Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

1 MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN (2).doc

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
ASAS KEWANGAN PERNIAGAAN.pdf
ASAS KEWANGAN PERNIAGAAN.pdf
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 1 MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN (2).doc (20)

Anuncio

1 MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN (2).doc

  1. 1. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 1 MODUL 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN 1. Lengkapkan DEFINASI Simpankira Perakaunan 2. Lengkapkan kitaran perakaunan berikut: 3. Menyenaraikan dan nyatakan fungsi sub bidang perakaunan. Sub Bidang Perakaunan Fungsi Perakaunan Kewangan Laporan kewangan dijadikan asas sebagai rujukan untuk menilai prestasi kecekapan menguruskan perniagaan. Pengauditan Laporan kewangan akan dijadikan asas oleh pihak Jabatan Hasil Dalam Negeri untuk mentaksir cukai perniagaan Penyata kewangan Imbangan duga terlaras
  2. 2. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 2 4. Lengkapkan CIRI-CIRI KEPIMPINAN SEORANG AKAUNTAN Intergriti Keupayaan akautan untuk menyampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif kepada semua pihak yang berkepentingan dalam perniagaan 5. Lengkapkan KOD ETIKA AKAUNTAN PROFESIONAL Kompetensi Akauntan perlu bersikap jujur dan telus dalam hubungan profesional dengan pihak lain supaya tidak berlaku kekeliruan dan pemalsuan kenyataan Semasa menjalankan tugas, seseorang akauntan tidak boleh berkompromi dan berat sebelah serta tidak terpengaruh oleh mana-mana pihak yang berkepentingan
  3. 3. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 3 6. Klasifikasikan badan-badan perakaunan dalam kategori yang sesuai dalam jadual di bawah dan nyatakan fungsinya. Badan Penggubal Piawaian (Standard Setting Body) Badan Profesional Perakaunan (Professional Accounting Body) Badan Kawal Selia (Regulatory Body) Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) Fungsi : (a) Menggubal dan menerbitkan piawaian perakaunan (b) Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada (c) Bertindak sebagai penasihat kepada akauntan (d) Menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan laporan kewangan
  4. 4. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 4 7. Ciri kualitatif CIRI KUALITATIF ASAS  Perlu relevan dengan keperluan pengguna  Maklumat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna  Maklumat bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporan tidak mengelirukan  Data dan maklumat perlu didedahkan secara jujur tanpa berselindung dan pelaporan harus disediakan dengan cermat CIRI KUALITATIF BERTINGKAT  Maklumat semasa boleh dibandingkan dngan maklumat bagi tempoh perakaunan lepas  Pengguna boleh menganal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan kewangan bagi entiti berkenaan  Makluamt mesti boleh difahami dan dioersembahkan dengan jelas  Maklumat tambahan dinyatakan dengan jelas di bahagian nota  Maklumat boleh disahkan dan boleh dipercayai  Maklumat yang disampaikan tepat pada masanya adalah lebih relevan kepada pengguna 8. Pihak yang bertanggungjawab menyediakan Penyata Kewangan Penyedia Penyata Kewangan
  5. 5. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 5 9. 10. Andaian, Prinsip dan batasan dalam perakaunan Pengguna Penyata Kewangan 1. Pemilik Perniagaan 2. Pihak Pengurusan 3.Pekerja 1. 2. 3. 4. Andaian Perakaunan Tempoh perakaunan  Membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang tertentu oleh pemilik perniagaan untuk tujuan pelaporan
  6. 6. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 6 11. 12. Lengkapkan tempoh perakaunan di bawah : TempohPerakaunan Bermula Berakhir a Setahun 1 Mac 2019 b Setengah tahun 1 Jun 2019 c Setahun 31 Mac 2019 d Setengah tahun 31 Mei 2019 e Setahun 1 Januari 2019 13. Nyatakan Andaian, Prinsip atau Batasan berdasarkan situasi berikut : Situasi Andaian, Prinsip atau Batasan Syarikat Maju Jaya telah menetapkan tempoh merekod penyata kewangan selama setahun iaitu 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun. Prinsip Perakaunan Ketekalan  Memastikan wujudnya konsistensi dalam prosedur perakaunan yang digunakan oleh entiti perniagaan dari satu tempoh perakaunan ke tempoh perakaunan yang lain
  7. 7. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 7 Situasi Andaian, Prinsip atau Batasan Farid kamil tidak boleh menyimpan wang perniagaannya di dalam akaun bank peribadinya. Bangunan kedai dinilai pada harga RM250 000. Janet membuka perniagaan kedai buku. Dia berniat untuk terus menjalankan perniagaannya dan akan mengembangkannya. Belanja insurans RM3000. Insurans prabayar RM600. Jumlah insurans dalam Akaun Untung Rugi RM2400. Farah merekod nilai alatan pejabat pada harga kos walaupun harga pasarannya lebih rendah. Alex membeli lori jenama Toyota kerana ianya lebih lasak dan lebih besar jika dibandingkan dengan jenama Hyundai walaupun harganya lebih murah. Yanee menetapkan susut nilai perabotnya setiap tahun menggunakan kaedah baki berkurangan. 14. Menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan sumber, sumber modal dan liabiliti setiap entiti perniagaan. Ciri- ciri Entiti Perniagaan Milikan Sumber Modal Liabiliti Milikan tunggal Sendiri Perkongsian 2-20 orang Syarikat Awam Berhad 2 hingga tiada had Syarikat Sendirian Berhad Pemegang saham Terhad
  8. 8. Cikgu Wan Jue Modul Prinsip Perakaunan 2021 8 Ciri- ciri Entiti Perniagaan Milikan Sumber Modal Liabiliti Koperasi 15. Senaraikan bentuk dan ciri-ciri setiap entiti perniagaan di bawah BENTUK CIRI - CIRI Klinik Muthu dan Rakan Pemilik Pengurusan Untung / Rugi Tanggungan Modal Contoh Contoh :penjaja, pengerai Kedai Runcit Mak Kiah Pemilik Pengurusan Untung / Rugi Tanggungan Liabiliti tidak terhad Modal Contoh Syarikat Bella Sdn Bhd Pemilik Pengurusan Untung / Rugi Tanggungan Modal Modal berbentuk saham Contoh Syarikat Maju Jaya Berhad Pemilik Pengurusan Diuruskan oleh lembaga pengarah Untung / Rugi Tanggungan Modal Contoh Koperasi SMK Seri Tasik Pemilik 100 hingga tiada had Pengurusan Untung / Rugi Tanggungan Modal Contoh

×