Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mga bala od ug palisiya sa ospital

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Más de Reynel Dan (20)

Anuncio

Mga bala od ug palisiya sa ospital

  1. 1. MGA BALA-OD OG PALISIYA SA OSPITAL 1. Kinahanglan ubanan ang pasyente ug “Ward Personnel” paingun sa iyang katre. Usa ra ka bantay ang gitugot kada pasyente ug kinahanglan mahibalo sa mga palisiya sa ward. 2. Dad-a pirme ang inyong “yellow/green card” pagsulod sa ospital kay mao kini ang pangitaon sa guard ug social worker kada naay himuon sulod sa ospital. 3. Dili pwede maghulam-hulam o magbayluay ug “yellow/green card”. 4. Ang oras sa tingbisita alas-tres (3:00) sa hapon taman alas-sais (6) sa gabi-i. Guinadili ang pagdala ug mga bata nga nag-edad og siyam (9) ka tuig paubos kay posibleng matakdan sila ug sakit. 5. Magdala og ID pirmi kung manghulam sa nurse ug clinical cover sheet o face sheet sa chart sa pasyente. 6. Kada-semana, ika-duha ra mag-ilis og hapin sa katre. Busa imintinar ang kalimpyo niini. 7. Kada Martes, naay “Ward Class” nga ipahigayon mahitungod sa mga palisiya dinhi sa ward ug magsugod kini alas-otso (8:00) hangtud alas-diyes (10:00) sa buntag samtang ga-rounds ang doctor. Ang tanang bantay sa mga pasyente giawhag sa pagtungha. 8. Dad-a ang “specimen” sa laboratoryo kung magpa-eksamin. Magbayad una sa kahera ayha ihatod sa laboratoryo. Kung wala pay pambayad, papirmahi ang request sa “social worker” aron ma-charge-to-bill. Kung wala ang gikinahanglan nga laboratory test sa sulod sa hospital, ayha pa magpa-examine sa gawas. 9. Kinahanglan muapil ang tanan pasyente kada Lunes, Miyerkules, ug Biyernes sa “Rehabilitation Exercises”. Kini nga aktibidad makatabang alang sa kaayuhan sa mga pasyente. 10. Kung magpacheck-up o pabalikon sa doktor, didto mu-adto sa OPD room, dili dinhi sa ward. 11. Katong mangayo og “medical abstract”, sa doktor mangayo, kay sila lang ang pwede maghimo niini. 12. Sa mga pasyente nga adunay dyabetes, kinahanglan makigkita sa “dietician” aron matambagan sa sakto nga pagkaon
  2. 2. 13. Kung naay reseta sa tambal, paliton sa parmasya sulod sa hospital. Kung walay stock, ayha pa mupalit sa gawas. 14. Kinahanglan ang pasyente na-a sa iyang katre sa oras nga mag-rounds ang doktor ug nars ug panahon sa tinghatag ug tambal. 15. Kung tinghatag na ug tambal, dili mag-apura. Hulata ang nars nga muduol sa inyong katre aron mohatag sa tambal. 16. Kung naka-dextrose ang inyong pasyente, i-andam ang reserba. Kung walay reserba, magpareseta sa wala pa mahurot ang dextrose. 17. Limpyohi ang ibabaw og ilalom sa katre, lamesa ug ang palibut kada-adlaw. 18. Manghugas kanunay ug kamot aron malikayan ang mga sakit ug impeksyon. 19. Kada-buntag, tanang pasyente ug bantay kinahanglan maligo ug mag-ilis ug limpyo nga sanina. Mag-toothbrush usab kada human ug kaon. 20. Ibutang sa saktong lugar ang mga basura. Adunay nagkada-iyang nga kolor sa basurahan para sa lain-laing klase sa basura. 21. Dili pwede mukaon ug muinom ug tubig ang pasyente nga operahanan gikan alas- dose (12:00) sa gabii hangtod sa oras sa operasyon. Maghulat sa sulti sa nars o doktor kung kanus-a pwede na mukaon ang pasyente. 22. Kung naka-schedule ang inyong pasyente para operahan, ipacheck ang tanang gamit sama sa mga materyales, anesthesia, ug dugo kung kinahanglan. Kupletoha tanan materyales aron madayon ang operasyon. Kung ang pasyente wala pa nag-edad ug dise-otso (18) anyos, kinahanglan naay guardian o bantay nga nag-edad dise-otso (18) pataas aron mupirma sa pagtugot. 23. Dili pwede mogamit ug telepono sa “Nurse Station” gawas kung emergency. Adunay telepono sa OPD nga pwede gamiton sa tanan. 24. Para sa mga naay pasyente nga putlanan ug tiil, kinahanglan mag-andam ug duha ka adult diapers, karton para sudlan sa putol nga tiil, ug plastic para ipaputos sa tiil. Ihatod kini sa OR bag-o sugdan ang operasyon. 25. Kadtong nakaschedule para operahan, kinahanglan limpyo na sa dili pa dad-on sa OR (nakaligo, ilis, toothbrush og nakabutang og deodorant o tawas sa ilok). Kinahanglan tangtangon ang mga manicure ug pedicure, alahas, ug pustiso. 26. Kadtong naa nay order nga papaulion, ayaw kahibulong nga mabalhin sa gawas kay ato mang tagaan ug pabor ang admission gikan sa ER.
  3. 3. 27. Dili pwede manigarilyo, magsugal, ug magbutang ug mga plastik nga basurahan dapit sa katre. 28. Guinadili para sa mga pasyente, tag-tungod ug mga bisita ang pagbasa sa chart. Kung adunay mga pangutana, pakigsulti sa doktor o nars. 29. Guinadili ang pagpanglaba ug paghay-hay sa mga sanina sa ibabaw ug ilalom sa katre sa pasyente ug sa mga bintana. 30. Guinadili ang pagsaba-saba. Hinayan ang tingog sa cell phone aron dili makadisturbo sa ubang pasyente. 31. Guinadili ang pagdala ug mga dekuryente nga butang sulod sa ward. Kung kinahanglan gyud, mananghid usa sa nars arun maapil sa hospital bill. 32. Pagbantay sa mga mangingilad ug kawatan. Dili manubag ang ospital sa mga butang nga mawala.

×