4

Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
Szymon Konkol - Publikacje CyfroweKierownik projektu w Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego en Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
IV. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA
LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
szkolenie dla operatorów BSP
VLOS < 5kg
Utrata kontroli
Konsekwencje braku przekazania informacji służbom o ucieczce naszego BSP:
• Art. 174. KK
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu (…)
powietrznym, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
• Art. 177. KK
§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu
(…) powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba
odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
M.in. dlatego nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu OC, nawet przy lotach
rekreacyjnych i sportowych
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 2
Utrata kontroli
W przypadku utraty kontroli nad BSP należy powiadomić:
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 3
MCTR, CTR wieżę danego (M)CTR
ATZ zarządzającego strefą – najczęściej
aeroklub i FIS
D, P, R zarządzającego strefą i FIS
W pobliżu każdej innej strefy odpowiedni FIS
Przestrzeń klasy G odpowiedni FIS
Utrata kontroli
W przypadku utraty kontroli nad BSP należy:
• próbować odzyskać kontrolę poprzez:
- nakierowanie nadajnika w stronę BSP,
- włączenie systemu Fail Safe (RTH);
Jeżeli BSP nie zareaguje, należy podać następujące informacje do
odpowiednich służb ATS:
• ostatnia znana lokalizacja;
• godzina utraty kontroli;
• szacunkowy czas lotu na pozostałej baterii;
• wysokość, kierunek i prędkość ucieczki;
Jeżeli w międzyczasie odzyskano kontrolę nad BSP lub urządzenie
powróciło – należy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby
ATS.
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 4
Postępowanie w przypadku zerwania łączności
nadajnik – BSP
2020-07-16 BUDOWA BSP 5
W przypadku informacji o słabym sygnale połączenia nadajnika (Tx) i BSP (Rx):
• nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia;
• zmienić ustawienie anten nadajnika
• rozpocząć manualny powrót BSP;
• jeżeli nie reaguje – włączyć RTH;
W przypadku utraty łączności kontrolera z BSP:
• nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia;
• nacisnąć RTH i obserwować powrót urządzenia
W przypadku braku odzyskania łączności i „ucieczki” BSP – natychmiast powiadomić
odpowiednie służby kontroli i informacji ruchu lotniczego (FIS, TWR, ASM3)
Zasada działania RTH
2020-07-16 BUDOWA BSP 6
• RTH – Return to Home Wysokość na jakiej BSP ma wracać do miejsca startu, aby uniknąć
zderzenia z przeszkodami na jego drodze powrotu.
• OBOWIĄZKOWO - przed każdym lotem sprawdź ustawienie wysokości RTH.
Ustalanie wysokości RTH
= wysokość najwyższej
przeszkody w zasięgu
widzialności
powiększona o 20-30m
(dla zachowania
marginesu
bezpieczeństwa);
Ustawiana z poziomu
aplikacji;
Zasady pierwszeństwa lotów
• Przepisy wykonywania lotów określa Załącznik 2 Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO;
• Dowódca statku powietrznego (w BSP – operator / pilot) jest
odpowiedzialny za (…) znajomość przepisów zapewniających
bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej;
• Statek powietrzny nie powinien zbliżać się do innego na taką
odległość w której może grozić niebezpieczeństwo kolizji;
• Statek powietrzny powinien unikać przelatywania nad pod lub
przed innym statkiem powietrznym;
• Statek powietrzny będący niżej, a także podchodzący do
lądowania ma zawsze pierwszeństwo;
• Statek o mniejszej zdolności manewrowania ma pierwszeństwo
przed bardziej manewrowym;
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 7
Zasady pierwszeństwa lotów
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 8
MOTOLOTNIA / PARALOTNIA
BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY
ŚMIGŁOWIEC / WIATRAKOWIEC
SAMOLOT
LPR (HEMS)
BALON
SPADOCHRON
LOTNIA
STEROWIEC
ZESTAW SZYBOWIEC + SAMOLOT
Loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
mają ZAWSZE pierwszeństwo w przestrzeni
powietrznej!!!
