6

Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
Szymon Konkol - Publikacje CyfroweKierownik projektu w Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego en Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE PO
01.01.2021
szkolenie dla operatorów BSP
VLOS < 5kg
Podstawy prawne
• Rozporządzenie bazowe 2018/1139 – regulacja prawna dla BSP
o MTOM < 150 kg, podstawa dla pozostałych rozporządzeń;
• Rozporządzenie delegowane 2019/945 – określa wymogi
techniczne BSP, warunki techniczne certyfikacji BSP, zasady
sprzedaży i normy jakie musi spełnić BSP;
• Rozporządzenie wykonawcze 2019/947 – regulacje dot.
eksploatacji BSP, przepisy dot. personelu i organizacji związanych z
użyciem BSP;
• Rozporządzenie wykonawcze 2020/639 – wprowadza
scenariusze standardowe do operacji w kategorii szczególnej
NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 2
Definicje:
Bezzałogowy statek powietrzny – (…) statek powietrzny (…) wykonujący
operację samodzielnie lub będąc pilotowanym zdalnie bez pilota na pokładzie;
Model latający– to pojęcie przestaje obowiązywać;
Operator – dowolna osoba fizyczna lub prawna eksploatująca co najmniej jeden
BSP (czyli firma realizująca usługi lotnicze);
Pilot – osoba fizyczna odpowiedzialna za bezpieczne wykonanie lotu poprzez
ręczne sterowanie (…) (ten kto faktycznie steruje BSP);
LUC – certyfikat operatora lekkiego BSP
Zgromadzenie osób -
NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 3
Rejestracja operatorów BSP
• Podstawa rozporządzenie bazowe 2018/1139 i wykonawcze
2019/947;
Obowiązkowi rejestracji podlegają:
• operatorzy BSP które w razie uderzenia mogą przenieść na
człowieka energię > 80 J, lub o MTOM > 250g;
• wykonują operacje w kategorii SZCZEGÓLNEJ bez względu na masę
BSP;
• operatorzy BSP których eksploatacja stwarza ryzyko dla
prywatności, ochrony danych osobowych; ochrony lotnictwa
cywilnego – czyli każdy BSP z możliwością nagrywania;
• operatorzy BSP którzy podlegają obowiązkowej certyfikacji;
NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 4
Kategorie operacji lotniczych
Podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2019/947;
Podział na 3 kategorie operacji:
NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 5
OTWARTA
SZCZEGÓLNA
CERTYFIKOWANA
Kategoria otwarta
• niskie ryzyko operacji;
• tylko operacje VLOS (z wyjątkiem trybu podążania za stacją bazową lub
wykorzystaniu operatora);
• maksymalna wysokość operacji – 120m AGL;
• tylko BSP ze znakiem CE;
• loty nie wymagają zgody ULC;
• 3 podkategorie A1, A2, A3;
• 5 klas BSP mogących operować w tej kategorii C0 – C4;
• zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych oraz zrzucania dowolnych
materiałów;
• loty nie mogą przebiegać nad zgromadzeniami osób;
• minimalny wiek pilota – 16 lat (w Polsce proceduje się obniżenie do 14 lat);
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 6
Podkategorie kategorii otwartej
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 7
Podkat
egoria
Warunki lotów Klasa
BSP
Wymagania szkoleniowe
A1 Można przelatywać
nad pojedynczymi
osobami
C0 - Brak wymogu szkolenia i egzaminu
- Zapoznanie z instrukcją BSP
C1 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań)
- Dowód zaliczenia szkolenia (pdf)
A2 Minimalna odległość
od osób – 30 m,
lub jeżeli BSP ma
funkcję ograniczenia
prędkości – 5m
C2 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań)
- Dodatkowy egzamin teoretyczny pod
nadzorem;
- Samokształcenie praktyczne;
