Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mother's class

7.887 visualizaciones

Publicado el

http://www.authorstream.com/reynel89/nursing/

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Mother's class

 1. 1. MOTHER’S CLASSTOPIC I.10 ka Giya Alang sa MaayoNga Nutrisyon 1. Kaon ug lain-lain nga klase sa pagkaon matag adlaw. 2. Patotoya ug gatas lang sa mama ang bata gikan sa pagkatawo hangtod sa ika-upat (4) o ika-unom (6) ka bulan. Taga-i dayon ug pagkaon kauban sa gatas sa inahan. 3. Imintinar ang normal nga pagdako sa bata pina-agi sa sakto nga nutrisyon matag adlaw ug pag-monitor sa iyang pagdako.4. Kaon ug isda, karne, itlog, ug beans.5. Kaon ug daghang utan, prutas, ug root crops.
 2. 2. 6. Kaon ug mga pagkaon nga giluto sa edible oil matag adlaw. 7. Inom o kaon ug gatas, mga produkto nga gama gikan sa gatas, ug uban pang pagkaon nga daghan ug calcium sama sa tinapa, ug mga utan nga berde ang dahon matag adlaw. 8. Gamit ug iodized salt, apan likayi ang mga pagkaon nga hilabihan ka parat.9. Siguru-on nga limpyo ug sustansyado ang kan-on.10. Para sa mahimsog nga lawas ug sakto nga nutrisyon, mag-ehersisyo kanunay, dili manigarilyo, matulog ug magpahulay, uglikayan ang mga ilimnong makahubog.
 3. 3. TOPIC II.HANDWASHINGMGA GAMIT: TubigSabonLimpyo nga tuwalyaPAMAAGI SA INSAKTONG PAGHUGAS SA KAMOT 1. Basa-on ang mga kamot. 2.Sabunan ang kamot. 3. Pabulaa ang kamot ug nudnura ang kada palad, kuskusa ug apil ang likod sa palad. 4.Limpyuhi ang ilalum sa mga kuko ug tunga-tunga sa mga tudlo. Apila ug limpyo ang mga bukton. 5.Waswasi ug tarong ang mga kamot ug bukton ilalum sa nag-agas nga tubig. 6.Paugha ang mga kamot ug bukton gamit ang limpyo nga tuwalya.
 4. 4. TOPIC III.IMMUNIZATIONIMPORTANSYA SA PAGBAKUNA 1. Para sa kabataan Ang bakuna manalipod sa mga bata diha sa mga mosunod nga mga sakit: o Asosoylo/diptheria o Hutoy o Sakit sa atay o Tetanus o TB/tisis o Polyo o Tipdas 2. Para sa inahan o Sa pirmerong pagkamabdos, kinahanglan ang babaye mudawat sa pirmerong bakuna sa tetanus panahon sa iyang ika-upat ka bulan o Ang tanang bag-ong natawo mapanalipdan sa tetanus kon ang inahan adunay kumpletong pagbakunaTalamdan sa mga pag bakuna para sa tetaus sa mga inahanPaghatag Kanus-a ihatag Gidugayon sa proteksyonUnang paghatag Ika-5 o ika-6 ka bulan sa Wala pa pagmabdosKaduhang paghatag Usa ka bulan o 28 days 3 ka tuig human sa human sa unang bakuna pirmerong pag-ingeksyonIkatulong paghatag Sa sunod nga pagmabdos 5 ka tuigIka-upat nga paghatag Sa sunod nga pagmabdos 10 ka tuigIkalimang paghatag Sa sunod nga pagmabdos Hangtod sa tibuok
 5. 5. kinabuhiTakdang Kumpletong Pagbakuna nga Pagasundon Para sa BataBakuna Kapila ihatag Edad Unsaon paghatagBCG 1 Paghimugso o bisan ingeksyon kanus-a human paghimugsoPolio 3 1 ½ ka bulan ipatulo sa baba 2 ½ ka bulan 3 ½ ka bulanDPT 3 Pareho sa polio ingeksyonTipdas 1 9 ka bulan ingeksyonHepatitis B 3 1 ½ ka bulan ingeksyon 2 ½ ka bulan 3 ½ ka bulanTOPIC IV. FAMILYPLANNINGMGA MAAYONG PANGLAWAS NGA MAKUHA SA PAG PLANO SAPAMILYA (FP) 1. Sa kinatibok-an  Mutabang sa magtiayon sa pagdisider sa gidaghanon sa ilang anak basi sa ilang pagtoo, kahimsog ug ekonomiyang kahimtang.  Motuogt sa maayong paglat-ang sa pagpanganak.
