Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Arquitectura i societat en el segle xix

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
El realisme
El realisme
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Arquitectura i societat en el segle xix (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Arquitectura i societat en el segle xix

 1. 1. Arquitectura i societat en el segle XIX El segle XIX és una centúria de canvis ràpids i transcendentals. Les revolucions burgeses iniciades a França i Amèrica del Nord signifiquen el final de l'absolutisme monàrquic i el reconeixement polític de l'hegemonia de la nova classe social. Al mateix temps, els moviments nacionalistes donen lloc al naixement de nous estats (Bèlgica, Grècia, Itàlia, Alemanya). Liberalisme i Romanticisme són manifestacions diferents d'un esperit que exalta la llibertat de l'individu. D'altra banda, Europa completa el domini del món amb la gran expansió colonial sobre África i Àsia i la creació d'enormes imperis; aquest domini del món posa els europeus en contacte amb altres cultures a altres concepcions de l'art: l'exòtic esdevindrà una font d'inspiració per a arquitectes i artistes. Però el fet més transcedental és, sens dubte, la Revolució Industrial i les seves repercussions a Anglaterra i al continent. La industrialització representa un augment impressionant de la producció de mercaderies i de les transaccions comercials; fa possible, a més, la revolució dels transports, la generalització de l'ús de nous materials (ferro) i noves fonts d'energia (carbó/vapor). La industrialització no és només un fenòmen tècnic, sinó que té unes conseqüències socials extraordinàriament importants: la industrialització és paral·lela a un creixement de la població europea sense precedents; suposa l'aparició d'una nova classe social, el proletariat, que és la base de la societat industrial però que rep una part molt limitada dels seus beneficis; es produeix un procés de concentració demogràfica a les ciutats, que creixen pels suburbis desordenats i mancats de comoditats mentre que les zones residencials de la burgesia són objecte de plans importants d'ordenació urbana (pla del Baró Huassman a París, Eixample de Cerdà a Barcelona). Les ideologies socialistes propugnen canvis radicals i millora de les condicions de vida del proletariat i són la base de plantejaments d'urbanisme utòpic per a les comunitats obreres.
 2. 2. Podem parlar de tres tendències en l'arquitectura del segle XIX:  Una tendència historicista i eclèctica que comença amb el Neoclassicisme i continua amb els diferents revivals d'estils històrics (Neogòtic, Neoromànic) i amb els estils basats en les influències exòtiques (índies, islàmiques).  L'arquitectura del ferro i els nous materials, que dóna importància primordial a la recerca de solucions tècniques per a nous problemes constructius (ponts, naus industrials, etc.) basades en la utilització de materials innovadors posats a l'abast dels constructors per la revolució industrial. L'Escola de Chicago, ja a finals de segle, representa la consagració dels nous materials i de les noves tècniques i inicia el moviment modern en l'arquitectura.  El Modernisme: moviment que es desenvolupa a cavall dels segles XIX i XX i que significa una nova valoració de l'estètica sense renunciar a la utilització sistemàtica dels nous materials. L'arquitectura del ferro i dels nous materials Arquitectes i enginyers. L'arquitectura del ferro El segle XIX és el segle de la industrialització i de la primera gran explosió demogràfica a Europa i Amèrica del Nord. Això planteja unes necessitats constructives noves: xarxes ferroviàries, ponts, edificis industrials, etc. Cal construir molt, de pressa i a preus moderats. Aquests nous problemes demanen noves solucions basades en els materials que la mateixa indústria proporciona, i demanen també defugir els vells prejudicis formals heretats de la tradició acadèmica. La utilització del ferro com a element fonamental en les estructures constructives comença per la seva aplicació a ponts i estacions de ferrocarril. Però molt aviat, es veuen les grans possibilitats que ofereix per a qualsevol tipus de construcció. Són els enginyers, formats en un esperit utilitari, els que introdueixen els nous materials, mentre que els arquitectes tradicionals continuen considerant-se "creadors de bellesa", "artistes" en el sentit tradicional de la paraula, preocupats únicament per la forma (i aferrats a l'academicisme neoclàssic i als estils historicistes). La superació d'aquesta contradicció falsa no