- Dowód zaliczenia szkolenia (pdf);
A3 Minimalna odległość
od osób i zabudowy –
150 m
C3, C4 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań)
- Dowód zaliczenia szkolenia (pdf)
Źródło: opracowanie własne
Klasy BSP kategorii otwartej
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 8
Źródło: opracowanie własne
Klasa
BSP
MTOM Max
V lotu
Max
U zas
Max
wysokość
Inne wymagania
C0 < 250 g ( także
zbudowane
samodzielnie
19 m/s 24 V 120 m AGL
C1 < 900 g, lub o energii
po uderzeniu w głowę
< 80 J
19 m/s 24 V • Niepowtarzalny S/N
• System świadomości
przestrzennej;
• Zdalna identyfikacja;
• Wyposażony w światła;
C2 < 4 kg Wyposażony
w tryb
niskiej V do 3
m/s
48 V
C3 < 25 kg - 48 V
C4 < 25 kg zbudowane
samodzielnie
- - - • nie może działać w trybach
automatycznego sterowania;
Kategoria szczególna
• średnie ryzyko operacji;
• wymagana zgoda lub złożenie informacji do ULC;
• loty wychodzące poza warunki kategorii otwartej;
• możliwe loty VLOS i BVLOS;
• oparte o ocenę ryzyka wykonane przez operatora oraz
nadzór lotniczy;
• 3 możliwości uzyskania zgody na operacje w kategorii:
1. oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem
standardowym;
2. wniosek o zezwolenie na operację;
3. posiadanie LUC;
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 9
Zgoda na operację w kategorii szczególnej
1. Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym:
• podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2020/639
• 2 rodzaje scenariuszy standardowych:
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 10
STS-01 VLOS STS-02 BVLOS
MTOM < 25 kg
MAX. WYSOKOŚĆ 120 m AGL
WARUNKI LOTU • Max 2 km
• Powyżej 1km – wymagany
obserwator;
WYMAGANIA • Oświadczenie o operacji
• Zgoda ULC
Zgoda na operację w kategorii szczególnej
2. Wniosek o zezwolenie na operację
• gdy parametry operacji nie spełniają warunków scenariuszy
standardowych;
• będzie wydany w oparciu o:
– ocenę ryzyka;
– wykaz środków ograniczających ryzyko;
– lokalizację wykonywanej operacji;
– wymagane kompetencje operatora i pilota;
– cechy techniczne systemu BSP;
• zwolnieni posiadacze LUC;
• może dotyczyć jednej operacji lub kilku w ramach wnioskowanego
okresu;
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 11
Zgoda na operację w kategorii szczególnej
3. posiadanie LUC
• certyfikat TYLKO dla osób prawnych (zbyt wysokie wymagania dla
osób fizycznych);
• operator ma obowiązek wdrożyć system zarządzania
bezpieczeństwem;
• wydaje Prezes ULC;
• w ramach przyznanego certyfikatu nie trzeba ubiegać się o
zezwolenie na operację;
• operacje w ramach STS wykonuje na tych samych zasadach co inni
operatorzy bez LUC;
• obowiązek posiadania podręcznika LUC, opisujący organizację,
procedury i prowadzoną działalność;
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 12
Kategoria certyfikowana
• wysokie ryzyko operacji;
• certyfikacja sprzętu i personelu;
• jeżeli operacja spełnia choć 1 warunek:
– lot nad zgromadzeniami osób;
– realizuje przewóz osób;
– realizuje przewóz materiałów niebezpiecznych;
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 13
Konwersja uprawnień
Świadectwo
kwalifikacji
VLOS
loty w kategorii
OTWARTEJ
loty VLOS w
kategorii
SZCZEGÓLNEJ
Świadectwo
kwalifikacji
BVLOS
loty w kategorii
OTWARTEJ
loty VLOS i BVLOS
w kategorii
SZCZEGÓLNEJ
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 14
Harmonogram wejścia przepisów
2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 15
1 de 15

