Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim


AUX - Accessibility UX
Rotem's presentation - UXI Live 2016

 • Inicia sesión para ver los comentarios

UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim

 1. 1. ‫להיות‬‫ולא‬‫להיראות‬ ‫על‬‫תהליך‬‫אפיון‬‫למשתמשים‬‫עיוורים‬ ‫רותם‬‫בינהיים‬ KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 2. 2. Joseph Friedman 1937
 3. 3. Pellegrino Turri 1801
 4. 4. Alexander Graham Bell
 5. 5. ‫מיליארד‬‫בעולם‬ ‫אנשים‬1.36‫בישראל‬ ‫רק‬ ‫מיליון‬
 6. 6. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 7. 7. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 8. 8. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 9. 9. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 10. 10. ‫כ‬-‫ו‬-‫ל‬-‫נ‬-‫ו‬ KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 11. 11. ‫המשתמשים‬ ‫מי‬?
 12. 12. ‫עיוורון‬: ‫חלקו‬ ‫או‬ ‫ראייה‬ ‫כושר‬ ‫היעדר‬ ‫של‬ ‫מצב‬, ‫ממום‬ ‫כתוצאה‬,‫חבלה‬ ‫או‬ ‫מחלה‬. ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫אינו‬ ‫עיוורון‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מגע‬ ‫עדשות‬ ‫או‬ ‫משקפיים‬ ‫באמצעות‬.
 13. 13. ‫מרכז‬ ‫כתמי‬-‫גילי‬ ‫מקולרי‬AMD
 14. 14. ‫גלילי‬–‫היקפית‬ ‫ראיה‬ ‫חוסר‬
 15. 15. ‫ירודה‬ ‫ראיה‬
 16. 16. ‫בראיה‬ ‫כתמים‬-‫סוכרת‬
 17. 17. ‫העין‬ ‫רקמת‬ ‫אטימות‬-Cataracts
 18. 18. ‫מוחלט‬ ‫עיוורון‬
 19. 19. ‫באינטרנט‬ ‫גולשים‬ ‫עיוורים‬ ‫איך‬?
 20. 20. ‫המגע‬ ‫במחוות‬ ‫שינויים‬–‫מגע‬ ‫מכפיל‬
 21. 21. ‫הזה‬ ‫הידע‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬?
 22. 22. ‫דרישות‬ ‫או‬ ‫חוק‬ ‫לקוח‬ ‫קהל‬ ‫היעד‬ ‫שלבי‬ ‫האפיון‬ ‫מסכים‬‫בדיקות‬ ‫מסכים‬‫בדיקות‬ ‫אותנו‬ ‫תופס‬ ‫זה‬ ‫איפה‬?
 23. 23. ‫העיפרון‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬...
 24. 24. ‫שלי‬ ‫לבית‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬...
 25. 25. ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫בודקים‬-‫משתמשים‬ ‫מבדקי‬
 26. 26. •‫המשתתפים‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬ •‫משתתפים‬ ‫גיוס‬ •‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬ •‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫בודקים‬-‫משתמשים‬ ‫מבדקי‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 27. 27. ‫המשתתף‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬
 28. 28. •‫תלוי‬ •‫מינימום‬5‫שימוש‬ ‫מאפייני‬ ‫קבוצת‬ ‫לכל‬ ‫משתתפים‬ •‫המפתח‬-‫המסייעות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫הבדל‬ ‫המשתתף‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 29. 29. ‫לתחומים‬ ‫המגבלויות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫תמהרו‬ ‫אל‬
 30. 30. •‫המגבלה‬ ‫עם‬ ‫נולד‬?‫צעיר‬ ‫בגיל‬ ‫שהתפתחה‬ ‫או‬/‫מבוגר‬? ‫למשתתפים‬ ‫מקדימות‬ ‫שאלות‬ •‫זמנית‬ ‫המגבלה‬/‫קבועה‬/‫הדרגתית‬? •‫משתמש‬ ‫מסייעות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באילו‬? *‫אחת‬ ‫ממגבלה‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫אחד‬ ‫לאדם‬! rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 31. 31. ‫משתתפים‬ ‫גיוס‬
 32. 32. ‫משתתפים‬ ‫גיוס‬ •‫נגישות‬ ‫על‬ ‫דגש‬–‫השתתפות‬ ‫מעודד‬ •‫נגישות‬ ‫ארגוני‬ •‫עבודה‬ ‫מקומות‬ •‫ומועדונים‬ ‫מחלקות‬ •‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ •‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 33. 33. ‫מקום‬ ‫כשבוחרים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מה‬?
 34. 34. ‫מקום‬ ‫כשבוחרים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מה‬? •‫ניידות‬–‫תחבורה‬ ‫זמינות‬,‫הסעות‬,‫מותאמת‬ ‫חנייה‬ •‫פיזית‬ ‫נגישות‬–‫מעלית‬,‫רמפות‬,‫מרחק‬ •‫מלווים‬ •‫תאורה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 35. 35. ‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬–‫כתובים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬
 36. 36. ‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬–‫כתובים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬ •‫גדולות‬ ‫אותיות‬ •‫חלופי‬ ‫קונטרסט‬ •‫פתוח‬ ‫אלקטרוני‬ ‫פורמט‬ •‫ברייל‬ ‫כתב‬ •‫פשוטה‬ ‫שפה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 37. 37. ‫אישיות‬ ‫העדפות‬
 38. 38. ‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬
 39. 39. ‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬ •‫ליווי‬ ‫הציעו‬ •‫ספרו‬-‫בחדר‬ ‫ומי‬ ‫מה‬ •‫דברים‬ ‫תזיזו‬ ‫ואל‬ ‫ממכשולים‬ ‫המנעו‬ •‫בבדיקה‬ ‫התקדמות‬ ‫אפשרו‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 40. 40. •‫משמישות‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫נגישות‬ •‫באנשים‬ ‫מדובר‬ ‫הכל‬ ‫לפני‬–‫אותם‬ ‫להכיר‬ ‫צאו‬ •‫מגבלויות‬ ‫בבדיקות‬ ‫שלבו‬–‫לספר‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬! •‫שלכם‬ ‫בידיים‬ ‫ההתנעה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147

×