Manuel María

Reme Rbm
Reme RbmXunta de Galicia
Equipo de Dinamización da Lingua Galega
Ceip ponte dos brozos – arteixo
Curso 2013 -2014
Manuel María
Eu son Manuel María.
Nascín o ano 29, o 6 de Outono,
en Outeiro de Rei da Terra Chá.
Son dunha casta rexa de labregos
fideles a sua terra i ó seu Deus.
…………..
...e ando de vagar o meu camiño,
e pídolles as cousas sua tenrura
i os homes pídolles verdade

Carnet de Identidade , Documentos personaes, 1958
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
nace en outeiro de rei, na terra
chA (Lugo) no ano 1929. Os primeiros
anos

en

Outeiro

transcorren,

na

de

Rei

a

vida

tranquilidade

dos

xogos da infancia cos seus irmáns,
Terra cha
a terra cha somentes é:
un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceio chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto é soedá.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014

Terra Cha, 1954
manuel maría, O poeta chairego
Ti sabes, Outeiro, que eu son Hortas
e recoñécesme por teu, aínda que
non me ames e me trates como alleo.
A miña caste ten os seus ancestros
no teu chao e torneada foi
coa terra túa, moura e xenerosa.
Feito son da laxe coa que os avós
ergueron a casa en que nacín.
Proclámome irmao dos castiñeiros,
das xestas, dos toxos, dos camelios,
das abidueiras, teixos e carballos,
pois alumounos a mesma luz grisenta,
iguales choivas nos luíron
e un idéntico vento conferiunos
o alto don da vida e o da palabra.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014

Ritual para unha tribo capital de concello (1986)
manuel maría, O poeta chairego
En

1942

trasladase

a

Lugo

para

estudar o bacharelato e aquí comeza a
súa

precoz

carreira

literaria

participando, á idade de 20 anos, no ciclo
de

conferencias

lucenses”.
para

Esta

entrar

“Jóvenes

valores

conferencia

servElle

en

contacto

cos

integrantes da tertulia do café Méndez
Nüñez (Pimentel, Fole, CUNQUEIRO...) que o
poñen en contacto coa realidade galega,
tanto interior como do exilio.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
en 1950 publícase o seu primeiro poemario, Muiñeiro
de brétemas, que é o primeiro libro publicado en
galego trala guerra civil e marca a aparición dunha
nova corrente poética na lírica galega: a Escola da
Tebra.
En 1958 instálase en Monforte como Procurador
dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta Goi.

Entre 1959 e 1963 mantén relación cos intelectuais de Ourense (Vicente
Risco, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas,...) e asiste ás primeiras reunións
para reorganizar o nacionalismo galego.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
Nos anos sesenta e setenta participa na reorganización política, na
clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende os chamamentos e
peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do
país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir
conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova Canción Galega.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo
cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar
o cultivo da poesía.
A súa creación evoluciona desde unha voz existencialista
ou pesimista cara ao compromiso social, canalizando unha
resposta nacionalista ao franquismo.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
EN 1975 presenta a súa renuncia como membro
correspondente da Real Academia Galega dada a total
ineficacia desta institución en defensa da lingua
galega.
anos máis tarde, O 15 de febreiro de 2003 ingresa
na Real Academia Galega co discurso A Terra Chá:
poesía e paisaxe.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
nos anos oitenta o poeta regresa a temas
de creación literaria como o amor e os eidos
Literarios. Aínda así, non renunciará en ningún
momento

ao

seu

nacionalismo galego.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

compromiso

activo

co
manuel maría, O poeta chairego
En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a
súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os
seus últimos anos e onde manterá unha tertulia
no Kirs.

Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Coruña.
Muiñeiro de brétemas. Colección Benito Soto.Pontevedra, 1950
Terra Cha. Ediciones Celta. Lugo, 1954
Documentos personaes. Ediciones Celta. Lugo, 1958
Mar Maior. Galaxia. Vigo, 1963
Os soños na gaiola. Cartonaxes Anmi. Lugo, 1968
Versos para cantar en feiras e romaxes. Edicións Patronato da Cultura Galega. Montevideo, 1969
Versos para un país de minifundios. Edicións Nós. Bos Aires, 1969
Cancións do lusco ao fusco. Edicións Xistral. Monforte, 1970
Odes dun tempo de paz e de alegria. Razão Actual: Porto, 1972.
Barriga verde. Vigo: Castrelos, 1973.
Cantos rodados para alleados e colonizados. Monforte de Lemos: Xistral, 1976.
Poemas ó outono. Monforte de Lemos: Xistral, 1977.
Poemas para construír unha patria. Santiago de Compostela: AN-PG, 1977.
As rúas do vento ceibe. Monforte de Lemos: Xistral, 1979.
Brétemas do muiñeiro e poema da neboa aferrollada. Monforte de Lemos: Xistral, 1980.
Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela. Monforte de Lemos: Xistral, 1981.
Versos do lume e do vagalume. Ourense: Galiza Editora, 1982
Poemas da labarada estremecida. Monforte de Lemos: Xistral, 1985.
As lúcidas lúas do outono. A Coruña: Vía Láctea, 1988.
Homenaxe ao regato do Cepelo. Ed. do autor, 1990.
Antoloxía poética. A Coruña: Espiral Maior, 1993.
Poemas a Compostela. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1993.
O Miño, canle de luz e néboa. A Coruña: Espiral Maior, 1996.
Antoloxía poética. Vigo: AS-PG/A Nosa Terra, 1997.
Sonetos á casa de Hortas. A Coruña: Espiral Maior, 1997.
Obra poética completa I (1950-1979) e II (1981-2000). A Coruña: Espiral Maior, 2001.
Elexías á miña vida pequeniña. Vilalba: Instituto de Estudos Chairegos, 2004.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego

Galiza somos nós,
a xente máis a fala,
se buscas Galiza,
en ti tes que atopala.
Galicia

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
A terra faise en tí,
Saleta, sotileza,
chama apaixonada
e transparente,
levidade de neve,
torrente e forza
de seiva poderosa,
música de vento
entre abelairas,
raio máxio de lua,
murmurio de regueiro,
flor de cerdeira
ou pinga de orballo
emocionada, tremando
sobor do pálido rubor
da rosa namorada.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Os Lonxes do Solpor, 1993
manuel maría, O poeta chairego
ROSAS
SEMPRE a rosa. Sempre:
a forma,
a cor,
o recendo,
a luz,
a perfección da rosa.
Prefiro a rosa vermella.
E amo a rosa branca
porque, cando lle digo
simplementes: ROSA,
entrecerra os ollos,
treme
e ruborece.
A luz resuscitada (1984)
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
A fala
O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
meirande e poderosa.

O
o
o
a

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

idioma é a vida,
coitelo da dor,
murmurio do vento,
palabra de amor.

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.
O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

O
o
a
a

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
¡Precisamos a lingua
se queremos vencer!

idioma é o amor,
latexo, a verdade,
fonte da que agroma
máis forte irmandade.

Obra poética completa I. (A Coruña: Espiral Maior)
manuel maría, O poeta chairego
o povo que deixa perder a sua palabra
creada, herdada, usada, revelada,
aquela que lle é propia e singular,
a que é unicamente sua,
está empobrecendo ó mundo
e perpetrando o seu propio xenocidio.
Ese povo vil
ollará aniquilada a sua lembranza
e o seu nome indigno
borrárase, sen máis, do universo:
hai agresiós á beleza e ó espíritu
que a vida non tolera nen perdoa.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Os Lonxes do Solpor, 1993
manuel maría, O poeta chairego
A palabra é a única chave que abre
a nosa intimidade e pon, á luz
do sol e do luar,
a choída soedade máis escura.
A palabra nomea e crea as cousas,
pon orde no mundo
e harmoniza toda a creación.
Cando prostituímos a palabra
estamos invocando ao demoníaco.
E se deixamos morrer unha palabra
o universo enteiro
dóese de orfandade e desamparo.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

As lúcidas lúas do Outono (1988)
manuel maría, O poeta chairego
De amor e cantería:
http://vimeo.com/65628157

Andei todos os camiños:
http://www.youtube.com/watch?v=a8Y-umH-_2Q
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego

http://www.manuelmaria.com/portada.htm

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=ManFern%E1

http://www.realacademiagalega.org/plenario?p_p_id=ManageChairs_WAR_ragportal&p_p_lifecycle=0&
p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_ManageChairs_WAR_ragportal_action=showAcademic&id=1034

http://www.galiciaespallada.com.ar/manuel_maria_ponte.htm
http://www.ivoox.com/a-voz-do-poeta-manuel-maria-3-de-audios-mp3_rf_