Recomendados

1 por
11
1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
3.2K vistas21 diapositivas
4 por
44
4Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
3.1K vistas19 diapositivas
2 por
22
2Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
3.6K vistas42 diapositivas
5 por
55
5Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.1K vistas30 diapositivas
k1.pdf por
k1.pdfk1.pdf
k1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
43 vistas1 diapositiva
t1.pdf por
t1.pdft1.pdf
t1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
70 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe

Quiz 1 por
Quiz 1Quiz 1
Quiz 1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
600 vistas2 diapositivas
Pytania RODO do prezentacji por
Pytania RODO do prezentacjiPytania RODO do prezentacji
Pytania RODO do prezentacjiSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
320 vistas2 diapositivas
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1) por
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.4K vistas22 diapositivas
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow por
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowRodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
309 vistas27 diapositivas
Rodo reakcja na_naruszenia por
Rodo reakcja na_naruszeniaRodo reakcja na_naruszenia
Rodo reakcja na_naruszeniaSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
196 vistas16 diapositivas
Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow por
Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikowRodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow
Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikowSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
347 vistas22 diapositivas

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe(20)

6

 • 1. NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE PO 01.01.2021 szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg
 • 2. Podstawy prawne • Rozporządzenie bazowe 2018/1139 – regulacja prawna dla BSP o MTOM < 150 kg, podstawa dla pozostałych rozporządzeń; • Rozporządzenie delegowane 2019/945 – określa wymogi techniczne BSP, warunki techniczne certyfikacji BSP, zasady sprzedaży i normy jakie musi spełnić BSP; • Rozporządzenie wykonawcze 2019/947 – regulacje dot. eksploatacji BSP, przepisy dot. personelu i organizacji związanych z użyciem BSP; • Rozporządzenie wykonawcze 2020/639 – wprowadza scenariusze standardowe do operacji w kategorii szczególnej NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 2
 • 3. Definicje: Bezzałogowy statek powietrzny – (…) statek powietrzny (…) wykonujący operację samodzielnie lub będąc pilotowanym zdalnie bez pilota na pokładzie; Model latający– to pojęcie przestaje obowiązywać; Operator – dowolna osoba fizyczna lub prawna eksploatująca co najmniej jeden BSP (czyli firma realizująca usługi lotnicze); Pilot – osoba fizyczna odpowiedzialna za bezpieczne wykonanie lotu poprzez ręczne sterowanie (…) (ten kto faktycznie steruje BSP); LUC – certyfikat operatora lekkiego BSP Zgromadzenie osób - NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 3
 • 4. Rejestracja operatorów BSP • Podstawa rozporządzenie bazowe 2018/1139 i wykonawcze 2019/947; Obowiązkowi rejestracji podlegają: • operatorzy BSP które w razie uderzenia mogą przenieść na człowieka energię > 80 J, lub o MTOM > 250g; • wykonują operacje w kategorii SZCZEGÓLNEJ bez względu na masę BSP; • operatorzy BSP których eksploatacja stwarza ryzyko dla prywatności, ochrony danych osobowych; ochrony lotnictwa cywilnego – czyli każdy BSP z możliwością nagrywania; • operatorzy BSP którzy podlegają obowiązkowej certyfikacji; NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 4
 • 5. Kategorie operacji lotniczych Podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2019/947; Podział na 3 kategorie operacji: NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 5 OTWARTA SZCZEGÓLNA CERTYFIKOWANA
 • 6. Kategoria otwarta • niskie ryzyko operacji; • tylko operacje VLOS (z wyjątkiem trybu podążania za stacją bazową lub wykorzystaniu operatora); • maksymalna wysokość operacji – 120m AGL; • tylko BSP ze znakiem CE; • loty nie wymagają zgody ULC; • 3 podkategorie A1, A2, A3; • 5 klas BSP mogących operować w tej kategorii C0 – C4; • zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych oraz zrzucania dowolnych materiałów; • loty nie mogą przebiegać nad zgromadzeniami osób; • minimalny wiek pilota – 16 lat (w Polsce proceduje się obniżenie do 14 lat); 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 6
