Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projectes Formació Dgsi

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Projectes Formació Dgsi (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projectes Formació Dgsi

 1. 1. Projectes de formació de la Direcció General de la Societat de la Informació Jornada sobre innovació, reptes i bones pràctiques en la formació en TIC Citilab Cornellà, 10 de desembre de 2007
 2. 2. Projectes de formació de la DG de la Societat de la Informació Territori TIC PimesTic.cat FTIC Acreditació de Competències en TIC Màster de Dinamitzadors en TIC (Formació Biblioteques) Formació en TIC
 3. 3. Màster de dinamització de la SIC <ul><li>L’STSI i la UOC han organitzat el màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement amb l’objectiu d’impulsar les competències pròpies de professionals com el dinamitzador de telecentre, que estén i potencia l’ús de les TIC a tota la societat catalana. </li></ul><ul><li>La necessitat d’aquest perfil professional és emergent tant en l’àmbit de l’Administració pública com en el de les empreses privades. El màster aporta el vesant acadèmic necessari per potenciar-lo. </li></ul>
 4. 4. Màster de dinamització de la SIC
 5. 5. 1r postgrau: febrer - desembre 2008 2on postgrau: febrer - desembre 2009 Màster de dinamització de la SIC Més informació a www.xarxa365.cat Un cop superat el procés global d’avaluació, la UOC lliurarà un diploma de màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement als participants que acreditin una titulació universitària legalitzada a Espanya. Si no es té aquesta titulació, s’expedirà un certificat en dinamització de la societat de la informació i el coneixement . Destinataris : dinamitzadors de la Xarxa de telecentres de Catalunya. 40 places en la 1a edició. L’STSI becarà als dinamitzadors. Inscripcions fins al 15 de gener!
 6. 6. Territori TIC <ul><li>Prova pilot d’un model territorialitzat d’accions de foment de la SI en l’àmbit ciutadà i de les petites empreses, per aconseguir: </li></ul>Definició i objectius <ul><li>Una gestió més racional , eficaç i adequada dels recursos públics pel que fa a la dinamització de l’ús i la formació </li></ul><ul><li>Una xarxa de complicitat i corresponsabilitat amb el món local </li></ul><ul><li>La generació de nous serveis TIC que es presten en i des del territori </li></ul><ul><li>La potenciació del telecentre com a element de referència i prescriptor TIC al territori, tant per al sector públic com per al privat </li></ul><ul><li>La modernització i diversificació de l’estructura econòmica gràcies a l’acció prescriptora, difusora i de recolzament del telecentre </li></ul>
 7. 7. Territori TIC <ul><li>El projecte s’executarà en tres territoris de característiques similars : </li></ul>Territoris d’incidència <ul><li>Ripollès </li></ul><ul><li>Pla de l’Estany </li></ul><ul><li>Ribera d’Ebre </li></ul><ul><li>Predomini de població major de 45 anys, de base rural, </li></ul><ul><li>Economia bàsicament agrícola, amb una activitat industrial complementària </li></ul><ul><li>Presència i ús de les TIC en un grau mitjà </li></ul><ul><li>Existència d’un telecentre de gran potencial, que actua com a referent en matèria TIC envers la resta de telecentres de la zona, les administracions locals, les empreses i la població en general </li></ul>
 8. 8. Territori TIC <ul><li>Assajar I avaluar l’eficàcia d’un model de gestió dels telecentres descentralitzat i territorial </li></ul><ul><li>Reimpulsar el telecentre com a referent TIC de la comarca, tant per a la resta de telecentres com per als interlocutors econòmics, polítics i socials, i com a bressol de les polítiques TIC </li></ul><ul><li>Augmentar l’impacte del telecentre en la seva missió de fomentar la cohesió digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. </li></ul>Telecentre <ul><li>Millorar el grau d’alfabetització digital de la població </li></ul><ul><li>Establir un model de gestió de la formació de base territorial </li></ul><ul><li>Crear receptivitat envers les TIC i la societat de la informació, presentant de forma atractiva la formació a cada grup de població </li></ul>Formació <ul><li>i mpulsar l’ús freqüent i el número d’usuaris de les TIC entre els col·lectius de ciutadans tradicionalment poc interessats o que desconeixen les seves utilitats a la vida quotidiana </li></ul><ul><li>Promocionar la Xarxa de Telecentres de Catalunya : ubicació dels telecentres, serveis </li></ul><ul><li>Incrementar el nombre d’usuaris dels telecentres </li></ul>Difusió <ul><li>Introduir les micropimes en el món de les TIC </li></ul><ul><li>Promocionar la Xarxa de Telecentres entre el sector empresarial del territori </li></ul><ul><li>Donar a conèixer els agents TIC de la comarca (proveïdors, centres de formació…) </li></ul><ul><li>Impulsar l’aplicació d’eines TIC a les empreses </li></ul>Dinamització econòmica Anàlisi I seguiment Definir i implementar un sistema d’anàlisi i seguiment que permeti avaluar l’eficàcia del projecte i valorar si un nou model de gestió, basat en les necessitats i especificitats de cada territori, és aplicable a tot el territori de Catalunya
