Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Primària 4 Reforç i 
ampliació 
Matemàtiques 
Fitxes de reforç 
Fitxa 1 Números de cinc xifres .................. 3 
Fitxa...
Reforç i ampliació Matemàtiques 4 és una obra col·lectiva, 
concebuda, creada i realitzada al Departament de Primària 
de ...
Reforç 
Fitxa 
1 
Nom Data 
1. Completa. 
5 DM UM 7 C D U 
 8.000  
Es llig: cinquantå-hui† mi¬ 
58.764 
DM C D ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mates 4t
Mates 4t
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 64 Anuncio

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària

Descargar para leer sin conexión

Aquí tenim un bon grapat de fitxes que ens poden fer un cop de mà a l'hora de millorar la competència matemàtica. Com sempre us recomano que penseu bé què en voleu fer, ja que són un munt de fulls i pot ser no cal imprimir-los tots. Estalviant paper cuidem el medi ambient!

Fins aviat

Aquí tenim un bon grapat de fitxes que ens poden fer un cop de mà a l'hora de millorar la competència matemàtica. Com sempre us recomano que penseu bé què en voleu fer, ja que són un munt de fulls i pot ser no cal imprimir-los tots. Estalviant paper cuidem el medi ambient!

Fins aviat

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària

 1. 1. Primària 4 Reforç i ampliació Matemàtiques Fitxes de reforç Fitxa 1 Números de cinc xifres .................. 3 Fitxa 2 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a cinc xifres...... 4 Fitxa 3 Aproximacions a les desenes, les centenes i els milers ................. 5 Fitxa 4 Lectura d’hores al rellotge .............. 6 Fitxa 5 Relació entre suma i resta .............. 7 Fitxa 6 Propietats commutativa i associativa de la suma ................ 8 Fitxa 7 Sumes i restes amb parèntesis ....... 9 Fitxa 8 Figures simètriques ..................... 10 Fitxa 9 Multiplicacions per un dígit .......... 11 Fitxa 10 Multiplicacions per números de dues xifres (i zeros al final) .......... 12 Fitxa 11 Multiplicacions per números de tres xifres (i zeros intermedis) ..... 13 Fitxa 12 Recta, semirecta i segment .......... 14 Fitxa 13 L’angle ........................................ 15 Fitxa 14 Tipus i mesures d’angles .............. 16 Fitxa 15 Monedes i bitllets ......................... 17 Fitxa 16 Propietats commutativa i associativa de la multiplicació .... 18 Fitxa 17 Propietat distributiva de la multiplicació ........................ 19 Fitxa 18 Estimació de sumes, de restes i de productes ............................. 20 Fitxa 19 Polígons: elements i perímetre ..... 21 Fitxa 20 La centena de miler ...................... 22 Fitxa 21 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a sis xifres ...... 23 Fitxa 22 Números romans ......................... 24 Fitxa 23 Divisió exacta i divisió entera ........ 25 Fitxa 24 Relació entre els termes d’una divisió ................................ 26 Fitxas de refuerzo Fitxa 25 Divisor d’una xifra ........................ 27 Fitxa 26 Divisions amb zeros al quocient .................................. 28 Fitxa 27 Rectes paral·leles, secants i perpendiculars ........................... 29 Fitxa 28 Classificació de quadrilàters i paral·lelograms .......................... 30 Fitxa 29 Classificació de triangles .............. 31 Fitxa 30 Àrea de polígons amb un quadrat unitat ................. 32 Fitxa 31 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número major que el divisor) .. 33 Fitxa 32 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número menor o igual que el divisor) ........ 34 Fitxa 33 Propietat de la divisió exacta ........ 35 Fitxa 34 Unitats de temps ......................... 36 Fitxa 35 Mesures de longitud .................... 37 Fitxa 36 Interpretació de plànols ............... 38 Fitxa 37 Fraccions (termes i lectura) ......... 39 Fitxa 38 Comparació de fraccions ............. 40 Fitxa 39 Fracció d’un número i d’un conjunt .............................. 41 Fitxa 40 Hores i minuts ............................. 42 Fitxa 41 La unitat i el desé o dècim ........... 43 Fitxa 42 El centèsim .................................. 44 Fitxa 43 Els números decimals .................. 45 Fitxa 44 Mesures de capacitat ................... 46 Fitxa 45 Mesures de massa ....................... 47 Fitxa 46 Circumferència i cercle ................ 48 Fitxa 47 Poliedres ..................................... 49 Fitxa 48 Cossos redons ............................. 50 Fitxa 1 ............................ 51 Fitxa 2 ............................ 52 Fitxa 3 ............................ 53 Fitxa 4 ............................ 54 Fitxa 5 ............................ 55 Fitxa 6 ............................ 56 Fitxa 7 ............................ 57 Fitxa 8 ............................ 58 Fitxa 9 ............................ 59 Fitxa 10 .......................... 60 Fitxa 11 .......................... 61 Fitxa 12 .......................... 62 Fitxa 13 .......................... 63 Fitxa 14 .......................... 64 Fitxes d’ampliació
 2. 2. Reforç i ampliació Matemàtiques 4 és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada al Departament de Primària de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA. Il·lustració: Mari Mar Ferrero. Correcció: Toni Soriano i Empar Tortosa. Edició: Mar García González i José Tomás Henao. © 2005 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. C/ València, 44 – 46210 Picanya (València) PRINTED IN SPAIN Imprés a Espanya per CP: 785680 Depòsit legal: Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a ma-terial d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos perme-sos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.
 3. 3. Reforç Fitxa 1 Nom Data 1. Completa. 5 DM UM 7 C D U 8.000 Es llig: cinquantå-hui† mi¬ 58.764 DM C D U Es llig: 90.352 L. S. Educación, Santillana 73.048 DM UM D U L./S. Voramar, Es llig: Edicions 2005 © 40.000 DM Es llig: 2. Escriu el valor de cada xifra. 76.048 70.000, 6.000, 40 i 8 unitats. 48.305 , , 300 i unitats. 93.580 , , , i unitats. 50.729 , , i unitats. ■ Números de cinc xifres (descomposició i lectura). 3
 4. 4. 1. Completa. 4 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Fitxa 2 Nom Data 95.738 79.462 Comparem les ∂eßeefi ∂æ mi¬e®, 9 , per tant 95.738 65.380 49.623 Comparem les , 6 , per tant 49.623 49.500 86.890 Comparem les , 4 , per tant 49.500 58.433 89.521 Comparem les , 8, per tant 89.521 83.735 87.592 Coincideixen les ; comparem les , 3 , per tant 87.592 74.933 76.487 Coincideixen les ; comparem les , 6, per tant 74.933 87.356 82.752 Coincideixen les ; comparem les , 7 , per tant 82.752 ■ Lectura, escriptura i comparació de números de fins a cinc xifres.