Statek bez silnika ma pierwszeństwo nad
silnikowym
Statek z silnikiem jest z zasady bardziej
manewrowy niż bez silnika
BSP zawsze ustępuje każdemu
użytkownikowi przestrzeni powietrznej
Kurs kolizyjny
• BSP bez pierwszeństwa
wykonuje manewr:
„W PRAWO I W DÓŁ”
BSP z pierwszeństwem nie
zmienia kursu
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 9
• Oba BSP na kolizyjnym:
OBA WYKONUJĄ MANEWR „W PRAWO I
W DÓŁ”
Można wykonać inny manewr jeżeli sytuacja na to
pozwala a jego wykonanie nie spowoduje większego
zagrożenia bezpieczeństwa, lub pozwoli go uniknąć
Awaria układu napędowego
• Układ napędowy = ESC + BLDC + śmigło
Quadrocopter
• Awaria jednego z elementów = wypadek;
• Należy w miarę możliwości skierować BSP na
teren bezpieczny: łąkę, trawnik, etc.;
• Jeżeli jest możliwość – wyłączyć napędy jeszcze
w locie;
• Stosować systemy spadochronów jeżeli
możliwe;
Hexa -, octocopter
• możliwe jest bezpieczne lądowanie z jednym a
nawet dwoma uszkodzonymi napędami
PRZED lotem:
• Dokładnie sprawdź stan śmigieł i ich montaż
• Sprawdź stan silników
• Reaguj na informacje w aplikacji
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 10
Wyłączenie układu napędowego DJI
Phantom w locie polega na:
- lewy drążek – w prawo i w dół
- jednocześnie przytrzymać przycisk
RTH;
Ta funkcja powinna być odblokowana
przed startem w aplikacji
Źródło: opracowanie własne
Wybór miejsca startu i lądowania
• Stosować maty – lądowiska;
• Z dala od wysokich obiektów (budynki, drzewa, słupy,
etc.)
• Słońce z tyłu bądź z boku;
• Wiatr w plecy operatora;
• Odgrodzenie lądowiska od osób postronnych;
• Przed startem i lądowaniem rozejrzeć się czy nikt
postronny nie przechodzi w bezpośredniej odległości
od BSP;
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 11
Wybór miejsca startu i lądowania
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 12
Źródło: opracowanie własne
Kp indeks
• Zakłócenia te wpływają
na prawidłowe
funkcjonowanie
systemów GNSS.
Powodują zmianę czasu
przepływu sygnałów z
satelitów do
odbiorników. Sygnał jest
opóźniony o niemożliwy
do przewidzenia czas.
Wpływa to na
dokładność pomiaru.
• Błąd pomiaru może
wynieść od kilku do
nawet kilkuset metrów.
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 13
• Współczynnik charakteryzujący stopień zakłócenia pola magnetycznego Ziemi wskutek
występowania wiatru słonecznego w jonosferze.
• Wiatr słoneczny spowodowany jest wybuchami na Słońcu.
• Burze magnetyczne nie są powiązane z typowymi zjawiskami pogodowymi;
Źródło: https://www.nasa.gov/
Kp indeks
• Indeks Kp jest określany w 10-stopniowej skali:
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 14
0 – 3 (cisza) - Można bezpiecznie latać
4 (podwyższona
aktywność)
- Należy zachować bezpieczeństwo;
- Latać w trybie ATTI (wyłączony GPS)
5 – 9 (burza
magnetyczna)
- Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń GPS;
- Nie realizować lotów, jeśli to nie jest konieczne
• Indeks Kp można sprawdzić w sieci (np.
https://www.spaceweatherlive.com/) lub w
aplikacji DroneRadar
• Efektem burz magnetycznych są zorze polarne
Źródło: https://www.express.co.uk/
Podczas planowania misji weź pod uwagę prognozowaną pogodę w miejscu lotu;
Korzystaj z aplikacji pogodowych;
Sprawdź:
• temperaturę;
• wilgotność;
• temperaturę punktu rosy;
• siłę i kierunek wiatru;
• ciśnienie i jego wahania;
• indeks Kp;
• możliwość wystąpienia opadów, mgieł, ograniczenia widoczności;
• pułap chmur;
Przewiduj wysokość lotu: na każde 100m wysokości następuje spadek 0,6C
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 15
Warunki meteo w lotach VLOS
Zapamiętaj zamieszczone w instrukcji obsługi
dane techniczne użytkowanego BSP. Nie
przekraczaj wartości tam zawartych, głównie:
- zakresu temperatur;
- siły wiatru
Aplikacje pogodowe np.:
• http://awiacja.imgw.pl/
• http://www.meteo.pl/
• https://www.uavforecast.com/
• Używa się czasu UTC;
Rodzaje depesz meteo:
• METAR – okresowa depesza rutynowa
o sytuacji meteo dla danego obszaru
lotniska;
• TAF – 12-godzinna prognoza dla
obszaru lotniska – DOBRA DLA LOTÓW
BSP WYKONYWANYCH W OKOLICACH
LOTNISK.
