Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Usability i UX - podstawy

2.447 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Desarrollo personal
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Usability i UX - podstawy

 1. 1. Radosław Taraszka Usability and UX
 2. 2. „Engineer make things. We make people love them” – Karl Fast
 3. 3. 5 elements of usability 1.Learnability – how? 2.Efficiency – wow! 3.Memorability - ok 4.Errors - what? 5.Satisfaction – yeah!
 4. 4. Learnability
 5. 5. Efficiency
 6. 6. Memorability
 7. 7. Errors http://wallofawesome.pagodabox.com/one-of-the-best-404-pages-ever/
 8. 8. Satisfaction Usa Today
 9. 9. Satisfaction Usa Today
 10. 10. Relationship between usability and UX (almost)…. http://www.jpprufino.com/2008/08/ux-studies-usability-and-user-experience-part-ii/
 11. 11. …true relationship between usability and UX http://www.neospot.se/usability-vs-user-experience/
 12. 12. Related areas to UX           Project Managemenet User Research Usability Evaluation Infomraction Architecture User Interface Design Interaction Design Visual Design Content Strategy Accessability Web Analytics User Experience
 13. 13. Jak ugotowad zupę? About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 14. 14. Rozwiązanie? The Design of Everyday Things, Donald A. Norman
 15. 15. Rozwiązanie? The Design of Everyday Things, Donald A. Norman
 16. 16. Mapowanie About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 17. 17. Mapowanie The Design of Everyday Things, Donald A. Norman
 18. 18. Examples of good UX - microemotions The White Stuff’s
 19. 19. Examples of good UX – social proof Expedia
 20. 20. Examples of good UX – info about system status Boxee
 21. 21. Examples of good UX – suggestion Make Me A Cocktai
 22. 22. Examples of good UX – adaptability adaptability Google maps - Hawaii
 23. 23. Examples of good UX – better search engine Meetup
 24. 24. Examples of good UX – understanding Vimeo
 25. 25. Examples of good UX – understanding Amsterdam Museum
 26. 26. Examples of good UX – persuasion http://www.tui.pl
 27. 27. Examples of good UX – persuasion
 28. 28. Examples of good UX – Luke, use the… data Ebay
 29. 29. Radosłąw Taraszka Testowanie i analizowanie
 30. 30. Testowanie
 31. 31. Typy testów  Jakościowe – użytecznośd  SurveyMonkey, CrazyEgg, TechSmith Morae, WebSort, Opiniac.com  Ilościowe – analityka  Google Analytics, Omniture, Gemius, Coremetrics  Eksperymenty – testy a/b, wielowymiarowe  Visual Website Optymizer, Google Website Optimize  Konkurencja – dane ilościowe i jakościowe, porównania  Alexa, Quantcast, Compete.com, Hitwise, BDN, Manubia
 32. 32. Analiza danych
 33. 33. A/B Tests http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/
 34. 34. A/B Tests http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/
 35. 35. Analiza danych
 36. 36. A/B Tests +95% http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/human-landing-page-increase-conversion-rate/
 37. 37. A/B w Mall.cz http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/larger-productimages-increase-conversion-rate/ +9,46%
 38. 38. Radosław Taraszka Tworzenie interaktywnego produktu
 39. 39. Cyfrowy produkt About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 40. 40. Ewolucja w tworzeniu produktów cyfrowych Decyzje o produkcie: formie i interakcji podejmowane PRZED fazą WYKONANIA About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 41. 41. Dobry interfejs odpowiada na każdą interakcję About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 42. 42. Konwencja?
 43. 43. Komunikaty systemowe About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 44. 44. Komunikaty systemowe  Jeśli aplikacja wykryła błąd, dlaczego go nie naprawi?  Możesz zniszczyd dwa „pudełka”, które jest wartościowe?  Co się stanie gdy klikniesz „cancel”? About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 45. 45. Konstruktywne komunikaty  Czy komunikaty są poprawne? Czy tłumaczą co się stało? Czy wskazują miejsce problemu? Czy podają rozwiązanie problemu? Czy jeśli proszą o wpisanie danych, podają ich format?
