Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bitcoin, blockchain, distributed ledger, 10 februari 2016

Ontwikkeling Bitcoin en distributed ledger. Komt er revolutie op de financiële markten ?

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Bitcoin, blockchain, distributed ledger, 10 februari 2016

 1. 1. 1. Bitcoins en andere virtuele munten 2. Voor- en nadelen, mogelijkheden 3. Positie traditionele financiele instellingen 4. Acties financiele sector 5. Toekomstperspectieven "Revolutie op de financiële markten door Bitcoin en Gedistribueerd Grootboek?” financial consultancy S o v e r e i g n BV Drs A.P.Ranner Inleiding voor de Financiëntafel De Witte Den Haag, 10 februari 2016
 2. 2. Bitcoin: digitaal tegoed / munten te verhandelen op/via blockchain  Op internet gebaseerd digitaal munt- en betalingsnetwerk werkend volgens protocollen  > 600 cryptovaluta (digitale“munten”), maar Bitcoin meest gebruikt
 3. 3. Vast groeipad bitcoincreatie 21 mln in 2040 | Jan.2016 15 mln
 4. 4. Kenmerken Blockchain:  Door series computers vastgelegd verbonden grootboek (register) met eenmalig ingevoerde cryptografisch versleutelde en vervolgens volgtijdelijk gegroepeerde data (blokken). “Een soort gezamenlijke excel sheet”  Informatie over transacties voor iedereen in alle stadia via openbare sleutels toegankelijk en controleerbaar, maar niet beïnvloedbaar  Elke transactie per node (PC) getoetst en bijna direct aan eerdere transacties gekoppeld door miners die wiskundige algorithmes toepassen om gecompliceerde encryptieproblemen op te lossen (proof of work in ruil voor bitcoins).  Automatische uitvoering na specifiek aantal bevestigingen
 5. 5. Kenmerken Bitcoin:  Blockchain  Protocol met specifieke prestaties (“miners”)  Open source  Transparante database online  Publieke & private sleutel / cryptography /pseudo- anonieme rekeningen Geentoezichtofoverheids bemoeienis Geen trust of extra zekerheden nodig
 6. 6. Blockchain staat slechts eenmalige uitgave van bitcointegoed uit wallet toe Current average block size is a little over 0.5 megabytes
 7. 7. Block added to blockchain
 8. 8. Voordeel distributed ledger: eigendom wordt bijgehouden door gedeelde boekhouding CSD
 9. 9. Geen wettelijk bindend contract Geen bescherming consumenten computerprotocol Cryptografische berekeningen, verificatie & aanvaarding door deelnemers netwerk & gepubliceerd op netwerk Blockchains bruikbaar bij alles dat authentificering vereist Bij default: geen machtsmiddelen, Escrow-accounts te duur !!
 10. 10. Veronderstelde voordelen voor deelnemers:  Zekere transacties, besparing op kosten & tijd van (internationaal) betalingsverkeer, geen risico’s  Gedecentraliseerde wereldmunt  Toegankelijk ongeacht solvabiliteit, kredietwaardigheid, reputatie  (Pseudo)anonimiteit  Geen vervalsing/fraude in blockchain  Geen bemoeienis tussenpersonen  Geen fiscaliteit valutatransacties (BTW) of overheidstoezicht  Geen overheidsrestricties wat betreft cross-border transacties  Trusted “nodes” bruikbaar vooral waar tegenpartij niet wordt vertrouwd.
