Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ПЛАН
ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ- ХУМАНИТАРНО
НАПРАВЛЕНИЕ- V-VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.
ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩ...
 Оптимизиране на учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и други
хуманитарни науки, посредством използване на иновативни
методи и ...
2. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез
прилагане на нови форми и методи на обучение.
3. Мотивиране н...
Срок: септември
Отг.: Р. Атанасова
5. Участие на МО в създаване на Европейски план на
развитие на училището.
Срок: септемв...
Срок : ноември
Отг. Ирена Недкова
11. eTwinning портал – ползата за учители и ученици.
Проекти и обучения
Срок: декември
О...
Срок: март
Отг. : Д. Йовчева;
Ср. Порязова;
Р. Атанасова
17. Проектно базирано обучение с Buncee. Открит урок по
английски...
22. Представяне на заключително занятие по проект „Из
живота на думите“
Срок : април
Отг. Ив. Топкарова
М. Христова
А. Мин...
24.ДИРЕКТОР:……………………….
/ Ц. НИКОЛОВА/
25.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО - ХУМАНИТАРНО
НАПРАВЛЕНИЕ:………………………
/ Р. АТАНАСОВА - МИНЕВА/
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

План за работа на методическо обединение ХН

2.847 visualizaciones

Publicado el

Хуманитарни науки

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

План за работа на методическо обединение ХН

  1. 1. ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ- ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ- V-VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г. ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” СТАРА ЗАГОРА I. ЧЛЕНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - ХУМАНИТАРНИ НАУКИ: Росица Атанасова–Минева – председател Членове: Сребра Порязова Гергана Колева Иванка Топкарова Димитрина Йовчева Виолета Милчева Ирена Недкова Христина Георгиева Адрияна Минчева Маргарита Христова II. ЦЕЛИ  Утвърждаване престижа и доброто име на училището.  Усъвършенстване на професионалните умения на учителите, промяна и развитие на професионалните им нагласи и ценности, с цел повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и усъвършенстване и модернизиране на организацията на учебния процес.  Адекватно възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти на ЕС в духа на демократични ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване общочовешките и национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
  2. 2.  Оптимизиране на учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и други хуманитарни науки, посредством използване на иновативни методи и практики на педагогическо взаимодействие между учители и ученици, учители и учители, ученици и ученици за формиране на читателска и личностна култура у подрастващите, за преодоляване на репродуктивния начин на мислене, създаване на умения за критическо мислене и реализиране на мултикултурна комуникация.  Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езикови, социокултурни и литературните компетентности по роден и чужд език. Постигане на чуждоезикова компетентност, в съответствие с Държавните образователни изисквания и Европейската Езикова Рамка. Повишаване нивото и качеството на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка на учениците, развиване на интелектуалните им способности съобрно с високотехнологичните условия на 21-ви век, подпомагане на тяхната индивидуалност и самостоятелност посредством използване на нови технологии и включване иновативни дидактически модели в класната стая и извън нея. Стратегии: 1. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 2. Активно използване на информационните технологии в учебно-възпитателния процес по хуманитарни предмети - роден език и чуждоезиково обучение. 3. Активно включване на родителската общност в учебно- възпитателния процес. 4. Работа с талантливи деца в европейски проекти, олимпиади и състезания III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