 5. 5. Reforç Fitxa 3 Nom Data 1. Completa. 670 672 680 672 Està entre les desenes 670 i 680 La desena més pròxima és 670 1.500 1.530 1.600 1.530 Està entre les centenes 1.500 i L. S. Educación, La centena més pròxima és 1.500 Santillana L./S. 2.000 2.725 3.000 Voramar, Edicions 2.725 Està entre els milers i 2005 El miler més pròxim és © 7.580 7.586 7.586 Està entre les desenes i La desena més pròxima és 863 863 Està entre les centenes i La centena més pròxima és ■ Aproximació a les desenes, les centenes i els milers. 5
 6. 6. 11 12 1 2 3 4 7 6 5 Fitxa 4 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 6 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Completa. ■ Lectura d’hores al rellotge. Les 11 menys deu ∂e¬ matı o les 10 ^ cinquantå. 10:50 Les o les . 12:30 Les 7 menys quart ∂æ lå √±spradå o les . 18:45 Les o les . 17:35 Les o les . 20:55 Les 06:40 o les .
 7. 7. Reforç Fitxa 5 Nom Data 1. Fes aquestes restes i comprova si estan ben fetes. 8 5 7 5 3 2 3 2 5 L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 © 2. Calcula el minuend d’aquestes restes. 1.320 467 853 467 853 1.320 67 512 67 512 914 1.369 348 4.076 806 8.064 ■ Relació entre suma i resta. 7 5 3 2 3 2 5 8 5 7 1 5 6 3 3 8 5 1 1 7 8 3 8 5 9 6 8 4 6 5 7 3 3 1 1 1 9 6 8 4 3 6 0 2 2 7 3 8 6 3 7 5 4 7 5 6 4 9 6 9 2 8 7 4 8 9 4 1 9 8 6 5 3 4 1 3 7 8 2 9 5 8 2 5 8 7 7 6 6 3 3 8 8 4
 8. 8. 8 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Fitxa 6 ● 4.684 9.572 9.572 4.684 14.256 ● 7.863 4.682 ● 5.746 3.964 ● 3.794 5.576 ● 6.839 8.004 ■ Propietats commutativa i associativa de la suma. Reforç Nom Data 1. Aplica la propietat commutativa de la suma. Després, calcula. 2. Calcula i comprova que obtens el mateix resultat. (586 531) 751 586 (531 751) 1.117 751 586 F G F G F F G G (847 275) 331 847 (275 331) 331 847 F G F G F F G G (763 831) 950 ( 950) FG F G F F G G (957 157) 322 ( ) FG F G F G F G
 9. 9. Fitxa 7 (7 3) 2 F G 4 F G G G (7 3) 2 6 7 (3 2) (4 6) 5 4 (6 5) 9 (6 3) G F G F G F G F L. S. Educación, F G F G F G F G Santillana L./9 (6 3) S. Voramar, 2. Calcula. Edicions ● 8 (5 3) 8 2 (8 5) 3 13 3 2005 © ● 16 (10 5) 16 (16 10) 5 6 ● 24 (9 12) (24 9) 12 ● 53 (17 6) (53 17) 6 3. Resol. Després, pinta la resposta correcta. 9 Reforç Nom Data 1. Calcula. ■ Sumes i restes amb parèntesis. 7 (2 1) 7 (2 1) (9 6) 3 (9 6) 3 (7 2) 1 (7 2) 1 (4 6) 5 10 F F G G 7 (3 2) 7 F F G 4 (6 5) F 4 F G 16 (20 12) 9 (15 7) 4 (37 20) 3 (12 3) 8 10 7 1 10 3 11 21 31 2 9 12
 10. 10. 10 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Fitxa 8 Nom Data 1. Repassa els parells de dibuixos que siguen simètrics respecte a la línia. 2. Segueix l’exemple i dibuixa una figura simètrica a la representada. A A' B B C D A A' C D D' C' ■ Figures simètriques respecte a un eix (reconeixement i traçament). A A' B B' C D D' C'
 11. 11. Reforç Fitxa 9 Nom Data 1. Multiplica. 2 per 42.785 DM UM C D U 1r Unitats: 2 5 10 2n Desenes: 2 8 ; 16 1 3r Centenes: 2 7 ; 14 1 4t Milers: 2 2 ; 4 1 5é Desenes de miler: 2 4 1 1 1 4 2 7 8 5 2 5 7 0 8 per 1.578 UM C D U L. S. Educación, 1r Unitats: 8 8 Santillana 2n Desenes: 8 7 ; 6 1 5 7 8 8 L./3r Centenes: 8 5 ; 6 S. Voramar, 4t Milers: 8 1 ; 4 Edicions 4 per 21.579 DM UM C D U 2005 1r Unitats: 4 9 © 2n Desenes: 4 7 ; 2 1 5 7 9 4 3r Centenes: 4 5 ; 4t Milers: 4 1 ; 5é Desenes de miler: 4 2 7 per 6.384 UM C D U 1r Unitats: 7 4 2n Desenes:7 8 ; 6 3 8 4 7 3r Centenes: 7 3 ; 4t Milers: 7 6 ; ■ Multiplicacions per un dígit. 11
 12. 12. Fitxa 10 12 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. 1r Multiplica 8 per 362. 2n Multiplica ■ Multiplicacions per números de dues xifres (i zeros al final). Reforç Nom Data 1. Segueix els passos i multiplica. 2. Multiplica. per 362. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un lloc a la dreta. 3r Suma els productes. 3 6 2 1 8 2 8 9 6 3 6 2 1 8 2 8 9 6 3 6 2 7 2 4 4 2 1 4 4 8 2 8 9 6 2 8 9 3 6 4 7 5 5 5 5 6 8 2 8 7 5 0 4 3 3 8 2 3 0 3 6 2 1 8 2 8 9 6 3 6 2 1 6 18 per 362
 13. 13. Fitxa 11 1r Multiplica 7 per 129. 2n Multiplica per 129. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un lloc a la dreta. 3r Multiplica per 129. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un altre lloc a la dreta. 4t Suma els productes obtinguts. Reforç L. S. Educación, 4 8 3 3 0 8 1 4 2 1 7 9 2 4 5 6 3 5 Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 5 2 5 1 6 5 4 0 7 © 1 7 8 5 8 0 1 5 9 13 1 2 9 2 5 7 9 0 3 5 8 Nom Data 1. Segueix els passos i multiplica. 2. Multiplica. 2 8 4 2 6 5 3 4 0 2 5 6 ■ Multiplicacions per números de tres xifres (i zeros intermedis). 4 4 7 2 0 1 257 per 129
 14. 14. Fitxa 12 14 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. B p A j B C D m E n ■ Recta, semirecta i segment. Reforç Nom Data 1. Repassa i completa. Blau Una semirecta en la recta p. Roig Un segment en la recta q. q C ● El punt A divideix la recta p en 2 ßemi®ec†efi. ● El punt A és l’ori@e d’ambdues semirectes. ● Els punts B i C determinen en la recta q el ßegμen† BC. ● Els punts B i C són els ext®emfi del segment. Blau Una semirecta en la recta j. Roig Un segment en la recta p. p ● El punt B divideix la recta jen . ● El punt B és l’ d’ambdues semirectes. ● Els punts C i D determinen en la recta pel . ● Els punts C i D són els del segment. Blau Una semirecta en la recta m. Roig Un segment en la recta n. F G ● El punt E divideix la recta men . ● El punt E és l’ d’ambdues semirectes. ● Els punts F i G determinen en la recta nel . ● Els punts F i G són els del segment.