 11. 11. Nadelen voor deelnemers:  Prijs virtuele munt fluctueert sterk  Inelastisch aanbod door protocol  Gefixeerde dus onveranderbare transacties (geen correcties of geschillenbeslechting mogelijk)  Gebruikerskosten weliswaar laag, maar a. Compensatie kosten miners b. Kosten electriciteit & computergebruik (verspilling energie) c. Conversiekosten van / naar gebruikelijke valuta d. Liquiditeits-en prijsrisico’s bij aanhouden bitcoins  Concentratie van miners in China  Kleine groep beslissers wb bitcoinsysteem: belangenconlicten tussen ontwikkelaars en gebruikers  Bij bitcoin gehanteerde computertechnologie schiet voor financiele markten tekort wat betreft maximale aantal transacties per seconde  Kapitaalintensief (exponentiele groei database)  Geen kredietverlening of financiele verplichting  Geen toezicht / bescherming / lender of last resort / geeft onzekerheid en systemic risk
 12. 12. Voorbeelden potentiele blockchaintoepassingen Nieuwsoortige beprijzingsmodellen via individualisering diensten • Diamanten • Schilderijen, beelden en overige kunst • Vliegtuigonderdelen • Wapentuig • Bescherming intellectueel eigendom • Effectuering betaling royalties (muziek- en filmindustrie) • Verkoop en eigendom grond & hypotheken • Verkoop farmaceutische produkten Vereenvoudiging en verbetering boekhouding en verantwoording Meer effectieve belastinginning, registratie overheidseigendommen Verdieping onderzoek (vb gezondheidszorg) Grotere efficiency & marktmacht in aanbodketens Meer mogelijkheden internet of things Domeinnaamregistratie Identificatie & registratie van weeskinderen
 13. 13. Reactie banken op ontwikkelingen (1) A. Orientatie individuele banken: primair : optimalisatie eigen interne systemen secundair: a. onderlinge synchronisatie en reconciliatie (met te verstrekken en te toetsen zekerheden), b. voldoen aan eisen van wet- en regelgeving (toezicht, fraude en fiscaliteit)  kosten tijd en geld (vooral bij internationale transacties)  houden risico’s in van fouten en verdwijningen B. Sterk kostenverhogende toezichtseisen van authoriteiten en anderen, scherp toenemende concurrentie en streven naar hogere winsten en lagere kosten ommekeer Aanvankelijk negatief Reactie banken op ontwikkelingen (1)
 14. 14. Reactie banken op ontwikkelingen (2) Virtuele munt  privaat uitgegeven munt,  niet meer dan code en een serie getallen in een database, met als enige waarde als activum dat het transacties mogelijk maakt.  niet geborgd door goederen, belastingopbrengsten of andere inkomstenstroom als de munt niet meer zou worden aanvaard. Het is geen:  wettig (afdwingbaar ) betaalmiddel  betrouwbaar bewaarmiddel  alom aanvaard ruilmiddel  steun monetaire authoriteit Het heeft waarde vanwege vertrouwen dat anderen de munt zullen accepteren in ruil voor goederen en diensten Bancaire visie: Onbetrouwbaar systeem van “miners”, “walletverstrekkers” en in enkele beurzen geconcentreerde handel & niemand aanspreekbaar
 15. 15. Alom: Druk op marges & hoge verificatielasten Hogere kapitaaleisen Groei virtuele netwerken Experimenten concurrenten Risico: Missen boot Georganiseerde & gefragmenteerde individuele benaderingen Toenadering van / met startups (niet banken uit private sector) Interne distributed ledger (vooral gesloten backoffice processen bank) Distributed ledgers voor betalingverkeer met buitenlandse dochters
 16. 16. • (internationale)betalingsverkeer , • handelsverkeer, • valutahandel , • afhandeling van effecten transacties (incl derivaten), • gesyndiceerde leningen etc.  Eenvoudige verificatie reductie administratieve processen, meer efficiency, minder fouten / risico’s, meer transparantie, minder vermogensbuffers voor risico’s en overbrugging tijd.  Minder kosten compliance & toezicht autoriteiten  Partiele uitschakeling clearing- en settlement diensten, lagere afhankelijkheid buitenlandse standaarden reconciliatie gegevens  Innovatiemogelijkheden naast uitschakelijking concurrentie
 17. 17. Toezicht houders Computernetwerk & database met netwerkprotocol en consensusmechanisme Dus: ingebouwde zekerheid met behoud interne integriteit en geschiedenis Enkelvoudige Verificatie Maar zonder ingebouwde integratie met bestaande financiele systemen en infrastructuren & zonder flexibiliteit in transacties, maar met exponentiele groei van database en ongedefineerde inhoud van transacties Geen dubbele betalingen Behoud transactiegegevens Encryptie maakt privacy mogelijk
 18. 18. Mogelijk directe link met toezichthouders/ove rheden Toezichhouders/overhedenW et- en regelgeving ?
