Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

2.043 visualizaciones

Publicado el

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte o jaké zdroje se jedná a už vůbec ne jak s nimi pracovat? Tento rozsáhlejší materiál vám vše podstatné objasní.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

 1. 1. Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Lektor Mgr. Eva Jandová knihovnice ÚK FF MU Najdete ji v knihovně za referenčním pultem v 1. patře. V lekcích informačního vzdělávání se věnuje převážně elektronickým informačním zdrojům a efektivnímu vyhledávání v nich. Je také tutorkou e- learningového Kurzu práce s informacemi.
 2. 2. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Anotace Na Masarykově univerzitě máte přístup k řadě kvalitních informačních zdrojů v podobě profesionálních databází. Najdete v nich nejaktuálnější vědecké články a e-knihy a informace o nich. V následujícím textu se dozvíte, které zdroje máme na mysli, kde se tyto zdroje nachází a jak s nimi nejlépe pracovat. Zmíníme také celou řadu volně dostupných zdrojů včetně těch zveřejňovaných v režimu Open Access. Klíčová slova Elektronické informační zdroje, vyhledávání, databáze, oborové brány, digitální knihovny, open access. Seznam použitých symbolů důležité příklad úkol tip doplňující zdroj
 3. 3. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Obsah Anotace ...............................................................................................................................2 Klíčová slova.......................................................................................................................2 Seznam použitých symbolů..................................................................................................2 Elektronické informační zdroje...........................................................................................4 Druhy EIZ...........................................................................................................................4 Obecné zásady vyhledávání v EIZ.......................................................................................4 Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu:....................................................5 Proč využívat především licencované EIZ...........................................................................5 Jak je to s volně dostupnými zdroji na internetu? .................................................................6 Licencované EIZ - Portál EIZMU......................................................................................7 Nastavení vzdáleného přístupu ...........................................................................................7 EBSCO Discovery Service.................................................................................................7 Full Text Finder - služba hledání plných textů na MU..........................................................8 Seznam dostupných časopisů a knih na MU ........................................................................8 Multioborové databáze MU................................................................................................8 Databáze e-knih pro MU....................................................................................................9 Volně dostupné EIZ.............................................................................................................9 Katalogy ...........................................................................................................................9 Oborové brány................................................................................................................. 10 Digitální knihovny........................................................................................................... 10 Další odborné volně dostupné zdroje................................................................................. 10 Shrnutí .............................................................................................................................. 11
 4. 4. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD)1. Liší se tématikou, typem, rozhraním, většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení (listování, rejstříky, indexy apod.) nebo vyhledávání (jednoduché/základní, pokročilé, z více databází atd.). Druhy EIZ Obecné zásady vyhledávání v EIZ Definování tématu- pro efektivní vyhledávání je důležité mít dobře zvolené téma práce, vybrat z něj klíčová slova, synonyma, nadřazené, podřazené pojmy, určit si vztahy mezi nimi a na základě výsledků vyhledávání je použít. Podrobněji na lekci Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje. Volba vhodného zdroje – podle toho, co chcete hledat, si zvolte i typ zdroje (např. oborové databáze pro konkrétní obor; databáze dle typu dokumentu – článková databáze, databáze e-knih; katalog knihovny při vyhledávání tištěných knih či elektronická databáze pro články a knihy v elektronické podobě atd.). Pokud se ve zdroji příliš neorientuje, je vhodné si nastudovat nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály apod. Většinou je najdete v horním menu databáze popř. v seznamu a popisu zdrojů pro konkrétní instituci. Při vyhledávání zkuste využít různé vyhledávací funkce systému – k dispozici bývají rejstříky pro prohlížení např. podle oborů, podle názvů časopisů, jednoduché či pokročilé vyhledávání (můžete zadat více vyhledávacích kritérií a klíčových slov). 