 9. 9. Territori TIC <ul><li>Distribució dels 120.000 € de la subvenció a cada territori durant 2007 i 2008 : </li></ul><ul><ul><li>Accions formatives: fins a 50.000 € (Objectiu 2.000 persones aprox.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió: fins a 20.000 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructura del Telecentre: fins a 20.000 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses: fins a 10.000 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació i anàlisi: fins a 20.000 € </li></ul></ul>Despeses en formació per territori <ul><li>Cost total del projecte: 620.000 € repartits en 2 exercicis: </li></ul><ul><li>2007 : 180.000 € (60.000 € x 3 territoris) + 40.000 € (coordinació) + 70.000 € (difusió) = Total any: 290.000 € </li></ul><ul><li>2008 : 180.000 € (60.000 € x 3 territoris) + 80.000 € (coordinació) + 70.000 € (difusió) = Total any: 330.000 € </li></ul>Pressupost per a formació <ul><li>Signatura convenis : novembre 2007 </li></ul><ul><li>Vigència convenis i període d’execució prova pilot : 12 mesos. </li></ul><ul><li>Avaluació i estudi viabilitat de l’extensió del model: desembre 2008. </li></ul>Calendari:
 10. 10. Guia d’iniciació a la informàtica <ul><li>Material de suport que es lliurarà, en la primera edició, als participants de les activitats de formació del projecte Territori TIC. </li></ul><ul><li>Les posteriors edicions es podran distribuir entre participants d’altres activitats subvencionades (FTIC, telecentres...) </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>CD-ROM interactiu + llibret de “primera ajuda” </li></ul><ul><li>Adaptat d’un producte del CIM </li></ul><ul><li>Adreçat a persones que s’inicien en les TIC </li></ul><ul><li>Estructura de lloc web </li></ul><ul><li>Basat en aplicacions de programari lliure </li></ul>
 11. 11. Pla PIMESTIC Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per l’STSI i el CIDEM, per promoure l'ús eficient de les TIC a les empreses catalanes, amb l’objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat.
 12. 12. Pla PIMESTIC L’execució del Pla es realitzarà amb la col·laboració estreta dels agents territorials i amb la implicació directa dels agents econòmics sectorials i les institucions públiques locals. Alguns dels col·laboradors del Pla: En PI MES TIC.cat tots podem participar !! SECTORS EMPRESARIALS AGENTS TERRITORIAL Ajuntaments Consells comarcals Cambres de comerç Centre Difusió Tecn. Xarxa Telecentres ... Patronals Agrupacions empresarials Associacions professionals Agents prescriptors ...
 13. 13. FTIC 2007 <ul><li>Convocatòria d’ajuts per a projectes de formació en TIC </li></ul><ul><li>Destinataris: ens locals i entitats sense ànim de lucre </li></ul><ul><li>Període d’execució dels projectes: 2008 </li></ul><ul><li>Dotació econòmica: 2.000.000 €, aproximadament </li></ul><ul><li>Publicació: desembre de 2007 </li></ul>
 14. 14. Cercador de cursos subvencionats <ul><li>Accessible al canal temàtic Societat de la Informació del web de la Generalitat: www.gencat.cat/societatdelainformacio/ </li></ul>
 15. 15. Acreditació de competències TIC Adreçada a tota la ciutadania amb quina finalitat que pugui a creditar davant qualsevol instància pública o privada la seva capacitat per actuar amb destresa en la societat de la informació, pel que fa a la seva activitat professional i en qualsevol altre àmbit. 3.Avançat Domini ampli de les competències en TIC, que comporta aplicar-les amb èxit en diverses situacions i contextos, adaptar-se a noves situacions i donar suport a altres persones 2. Bàsic Domini sòlid de les competències TIC a nivell aplicat, que comporta emprar-les de forma eficaç i eficient en el seu àmbit d’activitats quotidianes <ul><ul><li>Què garanteixen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivells </li></ul></ul>Conèixer i aplicar Innovar Compartir Donar suport Aplicar i adaptar-se a situacions noves 1.Iniciació Domini elemental de les competències TIC per tal de conèixer i entendre les utilitats bàsiques de les TIC, i aplicar-les en algunes situacions i entorns coneguts
 16. 16. Acreditació de competències TIC <ul><li>Febrer 2008: aprovació pel Govern del model i del pla de desenvolupament d’implementació </li></ul><ul><li>Març-setembre 2008: desenvolupament normatiu, organitzatiu i tecnològic </li></ul><ul><li>Quart trimestre 2008 – desembre 2009: implementació de l’acreditació </li></ul>Calendari
 17. 17. Moltes gràcies desembre de 2007

×