DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx

GRADES1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: GradeLevel: IV
Teacher: LearningArea: MAPEH
TeachingDatesand
Time:
AUGUST 22-26,2022(WEEK1)
Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. Content Standards Demonstrates understanding
of concepts pertaining to
rhythm and musical symbols
Demonstrates understanding of
lines,textures and shapes;balance
of size and repetition of
motifs/patterns trough drawings
Demonstrates understanding
awareness of body parts in
preparation for participation in
physical activities.
1. understands the importance of
readingfood labels in selecting
healthier and safer food
2. understands the importance of
followingfood safety principles in
preventing common food-borne
diseases
3. understands the nature and
prevention of food borne
diseases
ADMINISTRATION OF PHYSICAL
FITNESS TEST
B. Performance Standards Creates rhythmic patterns in:
1. Simple signature 2. Simple
one measure ostinato
pattern
1.Practices variety of culture in
the community byway of attire,
body accessories, religious
practices and lifestyle
2. Creates a unique design of
houses, and other household
objects used by cultural groups
3.Writes a comparative
description of houses and
utensils used by selected cultural
groups from different provinces
Performs with coordination
enjoyable movements on body
awareness .
1.Understands the significance
of reading and interpreting
food label in selectinghealthier
and safer food
2. practices daily appropriate
food safety habits to prevent
foodborne disease
C. Learning Competencies/
Objectives
Identifies different kinds of
notes and rests (MU4RH-Ia-
1)
1. Appreciates the rich variety of
cultural communities in the
Philippines and their uniqueness
(A4EL-Ia)
2.Distinguishes distinctive
characteristics of several cultural
communities in terms of attire,
body accessories, religious
practices and lifestly (A4EL-Ib)
1.Describes the different parts of
the body and their movements
through enjoyable physical
activities (PE1BM-Ia-b-)
2. recognizes the importance of
participating in fun and enjoyable
physical activities (PE1PF-Ia-h-)
1. Identifies information
provided in food label (H4N-Ia-
22)
2. Explains the importance of
reading food labels (H4N-Ib-23)
II. CONTENT
( Subject Matter)
Aralin 1: Ang mga Simbolo at
Konsepto sa Musika
Aralin 1: Mga Disensyo sa
Kultural na Pamayanan sa Luzon
Aralin 1:Ang Physical Activity
Pyramid Guide para sa
Batang Filipino
Aralin 1: “Sustansiyang Sukat at
Sapat”
III.LEARNING RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide pages p.2-5 p.194-197 p.1-5 p.6
2. Learner’s Material pages p.5-7 p.145-149 p.4-11 p.7-8
3. Textbook pages
4. Additional Materialsfrom
Learning Resource LR portal
B.Other Learning Resources charts pictures
5. PROCEDURE
A. Reviewing previous Lesson or
presenting new lesson
Ipaalalaangheaddress o putong
na ginawa ng mga mag-aaral
noong ikatlongbaiting.
Itanong kung ano-anongmga
gawaingpisikal angkanilang
natatandaan atnatutuhan sa
IkatlongBaitang.Talakayin ang
halaga nangpatuloy na paggawa
ng mga gawaingpisikal.
Ipalabassamga mag-aaral ang
mga paboritongpagkain at
inumin.
B. Establishinga purposefor
the lesson
Ipapalakpak an gang
rhythmic pattern sa
dalawahan,tatluhan at
apatan.
