5

Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
Szymon Konkol - Publikacje CyfroweKierownik projektu w Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego en Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
V. OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE BSP
ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BSP
szkolenie dla operatorów BSP
VLOS < 5kg
Klasyfikacja BSP
2020-07-16 BUDOWA BSP 2
Ze względu na kategorię:
Multirotory (MR)
• bicopter (dwuwirnikowce)
• quadcopter
(czterowirnikowce)
• hexacopter
(sześciowirnikowce)
• octocopter (ośmiowirnikowce)
Samoloty (A)
• VTOL
• ze śmigłem pchającym
• ze śmigłem ciągnącym
Śmigłowce (H)
Aerostaty (As – balon, sterowiec)
Ze względu na wagę:
MTOM < 150 kg
• nano – o sile uderzeniowej poniżej 66 J;
• micro - MTOM < 5 kg
• mini - 5 kg < MTOM < 25 kg
• small – 25 kg < MTOM < 150 kg
150 kg < MTOM < 600 kg (taktyczne)
MTOM > 600 kg
• MALE – średniej wysokości krótkiego
zasięgu;
• HALE – dużej wysokości krótkiego
zasięgu
• STRIKE/COMBAT
Źródło: https://www.mall.pl/
Klasyfikacja BSP
2020-07-16 BUDOWA BSP 3
Źródło: https://www.123rf.com/
Źródło: https://3dinsider.com/
Źródło: https://megadron.pl/
Źródło: https://www.aliexpress.com/
Źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-
narodowa/bsp-fly-eye
Siła nośna – Zasady dynamiki Newtona
• Składowa siły aerodynamicznej;
• Siła działająca na ciało poruszające się w powietrzu, prostopadła do kierunku
ruchu.
• Powstaje gdy śmigło poruszające się względem powietrza zmienia pęd
otaczającego śmigło powietrza w kierunku prostopadłym do tego ruchu.
• Śmigło działa na powietrze siłą określoną przez II zasadę dynamiki Newtona
• W reakcji powietrze działa na śmigło siłą o takiej samej wartości, ale przeciwnym
2020-07-16 BUDOWA BSP 4
zwrocie (III zasada dynamiki
Newtona).
Siła nośna – kąt natarcia
2020-07-16 BUDOWA BSP 5
Źródło: https://pl.wikipedia.org/
• Kąt pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza a cięciwą powierzchni
nośnej płata wirnika
• Ma kluczowy wpływ na powstawanie siły nośnej
• Im mniejszy kąt natarcia, tym większa musi być prędkość opływającej strugi
powietrza, by utrzymać taką samą wartość siły nośnej.
• Wzrost kąta natarcia powoduje wzrost siły nośnej, aż do osiągnięcia punktu
krytycznego. Następuje wtedy przeciągnięcie – gwałtowny spadek siły nośnej.
Wzór na siłę nośną:
𝑃𝑧 = 𝐶𝑧 𝑥 𝑥 𝑆 𝑥
𝑉2
2
gdzie:
Pz – siła nośna;
Cz – współczynnik siły nośnej zależny głównie
od kąta natarcia;
 - gęstość płynu (powietrza)
S – powierzchnia skrzydła
V – prędkość śmigła
Źródło: https://www.slideserve.com/lise/fale-elektromagnetyczne
Fale radiowe
• Fala elektromagnetyczna – zaburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w
ośrodku;
• Fala radiowa – fala elektromagnetyczna z zakresu częstotliwości 3kHz – 3THz;
2020-07-16 BUDOWA BSP 6
Im większa częstotliwość tym:
• mniejszy zasięg
• większa miniaturyzacja
Długość anteny zależy od
długości fali i powinna wynosić
/2 lub /4
 - długość fali
 = c/f [m], gdzie:
c- prędkość światła
f - częstotliwość
Zakłócenia propagacji fal radiowych
2020-07-16 BUDOWA BSP 7
Czynniki zewnętrzne wpływające na propagację fal:
- budynki;
- nadajniki telekomunikacyjne;
- linie wysokiego i średniego napięcia;
- zalesienie;
- inne urządzenia emitujące fale o zbliżonej częstotliwości;
- ciało człowieka również skutecznie tłumi falę ultrakrótką;
Im krótsza fala tym bardziej jest ona tłumiona przez otoczenie. Może to powodować utratę
łączności BSP z kontrolerem.
W terenie zabudowanym istnieje dużo źródeł fal elektromagnetycznych o zbliżonych
częstotliwościach (domowe sieci Wi-Fi, sieci komórkowe, nadajniki radiowo-telewizyjne),
które powodują częstą utratę łączności BSP – kontroler.
Jeżeli BSP posiada funkcję przełączania częstotliwości, należy starać się ustawić najmniej
zakłócaną częstotliwość.
GNSS – Global Navigation Satellite System
System nawigacji satelitarnej.
• Przykłady: GPS (USA), Galileo (Europa), Glonass
(Rosja), BeiDou (Chiny)
• Określa położenie obiektu na powierzchni ziemi na
podstawie pomiaru czasu sygnału wysyłanego przez
satelity rozmieszczone na orbicie okołoziemskiej.