 15. 15. Reforç Fitxa 13 Nom Data 1. Pinta de roig el vèrtex de cada angle i de blau els costats. Després, escriu davall de cada angle de quin tipus és. 2. Observa les rectes i completa. L. S. Educación, ● El punt L divideix la recta x en 2 ßemi®ec†efi Santillana amb ori@e comÛ. ● El punt L també divideix la recta y en 2 ßemi®ec†efi L./S. Voramar, amb ori@e comÛ. ● Edicions El punt L és l’ ori@e de les 2 semirectes. ● Les rectes x i y, en tallar-se, determinen 4 ang¬efi. 2005 © ● El punt L és el √|r†e≈ dels 4 angles. ● El punt A divideix la recta t en 15 . ● El punt A també divideix la recta r en . ● El punt A és l’ de les dues semirectes. ● Les rectes t i r, en tallar-se, determinen . ● El punt A és el dels 4 angles. y ■ L’angle. x L r t A
 16. 16. Fitxa 14 16 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Observa els angles. Després, escriu quant mesura cada un i de quin tipus és. ● Mesura: 90 graus ● És un angle: ®ec†æ ■ Tipus i mesures d’angles. ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle: ● Mesura: graus ● És un angle:
 17. 17. Reforç Fitxa 15 Nom Data 1. Compta i calcula quants diners hi ha en cada cas. 500+100+20+2+1= € 50+20+2= cèntims Euros Cèntims L. € S. En total hi ha i cèntims , € Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions Euros + + + = € 2005 © Cèntims + + + = cèntims En total hi ha € i cèntims , € Euros + + + = € Cèntims + + + = cèntims En total hi ha € i cèntims , € ■ Monedes i bitllets. 17
 18. 18. Fitxa 16 18 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Aplica la propietat commutativa de la multiplicació i calcula. ● 58 31 31 58 ● 302 38 38 302 ● 406 57 ● 530 72 ● 706 159 ● 219 214 ● 874 134 2. Aplica la propietat associativa de la multiplicació i calcula. (3 7) 4 3 (7 4) 21 4 3 28 G G 84 84 G G F G (3 9) 6 3 ( ) G G G 6 3 F G 162 (4 2) 8 ( ) G F F F (8 4) 7 ( ) F F F F G G G G G F 6 (8 2) ( ) ■ Propietats commutativa i associativa de la multiplicació. F G (9 7) 5 ( ) G G G F F F G G G
 19. 19. Reforç Fitxa 17 Nom Data 1. Calcula i comprova que obtens el mateix resultat. 6 (7 3) 6 7 6 3 F G 6 10 42 18 60 60 F 8 (6 7) 8 (5 4) 8 5 8 4 8 1 40 32 8 8 F L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 © 19 4 (6 4) 7 (10 2) 5 (7 2) 9 (16 4) 6 (8 5) 5 (6 3) F 4 (9 7) ■ Propietat distributiva de la multiplicació respecte de la suma i de la resta. G G G G G F G F F F G F G F G F F F F F F F G F G F F F F F F F F F G G F F G G F F F G G F F G G F G G F F F
 20. 20. Fitxa 18 20 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Resol aproximant tal com s’indica. A les desenes A les centenes Als milers 3 1 6 5 4 8 3 2 0 5 5 0 2 7 6 5 ■ Estimació de sumes, de restes i de productes. 3 0 0 5 8 6 5 0 5 3 4 8 9 0 0 0 5 0 0 0 5 4 2 3 5 4 6 8 3 1 4 7 9 0 7 6 8 8 4 9 6 2 7 4 9 8 6 4 3 7 2 6 7 4 9 7 3 7 8 5 7 4 2 7 9 5 7 7 5 8 7 5 3 9 3 8 4 2 4 8 6 1 7 9 4 7 2 8 8 6 7 2 4 9 4 1 8 4 8 2 8 6 3 4 7 1 6 3 7 9 3 7 5 0 5 7 5 8 4 7 7 3 9 3 8 4 6 3 9 5 4 8 4 0 6 8 6 7 8 5 4 9 6 9 3 4 8 7
 21. 21. Reforç Fitxa 19 Nom Data 1. Mesura i completa. ● 3 costats; 3 vèrtexs; 3 angles ● perímetre: 3 3 3 9 cm L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 © ■ Polígons: elements i perímetre. 21 ● costats; vèrtexs; angles ● perímetre: cm ● costats; vèrtexs; angles ● perímetre: ● costats; vèrtexs; angles ● perímetre: ● costats; vèrtexs; angles ● perímetre: ● costats; vèrtexs; angles ● perímetre:
 22. 22. Fitxa 20 22 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Completa. ● 1 CM 100.000 U ● 2 CM 20 DM 200.000 U ● 3 CM U ● 7 CM DM U ● 8 CM U ● 5 CM DM U 2. Escriu cada número al quadre d’unitats. Després, completa. CM 936.712 DM UM C D U 9 3 6 7 1 2 ● 9 CM 3 DM 6 UM 7 C 1 D 2 U ● 900.000 30.000 6.000 700 10 2 ● Es llig: no¤-©entfi t®entå-sifi mi¬ ße†-©entfi dotΩæ. CM 753.848 DM UM C D U ● CM DM UM C D U ● ● Es llig: CM 684.393 DM UM C D U ● CM DM UM C D U ● ● Es llig: ■ La centena de miler. Números de sis xifres (descomposició).