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
1 de 20

Recomendados

Manuel María. A Terra Cha por
Manuel María. A Terra ChaManuel María. A Terra Cha
Manuel María. A Terra Chamonadela
6.7K vistas132 diapositivas
Canto á Terra Cha. Manuel María por
Canto á Terra Cha. Manuel MaríaCanto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel Maríamonadela
2.8K vistas27 diapositivas
Manuel Maria-2016: vida e obra por
Manuel Maria-2016: vida e obraManuel Maria-2016: vida e obra
Manuel Maria-2016: vida e obramonadela
16.3K vistas89 diapositivas
Manuel María: a natureza, as plantas por
Manuel María: a natureza, as plantasManuel María: a natureza, as plantas
Manuel María: a natureza, as plantasmonadela
12.9K vistas37 diapositivas
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996) por
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)monadela
10.2K vistas55 diapositivas
Manuel María: a natureza, os animais por
Manuel María: a natureza, os animais Manuel María: a natureza, os animais
Manuel María: a natureza, os animais monadela
12.2K vistas33 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Manuel María: a natureza, o tempo por
Manuel María: a natureza, o tempoManuel María: a natureza, o tempo
Manuel María: a natureza, o tempomonadela
2.1K vistas48 diapositivas
Xohana Torres, natureza de illa por
Xohana Torres, natureza de illaXohana Torres, natureza de illa
Xohana Torres, natureza de illaXenza
714 vistas57 diapositivas
UD de Rosalía de Castro por
UD de Rosalía de CastroUD de Rosalía de Castro
UD de Rosalía de CastroBelén Mariño
3.3K vistas10 diapositivas
Manuel María: as plantas por
Manuel María: as plantasManuel María: as plantas
Manuel María: as plantasbiblioteca escolar milladoiro malpica
903 vistas34 diapositivas
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1... por
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...Román Landín
10.7K vistas16 diapositivas
Día das Letras Galegas por
Día das Letras GalegasDía das Letras Galegas
Día das Letras Galegasfontexeriabib
418 vistas25 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Manuel María: a natureza, o tempo por monadela
Manuel María: a natureza, o tempoManuel María: a natureza, o tempo
Manuel María: a natureza, o tempo
monadela2.1K vistas
Xohana Torres, natureza de illa por Xenza
Xohana Torres, natureza de illaXohana Torres, natureza de illa
Xohana Torres, natureza de illa
Xenza714 vistas
UD de Rosalía de Castro por Belén Mariño
UD de Rosalía de CastroUD de Rosalía de Castro
UD de Rosalía de Castro
Belén Mariño3.3K vistas
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1... por Román Landín
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
Román Landín10.7K vistas
Día das Letras Galegas por fontexeriabib
Día das Letras GalegasDía das Letras Galegas
Día das Letras Galegas
fontexeriabib418 vistas
Rosalía de Castro por bibliolois
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
bibliolois2.4K vistas
Literatura Popular por roimelo
Literatura PopularLiteratura Popular
Literatura Popular
roimelo5K vistas
Literaturas peninsulares na idade media por Marlou
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
Marlou209 vistas
A literatura medieval por anagagon
A literatura medievalA literatura medieval
A literatura medieval
anagagon17.6K vistas
Os días das letras galegas por fontexeriabib
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib491 vistas
Kamishibai por Carmen165
KamishibaiKamishibai
Kamishibai
Carmen16557 vistas
Rosalía por xenevra
RosalíaRosalía
Rosalía
xenevra3.3K vistas
Dossier Zapatiños para Díaz Castro por 2naFronteira
Dossier Zapatiños para Díaz CastroDossier Zapatiños para Díaz Castro
Dossier Zapatiños para Díaz Castro
2naFronteira352 vistas

Destacado

Carlos casares por
Carlos casaresCarlos casares
Carlos casaresNatalia Sánchez
1.5K vistas16 diapositivas
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicleta por
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicletaConto con pictogramas: Lolo anda en bicicleta
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicletaAnxoPictogramas Anxo
2.2K vistas8 diapositivas
Biografía de Carlos Casares en pictogramas por
Biografía de Carlos Casares en pictogramasBiografía de Carlos Casares en pictogramas
Biografía de Carlos Casares en pictogramasAnxoPictogramas Anxo
914 vistas2 diapositivas
Manuel María "os soños na gaiola" por
Manuel María "os soños na gaiola"Manuel María "os soños na gaiola"
Manuel María "os soños na gaiola"mauel siaba lestón
1.5K vistas6 diapositivas
Galicia - Manuel María por
Galicia - Manuel MaríaGalicia - Manuel María
Galicia - Manuel Maríamandacarallo
5K vistas12 diapositivas
Biografía de Carlos Casares por
Biografía de Carlos CasaresBiografía de Carlos Casares
Biografía de Carlos Casareslaclasedemiriam
531 vistas6 diapositivas