• Orbity satelitów są tak obliczone, aby w każdym
miejscu Ziemi o każdej porze, minimum 4 urządzenia
były widziane przez odbiornik. Wymaga to minimum
24 satelitów.
• Antena GPS BSP nie powinna być zasłonięta innymi
urządzeniami, aby nie powodować utraty sygnału;
• nie należy startować bez GPS, gdyż w razie utraty
połączenia radiowego z kontrolerem, BSP nie będzie
w stanie wrócić na miejsce startu (funkcja RTH).
Wyjątek – loty w obiektach budowlanych;
2020-07-16 BUDOWA BSP 8
Do prawidłowego określenia położenia
potrzeba sygnału minimum 4 satelitów
(współrzędne geograficzne i wysokość).
Im więcej satelitów odbiornik GPS „widzi”
tym dokładniejsza lokalizacja
Źródło: https://technologiagps.org.pl/
Zasady działania BSP
Na BSP działają 4 siły.
Jeżeli się równoważą, obiekt
pozostaje w miejscu.
Jeżeli któraś z sił osiągnie
większy parametr – wtedy
BSP zacznie przemieszczać
się wzdłuż wektora tej siły
2020-07-16 BUDOWA BSP 9
Źródło: opracowanie własne
Zasady sterowania BSP
3 osie obrotu BSP:
• Yaw (odchylenie) – obrót
wokół własnej osi,
• Pitch (pochylenie) –
poruszanie się przód/tył
• Roll (przechylenie) –
poruszanie się lewo/prawo
2020-07-16 BUDOWA BSP 10
W idealnych warunkach BSP utrzymuje się w określonym punkcie dzięki
równoważeniu się sił działających na urządzenie. Jeżeli zmienimy wartość jednego
z elementów - wymusimy ruch BSP w określonym kierunku
Źródło: opracowanie własne
Zasady sterowania BSP
Yaw – odchylenie (obrót wokół własnej osi)
2020-07-16 BUDOWA BSP 11
Obrót w prawo
Silniki 1 i 3 (CW) zmniejszają prędkość,
silniki 2 i 4 (CCW) – przyśpieszają.
Dzięki sumarycznemu wyrównaniu
prędkości, BSP nie zmienia wysokości i
jednocześnie obraca się
Obrót w lewo
Silniki 2 i 4 (CCW) zmniejszają
prędkość, silniki 1 i 3 (CW) –
przyśpieszają
Źródło: opracowanie własne
Zasady sterowania BSP
Pitch (pochylenie) – ruch w przód/tył
2020-07-16 BUDOWA BSP 12
Ruch do przodu – przyśpieszają silniki 3 i 4.
Ruch do tyłu - przyśpieszają silniki 1 i 2.
Źródło: opracowanie własne
Źródło: opracowanie własne
Zasady sterowania BSP
Roll (przechylenie) – ruch na boki
2020-07-16 BUDOWA BSP 13
Ruch w prawo– przyśpieszają silniki 1 i 4.
Ruch w lewo- przyśpieszają silniki 2 i 3.
Przyśpieszenie pary silników powoduje
wychylenie się BSP w określonym
kierunku
Źródło: opracowanie własne
Źródło: opracowanie własne
Budowa BSP
2020-07-16 BUDOWA BSP 14
A,B – śmigła
C – silnik BLDC
D – uchwyt silnika
E – podwozie
F – ramię
G – korpus
H – ESC
I – kontroler lotu
J – moduł GPS
K – odbiornik
L – antena
M – bateria
N – monitor stanu
naładowania baterii
O - gimbal
P – silnik gimbala
Q – układ sterowania gimbala
R – kamera
S – czujniki
T – czujniki zbliżenioweŹródło: https://www.dronezon.com/
Kontroler lotu
2020-07-16 BUDOWA BSP 15
Źródło: https://www.dronezon.com/
• Najważniejszy układ – „mózg” BSP.
• Składa się z wielu współgrających podzespołów.
• Zbiera dane z czujników (IMU, GPS, czujniki wysokości, czujniki zbliżeniowe, barometr,
magnetometr, etc)
• Za pomocą skomplikowanych algorytmów zaszytych w jego oprogramowaniu, steruje
lotem urządzenia.
Niektóre funkcje zaawansowanych kontrolerów
lotu:
• sterowanie silnikami poprzez ESC;
• realizacja RTH;
• zapamiętywanie POI;
• realizacja funkcji podążania, rozpoznawania,
etc.
• ochrona przed awarią silników, etc.;
IMU – Inertial Measurement Unit
Bezwładnościowy układ pomiarowy – najważniejszy układ pomiarowy BSP.
Dostarcza procesorowi danych o położeniu urządzenia w przestrzeni. W
połączeniu z systemem GNSS pozwala utrzymać BSP na określonym kursie lub w
określonej pozycji.