 19. 19. Waardering innovatieve technologie verwachting efficiency- & concurrentievoordelen, decentralisatievoordelen Beducht voor ontwrichting financiele markten veiligheid kredietnemers/beleggers / spaarders onwettige transacties, belastingontduiking ontduiking restricties kapitaalverkeer Opvattingen meeste overheden, monetaire toezichthouders OESOlanden (1)
 20. 20. Opvattingen meeste overheden, monetaire toezichthouders OESOlanden (2) Bitcoin cs vooralsnog nauwelijks concurrentie voor belangrijkste traditionele valuta. Wettelijk meestal geen belemmeringen tegen gebruik privaat geld, maar voor monetaire autoriteiten ook weinig mogelijkheden om risico’s voor financiele stelsel te reguleren. Maar bij vertrouwenscrisis kan stabiliteit financiele systeem en economie indirect in gevaar komen: Financiele instellingen met grote voorraden (of vorderingen in) virtuele munten kunnen in liquiditeitsproblemen komen.
 21. 21. EU Geen regelgeving /classificatie virtuele valuta EU Hof: BTWplichtige valuta Nld: ruilmiddel, geen geld (geen BTW) Dld: object, rekeneenheid,economisch goed Frankrijk, Italie: BTWplichtig UK: fiscale wetgeving: valuta US: fiscale wetgeving: goederen treasury: waarde UK: toekomst: extra regelgeving digitale valuta, bevordering vrijwillige standaarden voor consumentenbescherming, meer aandacht voor opsporing en bestrijding illegale activiteiten bij digitale valuta. NU: iniatieven ter bevordering van innovatie, efficiency,decentralisatie en terugdringen overheidsinvloed: “Distributed ledgers could transform public services” Overheden/toezichthouders (3)  Meeste nationale autoriteiten (US, Dld, UK,Can.): Bestrijding money laundering / terreur mikpunt marktpartijen en financiële instellingen die met criminelen transacties doen,  Anderen: ook verleners van diensten re virtuele valuta, enkele landen: verbod van virtuele valuta. Veel autoriteiten: waarschuwingen aan consumenten
 22. 22. Toekomst: 4.Parallelle block chains en sterke concurrentie tussen verschillende block chainsystemen respectievelijk protocollen. Zonder regelgeving: fragmentatie
 23. 23. Conclusies (1)
 24. 24. Conclusies (2) 4. Niet bancaire instellingen sterk innovatief en aantrekkelijk voor  Idealisten, fintech bureau’s  Ingezetenen v. landen met betalingsbalansproblemen en /of zwakke eigen valuta,  ongeoorloofde transacties tussen illegale partijen 5. Vooralsnog beperkte voortgaande groei van virtuele munten in handels-, effecten en valutaverkeer, maar geen aansluiting met “grote” financiele wereld. 6. Banken, effectenbedrijven en beurzen/platforms blijven vertrouwde intermedair voor klanten, mits zij kosten- en prijsvoordelen grotendeels aan klanten doorgeven. Transformatie,geenrevolutie 3. Financiele instellingen / tussenpersonen wegen af welke info op blockchains komt en wat vertrouwelijk moet blijven (ivm belangen eigen rekeninghouders/ fiscus/ toezichthouder /aandeelhouders / concurrentie, blockchaindienstverleners) Kosten/baten van verschillende mogelijke blockchains af te wegen tegen bestaande en nieuwe alternatieven.
 25. 25. financial consultancy S o v e r e i g n BV Process en Bank C Bank D Frontoffices, vestigingen, ATM’s Distributed ledger(s) Bank A Process en Bank B Process en Process en Open/gesloten? Per bankfunctie of bankactiviteit? BITCOINBITCOIN Alphons Ranner VRAGEN ?

×