Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Beauty1

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Beauty1

 1. 1. Братята Якоб И Вилхелм Грим са родени в Германския град Ханау. близо до Франкфурт. Първият том от техните приказки излиза през 1812 г. под името ,, Детски и семейни приказки”, а вторият през 1814 г. Паметникът на Братя Грим напазарния площад Нойщетер в Ханау.
 2. 2. Живели някога един цар и еднацарица, които всеки ден сидумали:-Ах, защо си нямаме дете!Но дете все не им се раждало.Веднъж царицата се къпала вреката и ето че от водата набрега изскочила една жаба и ирекла:-Няма да мине и година ижеланието ти ще се сбъдне. Щеродиш щерка.
 3. 3. Станало, както предрекла жабата. Родила царицатамомиче и то било толкова хубаво, че царят от радостне можел да си намери място и дал голяма гощавка.Поканил не само роднини, приятели и познати, а иорисниците, та да бъдат благосклонни и добри къмдетето.
 4. 4. Тринайсет ориснициимало в царствотому, а златнитеблюда,от които щелида ядат били самодванайсет, та една оттях трябвало да сиостане у дома.
 5. 5. Гощавката била богата и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове:една – сдобродетелност, друга – схубост, трета – сбогатство, и тъй нататък– с всичко, каквото човекможе да си пожелае насвета.
 6. 6. След като единайсет от орисниците изрекли пожеланията си, неочаквано влязла тринайсетата. Тя искала да си отмъсти, загдето не я поканили, не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо:-Навърши ли петнайсет години, некацарската дъщеря да се убоде на вретенои да умре! И без дума повече дапродума, обърнала се и напусналазалата.
 7. 7. Всички се изплашили, но тогава напред излязла дванайсетата орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи и рекла:-Но нека това не бъде смърт, астогодишен дълбок сън да оборицаркинята.
 8. 8. Царят от все сърце искал да предпази свидното си чедо от тая беда и заповядал да изгорят всички вретена в цялото царство.А пожеланията на другите орисници се сбъднали имомичето станало толковахубаво, добро,приветливо и разумно,че всеки го обиквал от пръв поглед.
 9. 9. Какво станало по-нататък вприказката?
 10. 10. Щастливият край наприказките
 11. 11. Росица МилеваНУ “Илия Р. Блъсков”Гр. Шумен

×