Składa się z:
• żyroskopu – do pomiaru prędkości kątowej
• akcelerometru – do pomiaru prędkości liniowej
• czasem też magnetometru do pomiaru kierunku magnetycznej północy;
Jeżeli BSP zachowuje się dziwnie w locie (niestabilny, nierówny lot, brak
utrzymania pozycji, niespodziewane zmiany pozycji – przyczyną może być
uszkodzone IMU
Ważne
w razie konieczności układ należy skalibrować, inaczej można rozbić BSP
O koniczności kalibracji poinformuje nas aplikacja BSP
2020-07-16 BUDOWA BSP 16
Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol)
Zalety:
• elektrolit w postaci żelu lub stałej –
minimalizuje możliwość wycieku i można
dowolnie formować kształt ogniwa;
• duża wydajność prądowa;
• wysokie napięcie pojedynczej celi;
• brak efektu pamięci;
Źródło: https://cdn.forbot.pl/blog/wp-content/uploads/2012/01/li_pol_akumulator.jpg
2020-07-16 BUDOWA BSP 17
Ze względu na swoje cechy to podstawowe rozwiązanie do zasilania BSP.
Li-pol stosunkowo powoli traci swoją
pojemność. Jego utrata następuje:
Do 100 cykli <90%
100 – 300 cykli < 85%
300 – 500 cykli < 80 %
Powyżej 500 cykli < 75%
Wady:
podatność na uszkodzenia mechaniczne i
elektryczne;
wysoka cena;
Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol)
2020-07-16 BUDOWA BSP 18
Akumulator najefektywniej pracuje w zakresie U=3,7-3,4V. Poniżej
U=3,2V jego sprawność spada bardzo szybko, a dalsze używanie może
spowodować nieodwracalne uszkodzenie pakietu a nawet możliwość
zapłonu.
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Krzywa rozładowania
Optymalny zakres pracy pojedynczej celi
Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol)
Akumulator to zestaw połączonych ogniw (cel).
Tworzą tzw. pakiet. Łączone są:
2020-07-16 BUDOWA BSP 19
U1 U2 U3
U max = U1=U2=U3
Połączenie równoległe
(P – parallel)
Połączenie szeregowe
(S – serial)
U1 U2 U3
U max = U1+U2+U3
Oznaczenie na pakiecie np.: 2S1P – 2 ogniwa połączone szeregowo, oraz jedno
połączenie równoległe. U max = 2 x 4,2 = 8,4 V
Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol)
2020-07-16 BUDOWA BSP 20
Napięcie znamionowe (Uzn)
Uzn = 2 x 3,7 = 7,4 V, gdzie:
3,7 – Uzn pojedynczej celi
rodzaj połączenia ogniw
2 cele szeregowo
Maksymalny prąd rozładowania (I) –
maksymalna wartość prądu jaka może być
pobierana z pakietu. Obliczanie:
25 x 1,3 = 32,5 A
1,3 – pojemność w Ah
Pojemność pakietu
Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol)
Zasady bezpieczeństwa
• Pakiet nieużywany dłużej niż 10-15 dni należy przechowywać
naładowany do ok 40%;
• Pakiety długoterminowo przechowywać w dedykowanych
opakowaniach
• Nie rozładowywać poniżej 3,2 – 3,0V na celę;
• Nie ładować powyżej 4,2 V na celę;
• Zbyt duży prąd ładowania skraca żywotność pakietu;
• Nie używać spuchniętego pakietu
• Nie przebijać GROZI POŻAREM.
• Zutylizować tak jak inne ogniwa
2020-07-16 BUDOWA BSP 21
pożar li-pol
Silnik BLDC
Zalety:
• duża sprawność energetyczna
• niezawodny
• możliwość regulacji obrotów
• brak tarcia nie wytwarza dodatkowego ciepła
Wady:
• wymaga stosowania układu kontrolera
obrotów
• przekroczenie temperatury 60 C może
spowodować rozmagnesowanie
• drogi w produkcji
2020-07-16 BUDOWA BSP 22
Najczęściej stosowany w BSP jest BLDC outrunner.
BLDC (brushless direct current) – silnik bezszczotkowy prądu stałego
outrunner – zewnętrzny ruchomy rotor z magnesami, wewnętrzny nieruchomy stojan z
cewkami;
Kv – współczynnik określający ile obr /min z 1
V zasilania wykona silnik.
Przykład: Kv = 1260, Uzas = 11,1V
1260 x 11,1 = 13986 obr/min
Cewki
stojan
rotor z magnesami neodymowymi
Źródło: https://www.rc4max.com/
ESC - regulator obrotów silnika
ESC – electronic speed controller
• Układ sterowania obrotami silników w
BSP;
• Otrzymuje sygnały z kontrolera lotu;
• Zamienia prąd stały na 3-fazowy zmienny
sterujący silnikami;
• Im bardziej sinusoidalna charakterystyka
sterownika ESC, tym płynniejsze
sterowanie obrotami;
• Niektórzy producenci umożliwiają
przeprogramowanie ESC odpowiednio
do potrzeb indywidualnego użytkownika;
• Na każdy silnik przypada jeden ESC;
2020-07-16 BUDOWA BSP 23
ESC drona Phantom 4
Źródło: https://www.ebay.com.au/
Budowa śmigła
2 rodzaje śmigieł
CW (clockwise) – obracają się zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara;
CCW (counterclockwise) – obracają się przeciwnie do
wskazówek zegara;
Opis śmigła:
8 x 4 P
8 - średnica – długość śmigła w calach;
4 – skok śmigła– droga jaką pokona śmigło po obrocie o
360 w ośrodku nieściśliwym podawany w calach;
P – śmigło pchające (pusher, CW – dla wielowirnikowców)
2020-07-16 BUDOWA BSP 24
Śmigło – urządzenie przetwarzające moment obrotowy silnika na ciąg skierowany
wzdłuż osi obrotu.
