Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ortografia U1 La Vocal Neutra

  1. Ortografia UNITAT 1. a / e en posició àtona
  2. Exemples sona /e/ tancada Adr e ça Adr e çar sona /a/ Br a ç Abr a çar sona /e/ tancada N e do N e dar sona /ε/ oberta P e s P e sar sona /a/ Af a ito Af a itaré sona /a/ P a s / ∂/ (vocal neutra) P a ssar Paraula de la família amb la vocal en posició tònica i, per tant, no dubtosa, clara Com sona la vocal dubtosa (en negreta) Paraula amb la vocal neutra i dubtosa
Publicidad