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 16
Warunki meteo w lotach VLOS
• GAMET – prognoza dla danego obszaru, przeznaczona dla lotów na małych
wysokościach. Zawiera m.in. info o czasie obowiązywania oraz maksymalnej wysokości
obowiązywania. – NAJLEPSZA DLA LOTÓW BSP
Przykładowy GAMET…. Źródło:
http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=gamet#
…. i jak go rozszyfrować :
https://dlapilota.pl/files/upld/2kody_i_skroty.pdf
Warunki meteo w lotach VLOS
Punkt rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga na
skutek schładzania stan nasycenia, a poniżej tej temperatury staje się przesycona i
skrapla się lub resublimuje. W momencie osiągnięcia stanu nasycenia
powstają mgły, chmury, opady oraz opady utajone (rosa, gołoledź, szadź, szron,
rosa).
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 17
Źródło: http://www.swiatdronow.pl/
Resublimacja –
bezpośrednie przejście ze
stanu gazowego w stan
stały, z pominięciem
gazowego; Bardzo
niebezpieczne zjawisko
powodujące przy dużej
wilgotności i niskiej
temperaturze oblodzenie na
śmigłach BSP;
Opad konwekcyjny – powodowany wznoszeniem nagrzanego od
podłoża wilgotnego powietrza i tworzeniem się ośrodka niskiego
ciśnienia przy powierzchni ziemi.
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 18
Warunki meteo w lotach VLOS
Cumulonimbus. Źródło: https://pl.wikipedia.org/
• powstaje z chmury
cumulonimbus (Cb);
• czas trwania opadu: od kilku
do kilkudziesięciu minut;
• natężenie zmienne w czasie;
• opad rozciąga się na obszarze
kilku do kilkudziesięciu
kilometrów;
• W obszarze chmury znajdują
się miejsca w których nie
występuje opad.
2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 19
Warunki meteo w lotach VLOS - zagrożenia
mgła - ograniczona widoczność
- spadek zasięgu łączności Tx-Rx
opady (śnieg,
deszcz)
- ograniczona widoczność
- uszkodzenia elektroniki
burza - silny wiatr,
- wyładowania atmosferyczne
- utrata GPS
- zakłócenia transmisji Tx-Rx
niska
temperatura
- uszkodzenia li-po
- oblodzenie śmigieł
wysoka
temperatura
- rozmagnesowanie BLDC
- przegrzewanie się układów
elektronicznych
Wiatr - problemy z utrzymaniem pozycji BSP
Zachmurzenie - opady
- utrata GPS
Nimbostratus Źródło: https://pl.wikipedia.org/
Nimbostratus (Ns) – chmura
deszczowa. Ciemnoszara, jednolita
warstwa, całkowicie zasłania niebo. Przynosi ciągłe i długotrwałe opady. Niska podstawa
chmur (200-500m). Całkowicie zasłania słońce – NIE SPRZYJA LOTOM BSP
1 de 19

Recomendados

2 por
22
2Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
3.6K vistas42 diapositivas
5 por
55
5Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.1K vistas30 diapositivas
1 por
11
1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
3.2K vistas21 diapositivas
6 por
66
6Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
5.2K vistas15 diapositivas
PLNOG 18 - Łukasz Trąbiński - Zbuduj swój własny radar ruchu lotniczego. por
PLNOG 18 - Łukasz Trąbiński - Zbuduj swój własny radar ruchu lotniczego.PLNOG 18 - Łukasz Trąbiński - Zbuduj swój własny radar ruchu lotniczego.