 3. 3. arribarà fins als darrers anys del segle XIX, amb els arquitectes de l'Escola de Chicago i els modernistes. Henry Labrouste (1801-1875) és el primer arquitecte acadèmic que utlitza el ferro com a material fonamental i sense amagar-lo amb revestiments ornamentals, a la Biblioteca Nacional de París; a la sala de lectura, les esveltes columnes de ferro sostenen àmplies voltes de quatre puntes de terra cuita, tot creant un espai diàfan i d'una gran lleugeresa, alhora que conserva la referència estilística de les voltes. L'exterior no té res a veure amb la innovadora sala de lectura, ja que Labrouste va remodelar unes estructures del segle XVII i XVIII que determinen l'anacronisme de les façanes respecte de l'interior. Encara més nous són els dipòsits de llibres, amb un espai completament articulat per elements metàl·lics verticals i horitzontals. A la seva època, el conjunt de l'obra de Labrouste va ser d'una audàcia excepcional. Però el gran triomf de l'arquitectura del ferro i el vidre va arribar amb les Exposicions Universals, grans mostres creades per tal d'exaltar les
 4. 4. conquestes de la indústria, el comerç i les arts; la primera d'aquestes exposicions es va fer a Londres el 1851. Per tal de mostrar al públic la gran diversitat de màquines, obres d'art i productes de tota mena calia un edifici de gran amplitud que, al mateix temps, fos exponent de la modernitat i que es pogués muntar amb rapidesa; totes aquestes exigències van ser satisfetes per Joseph Paxton (1803-1865) en el Crystal Palace, immensa nau basada en l'estructura dels hivernacles en la qual es va aplicar per primera vegada, a gran escala, la construcció de mòduls amb elements prefabricats. El Crystal Palace va ser destruït per un incendi, però el seu record doman en les nombroses edificacions fetes prenent-lo com exemple. A les successives Exposicions Universals, les Galeries de les màquines van ser sempre l'edifici que donava les solucions tècniques més audaces. El punt culminant fou la construïda per Dutert i Conttancin per a l'Exposició Universal de París de l'any 1889, en la qual un sistema d'arcs de ferro cobria un enorme espai de 115 x 420 metres sense cap suport que trenqués la diafanitat de l'espai. Per a la mateixa Exposició de 1889 (any del centenari de la Revolució Francesa) es va encarregar a l'enginyer Gustave Eiffel (1832-1923) la construcció d'un momument emblemàtic que representés el triomf de la tècnica
 5. 5. en el món modern; Eiffel era un especialista en estructures de ferro(pont del Duero a Porto; viaducte del Garabit a França) i va aconseguir aixecar una gran torre de 300 metres d'alçada , la Torre Eiffel, que tot i les crítiques rebudes a la seva època per part dels conservadors (consideraven aquell enrenou de ferros indigne de París) ha esdevingut un dels símbols de la capital de França. L'Escola de Chicago La ciutat de Chicago és el bressol de l'arquitectura utilitària i racionalista que predominarà arreu del món al llarg del segle XX. Quan el 1871 un incendi va destruir gran part de la ciutat, aquesta es trobava en una fase de creixement accelerat ja que Chicago havia esdevingut un gran mercat cerealista i un notable nucli industrial, afavorit per les bones comunicacions ferroviàries i fluvials.
 6. 6. Aquest creixement, juntament amb la necessitat de reconstrucció després de l'incendi, va donar lloc a un boom sense precedents en l'activitat constructiva. Calia, però, resoldre alguns problemes: la rapidesa de la construcció; la no utilització de fusta per tal d'evitar nous incendis i l'edificació en alçada per l'encariment dels solars. Així va ser com els arquitectes van buscar la solució d'aquests problemes en les tècniques dels constructors de ponts i estructures de ferro: el ferro permet superposar molts pisos i reduir la construcció a un problema d'estructures i revestiments; al mateix temps, la invenció de l'ascensor eliminà el principal inconvenient dels edificis alts, la qual cosa va fer que a Chicago s'axequessin els primers gratacels de la història de l'arquitectura. En un període d'uns trenta anys, van treballar a Chicago una sèrie d'arquitectes que arriben a solucions comunes mitjançant la utilització de les noves estructures com si fossin un gran esquelet de l'edifici, però sense renunciar a solucions estètiques que aprofiten elements del vocabulari dels estils clàssics: el ritme de les obertures, l'encoixinat, els arcs de mig punt. L'Auditòrium Chicago Building, de Sullivan i Adler és un dels edificis més emblemàtics d'aquest estil.