PictureAnalysis:Ipakitaang
larawan ngtela ng Ifugao,Kalinga
at Gaddang.
Ano-anong linya,kulay athugis
ang kanialngnakita?
Ipasagotanggawaing
pampasiglana nasa LM
p.5. Banggitin na lapis
lamanganggamitin sa
pagsagot.
Magtawag ng mga mag-aaral upang
sumuri ng kaniyangpagkaingnakalagay
sa pakete
C. Presenting examples/
instances of the new lesson.
Iparinigatawitin ang
“Magandang araw”.
Tanungin kung anu-anong
mga simbolo angkanilang
nakita sa awitin.
Basahin atpag-usapan ang
Paglalahad sa p.195-196 ngTG.
Ipaliwanaganggamitng
Physical Activity Pyramid
Guide para sa Batang
Pilipino atkungano ang
maitutulongnito sa
kalusugan ngmga mag-
aaral na kasalukuyang
aktibo at kasalukuyang
hindi gaanongaktibo.
Itanong attalakayin angmga
sumusunod:
•Ano ang napansin ninyo sa mga
pagkain atinuminginyong dinala?
•Bakit kailangangmay mga nakalimbag
sa pakete ng pagkain/ inumin?
•Ipatago muna sa mga mag-aaral ang
paboritongpagkain atinumin.
D. Discussingnewconcepts and
practicingnewskills.#1
Talakayin angiba’tibanguri
ng nota. Ipakilalaang
simbolo nito at bilangng
kumpas.
Anong klaseng disenyo ang
kanialngnakita? Saan maaaring
maihalintulad angmga disenyong
ito?
Ipasuri samga mag-aaral
ang kanilangsagotsa
Simulan Natin at itanong
ang mga sumusunod:
- Alingmga gawain sa tsart
ang ginagawa mo na
naaayon sa
rekomendasyon ng
pyramid?
Talakayin angbawatbahagi ngNutrition
Facts.Gamitin bilanggabay angmga
sumusunod:
1.servingsize
2. calories
3. saturated, unsaturated and trans fat
4.carbohydrates,protein, vitamins and
minerals.
- Alingmga gawain angsa
tingin mo ay dapatmong
dalasan pa angpaggawa?
E. Discussingnewconcepts and
practicingnewskills #2.
Talakayin angiba’tibanguri
ng rest o pahinga.Ipakilala
ang simbolo nito atbilangng
kumpas.
Gawin ang GawaingPansining.
Sumangguni sa LM p.146-147.
F. Developing Mastery
G. Findingpractical application
of concepts and skillsin daily
living
Kung ikaway bahagi ng
pamayanangkultural sa Luzon,
kaya mo bangipagmalaki ang
mga kultura at inyongsining?
Alin ang dapatmong
bawasan angdalas ng
paggawa? Bakit?
Halimbawa ay Buwan na ng Nutrisyon,
anong talent angmaaari mong ipakita
kung lalahok ka sa palatuntunan?
H. MakingGeneralizations and
Abstraction about the
Lesson.
Ano angkahalagahan ngmga
note at rests sa
pagsusulat/pagrerekord ng
musika?
Bilangmag-aaral,paano
mo maipapakita angiyong
kakayahan attalent nang
may lakas ngloob?
Ano anguna mong titingnan sa pakete
ng pagkain/inumin na iyongbibilhin?
•Ano-anong sustansiyaangmakukuha
rito?
•Gaano kahalaga angpagbabasa ng
Nutrition Facts?
I. Evaluating Learning Sagutin ang Pagtataya sa p.
7 LM
Ipagawa anggawain sa LM.
Huwag mag-alinlangan na
baguhin ang iyong sagot
batay sa iyongnatutuhan
Ipagawa ang Pagsikapan Natin sa p.238
ng LM.
V.Additional Activities for
Application or Remediation
J. REMARKS
K. REFLECTION
No. of learners earned 80%in the
evaluation.
No. of learners who required
additional activities for
remediation who scored below
80%
Did the remedial lesson work? No.
of learners who have caught up
with the lesson.
No. of learner who continue to
require remediation
Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?
What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
What innovation or localized
materials did I used/discover
which I wish to sharewith other
teachers?
1 de 4