  3. 3. 2. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение. 3. Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади. 4. Повишаване квалификацията на учителите. 5. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа и избор на приоритети. 6. Участие на членове от МО по проекти и програми: Еразъм + (К1, К2), eTwinning, ELTP (Educational Leaders’ Training Programme), Глобална класна стая и др. и споделяне на положителни иновативни учебни практики, реализирани в и чрез тези проекти проекти. IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 1. Съвещание на учителите от МО за изготвяне на годишния плана на обединението през учебната 2015/16 година. Срок: септември Отг.: председател на МО 2. Работна среща на учителите от обединението на тема: „Мерки за предотвратяването на насилието и тормоза между учениците“ Срок: септември Отг.: председател на МО 3. Обучние по проекта за обърната класна стая “Gain Time” Срок: септември Отг.: Р. Атанасова 4. Web 2.0 инструменти в помощ на учителя за подпомагане на самостоятелното учене на учениците. ( Gain Time ) обучение
  4. 4. Срок: септември Отг.: Р. Атанасова 5. Участие на МО в създаване на Европейски план на развитие на училището. Срок: септември Отг.: Д. Йовчева; Ср. Порязова; Р. Атанасова 6. Анализ на резултатите от проведените контролни работи за проверка на входното ниво на учениците и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. Срок: октомври Отг.: председател на МО 7. Участие по проекта ELTP (Educational Leaders’ Training Programme) и споделяне на иновативни учебни практики с МО и колегията Срок: октомври, ноември Отг.: Р. Атанасова 8. Провеждане на методически консултации между учителите от обединението за задълбочаване на междупредметните връзки. Срок: постоянен Отг.:вс.преподаватели 9. Изработване на електронен постер „Митове и легенди“ по български език Срок : ноември Отг. Ирена Недкова 10. Съставяне на вълшебна приказка с Buncee
  5. 5. Срок : ноември Отг. Ирена Недкова 11. eTwinning портал – ползата за учители и ученици. Проекти и обучения Срок: декември Отг.: Р.Атанасова 12. Споделяне на добри практики за работа с интерактивни методи и информационни технологии в часовете. Срок: декември Отг.: вс.преподаватели 13. Подготовка за кандидатстване на учители за участие в индивидуална квалификационна форма по К-1, европейска програма Еразъм+. Срок: декември Отг. Р.Атанасова 14. Изработване на постери и презентации за Коледа. Срок: декември Отг.: В. Милчева; Хр. Георгиева 15. Обсъждане на постигнатите резултати от първия учебен срок с цел подобряване на учебния процес. Набелязване на мерки за бъдещо избягване на възникнали слабости и проблеми. Срок: февруари Отг.: всички учители 16. Кандидатстване на учители за участие в индивидуална квалификационна форма по К-1, европейска програма Еразъм+.
  6. 6. Срок: март Отг. : Д. Йовчева; Ср. Порязова; Р. Атанасова 17. Проектно базирано обучение с Buncee. Открит урок по английски език в 3-ти клас. Срок: април Отг.:Р.Атанасова 18. Участие в маратона на четенето. Срок: април Отг.: учители по БЕЛ 19. Организиране и провеждане на пробен изпит по БЕЛ в 7. клас за проверка и оценка на знанията на учениците и уеднаквяванена критериите за оценка на задачите със свободен отговор. Срок.: ІІ Отг.: Сребра Порязова 20. Изработване на постери и презентации за Великден от ученици от 5., 6. и 7. клас. Срок: април Отг.: учители по АЕ 21.Конкурс за изработване на презентации за 22 април-денят на Земята. Срок: април Отг.: М. Христова
  7. 7. 22. Представяне на заключително занятие по проект „Из живота на думите“ Срок : април Отг. Ив. Топкарова М. Христова А. Минчева 24. Участие в олимпиади и състезания. Срок.: постоянен Отг.: вс.преподаватели 25. Организиране на посещения на изложби и театрални постановки. Срок.: постоянен Отг.: вс.преподаватели 26. Поддържане и целогодишно обновяване на интериора в кабинетите по БЕЛ, английски език, история и география. Срок: постоянен Отг.: вс. преподаватели 27. Анализ на резултатите от изходното ниво на учениците и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. Срок.: юни Отг.: всички преподаватели 23.УТВЪРЖДАВАМ:
  8. 8. 24.ДИРЕКТОР:………………………. / Ц. НИКОЛОВА/ 25.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО - ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ:……………………… / Р. АТАНАСОВА - МИНЕВА/

×