Śmigła Phantom 4
Źródło: opracowanie własne
Kompas
• Kompas w BSP służy do orientacji położenia urządzenia i
odwzorowania na mapie aplikacji;
• W BSP kompas może być integralną częścią IMU, lub być
instalowany osobno;
• Może być więcej niż jeden kompas aby zachować
redundancję*;
• Kompas należy skalibrować zawsze przy pierwszym
uruchomieniu BSP;
• Kolejne kalibracje wykonywać w razie potrzeby (informacja w
aplikacji o konieczności wykonania kalibracji);
2020-07-16 BUDOWA BSP 25
*Redundancja - zdublowanie krytycznych elementów systemu w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa zawieszenia się pracy systemu. W systemach, w których w przypadku
awarii zagrożone jest życie ludzi, niektóre części występują potrójnie.
Źródło: https://nettigo.pl
Źródło: www.youtube.com
Kompas elektroniczny wykorzystuje
zjawisko Halla – zmianę przepływu
elektronów przez płytkę pod wpływem
przyłożonego pola magnetycznego;
Nie kalibrować w pobliżu źródeł
zakłócających pole magnetyczne
(samochody, słupy napięciowe,
anteny, i inne „żelastwo”)
Budowa DJI Phantom 4
2020-07-16 BUDOWA BSP 26
Podstawowe elementy i ich
umiejscowienie w BSP typu
wielowirnikowiec są praktycznie
takie same dla każdego urządzenia.
ZAWSZE należy zapoznać się
dokładnie z instrukcją obsługi
posiadanego BSP ZANIM
wykonamy pierwszy lot.
Zapoznajmy się z zakresem pracy
urządzenia, warunkami jego
eksploatacji, częstotliwości
wykonywania aktualizacji aplikacji,
sposobu wykonywania kalibracji
IMU, kompasu, gimbala, etc.
I przestrzegajmy tych zaleceń!
Budowa kontrolera BSP Phantom 4
2020-07-16 BUDOWA BSP 27
Kontroler Phantom 4 działa na
częstotliwościach UHF:
• 2,4GHz (fala decymetrowa)
• 5,8GHz (fala centymetrowa)
Posiada 8 kanałów nadawczych, z czego
wykorzystywane jest 5:
1 – góra/dół
2 – odchylenie lewo/prawo
3 – pochylenie przód/tył
4 – przechylenie lewo/prawo
5 – zmiana trybu (P/S/A)
Ustawienia trybów sterowania:
Mode 2 – ustawienie fabryczne, najczęściej
stosowane;
Mode 1 – ustawienie odwrotne do Mode 2
Custom – możliwość spersonalizowanego
ustawienia drążków
Źródło: opracowanie własne
Budowa kontrolera BSP Phantom 4
2020-07-16 BUDOWA BSP 28
Źródło: opracowanie własne
Aplikacja DJI Pilot
2020-07-16 BUDOWA BSP 29
Ekran główny aplikacji:
Aplikacja DJI Pilot
2020-07-16 BUDOWA BSP 30
Przed KAŻDYM lotem sprawdź w aplikacji:
1. ustawienie RTH (MENU – ikonka BSP);
2. poziom naładowania cel w baterii (MENU – ikonka BATERII - Details);
3. temperaturę baterii - szczególnie zimą (j.w)
4. stan IMU i kompasu – czy nie wymagają kalibracji (MENU – ikonka BSP – Sensors
State)
poz. 1 poz. 2 i 3 poz. 4
1 de 30

Recomendados

Thiết Kế Cầu BTCT Vượt Sông Cấp VI Có Khẩu Độ Thông Thuyền 15m, Khẩu Độ Cầu L... por
Thiết Kế Cầu BTCT Vượt Sông Cấp VI Có Khẩu Độ Thông Thuyền 15m, Khẩu Độ Cầu L...Thiết Kế Cầu BTCT Vượt Sông Cấp VI Có Khẩu Độ Thông Thuyền 15m, Khẩu Độ Cầu L...