Recomendados

DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx por
DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docxDLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx
DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docxCyeWeldyVremlieLoyod
136 vistas4 diapositivas
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docx por
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docxDLL - MAPEH 7 (Week 6).docx
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docx5011611
2 vistas7 diapositivas
Mg w plan w1 por
Mg w plan w1Mg w plan w1
Mg w plan w1JerwinJavier2
221 vistas4 diapositivas
Lesson plan healthy eathing por
Lesson plan healthy eathingLesson plan healthy eathing
Lesson plan healthy eathingyangmezi
528 vistas10 diapositivas
Lesson plan healthy eathing por
Lesson plan healthy eathingLesson plan healthy eathing
Lesson plan healthy eathingyangmezi
682 vistas10 diapositivas
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docx por
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docxDLL_MAPEH 6_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docxJennilynDescargar2
2 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx

Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx por
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxQ1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxPantzPastor
107 vistas14 diapositivas
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx por
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxDLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxJoshP13
4 vistas4 diapositivas
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac... por
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...JenniferOestar3
403 vistas11 diapositivas
Module 1 activity clil unit plan template por
Module 1 activity clil unit plan templateModule 1 activity clil unit plan template
Module 1 activity clil unit plan templateColladoLaura
144 vistas3 diapositivas
lesson Plan KD 3.3 (1st meeting) por
lesson Plan KD 3.3 (1st meeting)lesson Plan KD 3.3 (1st meeting)
lesson Plan KD 3.3 (1st meeting)Tirha G-Nemon Arbi
164 vistas7 diapositivas
Lesson Plan KD 3.3 (1st Meeting) por
Lesson Plan KD 3.3 (1st Meeting)Lesson Plan KD 3.3 (1st Meeting)
Lesson Plan KD 3.3 (1st Meeting)Tirha G-Nemon Arbi
145 vistas7 diapositivas

Similar a DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx(20)

Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx por PantzPastor
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxQ1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
PantzPastor107 vistas
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx por JoshP13
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxDLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
JoshP134 vistas
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac... por JenniferOestar3
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...
JenniferOestar3403 vistas
Module 1 activity clil unit plan template por ColladoLaura
Module 1 activity clil unit plan templateModule 1 activity clil unit plan template
Module 1 activity clil unit plan template
ColladoLaura144 vistas
COT- ARAL PAN 2 QTR.3.docx por JosieMachado3
COT- ARAL PAN 2 QTR.3.docxCOT- ARAL PAN 2 QTR.3.docx
COT- ARAL PAN 2 QTR.3.docx
JosieMachado316 vistas
EDU ASSESSMENT (1).pptx por BerilObola
EDU ASSESSMENT (1).pptxEDU ASSESSMENT (1).pptx
EDU ASSESSMENT (1).pptx
BerilObola5 vistas
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf por VincentAcapen
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdfdll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf
VincentAcapen499 vistas
Dll week 6 july 8 12, 2019 por JanaGascon
Dll week 6 july 8 12, 2019Dll week 6 july 8 12, 2019
Dll week 6 july 8 12, 2019
JanaGascon379 vistas

Último

STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdf por
STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdfSTRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdf
STRATEGIC MANAGEMENT MODULE 1_UNIT1 _UNIT2.pdfDr Vijay Vishwakarma
136 vistas68 diapositivas
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf por
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdfBUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdfDr Vijay Vishwakarma
102 vistas25 diapositivas
MercerJesse3.0.pdf por
MercerJesse3.0.pdfMercerJesse3.0.pdf
MercerJesse3.0.pdfjessemercerail
183 vistas6 diapositivas
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) por
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) yakshpharmacy009
118 vistas29 diapositivas
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37 por
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37MysoreMuleSoftMeetup
55 vistas17 diapositivas
DISTILLATION.pptx por
DISTILLATION.pptxDISTILLATION.pptx
DISTILLATION.pptxAnupkumar Sharma
82 vistas47 diapositivas

Último(20)

Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) por yakshpharmacy009
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
yakshpharmacy009118 vistas
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37 por MysoreMuleSoftMeetup
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating... por Taste
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Taste39 vistas
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program por Guennoun Wajih
Introduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning programIntroduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning program
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program
Guennoun Wajih135 vistas
NodeJS and ExpressJS.pdf por ArthyR3
NodeJS and ExpressJS.pdfNodeJS and ExpressJS.pdf
NodeJS and ExpressJS.pdf
ArthyR353 vistas
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx por Madhuri Bhande
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptxUNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx
UNIT NO 13 ORGANISMS AND POPULATION.pptx
Madhuri Bhande48 vistas
OOPs - JAVA Quick Reference.pdf por ArthyR3
OOPs - JAVA Quick Reference.pdfOOPs - JAVA Quick Reference.pdf
OOPs - JAVA Quick Reference.pdf
ArthyR376 vistas
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) por Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
Rich Hanley44 vistas
JQUERY.pdf por ArthyR3
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdf
ArthyR3114 vistas
What is Digital Transformation? por Mark Brown
What is Digital Transformation?What is Digital Transformation?
What is Digital Transformation?
Mark Brown46 vistas
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx por mary850239
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
mary850239559 vistas

DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx

  • 1. GRADES1 to 12 DAILY LESSON LOG School: GradeLevel: IV Teacher: LearningArea: MAPEH TeachingDatesand Time: AUGUST 22-26,2022(WEEK1) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. Content Standards Demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm and musical symbols Demonstrates understanding of lines,textures and shapes;balance of size and repetition of motifs/patterns trough drawings Demonstrates understanding awareness of body parts in preparation for participation in physical activities. 1. understands the importance of readingfood labels in selecting healthier and safer food 2. understands the importance of followingfood safety principles in preventing common food-borne diseases 3. understands the nature and prevention of food borne diseases ADMINISTRATION OF PHYSICAL FITNESS TEST B. Performance Standards Creates rhythmic patterns in: 1. Simple signature 2. Simple one measure ostinato pattern 1.Practices variety of culture in the community byway of attire, body accessories, religious practices and lifestyle 2. Creates a unique design of houses, and other household objects used by cultural groups 3.Writes a comparative description of houses and utensils used by selected cultural groups from different provinces Performs with coordination enjoyable movements on body awareness . 1.Understands the significance of reading and interpreting food label in selectinghealthier and safer food 2. practices daily appropriate food safety habits to prevent foodborne disease C. Learning Competencies/ Objectives Identifies different kinds of notes and rests (MU4RH-Ia- 1) 1. Appreciates the rich variety of cultural communities in the Philippines and their uniqueness (A4EL-Ia) 2.Distinguishes distinctive characteristics of several cultural communities in terms of attire, body accessories, religious practices and lifestly (A4EL-Ib) 1.Describes the different parts of the body and their movements through enjoyable physical activities (PE1BM-Ia-b-) 2. recognizes the importance of participating in fun and enjoyable physical activities (PE1PF-Ia-h-) 1. Identifies information provided in food label (H4N-Ia- 22) 2. Explains the importance of reading food labels (H4N-Ib-23)
