Publicidad

Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport

Account Manager en RP PR
17 de Nov de 2009
Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport
Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport
Próximo SlideShare
Informe genitourinarioInforme genitourinario
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport

  1. Largest Business Schools Największe szkoły biznesowe Ranked by number of lecturers in business departments in 2008/2009 / Ranking według liczby wykładowców na kierunkach biznesowych 2008/2009 r. Number of Polish EDUCATION EDUKACJA wszystkich wykładowców polskich z tytułem / Liczba Total number of students in business departments • Liczba studentów kierunków biznesowych ogółem: Liczba wykładowców na kierunkach biznesowych: Total number of Polish teachers with degree / Total teachers with 2008/2009 / 2007/2008 / 2006/2007 / 2005/2006 2008/2009 / 2007/2008 / 2006/2007 / 2005/2006 number of foreign teachers with degree • Liczba Number of lecturers in business departments • wszystkich nauczycieli zagranicznych z tytułem Courses offered • title: split • Liczba Oferta studiów nauczycieli polskich Year founded • Rok założenia szkoły z tytułem: podział School name BA / MA • Licencjackie / Magisterskie Doktora (dr) / Doktora habilitowanego Regular / Night school / Weekend • Post-graduate / MBA / E-learning • Address Master’s degree / PhD / Post-PhD / Honorary professor • Magistra / Podyplomowe / MBA / E-learning Dzienne / Wieczorowe / Zaoczne Eksternistyczne / Indywidualne Rank • Kolejność Tel./Fax (dr hab.) / Prof. tytularnego E-mail Master’s degree / PhD External / Individual • Business departments: majors Bachelor’s degree / Web page International academic programs • Rector • • Wydziały biznesowe: Nazwa szkoły Naukowe programy międzynarodowe Rektor kierunki Adres Tel./Fax E-mail Strona www Administration; economics; European studies; finance and banking; quantitative methods in economics and information systems; Szkoła Główna Handlowa international relations; management CEMS Master in International Management w Warszawie and marketing; social policy; tourism – CEMS MIM; Warsaw Executive Master of 795 231 10,676 and recreation; (international Business Administration (WEMBA); Canadian al. Niepodległości 162, – ✓ ✓ 786 795 358 10,768 ✓ ✓ business management) Executive Master of Business Administration Adam 1 02-554 Warszawa 1 ✓ ✓ 1906 Budnikowski 803 60 138 11,761 ✓ ✓ Administracja; ekonomia; europei- (WEMBA); Master International de 022 564-6000/022 849-5312 59 ✓ ✓ styka; finanse i bankowość; meto- Management et d’Economie; Polish – German 886 68 11,640 informacja@sgh.waw.pl dy ilościowe w ekonomii i systemy Academic Forum/Polsko-Niemieckie Forum www.sgh.waw.pl informacyjne; stosunki międzynaro- Akademickie dowe; zarządzanie i marketing; poli- tyka społeczna; turystyka i rekreacja; makrokierunek International Business (zarządzanie) Administration; economics; European Uniwersytet Ekonomiczny studies; economics and public w Krakowie (dawniej Akademia administration; international relations; 714 262 20,653 land-use; tourism and recreation; Ekonomiczna w Krakowie) – ✓ ✓ Tempus 692 710 324 20,669 – ✓ management (IT) Roman 2 ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 1 ✓ ✓ (Poland, Serbia, Italy/ 1925 695 4 68 19,357 ✓ ✓ Administracja; ekonomia; europeistyka; Polska, Serbia, Włochy) Niestrój 012 293-5200/012 293-5017 3 ✓ ✓ gospodarka i administracja publiczna; 696 56 21,773 rzecznik@uek.krakow.pl stosunki międzynarodowe; gospodarka www.uek.krakow.pl przestrzenna; towaroznawstwo; turysty- ka i rekreacja; zarządzanie (IT) Górnośląska Wyższa