Thiết Kế Cầu BTCT Vượt Sông Cấp VI Có Khẩu Độ Thông Thuyền 15m, Khẩu Độ Cầu L...nataliej4
562 vistas60 diapositivas
Co ly thuyet phan 1 por
Co ly thuyet phan 1Co ly thuyet phan 1
Co ly thuyet phan 1Phat Gia
50.5K vistas59 diapositivas
Giáo trình kỹ thuật thủy khí pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trang por
Giáo trình kỹ thuật thủy khí  pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trangGiáo trình kỹ thuật thủy khí  pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trang
Giáo trình kỹ thuật thủy khí pgs.ts.hoàng đức liên, 276 trangloneny_0110
20.3K vistas276 diapositivas
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014 por
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014Anh Anh
2.3K vistas289 diapositivas
Thí nghiệm thủy lực por
Thí nghiệm thủy lựcThí nghiệm thủy lực
Thí nghiệm thủy lựcMan_Book
432 vistas20 diapositivas
Tính toán Thực hành Cấu kiện Bê tông cốt thép - Tập 1 - Nguyễn Đình Cống por
Tính toán Thực hành Cấu kiện Bê tông cốt thép - Tập 1 - Nguyễn Đình CốngTính toán Thực hành Cấu kiện Bê tông cốt thép - Tập 1 - Nguyễn Đình Cống
Tính toán Thực hành Cấu kiện Bê tông cốt thép - Tập 1 - Nguyễn Đình Cốngshare-connect Blog
19.6K vistas130 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe

k1.pdf por
k1.pdfk1.pdf
k1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
43 vistas1 diapositiva
t1.pdf por
t1.pdft1.pdf
t1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
70 vistas10 diapositivas
Quiz3 por
Quiz3Quiz3
Quiz3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.8K vistas1 diapositiva
Quiz2 por
Quiz2Quiz2
Quiz2Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
491 vistas1 diapositiva
Quiz 1 por
Quiz 1Quiz 1
Quiz 1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
600 vistas2 diapositivas
Pytania RODO do prezentacji por
Pytania RODO do prezentacjiPytania RODO do prezentacji
Pytania RODO do prezentacjiSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
320 vistas2 diapositivas

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe(20)

5

 • 1. V. OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE BSP ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BSP szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg
 • 2. Klasyfikacja BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 2 Ze względu na kategorię: Multirotory (MR) • bicopter (dwuwirnikowce) • quadcopter (czterowirnikowce) • hexacopter (sześciowirnikowce) • octocopter (ośmiowirnikowce) Samoloty (A) • VTOL • ze śmigłem pchającym • ze śmigłem ciągnącym Śmigłowce (H) Aerostaty (As – balon, sterowiec) Ze względu na wagę: MTOM < 150 kg • nano – o sile uderzeniowej poniżej 66 J; • micro - MTOM < 5 kg • mini - 5 kg < MTOM < 25 kg • small – 25 kg < MTOM < 150 kg 150 kg < MTOM < 600 kg (taktyczne) MTOM > 600 kg • MALE – średniej wysokości krótkiego zasięgu; • HALE – dużej wysokości krótkiego zasięgu • STRIKE/COMBAT
 • 3. Źródło: https://www.mall.pl/ Klasyfikacja BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 3 Źródło: https://www.123rf.com/ Źródło: https://3dinsider.com/ Źródło: https://megadron.pl/ Źródło: https://www.aliexpress.com/ Źródło: https://www.gov.pl/web/obrona- narodowa/bsp-fly-eye
 • 4. Siła nośna – Zasady dynamiki Newtona • Składowa siły aerodynamicznej; • Siła działająca na ciało poruszające się w powietrzu, prostopadła do kierunku ruchu. • Powstaje gdy śmigło poruszające się względem powietrza zmienia pęd otaczającego śmigło powietrza w kierunku prostopadłym do tego ruchu. • Śmigło działa na powietrze siłą określoną przez II zasadę dynamiki Newtona • W reakcji powietrze działa na śmigło siłą o takiej samej wartości, ale przeciwnym 2020-07-16 BUDOWA BSP 4 zwrocie (III zasada dynamiki Newtona).
 • 5. Siła nośna – kąt natarcia 2020-07-16 BUDOWA BSP 5 Źródło: https://pl.wikipedia.org/ • Kąt pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza a cięciwą powierzchni nośnej płata wirnika • Ma kluczowy wpływ na powstawanie siły nośnej • Im mniejszy kąt natarcia, tym większa musi być prędkość opływającej strugi powietrza, by utrzymać taką samą wartość siły nośnej. • Wzrost kąta natarcia powoduje wzrost siły nośnej, aż do osiągnięcia punktu krytycznego. Następuje wtedy przeciągnięcie – gwałtowny spadek siły nośnej. Wzór na siłę nośną: 𝑃𝑧 = 𝐶𝑧 𝑥 𝑥 𝑆 𝑥 𝑉2 2 gdzie: Pz – siła nośna; Cz – współczynnik siły nośnej zależny głównie od kąta natarcia;  - gęstość płynu (powietrza) S – powierzchnia skrzydła V – prędkość śmigła
 • 6. Źródło: https://www.slideserve.com/lise/fale-elektromagnetyczne Fale radiowe • Fala elektromagnetyczna – zaburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w ośrodku; • Fala radiowa – fala elektromagnetyczna z zakresu częstotliwości 3kHz – 3THz; 2020-07-16 BUDOWA BSP 6 Im większa częstotliwość tym: • mniejszy zasięg • większa miniaturyzacja Długość anteny zależy od długości fali i powinna wynosić /2 lub /4  - długość fali  = c/f [m], gdzie: c- prędkość światła f - częstotliwość
 • 7. Zakłócenia propagacji fal radiowych 2020-07-16 BUDOWA BSP 7 Czynniki zewnętrzne wpływające na propagację fal: - budynki; - nadajniki telekomunikacyjne; - linie wysokiego i średniego napięcia; - zalesienie; - inne urządzenia emitujące fale o zbliżonej częstotliwości; - ciało człowieka również skutecznie tłumi falę ultrakrótką; Im krótsza fala tym bardziej jest ona tłumiona przez otoczenie. Może to powodować utratę łączności BSP z kontrolerem. W terenie zabudowanym istnieje dużo źródeł fal elektromagnetycznych o zbliżonych częstotliwościach (domowe sieci Wi-Fi, sieci komórkowe, nadajniki radiowo-telewizyjne), które powodują częstą utratę łączności BSP – kontroler. Jeżeli BSP posiada funkcję przełączania częstotliwości, należy starać się ustawić najmniej zakłócaną częstotliwość.
