Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

4

4

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

4

 1. 1. IV. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg
 2. 2. Utrata kontroli Konsekwencje braku przekazania informacji służbom o ucieczce naszego BSP: • Art. 174. KK § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu (…) powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. • Art. 177. KK § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu (…) powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. M.in. dlatego nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu OC, nawet przy lotach rekreacyjnych i sportowych 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 2
 3. 3. Utrata kontroli W przypadku utraty kontroli nad BSP należy powiadomić: 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 3 MCTR, CTR wieżę danego (M)CTR ATZ zarządzającego strefą – najczęściej aeroklub i FIS D, P, R zarządzającego strefą i FIS W pobliżu każdej innej strefy odpowiedni FIS Przestrzeń klasy G odpowiedni FIS
 4. 4. Utrata kontroli W przypadku utraty kontroli nad BSP należy: • próbować odzyskać kontrolę poprzez: - nakierowanie nadajnika w stronę BSP, - włączenie systemu Fail Safe (RTH); Jeżeli BSP nie zareaguje, należy podać następujące informacje do odpowiednich służb ATS: • ostatnia znana lokalizacja; • godzina utraty kontroli; • szacunkowy czas lotu na pozostałej baterii; • wysokość, kierunek i prędkość ucieczki; Jeżeli w międzyczasie odzyskano kontrolę nad BSP lub urządzenie powróciło – należy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby ATS. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 4
 5. 5. Postępowanie w przypadku zerwania łączności nadajnik – BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 5 W przypadku informacji o słabym sygnale połączenia nadajnika (Tx) i BSP (Rx): • nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia; • zmienić ustawienie anten nadajnika • rozpocząć manualny powrót BSP; • jeżeli nie reaguje – włączyć RTH; W przypadku utraty łączności kontrolera z BSP: • nakierować nadajnik w stronę ostatniej pozycji urządzenia; • nacisnąć RTH i obserwować powrót urządzenia W przypadku braku odzyskania łączności i „ucieczki” BSP – natychmiast powiadomić odpowiednie służby kontroli i informacji ruchu lotniczego (FIS, TWR, ASM3)
 6. 6. Zasada działania RTH 2020-07-16 BUDOWA BSP 6 • RTH – Return to Home Wysokość na jakiej BSP ma wracać do miejsca startu, aby uniknąć zderzenia z przeszkodami na jego drodze powrotu. • OBOWIĄZKOWO - przed każdym lotem sprawdź ustawienie wysokości RTH. Ustalanie wysokości RTH = wysokość najwyższej przeszkody w zasięgu widzialności powiększona o 20-30m (dla zachowania marginesu bezpieczeństwa); Ustawiana z poziomu aplikacji;
 7. 7. Zasady pierwszeństwa lotów • Przepisy wykonywania lotów określa Załącznik 2 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO; • Dowódca statku powietrznego (w BSP – operator / pilot) jest odpowiedzialny za (…) znajomość przepisów zapewniających bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej; • Statek powietrzny nie powinien zbliżać się do innego na taką odległość w której może grozić niebezpieczeństwo kolizji; • Statek powietrzny powinien unikać przelatywania nad pod lub przed innym statkiem powietrznym; • Statek powietrzny będący niżej, a także podchodzący do lądowania ma zawsze pierwszeństwo; • Statek o mniejszej zdolności manewrowania ma pierwszeństwo przed bardziej manewrowym; 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 7
 8. 8. Zasady pierwszeństwa lotów 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 8 MOTOLOTNIA / PARALOTNIA BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY ŚMIGŁOWIEC / WIATRAKOWIEC SAMOLOT LPR (HEMS) BALON SPADOCHRON LOTNIA STEROWIEC ZESTAW SZYBOWIEC + SAMOLOT Loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mają ZAWSZE pierwszeństwo w przestrzeni powietrznej!!! Statek bez silnika ma pierwszeństwo nad silnikowym Statek z silnikiem jest z zasady bardziej manewrowy niż bez silnika BSP zawsze ustępuje każdemu użytkownikowi przestrzeni powietrznej
 9. 9. Kurs kolizyjny • BSP bez pierwszeństwa wykonuje manewr: „W PRAWO I W DÓŁ” BSP z pierwszeństwem nie zmienia kursu 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 9 • Oba BSP na kolizyjnym: OBA WYKONUJĄ MANEWR „W PRAWO I W DÓŁ” Można wykonać inny manewr jeżeli sytuacja na to pozwala a jego wykonanie nie spowoduje większego zagrożenia bezpieczeństwa, lub pozwoli go uniknąć
 10. 10. Awaria układu napędowego • Układ napędowy = ESC + BLDC + śmigło Quadrocopter • Awaria jednego z elementów = wypadek; • Należy w miarę możliwości skierować BSP na teren bezpieczny: łąkę, trawnik, etc.; • Jeżeli jest możliwość – wyłączyć napędy jeszcze w locie; • Stosować systemy spadochronów jeżeli możliwe; Hexa -, octocopter • możliwe jest bezpieczne lądowanie z jednym a nawet dwoma uszkodzonymi napędami PRZED lotem: • Dokładnie sprawdź stan śmigieł i ich montaż • Sprawdź stan silników • Reaguj na informacje w aplikacji 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 10 Wyłączenie układu napędowego DJI Phantom w locie polega na: - lewy drążek – w prawo i w dół - jednocześnie przytrzymać przycisk RTH; Ta funkcja powinna być odblokowana przed startem w aplikacji Źródło: opracowanie własne
