Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

вх.ниво мат.3

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 КЛАС ВХОДНО НИВО ИМЕ_____________________________________________ _____________________________________________ КЛАС _________ N ______ 1Пресметнете: 53 9 46 32 48 7 100 100 + 36 +1 8 - 33 -25 + 29 +44 - 37 - 5 2. Определете броя на ед. и дес. в числата: 16= ___дес. + ___ед. 50 = ___дес. + ___ед. 1дес.+ 4 ед. = _____ 2 дес. + 3 ед. = ____ 3. Пресметнете: 9 + 8 . 9 = (100 – 52) : 6 = 48 – 0 : 7 = =__________ = =___________= = ________ = =__________ =___________ = ________ 4.Намерете неизвестното: 38+ =82 8. =32 –12=28 =__________ =___________ = ________ =__________ =___________ = ________ 5.В цветарски магазин има 51 стръка теменужки.Продали 4 букета по 7 теменужки във всеки. Колко теменужки са останали? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.Намерете обиколката на квадрат със страна 9м. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Скала за оценка: Проверил: 26 – 30 т. (Отлична) 16 – 25 т. (Много добра) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (Добра) 5 – 10 т. (Задоволителна под 5 т. (Слаба) Оценка: На всяка вярно решена задача -5 точки! Родител:
  2. 2. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЕЛ ЗА 3 КЛАС ВХОДНО НИВО ИМЕ_____________________________________________ _____________________________________________ КЛАС _________ N ______ Зад.1 Диктовка ____________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 2.Зачертай грешната буква и направи проверка: морко в/ф -………………………. све ж/ш -………………………….. приле б/п -…………………......... ръ б/п -……………………………. стро г/к - ………………………… бър з/с - ………………………….. кра г/к - ………………………… тру д/т - ………………………….. 3 Попълни йо или ьо в думите: ма……р бул……н син…… ма…….неза Вал…… …..ана Пе…… фриз……р 4 Отделете четирите изречения в текста.Поставете препинателните знаци в края на всяко изречение: туристите се катерят по стръмния склон любуват се на омайните картини взират се във високите върхове ще зърнат ли белоснежните еделвайси __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 5.Определи частите на речта: нарисувах- ……………… пъстри-………… ….. цветя-……………. бели-…………………….. пеперуди-…………… спи-……………… 6.Определи числото на глаголите: ядем-………. ходя-………….. чете-…………… мислите-……………………..
  3. 3. Скала за оценка: Проверил: 26 – 30 т. (Отлична) 16 – 25 т. (Много добра) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (Добра) 5 – 10 т. (Задоволителна под 5 т. (Слаба) Оценка: На всяка вярно решена задача -5 точки!

×