Szkoła Management; administration; Handlowa im. Wojciecha tourism and recreation; international Socrates/Erasmus: Turkey, Finland, Italy, 589 292 9,220 relations; IT and econometrics; Slovenia, UK, Germany, Latvia; Hungary; Czech Korfantego – ✓ ✓ 578 624 226 8,738 ✓ ✓ finance and accounting Republic; Dennmark Krzysztof 3 ul. Harcerzy Września 3, – – – Socrates/Erasmus: Turcja; Finlandia; Wło- 1991 546 12 14 8,642 ✓ ✓ Zarządzanie; administracja; tury- Szaflarski 40-659 Katowice 12 ✓ – styka i rekreacja; IT i ekonometria; chy; Słowenia; Wlk. Brytania; Niemcy; Litwa; 489 92 8,167 032 357-0500/032 202-6106 stosunki międzynarodowe; finanse Węgry; Czechy; Dania www.gwsh.pl i rachunkowość Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 250 124 2,200 Controlling; finance; accounting; IT; 248 – – ✓ ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 240 94 1,800 – – auditing; management Roman 4 WND 1 – ✓ WND 1991 012 293-5568/012 293-5868 220 10 1,700 – – Controling; finanse; rachunkowość; Niestrój 26 – – IT; audyt; zarządzanie mba@ae.krakow.pl 220 20 1,300 www.mba.uek.krakow.pl; www.ksb.uek.krakow.pl Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 230 94 7,309 ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin 209 230 88 – 5,567 ✓ – ✓ Economics; accounting; logistics; Placements in Norway; Erasmus; Exchange of management; finance experience; Euro-Coop; mAstra (EU) Marek – ✓ 5 081 749-1777/081 749-1777 WND WND 29 3,482 – ✓ – Ekonomia; rachunkowość; logistyka; Staże w Norwegii; Erasmus; Exchange of 2000 Żmigrodzki 4 ✓ sekretariat@wsei.lublin.pl WND 19 2,529 ✓ ✓ zarządzanie; finanse experience; Euro-Coop; mAstra (UE) www.wsei.lublin.pl Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka 219 94 1,892 Cooperation with/współpraca z: – ✓ ✓ Management and marketing; ul. Nowogrodzka 56, 184 135 144 1,322 – Wolverhampton Uniwersity; ViBES – Ventrue ✓ finance and banking; economics Michał 6 – – ✓ in Bachelor Economics Studies; JUMP – Joint 1995 Kelles-Krauz 00-695 Warszawa WND 3 14 1,402 ✓ ✓ Zarządzanie i marketing; finanse i University Master Programme; Socrates/ 3 ✓ ✓ bankowość; ekonomia 022 622-0109/022 629-4413 WND 11 2,100 Erasmus; JUMP; Summer Schools mba@poczta.wshifm.edu.pl www.wshifm.edu.pl Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania Euroster – partnership for shipyard workers 152 26 4,829 Management; IT in economics; ul. Armii Krajowej 101, – ✓ ✓ adaptation development; E-pracownik 157 152 91 4,026 – ✓ finance and accounting Andrzej 7 81-824 Sopot – – ✓ Zarządzanie; informatyka ekonomicz- Euroster – Partnerstwo na rzecz rozwoju zdol- 1968 WND 4635 21 4,695 ✓ ✓ ności adaptacyjnych pracowników przemysłu Ceynowa 058 523-1434/058 523-1173 2 ✓ ✓ na; finanse i rachunkowość WND 14 4,635 okrętowego; E-pracownik wzr@wzr.pl www.wzr.pl Wydział Zarządzania Advanced Architectures and Control Concepts Uniwersytetu Łódzkiego 147 33 4,472 for More Microgrinds; EU Training Excellence – ✓ ✓ Management; finance and ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź WND 147 81 4,324 – for Social Entrepreneurship Sector; Expanding accounting; logistics 8 – ✓ ✓ ✓ the Competition Intelligence in the European 1945 Włodzimierz 042 635-5122/042 635-5306 WND 12 20 4,098 ✓ ✓ Zarządzanie; finanse i rachunko- Distributed Energy Resources Sector; Regional Nykiel 12 ✓ – wość; logistyka wzdziek@uni.lodz.pl WND 13 3,902 Innovation Strategy for Łódź Region; Regional www.wz.uni.lodz.pl Foresight Technology, SPO WKP działanie 1.4.5 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska 31, 102 32 1,505 Universidad de Beira Interior, BellaRussia/ – ✓ ✓ Economy and international relations Russian State Economic University, Bulgarian 15-732 Białystok WND 102 43 1,974 – ✓ Zbigniew 9 – – – Ekonomia i stosunki międzyna- Academy of Science, National Academy of 1996 085 652-0925, 652-0997/ WND – 21 2,718 ✓ ✓ rodowe Science of Ukraine, School of Slavonic and Ejsmont – ✓ – 085 652-0925 WND 6 2,146 East European Studies University of London wse@wse.edu.pl www.wse.edu.pl 154