 11. 11. Wybór miejsca startu i lądowania • Stosować maty – lądowiska; • Z dala od wysokich obiektów (budynki, drzewa, słupy, etc.) • Słońce z tyłu bądź z boku; • Wiatr w plecy operatora; • Odgrodzenie lądowiska od osób postronnych; • Przed startem i lądowaniem rozejrzeć się czy nikt postronny nie przechodzi w bezpośredniej odległości od BSP; 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 11
 12. 12. Wybór miejsca startu i lądowania 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 12 Źródło: opracowanie własne
 13. 13. Kp indeks • Zakłócenia te wpływają na prawidłowe funkcjonowanie systemów GNSS. Powodują zmianę czasu przepływu sygnałów z satelitów do odbiorników. Sygnał jest opóźniony o niemożliwy do przewidzenia czas. Wpływa to na dokładność pomiaru. • Błąd pomiaru może wynieść od kilku do nawet kilkuset metrów. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 13 • Współczynnik charakteryzujący stopień zakłócenia pola magnetycznego Ziemi wskutek występowania wiatru słonecznego w jonosferze. • Wiatr słoneczny spowodowany jest wybuchami na Słońcu. • Burze magnetyczne nie są powiązane z typowymi zjawiskami pogodowymi; Źródło: https://www.nasa.gov/
 14. 14. Kp indeks • Indeks Kp jest określany w 10-stopniowej skali: 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 14 0 – 3 (cisza) - Można bezpiecznie latać 4 (podwyższona aktywność) - Należy zachować bezpieczeństwo; - Latać w trybie ATTI (wyłączony GPS) 5 – 9 (burza magnetyczna) - Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń GPS; - Nie realizować lotów, jeśli to nie jest konieczne • Indeks Kp można sprawdzić w sieci (np. https://www.spaceweatherlive.com/) lub w aplikacji DroneRadar • Efektem burz magnetycznych są zorze polarne Źródło: https://www.express.co.uk/
 15. 15. Podczas planowania misji weź pod uwagę prognozowaną pogodę w miejscu lotu; Korzystaj z aplikacji pogodowych; Sprawdź: • temperaturę; • wilgotność; • temperaturę punktu rosy; • siłę i kierunek wiatru; • ciśnienie i jego wahania; • indeks Kp; • możliwość wystąpienia opadów, mgieł, ograniczenia widoczności; • pułap chmur; Przewiduj wysokość lotu: na każde 100m wysokości następuje spadek 0,6C 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 15 Warunki meteo w lotach VLOS Zapamiętaj zamieszczone w instrukcji obsługi dane techniczne użytkowanego BSP. Nie przekraczaj wartości tam zawartych, głównie: - zakresu temperatur; - siły wiatru
 16. 16. Aplikacje pogodowe np.: • http://awiacja.imgw.pl/ • http://www.meteo.pl/ • https://www.uavforecast.com/ • Używa się czasu UTC; Rodzaje depesz meteo: • METAR – okresowa depesza rutynowa o sytuacji meteo dla danego obszaru lotniska; • TAF – 12-godzinna prognoza dla obszaru lotniska – DOBRA DLA LOTÓW BSP WYKONYWANYCH W OKOLICACH LOTNISK. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 16 Warunki meteo w lotach VLOS • GAMET – prognoza dla danego obszaru, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach. Zawiera m.in. info o czasie obowiązywania oraz maksymalnej wysokości obowiązywania. – NAJLEPSZA DLA LOTÓW BSP Przykładowy GAMET…. Źródło: http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=gamet# …. i jak go rozszyfrować : https://dlapilota.pl/files/upld/2kody_i_skroty.pdf
 17. 17. Warunki meteo w lotach VLOS Punkt rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga na skutek schładzania stan nasycenia, a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje. W momencie osiągnięcia stanu nasycenia powstają mgły, chmury, opady oraz opady utajone (rosa, gołoledź, szadź, szron, rosa). 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 17 Źródło: http://www.swiatdronow.pl/ Resublimacja – bezpośrednie przejście ze stanu gazowego w stan stały, z pominięciem gazowego; Bardzo niebezpieczne zjawisko powodujące przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze oblodzenie na śmigłach BSP;
 18. 18. Opad konwekcyjny – powodowany wznoszeniem nagrzanego od podłoża wilgotnego powietrza i tworzeniem się ośrodka niskiego ciśnienia przy powierzchni ziemi. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 18 Warunki meteo w lotach VLOS Cumulonimbus. Źródło: https://pl.wikipedia.org/ • powstaje z chmury cumulonimbus (Cb); • czas trwania opadu: od kilku do kilkudziesięciu minut; • natężenie zmienne w czasie; • opad rozciąga się na obszarze kilku do kilkudziesięciu kilometrów; • W obszarze chmury znajdują się miejsca w których nie występuje opad.
 19. 19. 2020-07-16 BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW 19 Warunki meteo w lotach VLOS - zagrożenia mgła - ograniczona widoczność - spadek zasięgu łączności Tx-Rx opady (śnieg, deszcz) - ograniczona widoczność - uszkodzenia elektroniki burza - silny wiatr, - wyładowania atmosferyczne - utrata GPS - zakłócenia transmisji Tx-Rx niska temperatura - uszkodzenia li-po - oblodzenie śmigieł wysoka temperatura - rozmagnesowanie BLDC - przegrzewanie się układów elektronicznych Wiatr - problemy z utrzymaniem pozycji BSP Zachmurzenie - opady - utrata GPS Nimbostratus Źródło: https://pl.wikipedia.org/ Nimbostratus (Ns) – chmura deszczowa. Ciemnoszara, jednolita warstwa, całkowicie zasłania niebo. Przynosi ciągłe i długotrwałe opady. Niska podstawa chmur (200-500m). Całkowicie zasłania słońce – NIE SPRZYJA LOTOM BSP

  Sé el primero en comentar

4

Vistas

Total de vistas

2.925

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

73

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×