PLNOG 18 - Łukasz Trąbiński - Zbuduj swój własny radar ruchu lotniczego.PROIDEA
231 vistas43 diapositivas
Bezpieczeństwo Otwartych Rozwiązań Programowych Bezzałogowych Platform Latają... por
Bezpieczeństwo Otwartych Rozwiązań Programowych Bezzałogowych Platform Latają...Bezpieczeństwo Otwartych Rozwiązań Programowych Bezzałogowych Platform Latają...
Bezpieczeństwo Otwartych Rozwiązań Programowych Bezzałogowych Platform Latają...Logicaltrust pl
2.5K vistas62 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe

Quiz3 por
Quiz3Quiz3
Quiz3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.8K vistas1 diapositiva
Quiz2 por
Quiz2Quiz2
Quiz2Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
491 vistas1 diapositiva
Quiz 1 por
Quiz 1Quiz 1
Quiz 1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
600 vistas2 diapositivas
Pytania RODO do prezentacji por
Pytania RODO do prezentacjiPytania RODO do prezentacji
Pytania RODO do prezentacjiSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
320 vistas2 diapositivas
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1) por
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.4K vistas22 diapositivas
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow por
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowRodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
309 vistas27 diapositivas

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe(20)

4

 • 1. IV. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg
 • 2. Utrata kontroli Konsekwencje braku przekazania informacji służbom o ucieczce naszego BSP: • Art. 174. KK § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu (…) powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. • Art. 177. KK § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu (…) powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. M.in. dlatego nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu OC, nawet przy lotach rekreacyjnych i sportowych 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 2
 • 3. Utrata kontroli W przypadku utraty kontroli nad BSP należy powiadomić: 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 3 MCTR, CTR wieżę danego (M)CTR ATZ zarządzającego strefą – najczęściej aeroklub i FIS D, P, R zarządzającego strefą i FIS W pobliżu każdej innej strefy odpowiedni FIS Przestrzeń klasy G odpowiedni FIS
 • 4. Utrata kontroli W przypadku utraty kontroli nad BSP należy: • próbować odzyskać kontrolę poprzez: - nakierowanie nadajnika w stronę BSP, - włączenie systemu Fail Safe (RTH); Jeżeli BSP nie zareaguje, należy podać następujące informacje do odpowiednich służb ATS: • ostatnia znana lokalizacja; • godzina utraty kontroli; • szacunkowy czas lotu na pozostałej baterii; • wysokość, kierunek i prędkość ucieczki; Jeżeli w międzyczasie odzyskano kontrolę nad BSP lub urządzenie powróciło – należy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby ATS. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 4
 • 5. Postępowanie w przypadku zerwania łączności nadajnik – BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 5 W przypadku informacji o słabym sygnale połączenia nadajnika (Tx) i BSP (Rx): • nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia; • zmienić ustawienie anten nadajnika • rozpocząć manualny powrót BSP; • jeżeli nie reaguje – włączyć RTH; W przypadku utraty łączności kontrolera z BSP: • nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia; • nacisnąć RTH i obserwować powrót urządzenia W przypadku braku odzyskania łączności i „ucieczki” BSP – natychmiast powiadomić odpowiednie służby kontroli i informacji ruchu lotniczego (FIS, TWR, ASM3)
 • 6. Zasada działania RTH 2020-07-16 BUDOWA BSP 6 • RTH – Return to Home Wysokość na jakiej BSP ma wracać do miejsca startu, aby uniknąć zderzenia z przeszkodami na jego drodze powrotu. • OBOWIĄZKOWO - przed każdym lotem sprawdź ustawienie wysokości RTH. Ustalanie wysokości RTH = wysokość najwyższej przeszkody w zasięgu widzialności powiększona o 20-30m (dla zachowania marginesu bezpieczeństwa); Ustawiana z poziomu aplikacji;