  2. Largest Business Schools, cont’d Największe szkoły biznesowe, cd. Number of Polish FINANCIAL SERVICES EDUCATION EDUKACJA USŁUGI FINANSOWE wszystkich wykładowców polskich z tytułem / Liczba Total number of students in business departments • Liczba studentów kierunków biznesowych ogółem: Liczba wykładowców na kierunkach biznesowych: Total number of Polish teachers with degree / Total teachers with 2008/2009 / 2007/2008 / 2006/2007 / 2005/2006 2008/2009 / 2007/2008 / 2006/2007 / 2005/2006 number of foreign teachers with degree • Liczba Number of lecturers in business departments • wszystkich nauczycieli zagranicznych z tytułem Courses offered • title: split • Liczba Oferta studiów nauczycieli polskich Year founded • Rok założenia szkoły z tytułem: podział School name BA / MA • Licencjackie / Magisterskie Doktora (dr) / Doktora habilitowanego Regular / Night school / Weekend • Post-graduate / MBA / E-learning • Address Master’s degree / PhD / Post-PhD / Honorary professor • Magistra / Podyplomowe / MBA / E-learning Dzienne / Wieczorowe / Zaoczne Eksternistyczne / Indywidualne Rank • Kolejność Tel./Fax (dr hab.) / Prof. tytularnego E-mail Master’s degree / PhD External / Individual • Business departments: majors Bachelor’s degree / Web page International academic programs • Rector • • Wydziały biznesowe: Nazwa szkoły Naukowe programy międzynarodowe Rektor kierunki Adres Tel./Fax E-mail Strona www Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki 98 35 844 im. prof. J. Chechlińskiego 108 – ✓ ✓ 10 ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź 98 47 939 – ✓ Finance and Banking; Economics 117 – – – – 1997 Ewa Maciaszyk – 8 983 ✓ – Finanse i bankowość; ekonomia 042 664-9310/042 664-9316 WND – ✓ – 8 948 rekrutacja@wsfi.edu.pl www.wsfi.lodz.pl Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej International MBA; executive 84 ul. Koszykowa 79, 02-008 32 196 MBA; pharmaeconomic studies; 84 1 ✓ ✓ marketing and pharmaceutical law Warszawa 64 24 235 – – None 11 82 5 – ✓ International MBA; Executive MBA; 1991 Włodzimierz 022 234-7089, 234-7085/022 20 6 248 – – Brak Kurnik WND 14 ✓ – Studium Farmakoekonomiki, Marke- 234-7016 2 148 mba@biznes.edu.pl tingu i Prawa Farmaceutycznego www.biznes.edu.pl Wyższa Szkoła Bankowa 77 w Gdańsku 17 3,396 Finance and banking; economy; 74 – ✓ ✓ ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk 85 42 3,023 – ✓ management; IT None Jan 12 73 – – – Finanse i rachunkowość; ekonomia; 1998 Wiśniewski 058 323-8910/058 323-8925 3 14 2,958 ✓ ✓ Brak WND 3 ✓ ✓ zarządzanie; IT kancelaria@wsb.gda.pl 12 WND www.wsb.gda.pl Społeczna Wyższa Szkoła Management; finance and banking; economics; logistics; international Communication;MBA and Managerial Przedsiębiorczości i Zarządzania 76 107 10,124 Fullbright; – ✓ ✓ Business Communication; ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź WND 331 102 5,926 ✓ ✓ relations 13 6 ✓ ✓ General Management; M.Sc. in Professional 1995 Roman Patora 042 666-6666/042 636-5532 WND 21 83 5,696 ✓ ✓ Zarządzanie; finanse i bankowość; Communication; Administration in Health 15 ✓ ✓ ekonomia; logistyka; stosunki mię- uczelnia@swspiz.pl WND 39 5,321 Systems; IT www.swspiz.pl dzynarodowe Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University Socrates-Erasmus: UK, Germany, Turkey, 76 37 2,741 ul. Domaniewska 37A, WND 74 25 – 3,575 ✓ – ✓ BA: management; economics; MA: France, Bulgaria,Portugal; Lithuania Czech management Republic; Hungary, Greece; 02-672 Warszawa – ✓ 13 WND 2 4 3,586 ✓ ✓ ✓ Licencjackie: zarządzanie; ekonomia; Socrates-Erasmus: Wielka Brytania; Niemcy; 1991 Jerzy Kalisiak 022 843-7692/022 847-2282 2 ✓ WND 8 2,918 ✓ ✓ magisterskie: zarządzanie Turcja; Francja; Bułgaria; Węgry; Grecja; Cze- info@pou.pl chy; Portugalia; Litwa www.pou.pl Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Humanistyczna ul. Sikorskiego 4C, 24 9 437 43-300 Bielsko-Biała 28 – ✓ ✓ 24 11 418 ✓ ✓ Management None 15 033 816-5169, 033 816-5170/ 27 – ✓ – 1997 Marek Bielski 1 4 396 ✓ – Zarządzanie Brak 033 816-5169 WND – ✓ ✓ – 420 wseh@wseh.pl www.wseh.pl, www.e-uczelnia.edu.pl Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 19 1 879 – ✓ ✓ Management; finance and ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin 18 92 57 844 – ✓ Andrzej 16 – – – accounting Erasmus; Leonardo da Vinci; LLP 1998 081 740-8411 (-12), 35 – 23 802 ✓ – Miszczuk 081 740-8473/081 740-8413 WND 11 – 870 ✓ – Zarządzanie; finanse i rachunkowość sekretariat@wspa.lublin.pl www.wspa.pl Akademia Leona Koźmińskiego (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania WND 202 WND Management; finance and im. Leona Koźmińskiego) – ✓ ✓ Evaluation Network; Information Society WND 451 168 WND – ✓ accounting Andrzej K. NR ul. Jagiellońska 57/59, 9 – ✓ Services; Inequality; Imagining the West; 1993 WND 33 28 WND ✓ ✓ Zarządzanie; finanse i rachunko- Alliance for Business Education Koźmiński 03-301 Warszawa 24 ✓ ✓ wość WND 53 WND 022 519-2100/022 814-1156 akademia@kozminski.edu.pl www.kozminski.edu.pl Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Economy; finance and banking; WND 90 2,380 ul. Wolska 45, 01-201 Warszawa – ✓ ✓ logistic management; accounting WND 324 125 2,800 ✓ ✓ None NR 022 321-8577, 022 321-8586/ – – – Ekonomia; finanse i bankowość; 1994 Janusz Merski WND – 71 3,086 ✓ ✓ zarządzanie logistyczne; rachun- Brak 022 321-8584 – ✓ – WND 38 3,587 kowość almamer@almamer.pl www.almamer.pl Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu WND 34 9,345 ul. Fabryczna 29-31, WND – ✓ ✓ Finance and management; 131 50 7,920 – ✓ NR 53-609 Wrocław WND – ✓ ✓ economics WND 1994 Stefan Fonicz WND 14 6,364 ✓ ✓ Finanse i zarządzanie; ekonomia 071 359-4646/071 359-3680 WND 3 ✓ ✓ 21 WND wsb@wsb.wroclaw.pl www.wsb.wroclaw.pl Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 52 i 64, WND WND 12,439 Management; IT and transport; WND ✓ ✓ 90-222 Łódź WND 2,737 WND 14,452 – ✓ management and marketing DAD; JUGDE; Eportfolio; Europass; MANTRA; Andrzej NR WND – ✓ Zarządzanie; informatyka i transport; 1993 Nowakowski 042 631-5000, 042 631-5800/ WND WND WND 12,773 ✓ ✓ Asia Link WND ✓ ✓ zarządzanie i marketing 042 631-5888, 042 633-2857 WND WND 5,012 uczelnia@wshe.lodz.pl www.wshe.lodz.pl Notes: NA = Not Applicable, NR = Not Ranked, WND = Would Not Disclose. Research for the list was done in November 2008. Number Uwagi: NA = Nie dotyczy, NR = Poza rankingiem, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w listopadzie 2008 r. Liczba of employees and ownership structure are as of November 2008. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Companies pracowników i struktura własności z listopada 2008 r. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały not responding to our survey are not listed. Full version of the list is available at www.bookoflists.pl. na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu. Pełna wersja dostępna na www.bookoflists.pl. 155
Publicidad