 23. 23. Reforç Fitxa 21 Nom Data 1. Completa. 837.842 246.459 Comparem les ©en†eefi ∂æ mi¬e®, 8 , per tant 837.842 678.543 549.623 Comparem les , , per tant 737.535 787.592 Coincideixen les ; L. S. Educación, comparem les ∂eßeefi ∂æ mi¬e®, , per tant Santillana L./S. 846.536 827.532 Voramar, Coincideixen les ; comparem les , Edicions , per tant 2005 © 455.749 450.586 Coincideixen les ; coincideixen les ; comparem les , , per tant 438.552 433.694 Coincideixen les ; coincideixen les ; comparem les , , per tant ■ Lectura, escriptura i comparació de números de fins a sis xifres. 23
 24. 24. Fitxa 22 1. Escriu els 20 primers números romans. 24 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data ● 1 ● 16 ● 11 ● 16 ● 2 ● 17 ● 12 ● 17 ● 3 ● 18 ● 13 ● 18 ● 4 ● 19 ● 14 ● 19 ● 5 ● 10 ● 15 ● 20 2. Aplica la regla de sumar el valor i escriu el número. VIII 5 1 1 1 8 XXII XV XVII LXV DCCX CVI MCXI 3. Aplica la regla de restar el valor i escriu el número. IV 5 1 4 IC IX CD XL CM XC LD ■ Números romans.
 25. 25. Reforç Fitxa 23 Nom Data 1. Resol cada repartiment i completa. Es reparteixen 52 cartes entre 4 jugadors. Quantes cartes corresponen a cada un? Es divideix 52 entre 4 52 4 12 13 0 Dividend: 52 Divisor: 4 Residu: 0 Quocient: 13 Aquesta divisió és: exactå. L. S. Educación, Es reparteixen 81 caramels entre 9 xiquets. Santillana Quants caramels corresponen a cada un? L./Es divideix entre 81 S. Voramar, Edicions 2005 © Dividend: Divisor: Residu: Quocient: Aquesta divisió és: . Es reparteixen 33 botons en 4 camises. Quants botons cal cosir en cada camisa? Es divideix entre 33 Dividend: Divisor: Residu: Quocient: Aquesta divisió és: . ■ Divisió exacta i divisió entera (termes de la divisió). 25
 26. 26. Fitxa 24 26 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Completa i comprova que les divisions estan ben fetes. 7 4 9 2 8 Residu: 2 9: Divisor Dividend divisor quocient residu 74 9 8 2 ■ Relació entre els termes d’una divisió (i prova de la divisió). 1 6 2 0 8 Residu: 0 : Divisor Dividend divisor quocient 4 9 7 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient 3 9 4 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residu 2 4 8 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient 4 5 6 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residu 2 8 3 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residu 3 0 5 Residu: : Divisor Dividend divisor quocient
 27. 27. Reforç Fitxa 25 Nom Data 1. Calcula les divisions següents. 321 : 5 1r Com que 3 5, divideix 32 entre 5 2n Abaixa l’ 3r Divideix 21 entre 5.761 : 7 L. S. Educación, 1r Com que , divideix entre Santillana 2n Abaixa el i divideix entre L./S. Voramar, 3r Abaixa l’ i divideix entre Edicions 6.584 : 8 2005 1r Com que , © divideix entre 2n Abaixa el i divideix entre 3r Abaixa el i divideix entre 8.743 : 9 1r Com que , divideix entre 2n Abaixa el i divideix entre 3r Abaixa el i divideix entre ■ Divisor d’una xifra. 27 3 2 1 5 2 6 5 7 6 1 7 6 5 8 4 8 8 7 4 3 9
 28. 28. Fitxa 26 28 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Calcula les divisions següents i comprova que estan ben fetes. 8 6 3 2 06 431 03 1 1 2 863 2 431 1 ■ Divisions amb zeros al quocient. 1 6 4 8 5 3 5 5 6 7 2 2 4 3 4 1 7 2 0 5 4
 29. 29. Reforç Fitxa 27 Nom Data 1. Indica en cada cas si les rectes r i s són paral·leles o secants. Després, pinta de roig les rectes secants que siguen perpendiculars. r s Són rectes para¬'¬e¬efi Són rectes ßecantfi s L. S. Educación, r Santillana Són rectes Són rectes L./r S. r s Voramar, Edicions 2005 © Són rectes Són rectes 2. Repassa. Després, contesta. Roig Les rectes perpendiculars a la recta r. Verd Les rectes secants a la recta r. r ● Has deixat alguna recta sense repassar? ● Com són aquesta recta i la recta r ? ■ Rectes paral·leles, secants i perpendiculars (definició, reconeixement i traçament). 29 s r s r s
 30. 30. Fitxa 28 30 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. π † † ■ Classificació de quadrilàters i paral·lelograms. Reforç Nom Data 1. Repassa del mateix color els costats paral·lels. Després, escriu paral·lelogram, trapezi o trapezoide segons corresponga. 2. Classifica aquests paral·lelograms. ● Costats: 4 igualfi. ● Angles: 4 ang¬efi ®ec†efi. ● És un quadra†. ● Costats: ● Angles: ● És un ● Costats: ● Angles: ● És un ● Costats: ● Angles: ● És un
 31. 31. Reforç Fitxa 29 Nom Data 1. Observa aquests triangles i escriu equilàter, isòsceles o escalé segons corresponga. Després, contesta. ● Com s’anomenen els triangles que tenen els tres costats iguals? L. S. Educación, ● Com s’anomenen els triangles que tenen dos costats iguals? Santillana ● Com s’anomenen els triangles que tenen els costats desiguals? L./S. Voramar, Edicions 2. Observa aquests triangles i escriu acutangle, rectangle o obtusangle segons corresponga. Després, contesta. 2005 © ● Com s’anomenen els triangles que tenen els tres angles aguts? ● Com s’anomenen els triangles que tenen un angle recte? ● Com s’anomenen els triangles que tenen un angle obtús? ■ Classificació de triangles. 31
 32. 32. Fitxa 30 32 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Compta els quadradets que ocupa cada figura i calcula’n l’àrea. ● Quadradets complets: 14 ● Mitjos quadradets: 8 4 quadradets complets ● Àrea: 14 4 quadradets ● Quadradets complets: ● Mitjos quadradets: quadradets complets ● Àrea: quadradets 2. Dibuixa les figures següents. ● Un rectangle que tinga una àrea de 28 quadradets. ● Un trapezi que tinga una àrea de 32 quadradets. ■ Àrea de polígons amb un quadrat unitat.
