. Homo Sapiens. Característiques físiques. • Óssos baixos i robusts. • Visió binocular. • Òrbita ocular rodejada d’ós. • Presència de clavícula i articulació de l’espatlla desenvolupada. • Mà amb 5 dígits. • Polze oposable. • Dits amb ungles planes. • Percepció dels colors. • Tronc ben recte. • Hemisferis cranials ben desenvolupats. • L’articulació de l’espatlla permet fer una rotació d’avantbraç.
 • 55. Homo Sapiens. Habilitats de grup. • Sedentaris ? Amb el temps la especialització els farà cada vegada menys nòmades • A la llarga esdevindran Agricultors i Ramaders • Fabricaven instruments per caçar, recol·lectar, etc. • La tecnologia evolucionarà molt • Dominaven el foc
 • 56. Homo Sapiens. Relacions entre grups. • Enterren els morts. • Especialització del treball
 • 57. DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS DEL GRUP • L’homo sapiens va començar a desenvolupar una branca artística que li permetia dibuixar i fer petites construccions amb els materials i coneixements que tenien. • Els enterraments van ser intencionats. Tenien ritus funeraris i es preguntaven pel més enllà.
 • 58. DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS DEL GRUP • Les seves capacitat mentals li permeten inventar, aprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, transmetre tradicions i tecnologia... • Són bastant socials, capaços de concebre, aprendre i transmetre conceptes totalment abstractes com els somnis i els sentiments. • Viuen en comunitats en cabanes construïdes de pell, elements vegetals o en coves. • L’homo sapiens utilitzava molts materials per a fer les seves eines: ossos, dents, pells, fibres vegetals i diversos minerals, sent el sílex el més habitual.
 • 61. • L’hominització és el procés de canvis o transformacions que ha patit lʼésser humà al llarg del temps a partir dels primats fins a donar lloc a l’actual espècie Homo sapiens sapiens. • Característiques fonamentals de la hominització: • - Bipedisme • - Transformacions facials i bucals • - Grandària del cervell • - Llenguatge articulat i cultural • - Fabricació d’estris ( iniciació del pensament )
 • 62. • Bipedisme: Consisteix a caminar sobre els dos peus sense repenjar les mans a terra. Aquesta característica constitueix la principal diferència física entre els homínids i la resta de simis antropoides. Aquest pas requereix canvis corporals que afecten sobretot l’esquelet: - Canvia el centre d’equilibri. - Escurçament i eixamplament de la pelvis. - La columna vertebral pren forma d’S, amb quatre corbes. - El foramen magnum se situa en una posició inferior respecte el crani. - Allargament del dit polze del peu.
 • 63. • Fa 5 milions d’anys enrere el cervell de l’homínid va començar a canviar ràpidament de grandària i va donar-li una funció diferent a aquest. • L’ús d’estris,va aportar l’alliberament de la mà i el desenvolupament d’un gran avantatge i descobriment pels homínids que tenien l’habilitat de sobreviure respecte les altres espècies i, així administraven més temps per criar, i d’aquesta manera expulsar les altres espècies de manera gradual, les quals no utilitzaven els estris. • L' utilització d’eines va requerir un cervell més gran i més sofisticat per tal de coordinar els moviments que s'exigien en la tasca.
 • 64. • Les espècies primitives utilitzaven el llenguatge corporal a l’hora de caçar per tal de no espantar a les seves presses, més endavant van incorporar en el seu llenguatge els sons amb els quals es comunicaven. • Amb la capacitat de transmetre experiències i no haver de tornar a començar cada individu de nou, els humans poden acumular gran nombre de coneixements: s'inicia la cultura i el progrés humà. El llenguatge, fonamentalment simbòlic, va estimular el desenvolupament del pensament. • Pel que fa a la cultura del homínids, l'escriptura va aparèixer poc més tard que l'agricultura. Els enterraments eren un pas cap al més enllà, en alguns casos els enterraven, en altres els deixaven assecar, els incineraven,etc. però cap els abandonava. La seva esperança de vida era de 40-50 anys com a molt.
 • 66. • BIPEDISME • POLZE OPONIBLE • EINES
 • 67. • BIPEDISME • POLZE OPONIBLE • EINES