Publicidad

Jornada sobre Competències i Eines Digitals

Professor especialitzat en metodologies educatives emergents, projectes en xarxa i mobile learnig..
21 de May de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Jornada sobre Competències i Eines Digitals

 1. Espurn@ proposta educativa integral Jornada sobre recursos i eines digitals col·labora:
 2. Societat del coneixement Nou context, reptes renovats
 3. Són diferents •A l’hora d’aprendre •A l’hora de jugar •A l’hora de compartir •A l’hora de comunicar-se •A l’hora de relacionar-se •A l’hora de fer-se grans
 4. ...però ens continuen necessitant
 5. Noves generacions la necessitat d’un canvi metodològic
 6. Marc teòric •4 pilars d’en Jacques Delors • Intel.ligències múltiples • Competències bàsiques • PBL - Treball per projectes • ...
 7. Tecnificació de les aules • Pla Educat 1 x 1 • PDI, miniportàtils, mòbils i altres dispositius. • 2.0
 8. http://educaciondemocratica.wordpress.com
 9. L’escola ideal
 10. ✓Organització sense separació física per aules i edats. Calen espais o entorns comuns d’aprenentatge, espais de creixement i arenentatge autònom.
 11. ✓Restringir al màxim o eliminar l’enfoc per assignatures o àrees.
 12. ✓Crear un espai obert a l’entorn i a la comuitat en general. Potenciar l’educació en els marcs de la família, el centre, la comunitat de referència (ciutat, barri, poble) i l’entorn global.
 13. ✓Integració sensata de les noves tecnologies (entorn sensat dintre la diversitat de les pràctiques).
 14. ✓Els nens com a protagonistes i artífexs del desenvolupament d’estratègies pròpies. Implica experiències de participació conjunta de tota la comunitat (educació democràtica).
 15. ✓Respecte a la individualitat.
 16. ✓Possibilitat el més àmplia possible del desenvolupament de les dimensions humanes, començant per les afectives.
 17. ✓Canvi de rols (professor com a dinamitzador i provocador de situacions educatives). Diàleg entre iguals i a diferents nivells. El que aprèn també pot ensenyar.
 18. ✓Aprendre en el marc d’una idea de comunitat d’aprenentatge, en la que tots ensenyen i tots aprenen.
 19. ✓Reconeixement explícit de tots els aprenentatges, tant formals com informals. tant intencionals com incidentals.
 20. Espurn@ La resposta
 21. 1
 22. 1
 23. 2
 24. 2
 25. Què és Espurn@ ? Una proposta educativa integral amb un objectiu únic: contribuir a que tots els alumnes assoleixin els objectius de l’educació obligatòria.
 26. Com ho fa ? A partir del treball telecol· laboratiu entre mestres i alumnes, compartint coneixement. Oferint activitats, propostes i recursos de qualitat per treballar dintre i fora de l’aula. Des d’internet i amb recursos digitals, sense oblidar altres suports com el paper.
 27. Com està organitzat ? alumnes alumnes diversificació acollida curricular docents COMUNITAT ESPURNA-NING
 28. Exemples portals alumnes
 29. Com puc participar-hi ? Per començar, entrant a http://www.espurna.cat i seguint les instruccions per donar-me d’alta. Posteriorment, col· laborant en un dels grups de treball existents, generant i compartint materials, activitats i coneixement.
 30. Exemples treball alumnes
 31. Exemples professorat
 32. Secon Life d Exemples +investigació
 33. Espurn@ acompanyant el creixement http://www.espurna.cat info@espurna.cat

Notas del editor

Publicidad