 33. 33. Reforç Fitxa 31 Nom Data 1. Calcula aquestes divisions i comprova que estan ben fetes. 1r Divideix 82 entre 51. 2n Abaixa l’ . 3r Divideix 311 entre . 4t Abaixa el . 5é Divideix 52 entre . Comprova: 161 51 1 8.212 1r Divideix entre . 2n Abaixa el . 3r Divideix entre . 4t Abaixa el . 5é Divideix entre . Comprova: 4.649 L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 1r Divideix entre . 2005 2n Abaixa el . © 3r Divideix entre . 4t Abaixa el . 5é Divideix entre . Comprova: 6.573 1r Divideix entre . 2n Abaixa el . 3r Divideix entre . 4t Abaixa el . 5é Divideix entre . Comprova: 9.853 ■ Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres del dividend formen 33 un número major que el divisor). 8 2 1 2 5 1 311 161 052 1 4 6 4 9 1 9 6 5 7 3 1 6 9 8 5 3 4 2
 34. 34. Fitxa 32 34 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Calcula aquestes divisions i comprova que estan ben fetes. 1r Divideix 528 entre 61. Busca 617 ; 618 Resta: 528 488 2n Abaixa el . 3r Divideix 405 entre 61. Busca 61 3 ; 61 6 Resta: 405 366 Comprova: 86 61 39 1r Divideix entre . Busca ; Resta: 2n Abaixa el . 3r Divideix entre . Busca ; Resta: Comprova: 1r Divideix entre . Busca ; Resta: 2n Abaixa el . 3r Divideix entre . Busca ; Resta: Comprova: ■ Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres del dividend formen un número menor que el divisor). 5 2 8 5 6 1 405 86 039 1 3 5 7 2 1 5 6 5 4 7 9
 35. 35. Reforç Fitxa 33 Nom Data 1. Completa. 25 : 5 5 25 : 5 50 : 10 2 2 50 : 1442443 36 : 9 : 3 : 3 1442443 15 : 5 : 3 : 3 : 2 : 2 35 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. 1442443 35 : 7 : 2 : 2 2. Resol eliminant tots els zeros que pugues. 3 3 : 3 : 3 ■ Propietat de la divisió exacta (aplicació en divisions ratllant zeros). 36 : 9 : 12 : 1442443 45 : 9 45 : 9 : : 15 : 5 : : 1442443 24 : 6 24 : 6 : : 35 : 7 : : 2 2 1442443 32 : 16 32 : 16 : : 1442443 80 : 20 80 : 20 : : 1442443 ● 40 : 20 4 : 2 ● 2.400 : 800 : ● 200 : 10 : ● 3.600 : 600 : ● 180 : 30 : ● 4.900 : 700 : ● 500 : 50 : ● 2.500 : 500 : ● 560 : 80 : ● 2.800 : 400 : ● 720 : 90 : ● 6.300 : 900 :
 36. 36. Fitxa 34 36 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. De primer, calcula. Després, relaciona i esbrina els seus noms. Té 300 anys. Es diu Dinoxip. Té 48 mesos. Es diu Dolceta. Té 600 mesos. Es diu Meluca. Té 60 anys. Es diu Volantí. Té 15 mesos. Es diu Pepot. Hui faig 5 trimestres. Quants mesos tinc? 5 3 15 mesos. Hui he fet 6 dècades. Quants anys tinc? anys. Hui he fet 8 semestres. Quants mesos tinc? mesos. Hui faig 50 anys. Quants mesos tinc? mesos. Hui he fet 3 segles. Quants anys tinc? anys. ■ Unitats de temps (segle, dècada, any, semestre, trimestre i mes). Càlculs.
 37. 37. Reforç Fitxa 35 Nom Data 1. Completa. ● 1 m 1 10 10 dm ● 1 dm 1 10 10 cm ● 9 m 9 dm ● 7 dm 7 cm ● 6 m dm ● 5 dm cm ● 4 m dm ● 3 dm cm ● 2 m dm ● 6 dm cm 2. Calcula. L. S. ● 2 m i 28 cm 200 cm 28 228 cm Educación, ● 7 m i 15 cm cm cm Santillana ● 6 m i 35 cm cm cm L./S. ● 580 cm 500 cm 80 cm 5 m i 80 cm Voramar, ● 367 cm cm cm m i cm Edicions ● 629 cm cm cm m i cm 2005 © 3. Mesura i completa. 15 mm 1 cm i 5 mm mm 2 cm i mm mm cm i mm mm cm i mm ■ Mesures de longitud. 37
 38. 38. Fitxa 36 38 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Aula 1 Corredor La llargària del col·legi fa: 22 m. L’amplària del col·legi fa: 1 m. La llargària del menjador fa m. L’amplària del menjador fa 5 m. La llargària del corredor és igual a la llargària del col·legi menys l’amplària del lavabo dels xics. ● Llarg del col·legi: m; ample del bany dels xics: m. ● Llarg del corredor: m. L’amplària del corredor és igual a l’amplària del col·legi menys la llargària de l’aula 5 menys l’amplària del menjador. ● Ample del col·legi: m; llarg de l’aula 5: 6 m; ample del menjador: m. ● Ample del corredor: m. La llargària de l’aula de Música és igual a l’amplària del col·legi menys l’amplària del menjador menys l’amplària del corredor. ● Ample del col·legi: m; ample del menjador: m; ample del corredor: 3 m. ● Llarg de l’aula de Música: m. ■ Interpretació i mesura de plànols. Reforç Nom Data 1. Consulta el plànol del col·legi i completa. Lavabo xiques Lavabo xics Aula de Música Aula de Plàstica Menjador 5 m 6 m 3 m 14 m 4 m 6 m 22 m Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 6 Aula 5 4 m
 39. 39. Reforç Fitxa 37 Nom Data 1. Escriu la fracció que expressa la part pintada de cada figura. 12 Un mig Un quart Un huité Un terç Un nové Un desé L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Un sisé Un seté Un cinqué Edicions ■ Observa les fraccions anteriors i marca amb X la resposta correcta. 2005 ● Els termes d’una fracció són… © el numerador el divisor el denominador ● El nombre de parts en què està dividida la figura és el… numerador denominador ● El nombre de parts pintades en cada figura és el… numerador denominador 2. Relaciona. 7 ● tres cinquens ● 8 6 ● quatre quarts ● huit desens 4 ● ● 4 ● set sisens ● ■ Fraccions (termes i lectura). 39 1 0 3 5
 40. 40. Fitxa 38 40 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Escriu la fracció que representa cada figura. Després, compara i completa. 1 2 1 3 2. Escriu el signe o segons corresponga. Després, pinta cada fracció d’un color diferent i comprova. 3 5 1 3 1 5 2 3 4 8 3 8 4 6 2 6 2 4 3 4 4 8 3 8 ■ Comparació de fraccions. 16 26 26 16 14 1 7 7
 41. 41. Reforç Fitxa 39 Nom Data 1. Llig, completa i pinta. 4 8 de les boletes són verdes. De boletes, n’hi ha de verdes. 2 4 dels llapis són blaus. De llapis, n’hi ha de blaus. 5 6 dels tambors són grocs. De tambors, n’hi ha de grocs. L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2. Llig, calcula i pinta. 2005 2 Isabel té 6 gerres. de les gerres estan plenes. © 3 Quantes gerres plenes té Isabel? 2 1r Divideix les 6 gerres en 3 grups 6 : 3 de 6 3 2n Calcula les gerres de 2 grups 2 2 2 de 6 4 Isabel té gerres plenes. 3 3. Calcula. 4 4 ● de 36 : ; ; de 36 6 6 3 3 ● de 28 : ; ; de 28 4 4 ■ Fracció d’un número i d’un conjunt. 41 3 5 dels cotxes són rojos. De 5 cotxes, n’hi ha 3 de rojos.
