Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Jornada portes obertes 1415 (1) (1)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Jornada portes obertes 1314
Jornada portes obertes 1314
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 31 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Jornada portes obertes 1415 (1) (1) (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Jornada portes obertes 1415 (1) (1)

 1. 1. Gandesa 5 de març de 2015
 2. 2. Volem apropar el projecte i la realitat de l’Institut als futurs alumnes i a les seves famílies Us convidem a compartir nostre projecte i, en definitiva, la nostra manera d’entendre la responsabilitat de formar i educar els futurs joves de la Terra Alta.
 3. 3. A continuació, us presentem alguns aspectes destacables sobre el projecte educatiu, els recursos, l’organització i el funcionament de 1r d ’ESO del curs 15-16
 4. 4. El centre L’Institut Terra Alta és un centre públic que ha desenvolupat durant anys una funció formativa, educativa, a la vegada, que ha estat un agent integrador de les persones de la comarca: un punt de trobada de les joves generacions. Ofereix: ➔ els estudis d’ESO, ➔ Cicles Formatius de grau mitjà electromecànica i gestió administrativa ➔ Batxillerat Científic - Tecnològic i Humanístic - Lingüístic ➔ És punt IOC (Institut Obert de Catalunya)
 5. 5. L’institut disposa d’instal·lacions i equipaments com: ➔ la biblioteca ➔ el gimnàs ➔ els laboratoris de ciències ➔ els tallers de tecnologia ➔ les aules d’informàtica ➔ l’aula de dibuix ➔ l’aula d’acollida ➔ l’aula multimèdia ➔ l’aula de música... Cadascun d’aquests espais amb el seu corresponent equipament constitueixen un recurs essencial per a les matèries més específiques. Les aules, els departaments, etc. acaben de conformar les instal·lacions del centre.
 6. 6. AULA D’INFORMÀTICA LABORATORI DE CIÈNCIES
 7. 7. El projecte educatiu Els principis ideològics del projecte educatiu cerquen la formació integral de l’alumne/a ➔ d’equitat ➔ d’ inclusió ➔ de consideració de l’alumne/a com a nucli de l’activitat educativa ➔ d’innovació i recerca, de vinculació amb l’entorn ➔ de convivència ➔ de democràcia
 8. 8. L’adquisició de les competències bàsiques basada en una metodologia activa, el treball planificat i en equip, l’aprenentatge cooperatiu, la promoció de l’acció tutorial i la implicació de les famílies constitueixen els principis pedagògics del centre.
 9. 9. Agrupaments i atenció a la diversitat Dels tres grups de tutoria que tindrem el proper curs a 1r d’ESO, es fan uns desdoblaments de grups basats en el principi d’heterogeneïtat. Disminució de la ratio alumnat/professorat a la gran majoria de matèries. 1r A, 1r B i 1r C 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 Es preveuen accions de suport individualitzat per a l’alumnat que ho requereixi dins de l’aula ordinària (2 profes a l’aula, suport USEE..)
 10. 10. Projecte educat: Les tecnologies de la informació i la comunicació han recorregut un llarg camí per a fomentar la innovació en l'ensenyament i millorar els processos i els resultats de l'aprenentatge. Aquesta actuació vol ser una aportació més destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències necessàries en la societat del coneixement.
 11. 11. El tutor o tutora del grup classe és el principal interlocutor amb les famílies. Mitjançant la tutoria de grup, la tutoria individual, la comunicació amb les famílies, les reunions de coordinació i d’equip docent el tutor/a vetlla per: ➔ Seguir i acompanyar el procés d’aprenentatge dels alumnes. ➔ Orientar-los en els àmbits escolar, acadèmic i professional. ➔ Afavorir la cohesió del grup. ➔ Implicar les famílies en les processos educatius propis del centre. ➔ Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a potenciant-ne l’autonomia, la responsabilitat i la maduresa. ➔ Donar coherència i solidesa a totes les accions tutorials. Tutories: Durant el primer mes lectiu, es farà una reunió de les famílies amb el tutor/a de grup, per explicar els detalls de funcionament i l’organització prevista per al curs acadèmic.
 12. 12. Organització i funcionament del 1r curs d’ESO · ·
 13. 13. Activitats d’estiu: Els alumnes que no han superat alguna àrea de l’àmbit de llengües o de matemàtiques i tots aquells a qui els tutors de sisè els ho recomanen faran unes activitats d’estiu que recollirem a l’institut. En retornarem una valoració a les famílies. ·
 14. 14. Avaluació final i recuperacions: Si al final de curs un alumne no té una avaluació positiva en alguna o algunes matèries, tindrà l’oportunitat de recuperar-la al setembre següent.
 15. 15. El currículum de 1r curs contempla un total de 10 matèries comunes: ➔ Català ➔ Castellà ➔ Idioma ➔ Socials ➔ Matemàtiques ➔ Experimentals ➔ Tecnologia ➔ Educació Física ➔ Visual i plàstica ➔ Música A aquestes matèries s’afegeix la tutoria de grup i la Religió o alternatives a la religió. Treball de síntesi: Durant el primer curs, el treball se centra en la Via Verda de la Terra Alta. Durant 3 dies del curs escolars, es duen a terme activitats centrades en el nostre patrimoni natural i cultural que permeten posar en pràctica els aprenentatges que fan els alumnes en les diferents matèries del currículum. Matèries:
 16. 16. TREBALL DE SÍNTESI, LA VIA VERDA
 17. 17. Realització d’alguna matèria o part de la matèria, no lingüística ,en altres llengües, anglès.
 18. 18. Activitats complementàries i extraescolars: Al llarg del curs, el centre organitza diverses activitat de caire extraescolar o complementari: ➔ xerrades ➔ sortides ➔ convivències ➔ viatges... Quan l’activitat ho requereix, el centre informa les famílies amb una carta circular que en detalla les característiques, el preu i l’autorització familiar
 19. 19. SORTIDA DE LA PEDRA SECA DE LA FATARELLA DE 2n D' ESO SORTIDA DE CONVIVÈNCIA DE 1r D' ESO A CARDÓ
 20. 20. SORTIDA DE 3r D' ESO ALS PORTS SORTIDA DE 4t D' ESO ALS ESPAIS DE LA BATALLA DE L' EBRE
 21. 21. PREPAREM ELS FESTIVALS
 22. 22. LECTURES LITERÀRIES EL CONCERT DE NADAL
 23. 23. L’INSTITUT AMB LA MARATÓ DE TV3
 24. 24. L’INSTITUT TERRA ALTA SOM ESCOLA VERDA
 25. 25. Comunicació amb el centre:
 26. 26. GRÀCIES

×