Más contenido relacionado

Rotacija zemlje1

  1. ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА
  2. РОТАЦИЈА ЗЕМЉЕ W E  Oкретање Земље око своје замишљене осе  Земља направи пун круг око своје осе за 24 часа – Сунчев дан  Ротација Земље врши се у смјеру запад–исток
  3. Сјевер 66⁰ Југ  Земљина замишљена оса: замишљена права која пролази кроз центар Земље и Сјеверни и Јужни пол (географски полови)
  4. 0 m/s Брзина ротације:  Екватор: 465,1 m/s  Повратници: 335 m/s  Полови: 0 m/s
  5. Посљедице ротације  Смјена обданице и ноћи Граница освјетљености Јутро
  6.  Локално вријеме  Одређује се проласком Сунца кроз меридијан (подневак) неког мјеста  1⁰ = 4 минута
  7. 24 часовне зоне: 15⁰=60 минута=1 сат
  8.  Датумска граница  180-ти меридијан W E