 42. 42. 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 17:OO 17:15 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 11 12 1 2 3 4 7 6 5 10 9 8 Fitxa 40 42 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Llig, observa els rellotges i calcula. 11:OO 11:3O 1 2 hora 1 4 d’hora de 60 minuts minuts. 3 4 d’hora de 60 minuts minuts. ■ Hores i minuts. Càlculs de temps: mitja hora, quart d’hora, tres quarts d’hora… 07:OO 07:45 Una pastissera va tardar mitja hora a fer un pastís. Quants minuts va tardar a fer el pastís? A quina hora va acabar? 1 2 de 60 minuts 30 minuts. ● La pastissera va tardar minuts a fer el pastís. ● La pastissera va acabar a les onΩæ ^ mitjå. Un xiquet va tardar un quart d’hora a fer els deures. Quants minuts va tardar a fer els deures? A quina hora va acabar? ● El xiquet va tardar minuts a fer els deures. ● El xiquet va acabar a les Una operació va durar tres quarts d’hora. Quants minuts va durar l’operació? A quina hora va acabar? ● L’operació va durar minuts. ● L’operació va acabar a les
 43. 43. Reforç Fitxa 41 Nom Data 1. Observa la part pintada de cada figura i completa. 6 desens 0,66 10 desens L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2. Pinta en cada figura els desens que s’indiquen. 2005 © 43 desens 0,2 10 desé desens desens 3 0 4 desens 0,9 ■ La unitat i el desé o dècim (relacions). 1 8 0 0,5 6 desens 1
 44. 44. Fitxa 42 44 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Observa la part pintada de cada figura i completa. ● 12 centèsims ● 1 desé i 2 centèsims ● 0,12 ■ El centèsim (relacions amb la unitat i el desé). ● 22 centèsims ● desens i centèsims ● ● centèsims ● desens i centèsims ● ● centèsims ● desens i centèsims ● ● centèsims ● desens i centèsims ● ● centèsims ● desens i centèsims ● 12 100
 45. 45. Reforç Fitxa 43 Nom Data 1. Observa i completa. ● Descomposició: 4U 3d 4c ● Part entera: ; part decimal: ● Lectura: quat®æ comå t®entå-quat®æ o 4 unitatfi t®entå-quat®æ ©en†èsimfi. L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions ● Descomposició: U d c ● Part entera: ; part decimal: 2005 © ● Lectura: o ● Descomposició: U d c ● Part entera: ; part decimal: ● Lectura: o ■ Els números decimals (parts i lectura). 45
 46. 46. Fitxa 44 46 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Completa. ● 1 ¬ 2 mitjos litres ● 2 mitjos litres 1 ¬ ● 3 ¬ mitjos litres ● 8 mitjos litres ¬ ● 8 ¬ mitjos litres ● 12 mitjos litres ¬ ● 10 ¬ mitjos litres ● 14 mitjos litres ¬ ● 1 ¬ 4 quarts de litre ● 4 quarts de litre 1 ¬ ● 4 ¬ quarts de litre ● 8 quarts de litre ¬ ● 7 ¬ quarts de litre ● 12 quarts de litre ¬ ● 9 ¬ quarts de litre ● 16 quarts de litre ¬ ● 1 ¬ 100 cl ● 100 cl 1 ¬ ● 8 ¬ 100 cl ● 300 cl ¬ ● 5 ¬ 100 cl ● 800 cl ¬ ● 7 ¬ 100 cl ● 600 cl ¬ 2. Expresa en centilitres la capacitat dels recipients següents. 1 ¬ 100 cl 1 2 litre 100 : 2 cl 1 2 ¬ 1 4 ¬ ■ Mesures de capacitat. 1 ¬ cl 1 4 ¬ 100 : 4 cl 1 ¬ cl 1 4 ¬ : cl 1 ¬ cl 1 2 ¬ : cl 1 4 ¬ 1 2 ¬
 47. 47. Reforç Fitxa 45 Nom Data 1. Completa. ● 6 kg mitjos quilos ● 12 kg mitjos quilos ● 20 kg mitjos quilos ● 3 kg quarts de quilo L. S. Educación, ● 15 kg quarts de quilo ● 18 kg quarts de quilo Santillana L./S. Voramar, ● 6 kg 1000 g ● 9.000 g kg Edicions ● 9 kg 1000 g ● 4.000 g kg 2005 © ● 20 kg 1000 g ● 8.000 g kg 2. Calcula el pes en grams. 1 kg 1.000 g 1 kg 1.000 g 1 1 kg 1.000 : 2 kg 1.000 : 4 2 4 g g 1 kg g 1 kg g 1 1 kg : kg : 4 2 g g ■ Mesures de massa. 47 1 kg 2 mitjos quilos 1 kg 4 quarts de quilo 1 kg 1.000 g 1.000 g 1 kg
 48. 48. Fitxa 46 ● Quina diferència hi ha entre un cercle i una circumferència? 2. Escriu radi o diàmetre segons corresponga. rad^ 3. Mesura amb un regle i contesta. 48 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data 1. Escriu davall de cada dibuix cercle o circumferència segons corresponga. Després, contesta. circuμƒe®ènciå ■ Circumferència i cercle. ● Quants centímetres fa el radi d’aquesta circumferència? cm ● Quants centímetres fa el diàmetre d’aquesta circumferència? cm
 49. 49. Reforç Fitxa 47 Nom Data 1. Completa el nom de l’element remarcat en cada poliedre. åz vz ©z bz 2. Observa els poliedres següents i completa. L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 © 3. Relaciona. ■ Poliedres. 49 ● Nombre de bases: ● Les cares laterals són: π ● És un: ● Nombre de bases: ● Les cares laterals són: † ● És una: ● Piràmide triangular ● ● Prisma hexagonal ● ● Piràmide quadrangular ● ● Prisma octogonal ●
 50. 50. Fitxa 48 1. Relaciona. 50 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Reforç Nom Data cilindre con esfera 2. Completa els noms dels elements de cada un d’aquests cossos redons. ® b 3. Escriu el nom de cada cos i pinta d’acord amb la clau. radis roig bases blau vèrtexs verd ■ Cossos redons. v ® ® ▼ ▼ ▼ ▼ b ▼ ▼