 6. 6.  Mupahigayon pagmabdos sa insaktong panahon sa kinabuhi sa inahan.  Makatababng sa magtiayon nga walay anak nga makapanganak.2. Alang sa mga inahan  Makahatag ug igo nga higayon hangtud nga siya andam na nga makabaton ug laing anak.  Makahatag ug igong panahon sa pagtambal ug pagkaayo sa inahan nga nag-antos sa dugay nga sakit.  Pagpugong sa mga linghod nga inahan sa didi-otso ka tuig ug hingkod nga inahan labaw sa 35 ka tuig sa pagmabdos tungod kay delikado para sa ilang edad.  Makahatag ug igong panahon ug higayon sa paghigugma ug paghatag sa insaktong pag-atiman ug pagtagad sa iyang bana ug mga anak  Maghatag kaniya ug igong panahon para sa iyang Pamilya ug komunidad3. Alang sa kabataan  Muresulta ug usa ka himsog nga inahan ug makahatag ug himsog nga kabataan
 7. 7.  Makahatag ug malipayon nga Pamilya puno sa gugma ug pagtagad  Makahatag ug panahon ug higayon alang sa pag-atiman sa tubo ug kaugmaon sa mga bata  Makahatag ug dugang kahigayunan para sa insaktong pagkaon, pangbisti, maayong edukasyon ug uban pang kinahanglanon.4. Alang sa bana  Makahimo kaniya sa paghatag sa iyang mga bata sa maayong edukasyon ug hayahay nga panimuyo  Makahatag kaniya ug dugang panahon para sa iyang kaugalingong kaayuhan  Makahimu kaniya sa paghatag sa iyang Pamilya sa malipayon ug kuntento nga panginabuhi  Makapalingkawas sa kaguol sa bana nga walay trabaho nga madungagan ang iyang anak nga suportahan5. Alang sa Pamilya  Makahatag sa miyembro sa Pamilya sa dugang kahigayunan nga magmalipayon sa usag-usa nga adunay gugma ug pagbati.  Makahatag sa Pamilya ug dugang panudlanan para sa kalambuan ug umaabot nga kabuhian.
 8. 8. TOPIC V. PRENATALMGA ANGAY TIMAN-AN KON MAGMABDOS 1. Mukaon ug mga sustansyadong mga pagkaon nga taas sa iron, bitamina A, folic acid sama sa karne, isda, itlog, mga berdeng dahon nga utanon, ug kahel o dilaw nga mga prutas ug utanon. 2. Imintinar ang personal nga kalimpyo ug mugamit ug komportable o lu-ag nga mga sanina. 3. Mugamit lamang ug iodized salt aron malikayan ang miscarriage ug goiter, ug aron maprotektahan ang imong bata gikan sa mental ug pisikal nga disabilidad. 4. dili manigarilyo o muinom ug ilimnong makahubog aron malikayan ang miscarriage pag-anak ug kulang sa bulan, ug pag-anak sa bata nga gamay ang timbang. 5. Dili muinom ug bisan unsa nga tambal pwera lamang kon kini gireseta sa health worker o doktor. 6. Magpahulay ug insakto ug kuhaan o pagaanon ang buluhaton. 7. mugamit ug moskitero kon matulog aron malikayan ang mga sakit nga dala sa lamok sama sa malaria ug dengue fever.
 9. 9. MGA TAMBAL NGA IHATAG ARON MAPROTEKTAHAN ANGINAHAN UG ANG ANAK 1. Tetanus toxoid immunization sa dili pa manganak 2. Iron tablets aron malikayan ang anemia 3. Vitamin A aron malikayan ang impeksyon 4. Mga tabletas aron malikayan ang malaria sa mga lugar nga nay kaso sa malariaMGA RISGO SA PAGMABDOS 1. Ang pagdungag sa timbang ubos o taas kayo 2. Ang pressure sa dugo taas o ubos kayo 3. Pagpangluspad ug naay anemia 4. Dali ra ka kapuyon 5. Pagpanghupong sa li-og, bukton ug nawong 6. Bisan unsang matang sa pagdugo sa kinatawo (vaginal bleeding) 7. Labad sa ulo, pagpanglipong, paghanap sa panan-aw 8. Taas nga hilanat ug pagluya 9. Paglisod sa pag-ginhawa 10.Pagsakit sa tiyan ug todo 11. Pagsige ug suka 12. Konbulsyon 13. Pagbuto sa panubigan sa dili pa ang oras sa pagpanganak
