Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

האמנה החדשה של עיריית בני ברק

עיצוב: סטודיו מרילוס

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

האמנה החדשה של עיריית בני ברק

 1. 1. ‫ת ש ות‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ים -09‬ ‫ת יי ים‬ ‫001!‬‫עיצוב: סטו‬ ‫דיו מרילוס‬
 2. 2. ‫פי‬ ‫ות‬ ‫ש‬ ‫ם:‬ ‫הנהלת העיר:‬ ‫ראש העיר‬ ‫מ"מ וסגנים‬ ‫מועצת העיר‬ ‫עובדים:‬ ‫מנהלים ועובדי‬ ‫האגפים והיחידות‬ ‫יועצי התכנית:‬ ‫מר אליעזר וד"ר נועה שוורצר‬ ‫ד"ר ורדה בר‬ ‫תאגידים עירוניים:‬ ‫תאגיד המים והביוב‬ ‫החברה הכלכלית‬ ‫תושבי העיר - לקוחו‬ ‫ת עיריית בני ברק‬ ‫שותפים‬ ‫: שות‬ ‫פים:‬ ‫שותפ‬ ‫ים: שו‬ ‫תפים:‬ ‫צוות ההיגוי:‬ ‫עירייה ויועצים‬ ‫מפעם השפלה‬ ‫שותפי‬ ‫ם: שו‬ ‫ת‬
 3. 3. ‫ת שי ות‬ ‫אמנת השירות הינה הצהרה של המנהיגות העירונית, מנהלי‬ ‫האגפים והמחלקות על רמת השירות האיכותית לה זכאים‬ ‫תושבי העיר.‬ ‫אמנת השירות היא שאיפה להשבחת איכות החיים, לשדרוג‬ ‫איכות השירות לתושב ולמתן מענה מקצועי, יעיל ואדיב לכל‬ ‫פנייה של התושבים, תוך עמידה בלוח זמנים נקוב ומחייב.‬ ‫תהליך זה של כתיבה והתחייבות על האמנה , מהווה נדבך‬ ‫מרכזי בשדרוג איכות השירות, בשיפור איכות הקשר‬ ‫בין עיריית בני ברק לתושביה,‬ ‫ובהמשך קידומה ושגשוגה של העיר.‬
 4. 4. ‫כבוד ואכפתיות‬ ‫יעילות כספית‬ ‫שקיפות‬ ‫י‬ ‫מקצועיות‬ ‫הגינות‬ ‫י‬
 5. 5. ‫מיפוי הממשקים השונים בין מחלקות‬ ‫העירייה השונות למקבלי השירות‬ ‫בדיקת קיומם של כלי מדידה לשירותים‬ ‫השונים‬ ‫ת י‬ ‫תי ת‬ ‫ת‬ ‫שי ות‬ ‫מדידת רמת השירות כיום‬ ‫החלטה על רמת השירות אשר העירייה‬ ‫מעוניינת להתחייב עליה לתושב‬ ‫החלטה על שיטות עבודה עקביות למעקב‬ ‫אחר מידת העמידה ברמת השירות ועדכון‬ ‫האמנה במידת הצורך.‬
 6. 6. ‫ש‬ ‫י‬ ‫תו ית‬ ‫  העבודה תיעשה תוך‬ ‫התייחסות לידע הנצבר‬ ‫בעבודה על תוכניות עבודה‬ ‫  תכנון התהליך בהלימה‬ ‫לתהליכי המדידה וכתיבת‬ ‫תוכניות העבודה‬ ‫  אמנת השירות תוטמע‬ ‫בתוכנית העבודה עובדה‬ ‫אשר תחבר את שני‬ ‫התהליכים ותאפשר מדידה‬ ‫פשוטה יותר למנהלים‬ ‫ו‬ ‫ת שי ות‬
 7. 7. ‫ש ים‬ ‫ו‬ ‫החלטה על צורה כללית של אמנת השרות.‬ ‫א‬ ‫כל יחידה תעבור תהליך מובנה של ניסוח האמנה, קביעת‬ ‫ב‬ ‫מדדי השירות ורמות השירות, ומדידת העמידה ביעדים שנקבעו.‬ ‫סיום כל היחידות והעברה לדיון בוועדת ההיגוי.‬ ‫ג‬ ‫החלטה על מרכיבי האמנה אשר יפורסמו.‬ ‫ד‬ ‫חתימה על האמנה.‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫פרסום.‬
 8. 8. ‫ƒ רמת המורכבות והבשלות אינה‬ ‫אחידה בין כל יחידות העירייה, ולכן‬ ‫קצב ההתקדמות בכל יחידה יהיה שונה‬ ‫ƒ וועדות ההיגוי והתפעול תלווינה את‬ ‫התהליך לאורך כל הדרך.‬ ‫ƒ אמנת השירות תשולב בתוך תוכנית‬ ‫העבודה אך יש לקיים דיון לגבי אופי‬ ‫המדידות בשנה הבאה (כל אמנות‬ ‫השירות אשר ייכתבו עד דצמבר‬ ‫ישולבו בתוכנית העבודה).‬ ‫ות‬
 9. 9. ‫האמנה‬ ‫מתחייבים‬ ‫לשירות‬

×