Destacado(7)

Similar a Manuel María

Uxío novoneyra definitivo por
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivoAna Moreda
3.4K vistas30 diapositivas
Uxío Novoneira (por Carla Noya) por
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Marlou
420 vistas20 diapositivas
Manuel María. Letras Galegas. 2016 por
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Marlou
3.1K vistas38 diapositivas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas por
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivasMª Victoria Moreno en 25 diapositivas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivastudense
696 vistas27 diapositivas
Manuel maría ilustracións bases por
Manuel maría  ilustracións basesManuel maría  ilustracións bases
Manuel maría ilustracións basesReme Rbm
498 vistas3 diapositivas
Uxío novoneyra por
Uxío novoneyraUxío novoneyra
Uxío novoneyraceipdecastrelo
324 vistas34 diapositivas

Similar a Manuel María(20)

Uxío novoneyra definitivo por Ana Moreda
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivo
Ana Moreda3.4K vistas
Uxío Novoneira (por Carla Noya) por Marlou
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Marlou420 vistas
Manuel María. Letras Galegas. 2016 por Marlou
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Marlou3.1K vistas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas por tudense
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivasMª Victoria Moreno en 25 diapositivas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas
tudense696 vistas
Manuel maría ilustracións bases por Reme Rbm
Manuel maría  ilustracións basesManuel maría  ilustracións bases
Manuel maría ilustracións bases
Reme Rbm498 vistas
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial) por Marlou
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)
Marlou506 vistas
Manuel María por Xenza
Manuel MaríaManuel María
Manuel María
Xenza1.2K vistas
Escrita contemporanea5 por cigformacion
Escrita contemporanea5Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5
cigformacion1.1K vistas
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010 por cenlf
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010
cenlf502 vistas
DÍPTICO MANUEL MARÍA por Fiz
DÍPTICO MANUEL MARÍADÍPTICO MANUEL MARÍA
DÍPTICO MANUEL MARÍA
Fiz1.4K vistas
Manuel María por xistina
Manuel MaríaManuel María
Manuel María
xistina632 vistas
Díaz castro. letras galegas 2014 por Marlou
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
Marlou4K vistas

Más de Reme Rbm

U.D.DÍA DA PAZ por
U.D.DÍA DA PAZU.D.DÍA DA PAZ
U.D.DÍA DA PAZReme Rbm
936 vistas21 diapositivas
O apalpador ud por
O apalpador udO apalpador ud
O apalpador udReme Rbm
780 vistas21 diapositivas
A verdadeira historia de carapuchiña por
A verdadeira historia de carapuchiña A verdadeira historia de carapuchiña
A verdadeira historia de carapuchiña Reme Rbm
577 vistas2 diapositivas
Fátima a prehistoria (3) por
Fátima  a prehistoria (3)Fátima  a prehistoria (3)
Fátima a prehistoria (3)Reme Rbm
936 vistas2 diapositivas
Castro da penouqueira maria (3) por
Castro da penouqueira maria (3)Castro da penouqueira maria (3)
Castro da penouqueira maria (3)Reme Rbm
1.3K vistas1 diapositiva
CastroGalán - Nicole- 4ºB por
CastroGalán - Nicole- 4ºBCastroGalán - Nicole- 4ºB
CastroGalán - Nicole- 4ºBReme Rbm
328 vistas2 diapositivas

Más de Reme Rbm(7)

U.D.DÍA DA PAZ por Reme Rbm
U.D.DÍA DA PAZU.D.DÍA DA PAZ
U.D.DÍA DA PAZ
Reme Rbm936 vistas
O apalpador ud por Reme Rbm
O apalpador udO apalpador ud
O apalpador ud
Reme Rbm780 vistas
A verdadeira historia de carapuchiña por Reme Rbm
A verdadeira historia de carapuchiña A verdadeira historia de carapuchiña
A verdadeira historia de carapuchiña
Reme Rbm577 vistas
Fátima a prehistoria (3) por Reme Rbm
Fátima  a prehistoria (3)Fátima  a prehistoria (3)
Fátima a prehistoria (3)
Reme Rbm936 vistas
Castro da penouqueira maria (3) por Reme Rbm
Castro da penouqueira maria (3)Castro da penouqueira maria (3)
Castro da penouqueira maria (3)
Reme Rbm1.3K vistas
CastroGalán - Nicole- 4ºB por Reme Rbm
CastroGalán - Nicole- 4ºBCastroGalán - Nicole- 4ºB
CastroGalán - Nicole- 4ºB
Reme Rbm328 vistas
Cómo usar la carpeta de fotos por Reme Rbm
Cómo usar la carpeta de fotosCómo usar la carpeta de fotos
Cómo usar la carpeta de fotos
Reme Rbm345 vistas