 7. 7. Louis Sullivan (1856-1924) va ser la gran figura de l'Escola de Chicago. Combinà el rigor racionalista i utilitari amb una estètica que es pot relacionar amb la del Modernisme europeu; a més de l'Auditòrium, cal esmentar els Magatzems Carson, l'obra més clarament racionalista i que més s'avança a l'arquitectura del segle XX. Aquest edifici es basa en la repetició d'un mòdul que crea una retícula de finestres i suports totalment rectilínia; la solució del xamfrà en una semitrotonda trenca l'estricta linealitat del conjunt, mentre que la decoració es concentra en la part baixa, la corresponent als aparadors visibles des del carrer. El conjunt, d'acord amb els principis de l'Escola de Chicago, destaca per la senzillesa i pel fet de reflectir a l'exterior l'estructura i la funció de l'espai interior. L'arquitectura modernista a Catalunya La recuperació de la cultura catalana que es va iniciar amb la Renaixença és una empresa en la qual continuen immersos la major part dels artistes i intel·lectuals catalans fins als anys 30 del segle XX. En el terreny artístic, el catalanisme de la Renaixença s'havia relacionat amb el romanticisme historicista, mentre que a partir de 1880 la primera generació modernista substitueix la nostàlgia historicista per una clara voluntat modernitzadora. La modernitat en arquitectura estava representada per les grans estructures de ferro i vidre de caràcter marcadament funcional, com els edificis dels mercats (Mercat del Born i Mercat de Sant Antoni a Barcelona). El Modernisme es planteja com la síntesi entre aquesta modernitat i la tradició constructiva, sobretot la dels segles del gòtic. Amb aquesta recuperació de la tradició s'ha de relacionar la utilització de la volta de rajola amb tirants de ferro (la volta catalana) per part dels arquitectes de finals del XIX i la recuperació del maó com a material fonamental en la construcció. A Catalunya, el Modernisme és un moviment fortament arrelat i que ha dotat de personalitat pròpia moltes ciutats del país. La burgesia industrial pròspera, culta i nacionalista de finals del XIX dóna suport als arquitectes modernistes perquè les seves obres satisfan tres condicions bàsiques que expliquen el seu èxit a Catalunya:
 8. 8.  enllaça amb la tradició del Gòtic nacional dels segles XIV i XV  satisfà les aspiracions de modernitat de la burgesia per les seves innovacions tècniques i estètiques  és un art refinat que permet a la burgesia fer ostentació de la seva riquesa i el seu bon gust Deixant a banda la figura de Gaudí, una excepcional nòmina d'arquitectes fan de l'època del Modernisme un moment especialment feliç per a l'arquitectura catalana. Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) es pot considerar un antecessor del racionalisme. A les seves obres, trobem una concepció global de l'edifici, amb l'espai interior i els plans perfectament definitis, i la utilització de materials i tècniques innovadors com a element expressiu. Les obres de joventut mostren una clara preferència pel maó i els ornaments de ceràmica: Editorial Montaner i Simon, a Barcelona (1880, actualment, seu de la Fundació Tàpies). La primera obra madura de Domènech és el Cafè Restaurant de l'Exposició Universal de 1888, conegut com El castell dels tres dragons (actualment Museu de Zoologia, al Parc de la Ciutadella), en el qual l'estructura de ferro deixa a la vista alguns dels seus elements. La integració de la tècnica constructiva més moderna i els elements decoratius tradicionals es manifesta en les obres posteriors com el Palau de la Música Catalana (1908) a Barcelona, l'Institut Pere Mata (1897) i la Casa Navàs (1901) a Reus i l'Hospital de Sant Paua Barcelona (1910).