 • 7. Podkategorie kategorii otwartej 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 7 Podkat egoria Warunki lotów Klasa BSP Wymagania szkoleniowe A1 Można przelatywać nad pojedynczymi osobami C0 - Brak wymogu szkolenia i egzaminu - Zapoznanie z instrukcją BSP C1 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf) A2 Minimalna odległość od osób – 30 m, lub jeżeli BSP ma funkcję ograniczenia prędkości – 5m C2 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dodatkowy egzamin teoretyczny pod nadzorem; - Samokształcenie praktyczne; - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf); A3 Minimalna odległość od osób i zabudowy – 150 m C3, C4 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf) Źródło: opracowanie własne
 • 8. Klasy BSP kategorii otwartej 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 8 Źródło: opracowanie własne Klasa BSP MTOM Max V lotu Max U zas Max wysokość Inne wymagania C0 < 250 g ( także zbudowane samodzielnie 19 m/s 24 V 120 m AGL C1 < 900 g, lub o energii po uderzeniu w głowę < 80 J 19 m/s 24 V • Niepowtarzalny S/N • System świadomości przestrzennej; • Zdalna identyfikacja; • Wyposażony w światła; C2 < 4 kg Wyposażony w tryb niskiej V do 3 m/s 48 V C3 < 25 kg - 48 V C4 < 25 kg zbudowane samodzielnie - - - • nie może działać w trybach automatycznego sterowania;
 • 9. Kategoria szczególna • średnie ryzyko operacji; • wymagana zgoda lub złożenie informacji do ULC; • loty wychodzące poza warunki kategorii otwartej; • możliwe loty VLOS i BVLOS; • oparte o ocenę ryzyka wykonane przez operatora oraz nadzór lotniczy; • 3 możliwości uzyskania zgody na operacje w kategorii: 1. oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym; 2. wniosek o zezwolenie na operację; 3. posiadanie LUC; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 9
 • 10. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 1. Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym: • podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2020/639 • 2 rodzaje scenariuszy standardowych: 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 10 STS-01 VLOS STS-02 BVLOS MTOM < 25 kg MAX. WYSOKOŚĆ 120 m AGL WARUNKI LOTU • Max 2 km • Powyżej 1km – wymagany obserwator; WYMAGANIA • Oświadczenie o operacji • Zgoda ULC
 • 11. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 2. Wniosek o zezwolenie na operację • gdy parametry operacji nie spełniają warunków scenariuszy standardowych; • będzie wydany w oparciu o: – ocenę ryzyka; – wykaz środków ograniczających ryzyko; – lokalizację wykonywanej operacji; – wymagane kompetencje operatora i pilota; – cechy techniczne systemu BSP; • zwolnieni posiadacze LUC; • może dotyczyć jednej operacji lub kilku w ramach wnioskowanego okresu; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 11
 • 12. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 3. posiadanie LUC • certyfikat TYLKO dla osób prawnych (zbyt wysokie wymagania dla osób fizycznych); • operator ma obowiązek wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem; • wydaje Prezes ULC; • w ramach przyznanego certyfikatu nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na operację; • operacje w ramach STS wykonuje na tych samych zasadach co inni operatorzy bez LUC; • obowiązek posiadania podręcznika LUC, opisujący organizację, procedury i prowadzoną działalność; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 12
 • 13. Kategoria certyfikowana • wysokie ryzyko operacji; • certyfikacja sprzętu i personelu; • jeżeli operacja spełnia choć 1 warunek: – lot nad zgromadzeniami osób; – realizuje przewóz osób; – realizuje przewóz materiałów niebezpiecznych; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 13
 • 14. Konwersja uprawnień Świadectwo kwalifikacji VLOS loty w kategorii OTWARTEJ loty VLOS w kategorii SZCZEGÓLNEJ Świadectwo kwalifikacji BVLOS loty w kategorii OTWARTEJ loty VLOS i BVLOS w kategorii SZCZEGÓLNEJ 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 14
 • 15. Harmonogram wejścia przepisów 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 15