 51. 51. Ampliació Fitxa 1 Nom Data 1. Escriu les xifres que s’indiquen per a completar els sis números. Té 2 C i 8 U Té 1 DM i 7 M L. S. Educación, Santillana ■ L./Ordena de major a menor els sis números anteriors i escriu com es lligen. S. Voramar, Edicions 2005 © 2. Escriu el miler i la centena més pròxims a cada número. 51 Té 7 DM i 5 D Té 4 DM i 6 M Té 4 M i 8 D Té 9 M, 1 D i 3 U 0 0 0 0 0 0 0 0 89.013 Miler més pròxim Centena més pròxima 10.630 62.403 84.987
 52. 52. 52 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Fitxa 2 Nom Data 1. Pensa i completa. 230 780 140 390 500 200 F F F F F F F F 2. Completa les xifres que falten en aquestes sumes i restes. (150 30) (60 50) (20 100) (140 30) 8 3 5 1 29 9 4 3 8 7 3 4 2 6 0 4 6 2 4 2 1 0 3 87 5 6 8 9 3. Llig i calcula mentalment, arredonint les dades a la desena més pròxima. En una festa s’han preparat 67 canapés de paté i 32 de salmó. En total es van menjar 79 canapés. Quants canapés van sobrar? Ester ha comprat dos pantalons que costaven 53 € i 38 €. Li han fet una rebaixa de 9 €. Quant ha pagat Ester en total? 4. Esbrina com s’ha format cada sèrie i completa els termes que hi falten. 8 9 11 18 14 20 17 15 10 12 5 7 6 7 8 10 8 13 16 11
 53. 53. Ampliació Fitxa 3 Nom Data 1. Busca els números i encercla. Blau Dos números que, en multiplicar-los, fan 621. 2. Pensa i completa el valor de cada figura. Són desenes completes Són números dígits L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, Edicions 2005 3. Llig i resol. © La roda d’una fira té 7 cabines roges, 6 de blaves i 3 de verdes. En cada cabina caben 4 persones. Quantes persones poden pujar a la roda en 10 viatges? 4. Observa i escriu els noms dels tres segments que determinen els punts A, B i C. 53 6 24 35 48 7 Roig Tres números que, en multiplicar-los, fan 2.016. 9 69 Quins dos números no has encerclat? i Quant fan en multiplicar-los? 600 1.500 800 40 30 60 A B C
 54. 54. 54 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Fitxa 4 Nom Data 1. Observa i escriu els noms. ● Dos angles aguts i ● Dos angles rectes i ● Dos angles obtusos i B A C D E O 2. Mesura amb un transportador els angles de la figura i completa. ● L’angle MLK fa ● L’angle JML fa ● L’angle KJM fa ● L’angle LKJ fa L J 3. Observa aquests angles i dibuixa un angle GHJ menor que ABC i major que DEF. 4. Traça i contesta. ● Una recta s perpendicular a r. ● Una recta t perpendicular a v. ● Una recta j paral·lela a r. Com són les rectes s i t? K M B A C D E F r v
 55. 55. Ampliació Fitxa 5 Nom Data 1. Completa i calcula. ● 4 (3 ) 4 7 ● ( ) 2 8 2 5 2. Llig, planteja les operacions i resol. ● El restaurant La Plaça té dues plantes. En una planta hi ha 4 salons amb 5 taules cada un; i en l’altra, hi ha 3 salons amb 5 taules cada un. Quantes taules hi ha en total? Si cada taula té 6 cadires, quantes persones poden menjar a La Plaça? L. S. Educación, Santillana L./S. Voramar, E tota¬ h^ hå tau¬efi Edicions ^ h^ ca∫± πersoefi. 2005 ● El teatre Les Muses té les butaques distribuïdes en dos grups. © A l’esquerra hi ha 17 files, amb 14 butaques cada una. A la dreta hi ha 17 files, amb 12 butaques cada una. Quantes butaques hi ha al teatre Les Muses? Per a la funció de les 8 h s’han venut totes les entrades i cada entrada val 9 €. Quants diners s’han reunit en total? E tota¬ h^ hå butaq¤efi ^ fi´ha ®euni† €. 55
 56. 56. 2. Escriu el número més gran i el número més menut de sis xifres que pugues 56 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Fitxa 6 Nom Data 1. Llig i escriu dos números que complisquen aquestes condicions. Després, escriu com es lligen. ● És un número de sis xifres i totes les xifres són distintes. ● El miler més pròxim a aquest número és 726.000. ● La xifra de les centenes és major que la xifra de les unitats. ● La suma de totes les xifres és 24. formar amb les xifres de cada bossa. 2 Ordena de menor a major els sis números que has escrit. 8 3. Forma dos números romans amb les lletres de cada requadre i escriu el valor de cada un. M X C L X V I 8 9 5 6 1 2 9 4 4 3 7 3 5 1 2 0
 57. 57. Fitxa 7 Nom Data 1. En cada cas, completa el dividend perquè la divisió siga exacta. 6 4 2 3 7 6 9 5 8 3 6 2. Completa els termes que falten en cada divisió. Ampliació 6 : 2 30 : 9 : 3 : 12 10 : 5 : 12 : 4 6 : 18 : 6 : 2 20 : 4 : L. S. 3. Calcula i relaciona. Educación, La meitat d’un terç de 12 ● ● 2 Santillana Un terç de la meitat de 24 ● ● 3 L./S. Voramar, Un terç d’un quart de 36 ● ● 4 Edicions Un quart de la meitat de 40 ● ● 5 2005 © La meitat d’un quart de 48 ● ● 6 4. Llig i resol. Víctor ha comprat diverses capses de 8 formatgets per als 475 xiquets del menjador del col·legi. Ha donat un formatget a cada xiquet. Quantes capses de formatgets ha comprat? Quants formatgets li han sobrat? 57
