Títol i Currículum LOE

3.661 visualizaciones

Publicado el

Estudi del Títol i Currículum corresponent al curset de "Programacions didàctiques i avaluació per competències".

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.661
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2.949
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Títol i Currículum LOE

 1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PER COMPETÈNCIES CONTEXTUALITZADES. Licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0 España R04_Titol http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011- 19530.pdf R00_CefireConselleria http://mestreacasa.gva.es/web/cefirefp/oferta_formativa_fp Raül Solbes i Monzó www.raulsolbes.wordpress.com
 2. 2. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Els títols estaran definits pel perfil professional, expressat amb els elements següents: Competència general Competències professionals personals i socials. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 Qualificacions i Unitats de Competència Annexes 2 Currículum
 3. 3. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? 1 • Camp d’observació. 2 • Figures professionals. 3 • Perfil professional. 4 • Competència general. 5 • Procés tecnològic. 6 • Competències professionals, personals i socials. 7 • Anàlisis i valoració de les competències. 8 • Disseny de l’articulat i dels annexes. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 3 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum R05_Proces http://www.flickr.com/photos/ivogomes/2728420744/
 4. 4. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 4 Camp d’observació
 5. 5. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 5 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los?
 6. 6. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 6 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los?
 7. 7. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 7 Figura professional
 8. 8. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 8 Procés tecnològic
 9. 9. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? CAPÍTOL I – Disposicions generals CAPÍTOL II – Identificació del títol, perfil professional, entorn professional, prospectiva del títol. 9 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
 10. 10. 10 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
 11. 11. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? CAPÍTOL II – Identificació del títol, perfil professional, entorn professional, prospectiva del títol. Descriu la tipologia d’empreses, les ocupacions tipus que el titulat pot desenvolupar i els sectors econòmics Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 en què intervé. Descriu l’evolució funcional, tecnològica, organitzativa i competencial de les activitats professionals a l’abast del títol. 11 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum
 12. 12. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? CAPÍTOL III – Ensenyaments del cicle formatiu i paràmetres bàsics de context. Expressen els resultats esperats de l’alumnat com a conseqüència del procés formatiu. S’obtenen a partir de les competències i la seua finalitat és facilitar Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 la planificació didàctica. Compostos per àrees de coneixement teòric pràctic, en funció de les competències professionals, personals i socials. 1. Mòduls associats a unitats de competència. 2. Mòduls deduïts del perfil professional (suport, projecte, FCT) Annex I 12 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum
 13. 13. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 13 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los?
 14. 14. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? CAPÍTOL III – Ensenyaments del cicle formatiu i paràmetres bàsics de context. Annex II Annex III CAPÍTOL IV – Accessos i vinculacions a altres estudis i correspondència dels mòduls professionals amb les unitats de competència. Annex IV Annex V 14 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
 15. 15. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Annex I – Mòduls professionals (estructura) 1. Denominació i codi: Nom i MP-xxxx 2. Resultats d’aprenentatge • S'expressen en terme de competència contextualitzada. • Assoliment (acció) + objecte (contingut) + accions de context. • Exemple: Verifica productes mecànics relacionant els paràmetres d’assaig amb les .... 3. Criteris d’avaluació. • Són concrecions que permeten valorar si els resultats d’aprenentatge s’han aconseguit. • Acció realitzada + contingut de l’activitat i/o condicions. • Exemple: S’han identificat les característiques constructives. 4. Continguts bàsics: Procediments (saber fer), conceptes (saber) i actituds (saber ser y estar). 5. Orientacions pedagògiques: faciliten l’acció docent i la planificació didàctica. 5. Durada presencial i crèdits ECTS (sols en GS): un crèdit suposarà entre 25 i 30 h de classe. 15 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
 16. 16. 16 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
 17. 17. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 17 Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum
 18. 18. 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 18 A la Comunitat Valenciana es publica com a ordre, d’aquesta forma és més fàcil introduir canvis. Amplia els continguts del Títol del 55% al 100%, amb la finalitat de contextualitzar-lo geogràficament. Concreta l’organització i distribució horària (annex II), els espais i equipaments, la docència en anglès, autonomia dels centres, requisits dels centres per poder impartir el cicle formatiu,... Definits per ... Procés d’elaboració Estructura Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Annexes Currículum
 19. 19. Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 19 2. Títol i Currículum LOE. Com s'elaboren i com puc interpretar-los? La base documental utilitzada per tal d'elaborar aquest bloc de continguts és la següent: • Guía para la elaboración de los Títulos de Formación Professional Inicial del Sistema Educativo. Primera parte (Ministeri d'Educació). • Guía para la elaboración de los Títulos de Formación Professional Inicial del Sistema Educativo. Segunda parte (Ministeri d'Educació). • Diversos Títols i Currículums. MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA ATENCIÓ Raül Solbes

×