Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentación xeografía
Presentación xeografía
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de rosamariacienciassociais (19)

Anuncio

Ciencias sociais

 1. 1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES <ul>ROSA Mª TÚÑEZ ALCALDE 3º ESO </ul>
 2. 2. O ESTADO <ul><li>Definición: institucións, organizacións das persoas e poder.
 3. 3. Territorio: fronteiras.
 4. 4. Poboación: dereitos e obrigacións.
 5. 5. Poder: funcións do estado.
 6. 6. - elaboración de leis (parlamento).
 7. 7. - velar o cumplimento das leis (poder xudicial)
 8. 8. - orde no interior e seguridade no exterior.
 9. 9. - política exterior.
 10. 10. - impostos.
 11. 11. - dirección da economía.
 12. 12. - administración dos servizos públicos, infraestruturas e equipamentos colectivos. </li></ul>
 13. 13. ELEMENTOS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS. <ul><li>Definición:
 14. 14. Diferencia entre democracia directa e democracia indirecta (representativa):
 15. 15. O parlamento:
 16. 16. As eleccións:
 17. 17. - libres e plurais.
 18. 18. - sufraxio universal.
 19. 19. - periódicas.
 20. 20. Partidos políticos :
 21. 21. - definición.
 22. 22. - programas.
 23. 23. - candidatos.
 24. 24. - voto.
 25. 25. A division de poderes:
 26. 26. - funcion lexislativa (parlamento)
 27. 27. - funcion executiva (goberno)
 28. 28. - funcion xudicial (xuices) </li></ul>
 29. 29. DIFERENTES TIPOS DE ESTADOS DEMOCRATICOS <ul><li>Monarquías e repúblicas:
 30. 30. - Monarquías parlamentarias : soberanía do pobo, rei. Ex.:Bélxica,España...
 31. 31. - Repúblicas parlamentarias : presidente da república. Ex.: Francia, Italia, Austria, Grecia...
 32. 32. Estados liberais e Estados sociais:
 33. 33. - Estados liberais:
 34. 34. - Definición: (non interferir)
 35. 35. - Obxetivo: (buscar a máxima igualdade)
 36. 36. - Ex.: pensións.
 37. 37. Estados centralistas e Estados descentralizados:
 38. 38. - Estados centralizados.
 39. 39. - Definición: (non comparte)
 40. 40. - Estados descentralizados.
 41. 41. - Definición: (comparte). </li></ul>
 42. 42. ESTADOS NON DEMOCRÁTICOS <ul>- Monarquía absoluta: todo o poder no rei. - Dictadura: todo o poder nunha persoa e nun partido . </ul>
 43. 43. O ESTADO ENTRE A GLOBALIZACIÓN E A REXIONALIZACIÓN <ul><li>O Estado e a globalización:
 44. 44. Factores de transformación do Estado tradicional.
 45. 45. - Globalización da economía
 46. 46. - Novas tecnoloxías da información
 47. 47. - Sistema mundial de organizacións supranacionais.
 48. 48. - Ex.: que afectan a España: a Unión Europea. </li></ul>
 49. 49. O ESTADO E A REXIONALIZACIÓN <ul><li>Definición de rexionalización e rexión:
 50. 50. Tipos de rexións:
 51. 51. - Nacións sen Estado.
 52. 52. - Rexións consolidadas e diferenciadas.
 53. 53. - Cidades globais.
 54. 54. - Principio de subsidiariedade. </li></ul>
 55. 55. O PAPEL DO ESTADO NA ACTUALIDADE <ul><li>- Coordinación:
 56. 56. - Distribución
 57. 57. - Fomento.
 58. 58. - Deberes.
 59. 59. - Asegurar o cumplimento das leis.
 60. 60. - Mantemento das infraestruturas básicas
 61. 61. - Loita contra o terrorismo mundial. </li></ul>
 62. 62. AS RELACIÓNS ENTRE ESTADOS <ul><li>Tratados, convenios e declaracións internacionales de dereitos.
 63. 63. Organizacións internacionais e supranacionais. </li></ul>
 64. 64. TRATADOS,CONVENIOS E DECLARACIÓNS INTERNACIONAIS DE DEREITOS <ul><li>Ex. de tratados e convenios nacionais, control do armamento, non proliferación de armas nucleares, cambio climático...
 65. 65. Ex. de declaracións universais de dereitos: humanos, dos nenos e nenas, sobre a eliminación da discriminación da muller... </li></ul>
 66. 66. ORGANIZACIÓNS SUPRANACIONAIS <ul><li>Despois da 2ª guerra mundial.
 67. 67. Ex.: ONU, OMC, UE, Liga Árabe. </li></ul>
 68. 68. ORGANIZACIÓNS DAS NACIÓNS UNIDAS <ul>1945( mediados s.xx) Obxectivos: paz e seguridade, fomento entre as relacións de amizade, cooperación, desenvolvemento dos dereitos humanos a nivel mundial. Organizacións dependentes da ONU: - UNICEF: Fondo Internacional das Nacións Unidas para a Infancia. - UNESCO: organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura. Organización das nacións unidas (ononigrama): -Consello de seguridade. -Asamblea xeral. -Consello económico e social. -Corte internacional de xusticia. -Secretaria xeral. </ul>
 69. 69. ¿QUE SON AS ONG? <ul>- Definición: </ul>
 70. 70. AS ONG COMO REDES INTERNACIONAIS <ul>- Humanitarios: cruz vermella, mans unidas, médicos sin fronteras... - Dereitos humanos: unistía internacional. - Ecoloxistas: greenpeace e WWF. </ul>
 71. 71. O PESO CRECENTE DAS ONG <ul>- Solucionar problemas de urxencia e necesidade. - Desenvolvemento integral das persoas cando os Estados non poden. - Adquisición de consciencia e responsable das persoas fronte os problemas. </ul>
 72. 72. A CULTURA E AS DIFERENZAS CULTURAIS <ul><li>Definición de cultura:
 73. 73. Cultura e territorio:
 74. 74. Diferenza e diversidade cultural:
 75. 75. O plurarismo cultural ou multiculturalidade: </li></ul>
 76. 76. A CULTURA DE MASAS E DE CONSUMO <ul>- Definición: - Características: - Unificación das mesmas pautas de consumo. - Factores de homoxeneización: medios de comunicacións, aumento do número e na facilidade dos transportes, turismo mundial... - Contradiccións entre as culturas locais fronte ás culturas de masa </ul>

×