Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ny teknik inom pH-reglering och vattenfiltrering vid vattenbilning - Bjarne Axelsson, Aquajet och Jonas Bernin, Nordisk Vattenbilning.

696 visualizaciones

Publicado el

Ny teknik inom pH-reglering och vattenfiltrering vid vattenbilning. Presenterat av Bjarne Axelsson, Aquajet och Jonas Bernin, Nordisk Vattenbilning på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ny teknik inom pH-reglering och vattenfiltrering vid vattenbilning - Bjarne Axelsson, Aquajet och Jonas Bernin, Nordisk Vattenbilning.

 1. 1. 2016-10-13
 2. 2.  Varför ska man rena vattenbilningsvatten?  Hur fungerar vår anläggning?  Varför använder vi CO2?  Vad blir resultatet?
 3. 3. Processen Vid yttre påverkan av betong, såsom vattenbilning, frigörs kalkpartiklar från betongen. När dessa kalkpartiklar blandas med vatten bildas Kalciumhydroxid. Detta innebär att vattnet blir alkaliskt och med ett pH värde på omkring 13. CaO + H2O = Ca(OH)2 Kalk + Vatten = Kalciumhydroxid
 4. 4. Kraven ökar på att man måste ta hand om sitt ”betongslam” vatten på ett bättre sätt. Aquajet har tillsammans med Siltbuster utvecklat och optimerat en filtreringsmetod för att på ett bättre sätt möta kraven. Vi presenterar en metod och utrustning som gör att du har full kontroll på vad du släpper ut. Vi mäter kontinuerligt ”online” både PH och TSS värdet på utgående vatten i utrustningen. Att möta framtidens vattenfiltreringskrav
 5. 5. EcoClear  EcoClear är speciellt framtagen för att fungera ihop med våra Aqua Cutter robots. Inbyggd i en 20 fots container.  Med EcoClear har du full kontroll på pH-värde och turbiditet (mg partiklar/per liter) i vattnet.  Den kan hantera flöden på upp till 20 m3/timme, utan behov av extra vattenreservoir. Vilket är volymen av de största pumparna.  Förhöjda alkaliska pH-nivåer kan neutraliseras ner till pH 6-9 och turbiditeten i vattnet reduceras till minst 20-25 mg partiklar/liter, vilket innebär att vattnet därefter är rent nog att släppas ut i dagvattensystem.
 6. 6. Fas 1 - Inloppskammaren Vatten pumpas in i inloppskammaren 1 och där tillsätts ett koaguleringsmedel (Polyaluminiumklorid) för att möjliggöra att de allra minsta partiklarna flockas. Vi mäter även Ph och gör en första nedjustering för att få bästa möjliga effekt. 1
 7. 7. Fas 2 – Flockningskammaren Vi tillsätter ett flockningsmedel i lösningen för att starta flockning. Vi har även här en omrörare för att få bästa möjliga flockning av partiklarna. 2
 8. 8. Fas 3 – Slamuppsamling med integrerat lamellsystem I tredje kammaren så fortsätter flockningen och slammet samlas i botten av enheten. De allra finaste partiklarna samlas på lamellerna. 3
 9. 9. Fas 4 – Slamlagringsmagasin Restprodukten av processen – slammet – hamnar i ett magasin i botten av tredje kammaren och kan enkelt tappas ut under drift. Hanteringskostnaden för restprodukten blir liten jämfört med andra metoder, vilket beror på att slammet här blir väldigt koncentrerat. 4
 10. 10. Fas 5 – En andra pH-justering 5 Här görs en sista pH-justering , även här med en optimerad tillsättning av CO2.
 11. 11. Fas 6 – Övervakningstank Behandlat vatten övervakas kontinuerligt för att säkerställa att det uppnår den av användaren ställda pH-nivån. Även TSS- värdet mäts innan vattnet kan släppas ut. 6
 12. 12. pH-justering 6 Hur ska man enkelt kunna pH-justera? Kan man inte tillsätta vatten för att på så vis neutralisera pH-värdet? Nedan ser ni en tabell över hur många m3 vatten det går åt för att justera pH-värdet. Enkelt översatt så krävs det ca 100 000m3 pH-neutralt vatten för att justera 1m3 bilningsvatten till pH-neutralt värde.
 13. 13. pH-justering 6Hur fungerar det att använda en syra vid pH-justering av bilningsvatten?  Hantering av syror är riskabelt och kräver både speciellt utbildad personal och särskild hantering.  Syror är väldigt svårdoserat. Tillsätts lite för mycket syra så kan vattnet enkelt bli pH surt och därmed miljöfarligt.
 14. 14. Varför använda CO2 Till skillnad från användning av syra i processen, som är både svårdoserat och kräver stor försiktighet, så är CO2 ett bättre alternativ.  Lättare att kontrollera doseringen.  Delvis förbrukade gasflaskor kan returneras till leverantören.  Kräver ingen specialistutbildning för att hantera.  Teoretiskt sett omöjligt att överdosera.  Kan inte sänka pH under 6 med CO2 6
 15. 15. Resultatet  Förhöjda alkaliska pH-nivåer kan neutraliseras ner till pH 6-9.  Turbiditeten i vattnet reduceras till 20-25 mg partiklar/liter, vilket innebär att vattnet därefter är rent nog att släppas ut.  Minskad hanteringskostnad för restprodukter.  Full kontroll online på pH- och TSS-värdet.  Enkelt att sköta och använda.
 16. 16. Ämne/Parameter Stockholm Göteborg Malmö pH 6,5-10 6-9 6,5-9 Suspenderat material 100 mg/l 25 mg/l 40 mg/l (20 mg/l) Krav
 17. 17. Våra värden Hansa Parameter Riktvärde/ gränsvärde i utsläpps-punkt) 2016-09-20 Spill in 2016-09-20 Mellan 2016-09-20 Spill ut pH 6,5-9 12 10,1 6,5 Suspenderade ämnen 20, 40 mg/l 4200 mg/l 750 mg/l 5,2mg/l
 18. 18. • Min fråga är, vems ansvar är det att filtrera vattnet i framtiden? • Ska detta efterfrågas vid förfrågningen? • Ska vi utförare av vattenbilningstjänster alltid räkna med detta i våra anbud? • Kan vi gemensamt hitta ett riktvärde som gäller hela landet? Vad gör vi i framtiden

×