 • 8. GNSS – Global Navigation Satellite System System nawigacji satelitarnej. • Przykłady: GPS (USA), Galileo (Europa), Glonass (Rosja), BeiDou (Chiny) • Określa położenie obiektu na powierzchni ziemi na podstawie pomiaru czasu sygnału wysyłanego przez satelity rozmieszczone na orbicie okołoziemskiej. • Orbity satelitów są tak obliczone, aby w każdym miejscu Ziemi o każdej porze, minimum 4 urządzenia były widziane przez odbiornik. Wymaga to minimum 24 satelitów. • Antena GPS BSP nie powinna być zasłonięta innymi urządzeniami, aby nie powodować utraty sygnału; • nie należy startować bez GPS, gdyż w razie utraty połączenia radiowego z kontrolerem, BSP nie będzie w stanie wrócić na miejsce startu (funkcja RTH). Wyjątek – loty w obiektach budowlanych; 2020-07-16 BUDOWA BSP 8 Do prawidłowego określenia położenia potrzeba sygnału minimum 4 satelitów (współrzędne geograficzne i wysokość). Im więcej satelitów odbiornik GPS „widzi” tym dokładniejsza lokalizacja Źródło: https://technologiagps.org.pl/
 • 9. Zasady działania BSP Na BSP działają 4 siły. Jeżeli się równoważą, obiekt pozostaje w miejscu. Jeżeli któraś z sił osiągnie większy parametr – wtedy BSP zacznie przemieszczać się wzdłuż wektora tej siły 2020-07-16 BUDOWA BSP 9 Źródło: opracowanie własne
 • 10. Zasady sterowania BSP 3 osie obrotu BSP: • Yaw (odchylenie) – obrót wokół własnej osi, • Pitch (pochylenie) – poruszanie się przód/tył • Roll (przechylenie) – poruszanie się lewo/prawo 2020-07-16 BUDOWA BSP 10 W idealnych warunkach BSP utrzymuje się w określonym punkcie dzięki równoważeniu się sił działających na urządzenie. Jeżeli zmienimy wartość jednego z elementów - wymusimy ruch BSP w określonym kierunku Źródło: opracowanie własne
 • 11. Zasady sterowania BSP Yaw – odchylenie (obrót wokół własnej osi) 2020-07-16 BUDOWA BSP 11 Obrót w prawo Silniki 1 i 3 (CW) zmniejszają prędkość, silniki 2 i 4 (CCW) – przyśpieszają. Dzięki sumarycznemu wyrównaniu prędkości, BSP nie zmienia wysokości i jednocześnie obraca się Obrót w lewo Silniki 2 i 4 (CCW) zmniejszają prędkość, silniki 1 i 3 (CW) – przyśpieszają Źródło: opracowanie własne
 • 12. Zasady sterowania BSP Pitch (pochylenie) – ruch w przód/tył 2020-07-16 BUDOWA BSP 12 Ruch do przodu – przyśpieszają silniki 3 i 4. Ruch do tyłu - przyśpieszają silniki 1 i 2. Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne
 • 13. Zasady sterowania BSP Roll (przechylenie) – ruch na boki 2020-07-16 BUDOWA BSP 13 Ruch w prawo– przyśpieszają silniki 1 i 4. Ruch w lewo- przyśpieszają silniki 2 i 3. Przyśpieszenie pary silników powoduje wychylenie się BSP w określonym kierunku Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne
 • 14. Budowa BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 14 A,B – śmigła C – silnik BLDC D – uchwyt silnika E – podwozie F – ramię G – korpus H – ESC I – kontroler lotu J – moduł GPS K – odbiornik L – antena M – bateria N – monitor stanu naładowania baterii O - gimbal P – silnik gimbala Q – układ sterowania gimbala R – kamera S – czujniki T – czujniki zbliżenioweŹródło: https://www.dronezon.com/
 • 15. Kontroler lotu 2020-07-16 BUDOWA BSP 15 Źródło: https://www.dronezon.com/ • Najważniejszy układ – „mózg” BSP. • Składa się z wielu współgrających podzespołów. • Zbiera dane z czujników (IMU, GPS, czujniki wysokości, czujniki zbliżeniowe, barometr, magnetometr, etc) • Za pomocą skomplikowanych algorytmów zaszytych w jego oprogramowaniu, steruje lotem urządzenia. Niektóre funkcje zaawansowanych kontrolerów lotu: • sterowanie silnikami poprzez ESC; • realizacja RTH; • zapamiętywanie POI; • realizacja funkcji podążania, rozpoznawania, etc. • ochrona przed awarią silników, etc.;