1 KTD - Česká terminologická databázeknihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha:Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2015-02-17].Dostupné na www: <http://aleph.nkp.cz/cze/KTD>. Z hlediska typů: Z hlediska původnosti dokumentů: Z hlediska tematického a oborového: Z hlediska dostupnosti: Elektronické katalogy knihoven Profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) Oborové portály Digitální knihovny Další informační zdroje na internetu Primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) Sekundární (bibliografické, abstraktové, citační databáze) Terciální (databáze databází, soupisy…) Multioborové – zahrnuto více oborů Specializované - zdroje oborově zaměřené Volně dostupné (veřejně přístupné) Licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
 5. 5. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Následuje formulace rešeršního dotazu, čili zapsání klíčových slov do vyhledávacích polí. Nezadávají se tzv. „stop“ slova (členy, předložky, spojky…), je vhodné využít booleovské operátory pro kombinaci jednotlivých klíčových slov, proximitní (vzdálenostní) operátory, vyhledávání frází aj. V této fázi můžete zvolit další kritéria a omezení pro vyhledávání např. časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd. Pokud je po zobrazení seznamu výsledků vyhledávání množství nalezených informací (článků, knih) příliš velké, dotaz doporučujeme více zpřesnit (konkrétnější klíčová slova, užší časové či jiné vymezení), při nedostatku nalezených informací dotaz naopak zobecnit (zde právě využijete synonyma, nadřazené a podřazené pojmy). Dále můžete využít personalizované funkce systému, většinou jsou k dispozici po přihlášení a nabízejí možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, nastavení alertů či avíz (upozornění na přidání nového článku na základě námi určených kritérií), sdílení atp. Podrobněji na lekci Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací. Operátory a zástupné znaky pro tvorburešeršníhodotazu: Booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu). AND (+ nebo &) - současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz. např.: education AND children OR – vyhledá články, kde se vyskytuje alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz. např.: education OR learning NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín. např.: education AND children NOT adult Proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů. Doporučujeme je vyhledat v nápovědě vyhledávání konkrétního systému, mohou se lišit. NEAR (Nn) – určuje vzdálenost výrazů (n) od sebe, nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10). WITHIN (W) – určuje vzdálenost výrazů (n), v pořadí v jakém byla zapsána. ADJACENT (ADJ) – určuje sousedící výrazy, nezávisle na pořadí. Fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („informační vzdělávání“). Truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*). Wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie). Proč využívat především licencované EIZ Články (popř.) jiné dokumenty prošly odborným recenzním řízením, jsou publikovány v odborných periodicích u významných nakladatelů, je zde tedy jistota kvality informací.
 6. 6. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Elektronické databáze nabízí přidanou hodnotu od informačních specialistů v podobě anotací, klíčových slov čireferencí, díky kterým článek nejen najdeme, ale můžeme se snadněji rozhodnout, zda je pro naši práci relevantní. Odborné el. zdroje nabízí také lepší vyhledávací možnosti, tudíž i přesnější výsledky vyhledávání. Producenti databází neustále el. zdroje aktualizují, vylepšují a snaží se o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI). Díky tomu je poté vyhledávání intuitivní, nabízí personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, aletry/avíza, tagování, sdílení, generování citací atd.) Nad el. zdroji, které instituce nakupuje, většinou existují tzv. nadstavbové funkce, které umožňují např. souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi, ukládání výsledků vyhledávání apod. Jakožto studenti (či zaměstnanci) MU máte možnost využít EIZ v rámci instituce zdarma, jinak je do databází drahý přístup, popř. platíte za stažení článku. Pokud vám něco ohledně EIZ není jasné, máte možnost využít pomoci referenčních knihovníků buďto na lekcích informačního vzdělávání nebo i ve formě individuální konzultace. Jakje to svolně dostupnýmizdrojina internetu? Ve volně dostupných zdrojích na internetu lze nalézt kvalitní odborné, ale bohužel někdy i méně důvěryhodné informace. Proto je potřeba nalezené informace ověřovat, posuzovat a hodnotit než je ke studiu či do své práce použijete. Vždy je vhodné zkontrolovat alespoň základní údaje: je-li uvedeno, kdo text publikoval, kdy, kde, jaký je použit jazyk textu, jestli jsou uvedeny reference, citovaná literatura, aktualizace apod. Jaké zdroje můžete bez obav využít, se dozvíte dále v textu, popř. na lekci Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje.