 • 7. Zasady pierwszeństwa lotów • Przepisy wykonywania lotów określa Załącznik 2 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO; • Dowódca statku powietrznego (w BSP – operator / pilot) jest odpowiedzialny za (…) znajomość przepisów zapewniających bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej; • Statek powietrzny nie powinien zbliżać się do innego na taką odległość w której może grozić niebezpieczeństwo kolizji; • Statek powietrzny powinien unikać przelatywania nad pod lub przed innym statkiem powietrznym; • Statek powietrzny będący niżej, a także podchodzący do lądowania ma zawsze pierwszeństwo; • Statek o mniejszej zdolności manewrowania ma pierwszeństwo przed bardziej manewrowym; 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 7
 • 8. Zasady pierwszeństwa lotów 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 8 MOTOLOTNIA / PARALOTNIA BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY ŚMIGŁOWIEC / WIATRAKOWIEC SAMOLOT LPR (HEMS) BALON SPADOCHRON LOTNIA STEROWIEC ZESTAW SZYBOWIEC + SAMOLOT Loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mają ZAWSZE pierwszeństwo w przestrzeni powietrznej!!! Statek bez silnika ma pierwszeństwo nad silnikowym Statek z silnikiem jest z zasady bardziej manewrowy niż bez silnika BSP zawsze ustępuje każdemu użytkownikowi przestrzeni powietrznej
 • 9. Kurs kolizyjny • BSP bez pierwszeństwa wykonuje manewr: „W PRAWO I W DÓŁ” BSP z pierwszeństwem nie zmienia kursu 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 9 • Oba BSP na kolizyjnym: OBA WYKONUJĄ MANEWR „W PRAWO I W DÓŁ” Można wykonać inny manewr jeżeli sytuacja na to pozwala a jego wykonanie nie spowoduje większego zagrożenia bezpieczeństwa, lub pozwoli go uniknąć
 • 10. Awaria układu napędowego • Układ napędowy = ESC + BLDC + śmigło Quadrocopter • Awaria jednego z elementów = wypadek; • Należy w miarę możliwości skierować BSP na teren bezpieczny: łąkę, trawnik, etc.; • Jeżeli jest możliwość – wyłączyć napędy jeszcze w locie; • Stosować systemy spadochronów jeżeli możliwe; Hexa -, octocopter • możliwe jest bezpieczne lądowanie z jednym a nawet dwoma uszkodzonymi napędami PRZED lotem: • Dokładnie sprawdź stan śmigieł i ich montaż • Sprawdź stan silników • Reaguj na informacje w aplikacji 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 10 Wyłączenie układu napędowego DJI Phantom w locie polega na: - lewy drążek – w prawo i w dół - jednocześnie przytrzymać przycisk RTH; Ta funkcja powinna być odblokowana przed startem w aplikacji Źródło: opracowanie własne
 • 11. Wybór miejsca startu i lądowania • Stosować maty – lądowiska; • Z dala od wysokich obiektów (budynki, drzewa, słupy, etc.) • Słońce z tyłu bądź z boku; • Wiatr w plecy operatora; • Odgrodzenie lądowiska od osób postronnych; • Przed startem i lądowaniem rozejrzeć się czy nikt postronny nie przechodzi w bezpośredniej odległości od BSP; 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 11
 • 12. Wybór miejsca startu i lądowania 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 12 Źródło: opracowanie własne
 • 13. Kp indeks • Zakłócenia te wpływają na prawidłowe funkcjonowanie systemów GNSS. Powodują zmianę czasu przepływu sygnałów z satelitów do odbiorników. Sygnał jest opóźniony o niemożliwy do przewidzenia czas. Wpływa to na dokładność pomiaru. • Błąd pomiaru może wynieść od kilku do nawet kilkuset metrów. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 13 • Współczynnik charakteryzujący stopień zakłócenia pola magnetycznego Ziemi wskutek występowania wiatru słonecznego w jonosferze. • Wiatr słoneczny spowodowany jest wybuchami na Słońcu. • Burze magnetyczne nie są powiązane z typowymi zjawiskami pogodowymi; Źródło: https://www.nasa.gov/