 46. 46. Konstruktywne komunikaty Na stronach korporacje.pekao.com.pl wyszukiwarka po nie znalezieniu poszukiwanej frazy proponuje skorzystanie z mapy strony lub skontaktowanie się w celu uzyskania potrzebnych informacji.
 47. 47. Radosław Taraszka Nawigowanie
 48. 48. Nawigacja  Lewa nawigacja jest ignorowana. Szczególnie gdy jest długa.  Użytkownicy lubią Content Poziomą, dużą nawigację Linki w okolicach tytułu
 49. 49. Drugi poziom nawigacji  Problematyczny z natury rzeczy bo.. po pierwszym kliku użytkownicy koncentrują się na treści. nawigacja 2 poziomu zawsze słabo widoczna. dopiero gdy użytkownik nic nie znajdzie w treści to zaczyna szukad dookoła – jeśli trafi na coś przed nawigacją 2 poziomu to może jej nie zauważyd.
 50. 50. Wyszukiwarka
 51. 51. Wyszukiwarka - prosta Gov.uk
 52. 52. Wyszukiwarka - złożona Tripadvisor
 53. 53. Wyszukiwarka – główny element Verif
 54. 54. Rozwijane menu Menu rozwijane umożliwia wygodny wybór kraju
 55. 55. Akordeonowe menu  Szybka metoda przeglądania  Od 2 do 10 pozycji na drugim poziomie  Do 2 poziomów
 56. 56. Jesteś tutaj  Działa na zasadzie „jesteś tutaj” na mapie  Stosowane najczęściej w menu
 57. 57. Zakładki  Ludzie je rozumieją Ograniczenie ilości Mało widoczny 2 poziom  Trzeba dodatkowo mocno wyróżniad
 58. 58. Zakładki BBC
 59. 59. Zakładki Sport.pl
 60. 60. Dropdown Nettuts+
 61. 61. Dropdown Gateway
 62. 62. Mega dropdown Sony store
 63. 63. Mega dropdown Empik.com
 64. 64. Mega dropdown Engadet
 65. 65. Mega dropdown USAA
 66. 66. Lepsze lewe menu
 67. 67. Lepsze lewe menu
 68. 68. Filtrowanie About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 69. 69. Filtrowanie About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 70. 70. Radosław Taraszka Badania usability
 71. 71. Metody badawcze Usability Engineering, JAKOB NIELSEN
 72. 72. Dlaczego badad?    Projektant nie jest w stanie spojrzed na witrynę jak jej użytkownik. Im częściej testujesz tym mniejsze koszty, szybciej wykrywasz problemy użytkowników. Koniecznośd zatrudnienia reprezentatywnej grupy użytkowników nie jest tak istotna jak mogłoby się wydawad. Większośd osób w ten sam sposób postrzega serwisy WWW i ma podobne problemy.
 73. 73. Analiza ekspercka   W tej metodzie ekspert lub grupa ekspertów ocenia zgodnośd poszczególnych elementów serwisu z wytycznymi usability. Każdy znaleziony problem jest priorytetowany (zazwyczaj 3 poziomy) a następnie opisywany (najczęściej z sugestią jak go rozwiązad). Zalecane jest użycie przynajmniej 2 ekspertów (analityków). Wyniki ich pracy zostają scalone do jednego raportu.
 74. 74. Heurystyki Nielsen & Molich 1.Pokazuj status systemu. 2.Zachowaj zgodnośd pomiędzy systemem a rzeczywistością. 3.Daj użytkownikowi pełną kontrolę. 4.Trzymaj się standardów i zachowaj spójnośd. 5.Zapobiegaj błędom. 6.Pozwalaj wybierad zamiast zmuszad do pamiętania. 7.Zapewnij elastycznośd i efektywnośd. 8.Dbaj o estetykę i umiar. 9.Zapewnij skuteczną obsługę błędów. 10.Zadbaj o pomoc i dokumentację. Źródło: 1.Nielsen, J., and Landauer, T. K. 1993. A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings ACM/IFIP INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, The Netherlands, April 24-29), 206-213. 2.Nielsen, J., and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256. 3.Nielsen, J. 1992. Finding usability problems through heuristic evaluation. Proceedings ACM CHI'92 Conference (Monterey, CA, May 3-7), 373-380. 4.Examining User Expectations for the Location of Common E-Commerce Web Objects
 75. 75. Click tracking Crazy Egg
 76. 76. Eye-tracking
 77. 77. Eyetracking na mobile http://www.slideshare.net/uservision/user-experience-in-action
 78. 78. Google Analytics
 79. 79. Badania z użytkownikami     Pierwsi użytkownicy zazwyczaj odkrywają najwięcej błędów. Jakob Nielsen i Tom Landauer wykazali, że testowanie z 5 użytkownikami pozwala na wykrycie 85% problemów dotyczących funkcjonalności witryn. Zatrudnianie większej ilości użytkowników nie gwarantuje liniowego wzrostu liczny wykrytych błędów. Zamiast jednego testu z 8 użytkownikami lepiej przeprowadzid dwie tury testów z 3 użytkownikami. Najczęściej duże błędu zasłaniają te mniejsze i dopiero usunięcie ich i przeprowadzeni drugiej tury pozwala na odkrycie mniejszych błędów. W teście bierze udział także osoba przeprowadzająca test i obserwator.