Manuel María

 • 1. Equipo de Dinamización da Lingua Galega Ceip ponte dos brozos – arteixo Curso 2013 -2014
 • 2. Manuel María Eu son Manuel María. Nascín o ano 29, o 6 de Outono, en Outeiro de Rei da Terra Chá. Son dunha casta rexa de labregos fideles a sua terra i ó seu Deus. ………….. ...e ando de vagar o meu camiño, e pídolles as cousas sua tenrura i os homes pídolles verdade Carnet de Identidade , Documentos personaes, 1958 EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 3. manuel maría, O poeta chairego nace en outeiro de rei, na terra chA (Lugo) no ano 1929. Os primeiros anos en Outeiro transcorren, na de Rei a vida tranquilidade dos xogos da infancia cos seus irmáns, Terra cha a terra cha somentes é: un povo aquí, outro acolá, mil arbres, monte raso, un ceio chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedá. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Terra Cha, 1954
 • 4. manuel maría, O poeta chairego Ti sabes, Outeiro, que eu son Hortas e recoñécesme por teu, aínda que non me ames e me trates como alleo. A miña caste ten os seus ancestros no teu chao e torneada foi coa terra túa, moura e xenerosa. Feito son da laxe coa que os avós ergueron a casa en que nacín. Proclámome irmao dos castiñeiros, das xestas, dos toxos, dos camelios, das abidueiras, teixos e carballos, pois alumounos a mesma luz grisenta, iguales choivas nos luíron e un idéntico vento conferiunos o alto don da vida e o da palabra. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Ritual para unha tribo capital de concello (1986)
 • 5. manuel maría, O poeta chairego En 1942 trasladase a Lugo para estudar o bacharelato e aquí comeza a súa precoz carreira literaria participando, á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias lucenses”. para Esta entrar “Jóvenes valores conferencia servElle en contacto cos integrantes da tertulia do café Méndez Nüñez (Pimentel, Fole, CUNQUEIRO...) que o poñen en contacto coa realidade galega, tanto interior como do exilio. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 6. manuel maría, O poeta chairego en 1950 publícase o seu primeiro poemario, Muiñeiro de brétemas, que é o primeiro libro publicado en galego trala guerra civil e marca a aparición dunha nova corrente poética na lírica galega: a Escola da Tebra. En 1958 instálase en Monforte como Procurador dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta Goi. Entre 1959 e 1963 mantén relación cos intelectuais de Ourense (Vicente Risco, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas,...) e asiste ás primeiras reunións para reorganizar o nacionalismo galego. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 7. manuel maría, o poeta chairego Nos anos sesenta e setenta participa na reorganización política, na clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende os chamamentos e peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova Canción Galega. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 8. manuel maría, o poeta chairego A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar o cultivo da poesía. A súa creación evoluciona desde unha voz existencialista ou pesimista cara ao compromiso social, canalizando unha resposta nacionalista ao franquismo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 9. manuel maría, o poeta chairego EN 1975 presenta a súa renuncia como membro correspondente da Real Academia Galega dada a total ineficacia desta institución en defensa da lingua galega. anos máis tarde, O 15 de febreiro de 2003 ingresa na Real Academia Galega co discurso A Terra Chá: poesía e paisaxe. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 10. manuel maría, O poeta chairego nos anos oitenta o poeta regresa a temas de creación literaria como o amor e os eidos Literarios. Aínda así, non renunciará en ningún momento ao seu nacionalismo galego. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 compromiso activo co
 • 11. manuel maría, O poeta chairego En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os seus últimos anos e onde manterá unha tertulia no Kirs. Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Coruña.