 10. 10. HINUMDOMI: • Pa-CHECK-UP dayon sulod sa unang tulo ka bulan sa imong pagmabdos. Kini pagasundan sa regular nga pagpa check-up sumala sa itambag sa health worker. • Tun-i ang mga risgo ug ang mga timailhan sa peligro nga pagmabdos. • Ipadayon ang pagpacheck-up human sa imong pagpanganak. • Pakigkita kanunay sa inyong Barangay Health Worker (BHW) o kaha bisitahi kanunay ang inyong Barangay Health Station (BHS) o Health Center alang sa luwas nga pagpanganak ug maayong pag-amoma sa bata.TOPIC VI. BREASTFEEDING EO 51-MILK CODE =ang balaod nga nagprotekta, nagsuporta ug nag- awhag sa pagpasusoANG TULO KA PRINSIPYO SA PAGPATOTOY: 1. Pagpatotoy ra gyud sa gatas sa inahan- pagpatotoy ra gyud gikan sa pagkatawo hangtud sa unom ka bulan. 2. Sayong pagsugod- sugdan dayon human sa pagpanganak 3. Paglugway sa pagpatotoy- ang bata nagkinahanglan ug ubang mga pagkaon patilaw-tilaw dugang sa gatas sa inahan inig abot sa edad nga 4-6 ka bulan, ug magpadayon sa laing 12-18 ka bulan samtang ang bata makakuha ug dugang pang gahing pagkaon.
 11. 11. ANG MGA KAAYUHAN SA PAGPATOTOY SA GATAS SA INAHAN:  Makahatag ug nagkalain-laing kainit ug pagbati diha sa bata ug sa inahan  Ang gatas sa inahan nagalangkob ug kolustrom nga makahatag ug panalipod sa mga bata batok sa sakit  Pinakabarato ug pinakamasustansya nga pagkaon  Pinakanatural nga pamaagi nga pagkaon ug wala nagkinahanglan ug dugang nga pag-andam  Andam kanunay ug dili mapan-os  Makatabang pag-undang sa pagdugo-dugo human pagpanganak  Makatabang pagpugong sa inahan pagmabdo ug usab  Makatabang kanila sa paghiusa kanunay ug makasamot pa gyud sa ilang pagbinatiayINSAKTONG PAMAAGI SA PAGPATOTOY 1. Pag-atiman sa totoy. • Kinahanglan limyohan ang totoy sa basa nga panapton o gapas • Dili mugamit ug sabon o alkohol sa paglimpyo sa totoy kay kini makadaot 2. Insaktong posisyon sa pagpatotoy. • Ang inahan kinahanglan mulingkod o muhigda aron siya hayahay. • Ang nawong sa bata mag-atubang sa totoy samtang ang tiyan sa bata mudapat sa tiyan sa inahan • Iyang hawiran ang likod sa abaga sa bata, ang ulo s abata kinahanglan nga libre mupiko ug gamay
 12. 12. • Ang inahan kinahanglan mugunit ug muhatag sa tibuok niyang totoy. Dili pigniton ang akngal. • Hawiran ang aping sa bata o ang kilid sa baba sa bata. • Hulaton hangtod muabri ang baba sa bata ug andam na pagsugod ug supsop. • Itunong ang ubos nga ngabil sa bata ngadto sa puno-an sa akngal.3. Gidugayon sa pagpatotoy • Ihatag ang duha ka totoy sa usa ka totoyan hangtod nga ang bata ganahan pa mosupsop. • Ipahuman sa bata ang usa ka totoy aron makasiguro siya nga makuha ang katapusang gatas nga mugawas sa totoy. • Ipatotoy ang ikaduhang totoy kung gusto pa ang bata, pero dili pugson. • Kon ang bata katulgon na human pagsupsop sa wala nga totoy ang tuo nga totoy mao na pud ang ihatag sa sunod nga pagpatotoy.

×