Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Liderlik Nedir

3.319 visualizaciones

Publicado el

Dünyadaki yeni yöneticilik ve liderlik modeli nedir,

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Liderlik Nedir

 1. 1. Yöneticilik ve Yeni Liderlik Yaklaşımları
 2. 2. Lider Kimdir? Lider Aktif Dinleyendir Lider  Sorgulayandır Lider Motive Edicidir Lider Değişimin Öncüsüdür Lider Geliştirendir Lider Ekip Kurar Lider Etkileyendir Lider; icraatı gösterişinden fazla olan kişidir. Lider Şikayet Etmez Lider Başka Açıdan Bakar Lider Sorunları Çözer
 3. 3. **Liderlik , diğer insanları da katarakLiderlik , diğer insanları da katarak fikirlerini gerçeğe dönüştürmefikirlerini gerçeğe dönüştürme yeteneğidir.yeteneğidir. **Lider olduğunu düşünen , ancak hiçLider olduğunu düşünen , ancak hiç kimsenin kendini izlemediği bir kişi ,kimsenin kendini izlemediği bir kişi , sadece yürüyüş yapıyor demektir.sadece yürüyüş yapıyor demektir. Liderden beklenen nedir?
 4. 4. Liderin Temel Özellikleri nedir? * Yenilikçi, * Güçlü vizyon ve misyona sahip * İletişim yeteneği kuvvetli, * Davranışlarıyla çalışanlara örnek oluşturan, * Mücadele edebilen, * Gelişmeleri ve trendi takip eden, * Takım ruhu felsefesine inanan.
 5. 5. Etkili Liderlerin Ortak Davranışı •İşe “Ben ne istiyorum?” yerine “Ne yapılması gerekiyor?” sorusu ile başlarlar, •Daha sonra da “farklılıklar yaratmak için ne yapmalıyım?” sorusunu sorarlar
 6. 6. Liderlik Türleri • Baskıcı Lider • Anlaşmacı Lider • İkna edici Lider • Örnek olan Lider • Güçlendirici Lider
 7. 7. Baskıcı Lider Dikkatini işleri halletme üzerinde toplar ve emirler vererek yapılmasını isterler. Bu tarzı sürekli uygulayanlar ; 1 . Genelde sindirici insanlardır, 2 . Körü körüne itaat beklerler, 3 . İletişimleri tek yönlüdür, 4 . Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler 5 . Hedeflerine varıldığı sürece, takipçilerinin tepki ve duyguları ile
 8. 8. Anlaşmacı Lider • Bazı liderler anlaşmaya varma hususunda rahatsızdır.Onlar için müzakere ; 1. akla kabul edilemeyecek fedakarlıklar, 2. kaybetmek istemediklerinden vazgeçmek anlamına gelir. • Fakat anlaşmacı liderin tarzı,diğerlerinin de kazanmasına yardımcı olan bir galibin tarzıdır.
 9. 9. Örnek Olan Lider • Örnek olma, insanlar üzerinde muazzam etkilidir.Olumlu hareketler, olumlu örnekler doğurur. • İyi yönü ; Sadakat ve bağlılıkla adanmış kişilerin sayısı artar • İhtimal Kötü yönü ; Lider düştüğünde,takipçiler daha büyük zarar görür.
 10. 10. Güçlendirici (Yetiştirici) Lider • Liderliğin en yüksek ve güç verici olanıdır. Bu tip bir lider; 1. İnsanlarla iyi ilişkiler kurar , 2. Olumlu fikirlerini onlara iletir, 3. Ulaşılabileceğine inandırarak motive eder. 4. Başarmaları için eğitim ve donanım sağlar, 5. İnsanları güç ve sorumluluk taşıyabilecek şekilde eğitir, geliştirir,
 11. 11. Güçlendirici liderin 6 Özelliği 1. Tek başına yapabileceklerinden daha büyük fikirlere sahiptir, 2. İnsanlara inanırlar, 3. İç dünyaları ile barışıktır.Geçilme korkuları yoktur, 4. İnsanları geliştirirler, 5. Bir hizmetkar yüreğine sahiptir,
 12. 12. • Etkili liderler, liderlik türlerinin tümünü bazı zamanlarda kullanırlar. • Ancak en büyük liderler, nihai başarılarının insanlara dayandığını bildikleri içindir ki, o insanları daha etkili hale getirmede kaynaklarını, güçlerini ve nihayet başarılarını paylaşırlar.
 13. 13. Modern Liderlik Yaklaşımları A)A) Transaksiyonel LiderTransaksiyonel Lider (Etkileşimci)(Etkileşimci)  Yönetici ile çalışan arasındaki ilişkileriYönetici ile çalışan arasındaki ilişkileri “değiş-tokuş süreci” olarak görür.“değiş-tokuş süreci” olarak görür.  Yüksek performans gösteren ve kurallaraYüksek performans gösteren ve kurallara uyan çalışanlara ödül,uyan çalışanlara ödül,  Düşük performans gösteren ve kurallaraDüşük performans gösteren ve kurallara aykırı davranan çalışanlara ise cezaaykırı davranan çalışanlara ise ceza verilmesi taraftarıdır.verilmesi taraftarıdır.
 14. 14. B)TransformasyonelB)Transformasyonel (Dönüşümcü)(Dönüşümcü) LiderLider  ““O gerçek bir lider” denecek liderdir.O gerçek bir lider” denecek liderdir.  Gelecek odaklı bir tarza sahiptirler.Gelecek odaklı bir tarza sahiptirler.  Grubun ihtiyaçlarını,Grubun ihtiyaçlarını, davranışlarını,davranışlarını,değerdeğer yargılarını değiştirir, gruba yeni bir formyargılarını değiştirir, gruba yeni bir form kazandırırlar.kazandırırlar. Modern Liderlik Yaklaşımları
 15. 15. TransformasyonelTransformasyonel (Dönüşümcü)(Dönüşümcü) liderler,liderler, YYöneticilik özelliklerinden çok liderliköneticilik özelliklerinden çok liderlik vasıflarıyla anılırlar. Çünkü bu tip liderler,vasıflarıyla anılırlar. Çünkü bu tip liderler, mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve buna teşvik eden kişilerdir.mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve buna teşvik eden kişilerdir.
 16. 16. Liderin bir tek tanımı vardır. Takipçisi olan liderdir”.
 17. 17. HER YÖNETİCİ BİR LİDERMİDİ R ????
 18. 18. Modern Liderlik Yaklaşımları LiderLider  İnsanlara ilham verir.İnsanlara ilham verir.  İyi niyetle hareketİyi niyetle hareket ederkenederken  Sevgi yayarSevgi yayar  ““Biz” derkenBiz” derken  Neyin hatalı olduğunuNeyin hatalı olduğunu gösterirkengösterirken  Nasıl yapılacağını gösterirNasıl yapılacağını gösterir  Saygıyı hak ederSaygıyı hak eder YöneticiYönetici  İnsanları çalıştırırİnsanları çalıştırır  Kudrete bel bağlarKudrete bel bağlar  Korku uyandırırKorku uyandırır  ““Ben” derBen” der  Kimin hatalı olduğunuKimin hatalı olduğunu gösterirgösterir  Nasıl yapılacağını bilirNasıl yapılacağını bilir  Saygı görmek isterSaygı görmek ister
 19. 19. Aslanın komutasındaki geyiklerAslanın komutasındaki geyikler ordusuordusu Geyiğin komutasındaki aslanlarGeyiğin komutasındaki aslanlar ordusundan daha iyidir…ordusundan daha iyidir…

×