 7. 7. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Licencované EIZ - Portál EIZ MU Přístup ke všem databázím na MU je možný přes portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz. Najdete zde přehled zdrojů, který je možné filtrovat podle oborů nebo fakult. Obzvlášť zobrazení podle oborů vám může pomoci se v množství zdrojů správně zorientovat. Dále se na Portálu dozvíte informace o zkušebních přístupech a novinkách. Může se zde objevit pro vás velmi zajímavý zdroj, který ale bude přístupný pouze po omezenou dobu, proto se vyplatí tyto informace průběžně sledovat. Nastavenívzdáleného přístupu S databázemi na Portálu můžete pracovat (prohlížet, vyhledávat, stahovat plné texty) pouze za podmínky, že se nacházíte v počítačové síti MU. V PC studovnách, knihovně nebo na wifi v areálu fakulty to je tedy samozřejmé. Pro stejné možnosti přístupu také z domu je třeba využít tzv. vzdálený přístup. Učiníte tak pomocí nastavení prohlížeče, stažení programu nebo použití přihlašovacích údajů (typicky UČO + sekundární heslo). Když si v přehledu zdrojů zobrazíte kliknutím na jeho název podrobnější informace o databázi, najdete hned v úvodu i zmínku o doporučeném způsobu vzdáleného přístupu. (viz obrázek níže) V některých případech může být přístup ke zdroji omezen pouze na konkrétní fakultu nebo pracoviště. Tehdy je třeba využít Speciální (fakultní) VPN servery. EBSCO Discovery Service Umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU. Najdete ji na adrese http://discovery.muni.cz. Ve vyhledávači však nejsou zapojeny VŠECHNY databáze z přehledu zdrojů na Portálu. Pokud tedy s hledáním neuspějete, najděte si na Portálu tematicky vhodné zdroje a
 8. 8. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím prohledejte je každý zvlášť. Průběžně aktualizovaný seznam zdrojů prohledávaných službou Discovery Service najdete na Portálu EIZ MU. Abyste získali přístup k plným textům článků a knih, je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (viz předchozí odstavec vzdálený přístup). EBSCO Discovery Service prohledává také Souborný katalog MU Aleph a archiv závěrečných prací MU. FullText Finder-služba hledáníplnýchtextůna MU Ne všechny databáze jsou plnotextové, řada z nich je částečně nebo úplně bibliografická (=dozvíte se v nich o existenci relevantních článků, ale plný text musíte jít hledat jinam). Full Text Finder slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování. Pokud tedy přímo v Discovery Service nebo jiné databázi nevidíte plný text článku, hledejte ikonu nástroje Full Text Finder, který se plný text pokusí najít automaticky v dalších zdrojích. Seznam dostupnýchčasopisůa knih na MU V tomto seznamu můžete poměrně spolehlivě ověřit dostupnost jednotlivých ročníků časopisů nebo titulů e-knih. POZOR, ani v tomto seznamu bohužel nejsou zařazeny všechny zdroje, chcete-li mít jistotu, je třeba prohledat relevantní databáze jednu po druhé. Multioborové databáze MU Jedná se o největší zdroje dostupné na univerzitě. Obsahují až milióny článků a statisíce časopisů, často v plných textech. Pokud pátráte po konkrétním článku, nebo hledáte zdroje pro diplomovou či jinou odbornou práci, vždy se vám vyplatí zkusit v nich hledat. Konkrétně to jsou např. tyto zdroje:  ProQuest Central  EBSCO  SpringerLINK  ScienceDirect
 9. 9. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím  Wiley InterScience  JSTOR Databáze e-knihpro MU Databází e-knih není zdaleka tolik, co článkových databází, ale i tak je nabídka více než velkorysá, zejména díky databázi EBSCO eBook Academic Collection, která je nejobsáhlejší multioborovou databází e-knih, obsahuje přes 130 tisíc odborných e-knih ze všech oborů. Dalšími databázemi e-knih jsou např. GALE e-books - výběr encyklopedických titulů ze sociologie, vzdělávání, práva, obchodu a Wiley e-books - encyklopedie z oblasti medicíny, psychologie a dalších oborů. Volně dostupné EIZ Katalogy Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu2 . Souborný katalog může být národní, mezinárodní, institucionální, oborový, pro určitý typ dokumentů, např. seriály a další.  Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz  Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU  SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz 2 KTD - Česká terminologická databázeknihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha:Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2015-02-17].Dostupné na www: <http://aleph.nkp.cz/cze/KTD>.