 80. 80. Ilu użytkowników?
 81. 81. Pay-off ratio Usability Engineering, JAKOB NIELSEN
 82. 82. Typy testów z użytkownikami   Zrozumied witrynę – pokazujesz witrynę użytkownikowi a następnie sprawdzasz czy zrozumieli sposób zorganizowania informacji, nawigację i koncepcję witryny Wykonanie czynności – użytkownik pracuje z serwisem Zadania zamknięte Zadania otwarte
 83. 83. Jak testowad?   Najpierw spróbuj samemu wykonad zadania testowe. Bądź uprzejmy i dbaj o poczucie własnej wartości użytkowników. Testujesz strony, nie ludzi.  Zachęcaj do głośnego myślenia.  Jeśli nie wiesz co myśli użytkownik – zapytaj o to.  Nie udzielaj wskazówek dotyczących tego jak mają postępowad.  Wydawaj proste i klarowne polecenia.  Bezpośrednio po sesji rób notatki.  Uprzedź użytkownika, że: Będzie nagrywany Nie będziesz w trakcie testu odpowiadad na jego pytania Wynagrodzenie nie zależy od wyniku testów
 84. 84. A po tym wszystkim…
 85. 85. Tak, tak- analiza danych 
 86. 86. Radosław Taraszka Projektowanie
 87. 87. Waterfall http://project.samwho.co.uk/images/waterfall-model1.jpg
 88. 88. Projektowanie równoległe i iteracyjne Usability Engineering, JAKOB NIELSEN
 89. 89. Scrum http://www.maxxor.com/software-development-process
 90. 90. Lean http://www.agilearts.nl/the-lean-agile-connection/
 91. 91. Lean
 92. 92. Sortowanie kart http://www.slideshare.net/uservision/user-experience-in-action
 93. 93. Szkicuj…
 94. 94. Szkicuj… http://sketchtoy.com/
 95. 95. Szkicuj…
 96. 96. Przepływ About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 97. 97. Prototypy Usability Engineering, JAKOB NIELSEN
 98. 98. Visual Language Studies About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 99. 99. Radosław Taraszka Responsive Design
 100. 100. Grid w projektowaniu  Usability — szybsza nauka używania dzięki konsekwecji pozycjonowania elementów na ekranie.  Ascetycznośd i uporządkowanie  Efektywnośd – standardyzacja layoutu przyspiesza korzystanie z jego funkcji About Face 3. The Essentials of Interaction Design Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin
 101. 101. Responsive Design http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Boston_Glo be_responsive_website.jpg
 102. 102. Fluid Grids http://blog.teamtreehouse.com/beginners-guide-to-responsive-web-design
 103. 103. Fluid Grids http://www.alistapart.com/articles/fluid-images/
 104. 104. Media Queries       320px 480px 600px 768px 900px 1200px http://mediaqueri.es/
 105. 105. Media Queries http://mediaqueri.es/
 106. 106. Media Queries http://mediaqueri.es/
 107. 107. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 108. 108. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 109. 109. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 110. 110. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 111. 111. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 112. 112. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 113. 113. Multi-Device Layout Patterns http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1514
 114. 114. Przykład RWD United Pixelworks
 115. 115. Radosław Taraszka User-Centered Design

×