Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Competencies basiques

13.632 visualizaciones

Publicado el

Presentació resum al respecte d eles competències bàsiques i el seu desenvolupament pedagògic

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Competencies basiques

  1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES. Raül Solbes Monzó raulsolbes@gmail.com Competències bàsiques Licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0 España Font d’informació: Quadern 2 d’educació en Cantabria http://www.educantabria.es/informacion_institucional/publicaciones/cuadernos-de-educacion-2-las-competencias-basicas-y-el-curriculo-orientaciones-generales-2007
  2. 2. Competències bàsiques. Programació didàctica i avaluació per competències. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques Competències bàsiques: Són les que ha d'haver desenvolupat un jove o una jove al finalitzar l'ensenyament obligatori, per a aconseguir la seua realització personal, aconseguir la seua inclusió social, exercir la ciutadania activa, fer front a la vida adulta i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent 2 Objectius: • Integrar els diferents aprenentatges (formals i no formals). • Permetre als estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb diferents tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva. • Orientar l'ensenyament i inspirar les diferents decisions relatives al procés d'ensenyament- aprenentatge.
  3. 3. Programació didàctica i avaluació per competències. Els principals principis pedagògics d’un sistema basat en competències són: No transmetre informacions i coneixements, sinó provocar el desenvolupament de competències bàsiques. L’alumnat no aprèn disciplines, sinó models mentals vulgars, els seus esquemes de pensament. Cal implicar activament a l'estudiant en processos de cerca, estudi, experimentació, reflexió, … Focalitzar situacions reals i proposar activitats autèntiques (vida quotidiana). Aprendre en situacions d'incertesa i aprendre a aprendre. Entorns d'aprenentatge caracteritzats per l'intercanvi i vivència de la cultura més viva i elaborada. Cooperació entre iguals com a estratègia didàctica de primer ordre (diàlegs, debats,...) La funció del docent és la tutorització de l'aprenentatge (dissenyar, planificar, estimular, acompanyar,...) 3 Competències bàsiques. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  4. 4. Programació didàctica i avaluació per competències. L’aprenentatge dels continguts ha de tindre un enfocament de forma que: 4 Competències bàsiques. Realització de tasques, enteses no solament com la resposta a preguntes o activitats que contenen els llibres de text, sinó emmarcades en diferents contextos d'aprenentatge, vinculats amb la realitat . Resolució de problemes, és a dir, la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa. Foment de l'autonomia, entesa com la capacitat de realitzar una tasca de forma independent, amb el mínim suport o ajuda possible. Reforç de la capacitat de relació interpersonal. Per aquest terme entenem la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres. Integració dels recursos multimèdia i les TIC en l'activitat diària. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  5. 5. Programació didàctica i avaluació per competències. Per tal d’aplicar els principis metodològics i l’enfocament dels continguts anteriors, es recomanable seguir les orientacions següents: (1) 5 Competències bàsiques. Prioritzar la reflexió i el pensament crític (no aprenentatge memorístic). Proposar diferents situacions d'aprenentatge. Contextualitzar l’aprenentatge. Utilitzar diferents estratègies metodològiques, amb especial rellevància del treball a partir de situacions-problema. Alternar diferents tipus d'actuacions, activitats i situacions d'aprenentatge, tenint en compte les motivacions i els interessos de l'alumnat. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  6. 6. Programació didàctica i avaluació per competències. Per tal d’aplicar els principis metodològics i l’enfocament dels continguts anteriors, es recomanable seguir les orientacions següents: (2) 6 Competències bàsiques. Potenciar la metodologia investigadora. Potenciar la lectura i el tractament de la informació com a estratègia d'aprenentatge. Fomentar el coneixement que té l'alumnat sobre el seu propi aprenentatge. Fomentar un clima escolar d'acceptació mútua i cooperació. Enriquir els agrupaments i el treball en equip. Coordinar la metodològica i la didàctica dels equips docents. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques

×