 10. 10. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Elektronický katalog jedné knihovny  Katalog MZK http://aleph.mzk.cz nebo https://vufind.mzk.cz/  Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog.kjm.cz Oborové brány Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření3 . V zahraničním prostředí jsou ke konkrétním oborům vytvářeny tzv. subject gateways v rámci institucí (univerzitních knihoven, ústavů apod.).  Jednotná informační brána http://www.jib.cz  Oborová brána Knihovnictví a informační věda http://kiv.jib.cz/  Oborová brána Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz/  Oborová brána Musica (MUS) http://mus.jib.cz/  Oborová brána Technika (TECH) http://tech.jib.cz/ Digitálníknihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě4 .  Europeana http://www.europeana.eu  Internet Archive http://www.archive.org  CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu  Project Gutenberg http://www.gutenberg.org  Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com  Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz  Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org  Dissonline http://www.dissonline.de/index.htm Dalšíodborné volnědostupné zdroje Google Scholar, Google Books 3 KTD - Česká terminologická databázeknihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha:Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2015-02-17].Dostupné na www: <http://aleph.nkp.cz/cze/KTD>. 4 ARMS, WilliamY. Digital libraries. Cambridge, Mass.:MIT Press,c2000. x, 287 s.ISBN 0262011808
 11. 11. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Nepodceňujte Google Scholar, v případě e-knih Google Books. V obou případech se jedná o vyhledávače s masivním pokrytím, které ale pracují s jinými (odbornějšími) zdroji než „obyčejný“ Google. Mohou vám nabídnout odkaz do licencované databáze (např. JSTOR), kdy je vám ale plný text dostupný pouze v síti MU (viz výše, kapitola „Nastavení vzdáleného přístupu“). Zdroje v režimu Open Acces Jedná se o alternativní způsob šíření vědeckých poznatků. Odborné texty jsou v případě OA dostupné přímo v archivech časopisů nebo institucionálních repozitářích volně na internetu. Nijak to neubírá na kvalitě těchto zdrojů, hlavním cílem je šířit takto vědecké informace co nejotevřeněji. Symbolem OA bývá odemčený zámek, s kterým se můžete setkat v databázích i na volně přístupných webech. Časopisy s otevřeným přístupem Directory of Open Access Journals (DOAJ). Portál OpenAIRE umožňuje jedním dotazem prohledávat více digitálních archivů a institucionálních repozitářů s otevřeným přístupem najednou. Shrnutí Nyní již tedy víte, že licencované elektronické informační zdroje nakupované pro MU najdete na Portálu elektronických informačních zdrojů (ezdroje.muni.cz), proč a jak v nich efektivně vyhledávat, jak se k nim dostat z domu a jaké nadstavbové služby k nim jsou nabízeny. Kromě licencovaných zdrojů jsme si představili také příklady volně dostupných zdrojů na internetu, u kterých je však vhodné posuzovat jejich důvěryhodnost.

×