Publicidad

Restartup People - Rozvíjame vašich ľudí

Restartup
Partner & CEO at Restartup en Restartup
25 de Feb de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Restartup People - Rozvíjame vašich ľudí

  1. PEOPLE
  2. pre Talenty § Diagnostika talentov § Systémové programy pre rast talentov – manažérov aj špecialistov § Výcvikový projekt pre osobnostný rast pre Obchod § Target-based rozvoj obchodných zástupcov, privátnych bankárov, reprezentantov § Kombinované programy zvyšovania schopnosti predať § Starostlivosť o zákazníka – programy pre call centrum a front office pre Manažment § Komplexné projekty od TOP manažmentu po majstrov § Individuálne koučovanie a mentoring § Tréningy a workshopy zamerané na konkrétne schopností § Riadenie výkonnosti Špeciálne programy § Gamifikácia – vytváranie hracích simulácií pre adaptáciu nováčikov, pochopenie zmeny či redesignu procesov § Business LARP – rozvoj totálnym zážitkom § Svet médií – pre všetkych, ktorí sú s ním v kontakte a potrebujú uspieť PEOPLE
  3. PRE MANAŽMENTPORADENSTVO KOMPLEXNÉ PROJEKTY Dlhodobé programy s využitím rôznych foriem maximalizujúcich efektivitu. ZMERIAME – ROZVINIEME – VYHODNOTÍME RIADENIE VÝKONNOSTI Pomôžeme vám nastaviť systém performance manažmentu, proces hodnotenia a vašich ľudí ich naučíme používať. KOUČING A MENTORING Individuálny rozvoj manažérov, na ktorých vám najviac záleží. TRÉNINGYAWORKSHOPY CHANGE MANAŽMENT LEADERSHIP BUDOVANIE VPLYVU A PRÁCA S MANAŽÉRSKOU MOCOU SEBARIADENIE – TIME A STRESS MANAŽMENT PROJEKTOVÝ PRÍSTUP KREATIVITA A INOVAČNÉ MYSLENIE MANAŽÉR AKO KOUČ BUDOVANIE A RIADENIE VÝKONNÉHO TÍMU ZLADENIE TÍMOV – WORKSHOPY A POSTOJOVÉ PROGRAMY DELEGOVANIE FIREMNÁ KULTÚRA HODNOTENIE VÝKONU NÁROČNÉ MANAŽÉRSKE ROZHOVORY MANAŽÉRSKA PREZENTÁCIA STRATEGICKÉ MYSLENIE A ROZHODOVANIE VYJEDNÁVANIE .... a veľa ďalšieho
  4. PRE OBCHODPORADENSTVO VEDENIE OBCHODNÉHO TÍMU Dlhodobá podpora obchodným manažérom pri dosahovaní výsledkov. CALL CENTRUM Nastavenie parametrov hodnotenia kvality hovorov, komplexný rozvoj call centier. INDIVIDUÁLNY ROZVOJ OBCHODNÍKOV Intenzívna práca zamerená na zvýšenie obchodného výkonu. TRÉNINGYAWORKSHOPY PREDAJNÉ ZRUČNOSTI ASERTIVITA PRE OBCHODNÍKOV OBCHODNÉ VYJEDNÁVANIE VEDENIE TELEFONICKÉHO ROZHOVORU OBŤIAŽNE SITUÁCIE S KLIENTOM ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE PRE CALL CENTRUM KONZULTATÍVNY PREDAJ SEBAMOTIVÁCIA ON THE JOB INDIVIDUÁLNY TRÉNING PSYCHOLÓGIA PREDAJA PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM WORK-LIFE BALANCE PRE OBCHODNÍKOV
  5. PRE TALENTYPORADENSTVÍ ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTRÁ Diagnostika úrovne kompetencií. Kombinovaný prístup – psychodiagnostika (Hoganove testy, BIP.....), behaviorálny pohovor a diagnostické moduly. AC 360°. TALENT PROGRAMY Systémové riešenia rozvoja talentov. Definícia talentov, nastavenie talentových procesov. TRÉNINGYAWORKSHOPY CESTA K SEBAREALIZÁCII EQ - EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA KQ - KOMUNIKAČNÁ INTELIGENCIA PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA PRÁCA S HLASOM RIEŠENIE KONFLIKTOV SEBAROZVOJOVÉ SKUPINY PRE TALENTY VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRE TALENTY Sebaskúsenostný mini-výcvik pre manažérske talenty.
  6. ŠPECIÁLNE PROGRAMY SVETMÉDIÍ VAŠE NOVINY - AKO PRIPRAVIŤ FIREMNÉ PERIODIKUM PREZENTÁCIA A ROZHOVORY S NOVINÁRMI PRAVIDLÁ PÍSANIA TLAČOVÝCH SPRÁV A VYHLÁSENÍ KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI DIVADLOV BIZNISE STORYTELLING V PRACOVNOM PROSTREDÍ PRINCÍPY IMPROVIZÁCIE HRACIA SIMULÁCIA Gamifikácia znamená prinášanie hracích princípov do interných procesov a vzdelávania. Pracuje s prirodzenou motiváciou ľudí hráť sa, súťažiť a vyhrávať. Vytvárame hraciu simuláciu podľa vašich procesov tak, aby na základe hracích princípov účastníci chápali zmysel procesu/zmeny/biznis modelu. GAMIFIKÁCIA BIZNIS LARP V kuchyni je potrebné sa skutočne obracať. Nie je čas na chyby, hádky. Všetci presne vedia, čo majú robiť. Predjedlo, hlavné jedlo a dezert, všetko perfektne pripravené, krásne naservírované, presne načas. Alebo by to tak podľa šéfkuchára malo byť Úplne netradičný rolový celodenný program zameraný na nácvik leadership štýlov. Prostredníctvom zážitku v kuchyni si účastníci precvičujú rôzne postupy pri vedení tímu. „ALDENTE“
Publicidad