 • 16. IMU – Inertial Measurement Unit Bezwładnościowy układ pomiarowy – najważniejszy układ pomiarowy BSP. Dostarcza procesorowi danych o położeniu urządzenia w przestrzeni. W połączeniu z systemem GNSS pozwala utrzymać BSP na określonym kursie lub w określonej pozycji. Składa się z: • żyroskopu – do pomiaru prędkości kątowej • akcelerometru – do pomiaru prędkości liniowej • czasem też magnetometru do pomiaru kierunku magnetycznej północy; Jeżeli BSP zachowuje się dziwnie w locie (niestabilny, nierówny lot, brak utrzymania pozycji, niespodziewane zmiany pozycji – przyczyną może być uszkodzone IMU Ważne w razie konieczności układ należy skalibrować, inaczej można rozbić BSP O koniczności kalibracji poinformuje nas aplikacja BSP 2020-07-16 BUDOWA BSP 16
 • 17. Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) Zalety: • elektrolit w postaci żelu lub stałej – minimalizuje możliwość wycieku i można dowolnie formować kształt ogniwa; • duża wydajność prądowa; • wysokie napięcie pojedynczej celi; • brak efektu pamięci; Źródło: https://cdn.forbot.pl/blog/wp-content/uploads/2012/01/li_pol_akumulator.jpg 2020-07-16 BUDOWA BSP 17 Ze względu na swoje cechy to podstawowe rozwiązanie do zasilania BSP. Li-pol stosunkowo powoli traci swoją pojemność. Jego utrata następuje: Do 100 cykli <90% 100 – 300 cykli < 85% 300 – 500 cykli < 80 % Powyżej 500 cykli < 75% Wady: podatność na uszkodzenia mechaniczne i elektryczne; wysoka cena;
 • 18. Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) 2020-07-16 BUDOWA BSP 18 Akumulator najefektywniej pracuje w zakresie U=3,7-3,4V. Poniżej U=3,2V jego sprawność spada bardzo szybko, a dalsze używanie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie pakietu a nawet możliwość zapłonu. 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Krzywa rozładowania Optymalny zakres pracy pojedynczej celi
 • 19. Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) Akumulator to zestaw połączonych ogniw (cel). Tworzą tzw. pakiet. Łączone są: 2020-07-16 BUDOWA BSP 19 U1 U2 U3 U max = U1=U2=U3 Połączenie równoległe (P – parallel) Połączenie szeregowe (S – serial) U1 U2 U3 U max = U1+U2+U3 Oznaczenie na pakiecie np.: 2S1P – 2 ogniwa połączone szeregowo, oraz jedno połączenie równoległe. U max = 2 x 4,2 = 8,4 V
 • 20. Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) 2020-07-16 BUDOWA BSP 20 Napięcie znamionowe (Uzn) Uzn = 2 x 3,7 = 7,4 V, gdzie: 3,7 – Uzn pojedynczej celi rodzaj połączenia ogniw 2 cele szeregowo Maksymalny prąd rozładowania (I) – maksymalna wartość prądu jaka może być pobierana z pakietu. Obliczanie: 25 x 1,3 = 32,5 A 1,3 – pojemność w Ah Pojemność pakietu
 • 21. Akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) Zasady bezpieczeństwa • Pakiet nieużywany dłużej niż 10-15 dni należy przechowywać naładowany do ok 40%; • Pakiety długoterminowo przechowywać w dedykowanych opakowaniach • Nie rozładowywać poniżej 3,2 – 3,0V na celę; • Nie ładować powyżej 4,2 V na celę; • Zbyt duży prąd ładowania skraca żywotność pakietu; • Nie używać spuchniętego pakietu • Nie przebijać GROZI POŻAREM. • Zutylizować tak jak inne ogniwa 2020-07-16 BUDOWA BSP 21 pożar li-pol
 • 22. Silnik BLDC Zalety: • duża sprawność energetyczna • niezawodny • możliwość regulacji obrotów • brak tarcia nie wytwarza dodatkowego ciepła Wady: • wymaga stosowania układu kontrolera obrotów • przekroczenie temperatury 60 C może spowodować rozmagnesowanie • drogi w produkcji 2020-07-16 BUDOWA BSP 22 Najczęściej stosowany w BSP jest BLDC outrunner. BLDC (brushless direct current) – silnik bezszczotkowy prądu stałego outrunner – zewnętrzny ruchomy rotor z magnesami, wewnętrzny nieruchomy stojan z cewkami; Kv – współczynnik określający ile obr /min z 1 V zasilania wykona silnik. Przykład: Kv = 1260, Uzas = 11,1V 1260 x 11,1 = 13986 obr/min Cewki stojan rotor z magnesami neodymowymi Źródło: https://www.rc4max.com/