 • 12. Muiñeiro de brétemas. Colección Benito Soto.Pontevedra, 1950 Terra Cha. Ediciones Celta. Lugo, 1954 Documentos personaes. Ediciones Celta. Lugo, 1958 Mar Maior. Galaxia. Vigo, 1963 Os soños na gaiola. Cartonaxes Anmi. Lugo, 1968 Versos para cantar en feiras e romaxes. Edicións Patronato da Cultura Galega. Montevideo, 1969 Versos para un país de minifundios. Edicións Nós. Bos Aires, 1969 Cancións do lusco ao fusco. Edicións Xistral. Monforte, 1970 Odes dun tempo de paz e de alegria. Razão Actual: Porto, 1972. Barriga verde. Vigo: Castrelos, 1973. Cantos rodados para alleados e colonizados. Monforte de Lemos: Xistral, 1976. Poemas ó outono. Monforte de Lemos: Xistral, 1977. Poemas para construír unha patria. Santiago de Compostela: AN-PG, 1977. As rúas do vento ceibe. Monforte de Lemos: Xistral, 1979. Brétemas do muiñeiro e poema da neboa aferrollada. Monforte de Lemos: Xistral, 1980. Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela. Monforte de Lemos: Xistral, 1981. Versos do lume e do vagalume. Ourense: Galiza Editora, 1982 Poemas da labarada estremecida. Monforte de Lemos: Xistral, 1985. As lúcidas lúas do outono. A Coruña: Vía Láctea, 1988. Homenaxe ao regato do Cepelo. Ed. do autor, 1990. Antoloxía poética. A Coruña: Espiral Maior, 1993. Poemas a Compostela. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1993. O Miño, canle de luz e néboa. A Coruña: Espiral Maior, 1996. Antoloxía poética. Vigo: AS-PG/A Nosa Terra, 1997. Sonetos á casa de Hortas. A Coruña: Espiral Maior, 1997. Obra poética completa I (1950-1979) e II (1981-2000). A Coruña: Espiral Maior, 2001. Elexías á miña vida pequeniña. Vilalba: Instituto de Estudos Chairegos, 2004. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 13. manuel maría, O poeta chairego Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas Galiza, en ti tes que atopala. Galicia EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 14. manuel maría, O poeta chairego A terra faise en tí, Saleta, sotileza, chama apaixonada e transparente, levidade de neve, torrente e forza de seiva poderosa, música de vento entre abelairas, raio máxio de lua, murmurio de regueiro, flor de cerdeira ou pinga de orballo emocionada, tremando sobor do pálido rubor da rosa namorada. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Os Lonxes do Solpor, 1993
 • 15. manuel maría, O poeta chairego ROSAS SEMPRE a rosa. Sempre: a forma, a cor, o recendo, a luz, a perfección da rosa. Prefiro a rosa vermella. E amo a rosa branca porque, cando lle digo simplementes: ROSA, entrecerra os ollos, treme e ruborece. A luz resuscitada (1984) EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 16. manuel maría, O poeta chairego A fala O idioma é a chave coa que abrimos o mundo: o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común meirande e poderosa. O o o a O idioma é a forza que nos xungue e sostén. ¡Se perdemos a fala non seremos ninguén! idioma é a vida, coitelo da dor, murmurio do vento, palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós e ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, maxicamente vello, eternamente novo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 O o a a Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. ¡Precisamos a lingua se queremos vencer! idioma é o amor, latexo, a verdade, fonte da que agroma máis forte irmandade. Obra poética completa I. (A Coruña: Espiral Maior)
 • 17. manuel maría, O poeta chairego o povo que deixa perder a sua palabra creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente sua, está empobrecendo ó mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Ese povo vil ollará aniquilada a sua lembranza e o seu nome indigno borrárase, sen máis, do universo: hai agresiós á beleza e ó espíritu que a vida non tolera nen perdoa. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Os Lonxes do Solpor, 1993
 • 18. manuel maría, O poeta chairego A palabra é a única chave que abre a nosa intimidade e pon, á luz do sol e do luar, a choída soedade máis escura. A palabra nomea e crea as cousas, pon orde no mundo e harmoniza toda a creación. Cando prostituímos a palabra estamos invocando ao demoníaco. E se deixamos morrer unha palabra o universo enteiro dóese de orfandade e desamparo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 As lúcidas lúas do Outono (1988)
 • 19. manuel maría, O poeta chairego De amor e cantería: http://vimeo.com/65628157 Andei todos os camiños: http://www.youtube.com/watch?v=a8Y-umH-_2Q EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 20. manuel maría, O poeta chairego http://www.manuelmaria.com/portada.htm http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=ManFern%E1 http://www.realacademiagalega.org/plenario?p_p_id=ManageChairs_WAR_ragportal&p_p_lifecycle=0& p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_ManageChairs_WAR_ragportal_action=showAcademic&id=1034 http://www.galiciaespallada.com.ar/manuel_maria_ponte.htm http://www.ivoox.com/a-voz-do-poeta-manuel-maria-3-de-audios-mp3_rf_ EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014