 58. 58. 58 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Fitxa 8 Nom Data 1. Observa l’hexàgon dividit en triangles i pinta. Després, mesura i contesta. 2. Dibuixa amb l’ajuda d’un regle i un escaire. Un triangle Els costats fan: Blau Un rombe Els costats fan: Un octàgon Un trapezoide Un triangle rectangle i isòsceles Un rectagle que tinga un perímetre de 14 cm Roig Un trapezi El perímetre és: Verd
 59. 59. Ampliació Fitxa 9 Nom Data 1. Calcula i completa la factura següent. Falcó ROBA D’HOME Article Quantitat Preu unitat Preu total Camisa Pantaló Jaqueta Gavardina Corbata 35 42 68 72 € 98 € 1.260 € 2.016 € 1.800 € 1.666 € L. S. Total a pagar: 7.966 € Educación, 2. Pensa, calcula i escriu. Santillana ● Dos números de tres xifres que, en dividir-los i L./per 28, fan que la divisió siga exacta. S. Voramar, ● Dos números de quatre xifres que, en dividir-los i per 56, fan que el residu siga 24. Edicions ● Dos números de tres xifres que, en dividir-los per 7, 2005 fan que el quocient acabe en 0 i que el residu i siga 3. © ● Dos números de quatre xifres que, en dividir-los per 9, fan que el quocient tinga un 0 i que la divisió i siga exacta. 3. Llig i resol. Un camió ix de la panificadora amb 2.131 barres de pa. Les transporta en 32 paneres menudes de 28 barres cada una i la resta en paneres grans de 65 barres cada una. Quantes paneres grans porta el camió? 59
 60. 60. Fitxa 10 2. Dibuixa. 60 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Nom Data 1. De primer, estima. Després, mesura amb un regle i comprova l’estimació. Un pam teu Un peu teu Mesura estimada Mesura real ■ Pensa i marca amb X la resposta correcta. Una catifa mesura de llarg 8 peus teus. Quants pams deu mesurar? Més de 8 Menys de 8 Un pas teu ● Una línia recta roja que mesure 7 cm i 3 mm. ● Una línia poligonal blava que mesure 124 mm. ● Quants metres de tanca necessita? ● Si compra 2 quilòmetres de tanca, quants centímetres li’n sobren? 3. Llig i resol. Àlex té un hort com el de la figura i vol posar-hi una tanca al voltant.
 61. 61. Ampliació Fitxa 11 Nom Data 1. En cada cas, escriu una fracció i pinta la figura corresponent. Després, escriu davall de cada figura com es llig la fracció representada. Una fracció que tinga com a denominador 6 i com a numerador un número menor que 4. Roig Una fracció que tinga com a denominador 8 i com a numerador un número menor que 5. Blau Una fracció que tinga com a denominador 10 i com a numerador un número menor que 8. Verd L. S. Educación, Santillana 2. Escriu la fracció que representa la part pintada en cada figura. L./S. Voramar, Edicions 2005 © Escriu tres fraccions que representen la unitat. , i 3. Llig i resol. Beatriu tenia 24 cromos, però Andreu té 50 caramels. en va regalar tres quarts al seu Dos cinquens dels caramels germà Enric. Quants cromos té són de maduixa, tres desens són ara Beatriu? de llima i la resta són de taronja. Quants caramels són de taronja? 61
 62. 62. Fitxa 12 3. Observa quin número decimal ha representat cada xiquet pintant quadrats 62 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació Nom Data 1. Llig, pensa i escriu cada número decimal. ■ Escriu cada número decimal anterior en forma de fracció. 6,13 100 2. Escriu els següents números decimals en xifra i en lletra. ● 17 desens ● 245 desens ● 398 desens ● Qui ha pintat més d’un quadrat? ● Qui n’ha pintat més? ● Qui ha pintat menys d’un quadrat? ● Qui n’ha pintat menys? i contesta. Ester 5 unitats Màrius 5 desens Xavier 5 centèsims Rosa 32 desens Pau 32 centèsims ● Té tres xifres que sumen 10. ● Per a representar-lo, s’han pintat 6 quadrats i part d’un altre. ● La xifra dels centèsims és la meitat que la de les unitats. ● Té quatre xifres que sumen 16. ● Té 2 desenes. ● La part decimal és 74. ● Té tres xifres que sumen 11. ● La part entera és 12.
 63. 63. Ampliació Fitxa 13 Nom Data 1. En cada cas, tria els recipients necessaris i escriu dues formes d’aconseguir la capacitat total indicada. 2 ¬ 2 ¬ ^ 50 c¬ 3 ¬ 1 ¬ 25 cl L. S. Educación, 3 ¬ ^ Santillana 25 c¬ L./S. 4 ¬ Voramar, Edicions 2. Calcula i contesta. 2005 © ● Quants grams falten a un pot de 3 quarts de quilo per a pesar 2 quilos? ● Quants paquets d’un quart de quilo es poden fer amb 1.500 g? ● Què pesa més, 3 terrines de mantega de 400 g o 1 kg d’arròs? Quants grams més? ● Quants paquets de mig quilo es poden fer amb 7.750 g? Quants grams sobren? 63 1 ¬ i quart 1 ¬ 75 cl 50 cl 1 ¬ i mig
 64. 64. Fitxa 14 Nom Data 1. Pensa i escriu el nom del cos geomètric. ● Les dues bases que té són pentàgons. ● Les quatre cares laterals que té són triangles. ● Té un vèrtex i un radi. ● No té base. ● Té una superfície lateral corba i dues bases. 2. Imagina com es veu cada cos geomètric des de dalt i relaciona. ■ Pinta cada cos geomètric emprant dos colors distints. 3. Utilitza el quadrat de la quadrícula com a unitat de mesura i completa i pinta 64 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. Ampliació les figures perquè tinguen la superfície que s’indica. Blau 15 Roig 24 Verd 32

×