  • 2. II. CONTENT ( Subject Matter) Aralin 1: Ang mga Simbolo at Konsepto sa Musika Aralin 1: Mga Disensyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon Aralin 1:Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Filipino Aralin 1: “Sustansiyang Sukat at Sapat” III.LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages p.2-5 p.194-197 p.1-5 p.6 2. Learner’s Material pages p.5-7 p.145-149 p.4-11 p.7-8 3. Textbook pages 4. Additional Materialsfrom Learning Resource LR portal B.Other Learning Resources charts pictures 5. PROCEDURE A. Reviewing previous Lesson or presenting new lesson Ipaalalaangheaddress o putong na ginawa ng mga mag-aaral noong ikatlongbaiting. Itanong kung ano-anongmga gawaingpisikal angkanilang natatandaan atnatutuhan sa IkatlongBaitang.Talakayin ang halaga nangpatuloy na paggawa ng mga gawaingpisikal. Ipalabassamga mag-aaral ang mga paboritongpagkain at inumin. B. Establishinga purposefor the lesson Ipapalakpak an gang rhythmic pattern sa dalawahan,tatluhan at apatan. PictureAnalysis:Ipakitaang larawan ngtela ng Ifugao,Kalinga at Gaddang. Ano-anong linya,kulay athugis ang kanialngnakita? Ipasagotanggawaing pampasiglana nasa LM p.5. Banggitin na lapis lamanganggamitin sa pagsagot. Magtawag ng mga mag-aaral upang sumuri ng kaniyangpagkaingnakalagay sa pakete C. Presenting examples/ instances of the new lesson. Iparinigatawitin ang “Magandang araw”. Tanungin kung anu-anong mga simbolo angkanilang nakita sa awitin. Basahin atpag-usapan ang Paglalahad sa p.195-196 ngTG. Ipaliwanaganggamitng Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino atkungano ang maitutulongnito sa kalusugan ngmga mag- aaral na kasalukuyang aktibo at kasalukuyang hindi gaanongaktibo. Itanong attalakayin angmga sumusunod: •Ano ang napansin ninyo sa mga pagkain atinuminginyong dinala? •Bakit kailangangmay mga nakalimbag sa pakete ng pagkain/ inumin? •Ipatago muna sa mga mag-aaral ang paboritongpagkain atinumin. D. Discussingnewconcepts and practicingnewskills.#1 Talakayin angiba’tibanguri ng nota. Ipakilalaang simbolo nito at bilangng kumpas. Anong klaseng disenyo ang kanialngnakita? Saan maaaring maihalintulad angmga disenyong ito? Ipasuri samga mag-aaral ang kanilangsagotsa Simulan Natin at itanong ang mga sumusunod: - Alingmga gawain sa tsart ang ginagawa mo na naaayon sa rekomendasyon ng pyramid? Talakayin angbawatbahagi ngNutrition Facts.Gamitin bilanggabay angmga sumusunod: 1.servingsize 2. calories 3. saturated, unsaturated and trans fat 4.carbohydrates,protein, vitamins and minerals.
  • 3. - Alingmga gawain angsa tingin mo ay dapatmong dalasan pa angpaggawa? E. Discussingnewconcepts and practicingnewskills #2. Talakayin angiba’tibanguri ng rest o pahinga.Ipakilala ang simbolo nito atbilangng kumpas. Gawin ang GawaingPansining. Sumangguni sa LM p.146-147. F. Developing Mastery G. Findingpractical application of concepts and skillsin daily living Kung ikaway bahagi ng pamayanangkultural sa Luzon, kaya mo bangipagmalaki ang mga kultura at inyongsining? Alin ang dapatmong bawasan angdalas ng paggawa? Bakit? Halimbawa ay Buwan na ng Nutrisyon, anong talent angmaaari mong ipakita kung lalahok ka sa palatuntunan? H. MakingGeneralizations and Abstraction about the Lesson. Ano angkahalagahan ngmga note at rests sa pagsusulat/pagrerekord ng musika? Bilangmag-aaral,paano mo maipapakita angiyong kakayahan attalent nang may lakas ngloob? Ano anguna mong titingnan sa pakete ng pagkain/inumin na iyongbibilhin? •Ano-anong sustansiyaangmakukuha rito? •Gaano kahalaga angpagbabasa ng Nutrition Facts? I. Evaluating Learning Sagutin ang Pagtataya sa p. 7 LM Ipagawa anggawain sa LM. Huwag mag-alinlangan na baguhin ang iyong sagot batay sa iyongnatutuhan Ipagawa ang Pagsikapan Natin sa p.238 ng LM. V.Additional Activities for Application or Remediation J. REMARKS K. REFLECTION No. of learners earned 80%in the evaluation. No. of learners who required additional activities for remediation who scored below 80% Did the remedial lesson work? No. of learners who have caught up with the lesson. No. of learner who continue to require remediation
  • 4. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? What innovation or localized materials did I used/discover which I wish to sharewith other teachers?