 • 14. Kp indeks • Indeks Kp jest określany w 10-stopniowej skali: 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 14 0 – 3 (cisza) - Można bezpiecznie latać 4 (podwyższona aktywność) - Należy zachować bezpieczeństwo; - Latać w trybie ATTI (wyłączony GPS) 5 – 9 (burza magnetyczna) - Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń GPS; - Nie realizować lotów, jeśli to nie jest konieczne • Indeks Kp można sprawdzić w sieci (np. https://www.spaceweatherlive.com/) lub w aplikacji DroneRadar • Efektem burz magnetycznych są zorze polarne Źródło: https://www.express.co.uk/
 • 15. Podczas planowania misji weź pod uwagę prognozowaną pogodę w miejscu lotu; Korzystaj z aplikacji pogodowych; Sprawdź: • temperaturę; • wilgotność; • temperaturę punktu rosy; • siłę i kierunek wiatru; • ciśnienie i jego wahania; • indeks Kp; • możliwość wystąpienia opadów, mgieł, ograniczenia widoczności; • pułap chmur; Przewiduj wysokość lotu: na każde 100m wysokości następuje spadek 0,6C 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 15 Warunki meteo w lotach VLOS Zapamiętaj zamieszczone w instrukcji obsługi dane techniczne użytkowanego BSP. Nie przekraczaj wartości tam zawartych, głównie: - zakresu temperatur; - siły wiatru
 • 16. Aplikacje pogodowe np.: • http://awiacja.imgw.pl/ • http://www.meteo.pl/ • https://www.uavforecast.com/ • Używa się czasu UTC; Rodzaje depesz meteo: • METAR – okresowa depesza rutynowa o sytuacji meteo dla danego obszaru lotniska; • TAF – 12-godzinna prognoza dla obszaru lotniska – DOBRA DLA LOTÓW BSP WYKONYWANYCH W OKOLICACH LOTNISK. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 16 Warunki meteo w lotach VLOS • GAMET – prognoza dla danego obszaru, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach. Zawiera m.in. info o czasie obowiązywania oraz maksymalnej wysokości obowiązywania. – NAJLEPSZA DLA LOTÓW BSP Przykładowy GAMET…. Źródło: http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=gamet# …. i jak go rozszyfrować : https://dlapilota.pl/files/upld/2kody_i_skroty.pdf
 • 17. Warunki meteo w lotach VLOS Punkt rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga na skutek schładzania stan nasycenia, a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje. W momencie osiągnięcia stanu nasycenia powstają mgły, chmury, opady oraz opady utajone (rosa, gołoledź, szadź, szron, rosa). 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 17 Źródło: http://www.swiatdronow.pl/ Resublimacja – bezpośrednie przejście ze stanu gazowego w stan stały, z pominięciem gazowego; Bardzo niebezpieczne zjawisko powodujące przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze oblodzenie na śmigłach BSP;
 • 18. Opad konwekcyjny – powodowany wznoszeniem nagrzanego od podłoża wilgotnego powietrza i tworzeniem się ośrodka niskiego ciśnienia przy powierzchni ziemi. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 18 Warunki meteo w lotach VLOS Cumulonimbus. Źródło: https://pl.wikipedia.org/ • powstaje z chmury cumulonimbus (Cb); • czas trwania opadu: od kilku do kilkudziesięciu minut; • natężenie zmienne w czasie; • opad rozciąga się na obszarze kilku do kilkudziesięciu kilometrów; • W obszarze chmury znajdują się miejsca w których nie występuje opad.
 • 19. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 19 Warunki meteo w lotach VLOS - zagrożenia mgła - ograniczona widoczność - spadek zasięgu łączności Tx-Rx opady (śnieg, deszcz) - ograniczona widoczność - uszkodzenia elektroniki burza - silny wiatr, - wyładowania atmosferyczne - utrata GPS - zakłócenia transmisji Tx-Rx niska temperatura - uszkodzenia li-po - oblodzenie śmigieł wysoka temperatura - rozmagnesowanie BLDC - przegrzewanie się układów elektronicznych Wiatr - problemy z utrzymaniem pozycji BSP Zachmurzenie - opady - utrata GPS Nimbostratus Źródło: https://pl.wikipedia.org/ Nimbostratus (Ns) – chmura deszczowa. Ciemnoszara, jednolita warstwa, całkowicie zasłania niebo. Przynosi ciągłe i długotrwałe opady. Niska podstawa chmur (200-500m). Całkowicie zasłania słońce – NIE SPRZYJA LOTOM BSP