 • 23. ESC - regulator obrotów silnika ESC – electronic speed controller • Układ sterowania obrotami silników w BSP; • Otrzymuje sygnały z kontrolera lotu; • Zamienia prąd stały na 3-fazowy zmienny sterujący silnikami; • Im bardziej sinusoidalna charakterystyka sterownika ESC, tym płynniejsze sterowanie obrotami; • Niektórzy producenci umożliwiają przeprogramowanie ESC odpowiednio do potrzeb indywidualnego użytkownika; • Na każdy silnik przypada jeden ESC; 2020-07-16 BUDOWA BSP 23 ESC drona Phantom 4 Źródło: https://www.ebay.com.au/
 • 24. Budowa śmigła 2 rodzaje śmigieł CW (clockwise) – obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara; CCW (counterclockwise) – obracają się przeciwnie do wskazówek zegara; Opis śmigła: 8 x 4 P 8 - średnica – długość śmigła w calach; 4 – skok śmigła– droga jaką pokona śmigło po obrocie o 360 w ośrodku nieściśliwym podawany w calach; P – śmigło pchające (pusher, CW – dla wielowirnikowców) 2020-07-16 BUDOWA BSP 24 Śmigło – urządzenie przetwarzające moment obrotowy silnika na ciąg skierowany wzdłuż osi obrotu. Śmigła Phantom 4 Źródło: opracowanie własne
 • 25. Kompas • Kompas w BSP służy do orientacji położenia urządzenia i odwzorowania na mapie aplikacji; • W BSP kompas może być integralną częścią IMU, lub być instalowany osobno; • Może być więcej niż jeden kompas aby zachować redundancję*; • Kompas należy skalibrować zawsze przy pierwszym uruchomieniu BSP; • Kolejne kalibracje wykonywać w razie potrzeby (informacja w aplikacji o konieczności wykonania kalibracji); 2020-07-16 BUDOWA BSP 25 *Redundancja - zdublowanie krytycznych elementów systemu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zawieszenia się pracy systemu. W systemach, w których w przypadku awarii zagrożone jest życie ludzi, niektóre części występują potrójnie. Źródło: https://nettigo.pl Źródło: www.youtube.com Kompas elektroniczny wykorzystuje zjawisko Halla – zmianę przepływu elektronów przez płytkę pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego; Nie kalibrować w pobliżu źródeł zakłócających pole magnetyczne (samochody, słupy napięciowe, anteny, i inne „żelastwo”)
 • 26. Budowa DJI Phantom 4 2020-07-16 BUDOWA BSP 26 Podstawowe elementy i ich umiejscowienie w BSP typu wielowirnikowiec są praktycznie takie same dla każdego urządzenia. ZAWSZE należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi posiadanego BSP ZANIM wykonamy pierwszy lot. Zapoznajmy się z zakresem pracy urządzenia, warunkami jego eksploatacji, częstotliwości wykonywania aktualizacji aplikacji, sposobu wykonywania kalibracji IMU, kompasu, gimbala, etc. I przestrzegajmy tych zaleceń!
 • 27. Budowa kontrolera BSP Phantom 4 2020-07-16 BUDOWA BSP 27 Kontroler Phantom 4 działa na częstotliwościach UHF: • 2,4GHz (fala decymetrowa) • 5,8GHz (fala centymetrowa) Posiada 8 kanałów nadawczych, z czego wykorzystywane jest 5: 1 – góra/dół 2 – odchylenie lewo/prawo 3 – pochylenie przód/tył 4 – przechylenie lewo/prawo 5 – zmiana trybu (P/S/A) Ustawienia trybów sterowania: Mode 2 – ustawienie fabryczne, najczęściej stosowane; Mode 1 – ustawienie odwrotne do Mode 2 Custom – możliwość spersonalizowanego ustawienia drążków Źródło: opracowanie własne
 • 28. Budowa kontrolera BSP Phantom 4 2020-07-16 BUDOWA BSP 28 Źródło: opracowanie własne
 • 29. Aplikacja DJI Pilot 2020-07-16 BUDOWA BSP 29 Ekran główny aplikacji:
 • 30. Aplikacja DJI Pilot 2020-07-16 BUDOWA BSP 30 Przed KAŻDYM lotem sprawdź w aplikacji: 1. ustawienie RTH (MENU – ikonka BSP); 2. poziom naładowania cel w baterii (MENU – ikonka BATERII - Details); 3. temperaturę baterii - szczególnie zimą (j.w) 4. stan IMU i kompasu – czy nie wymagają kalibracji (MENU – ikonka BSP – Sensors State) poz. 1 poz. 2 i 3 poz. 4