 9. 9. L'altra figura rellevant de la primera generació modernista és Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), arquitecte que reinterpreta el Gòtic amb un llenguatge personal que es pot veure en les seves obres més conegudes com la Casa Amatller(1898) al Passeig de Gràcia de Barcelona. Tant Domènech i Montaner com Puig i Cadafalch van ser homes cormpromesos amb els afers públics de la seva època, ben al contrari d'Antoni Guadí, el geni solitari. Antoni Gaudí Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) va néixer a Reus en una família de calderers. Des de petit, va aprendre l'ofici artesanal que li va donar el gust pel tractament dels materials metàl·lics i l'interès pels detalls. Es va formar com arquitecte a Barcelona, on va dur a terme la major part de la seva obra. En els seus inicis, reflecteix una forta influència dels estils historicistes, sobretot del neomudèjar i del goticisme (Palau episcopal d'Astorga). Al costat d'aquestes influències, cal tenir en compte la passió de Gaudí per la natura: les formes vives dels vegetals i animals van ser fonts de la seva inspiració. La seva obra està lligada a la febre constructiva de l'Eixample de Barcelona (Casa
 10. 10. Batlló i Casa Milà), al patrocini d'Eusebi Güell i a les obres del Temple de la Sagrada Família. L'obra de Gaudí és fruit d'una contínua experimentació que combina els elements moderns (estructures de ferro) amb la recuperació de materials i tècniques tradicionals (voltes de maó) i la investigació de solucions estructurals basades en l'observació (arc catenari). El resultat és una arquitectura d'espais complexos i formes exteriors sorprenents que sobtaren els seus contemporanis, que sovint van rebutjar les obres gaudinianes per excessivament audaces i complicades. A més, Gaudí dissenyava tots els elements interiors: mobiliari, llars de foc, decoració mural, etc. Un dels elements decoratius més característic a les seves obres és el trencadís, revestiment mural a mena de mosaic fet a base de fragments de ceràmica trencats de forma arbitrària. El trencadís seria incorporat per altres arquitectes contemporanis i posteriors, i ha esdevingut un dels elements més populars del modernisme català. La Casa Batlló i la Casa Milà (La Pedrera) exemplifiquen prou bé la combinació d'audàcia estructural i d'exuberància decorativa de Gaudí: façanes ondulants, baranes de ferro amb formes vegetals, teulades de somni, textura de la pedra com un magma solidificat, etc.
 11. 11. Per al ric industrial Eusebi Güell, Gaudí va construir la seva residència (el Palau Güell) amb unes extraordinàries portes de ferro forjat, i part d'un ambiciós projecte de residència per a obrers amb capella i zones comunes: la Colònia Güell, on Gaudí s'allibera de les ressonàncies historicistes i treballa molt més amb la terra com a model d'unes estructures molt originals, sobretot a la cripta de l'església (Santa Coloma de Cervelló, 1908-1916), que és una construcció en la qual utilitza suports inclinats que segueixen les línies de descàrrega de la coberta, i se serveix de diferents materials (pedra i maó) per aconseguir un aspecte rústic basat en les formes de la natura. Finalment, en uns terrenys als afores de Barcelona, va dur a terme el gran projecte del Parc Güell, també sense acabar, on mostra la seva capacitat per a fondre escultura i arquitectura en un marc natural.
 12. 12. L'obra de la Sagrada Família li va ser encarregada l'any 1883 i, fins a la seva mort, es va lliurar en cos i ànima a la feina d'aixecar aquest temple, fins al punt d'anar a viure a peu d'obra. Projectà un edifici gegantí basat en la disposició de les catedrals medievals: una planta de creu llatina de cinc naus amb girola, una cripta i les tres grans façanes corresponents als peus i als braços del transepte. Des del punt de vista simbòlic, el temple segueix un joc numèric: les quatre torres al voltant del cimbori són els quatre Evangelistes a l'entorn de Crist; les dotze torres previstes simbolitzen els apòstols i els quatre cossos angulars, les Virtuts Cardinals. La construcció es va començar per la capçalera i a la mort de Gaudí estava bastida la girola i una part del transepte. La part construïda (sobretot la façana del Naixement) ha esdevingut un dels símbols de Barcelona i és un exemple perfecte d'integració de l'escultura en el conjunt arquitectònic i de com l'audàcia i la modernitat estructural són compatibles amb un esperit ple de religiositat. Per a més informació sobre aquesta obra us recomano visitar la web: www.sagradafamilia.org
 13. 13. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eEY2XvzlOl4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dxqT88kAfVg https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=utaTcNq2mHs

×