A civilización romana

rubempaul
rubempaulHistory teacher en Galicia

Breve resumo da civilización romana

A CIVILIZACIÓN ROMANA 
(753 a.C. – 476 d.C.) 
1 
1.- AS ORIXES DE ROMA 
● Unha lenda conta que Rómulo e Remo, descendentes do troiano Eneas, fundaron a cidade 
de Roma no ano 753 a.C. 
● No primeiro milenio a.C., a Península Itálica estaba ocupada por diferentes pobos: no centro 
habitaban os latinos, no norte residían os etruscos e no sur había colonias gregas (Magna 
Grecia). 
● No século VIII a. C. os latinos ocuparon os sete outeiros próximos ao Tíber, onde levantaron 
os primeiros poboados que anos máis tarde deron lugar a unha cidade que se chamaría Roma. 
2.- A ÉPOCA DA MONARQUÍA (753-509 a.C.) 
● Durante este período a forma de goberno que tivo a a cidade foi a monarquía, onde o rei 
tiña todos os poderes e gobernaba coa axuda dun Senado, composto por patricios, isto é, os 
membros das grandes familias aristocráticas. 
● Roma tivo sete reis, catro de orixe latina e tres etruscos, un pobo que ocupou o Lacio 
(centro da península itálica). 
● Formáronse dous grupos sociais ben diferenciados: patricios (eran propietarios e 
gobernaban a cidade) e plebeos (non tiñan propiedades e carecían de dereitos políticos). 
3.- A ROMA REPUBLICANA (509 a.C.-27 a.C.) 
.● No ano 509 a.C., os patricios alíanse cos plebeos e rematan co derradeiro monarca (rei) 
etrusco: Tarquinio o Soberbio. Roma converteuse nunha República. 
● Os poderes que antes tiña o monarca repartiuse en tres institucións: 
– Os comicios: xuntanza en asemblea para votaren as leis e elixiren os maxistrados. 
– Os maxistrados: eran elixidos anualmente e gobernaban a cidade. Os máis 
importantes eran os cónsules. 
– O Senado: formado por 300 antigos maxistrados, case todos patricios. Ratificaba 
as leis aprobadas nos comicios e resolvía os asuntos de política exterior e finanzas. 
● Os plebeos loitaron por obter os mesmos dereitos que os patricios. No século V a.C. 
conseguiron un representante que defendía os seus intereses, o Tribuno da plebe e a Lei das 
Doce Táboas, a lei da igualdade romana, que os convertía en cidadáns. 
● No entanto, as mulleres quedaban excluídas da cidadanía ao igual que os estranxeiros.
● Os escravos non gozaban de ningún dereito e pertencían ao seu amo. Se este lles concedía a 
liberdade, convertíanse en libertos. A sociedade da Roma antiga foi escravista. 
● Entre os anos 133 e 44 a.C. a república romana entrou en crise debido a conflitos sociais, 
como a a revolta dirixida polos irmáns Graco (no século II a.C.) ou a revolta de escravos (séc. I 
a.C.) liderada por Espartaco, e ás Guerras civís onde xefes militares ao fronte das lexións se 
fixeron co poder, como sucedeu, por exemplo, con Xulio César que logo sería asasinado. 
● Roma conquistou enormes territorios entorno ao mar Mediterráneo (mare nostrum) grazas 
a un numeroso e eficaz exército, as lexións romanas: someteu toda a península Itálica, 
enfrontouse e derrotou, nas denominadas Guerras Púnicas, a Cartago, apoderouse de Grecia, 
Hispania, a Galia, Britania e de zonas de Europa central . Todas estas conquistas 
proporcionáronlle enormes riquezas. 
2 
4.- O IMPERIO ROMANO 
● Tras a morte de Xulio César, o seu fillo adoptivo Octavio venceu os seus rivais nunha guerra 
civil e converteuse no home máis poderoso de Roma. No ano 27 a.C., o Senado concedeulle o 
título de Augusto (Octavio Augusto), que significa "elixido polos deuses". 
● Augusto concentrou na súa persoa todos os poderes civís e militares e inaugurou un novo 
sistema de goberno: o Imperio. Foi nomeado xefe do exército co título de emperador. 
● As antigas institucións republicanas (Senado, comicios,…) continuaron existindo, pero 
carecían de todo poder real. 
● A sociedade durante o Imperio dividíase en cidadáns (nobilitas, cabaleiros, plebe) e non 
cidadáns (libertos e escravos). 
● Os territorios do Imperio organizáronse en provincias, cun gobernador á fronte. 
● Ao longo dos séculos I e II d.C., o Imperio acadou a súa máxima expansión. Foi a época da 
pax romana e dunha gran prosperidade. 
● En todo o Imperio se adoptou a lingua e mais a cultura latinas (romanización). 
● No ano 212, o emperador Caracalla concedeulles a cidadanía romana a todos os habitantes 
do Imperio. 
5.- A CRISE DO IMPERIO ROMANO 
● A partir do século III, o Imperio romano entrou en crise por unha serie de causas: ataques 
dos pobos bárbaros, debilitación da autoridade imperial, revoltas mili tares e dificultades 
económicas que o empobreceron. 
● No ano 395 d.C., o emperador Teodosio, para facilitar a defensa do Imperio, dividiuno entre 
os seus dous fillos: Arcadio e Honorio. O Imperio romano de Occidente e o Imperio romano 
de Oriente ou bizantino que perdurará ata o 1453. 
● Dende finais do século III, diversos pobos xermánicos ou bárbaros (suevos, vándalos, alanos, 
visigodos, Hunos (dirixidos por Atila) etc.) foron invadindo o Imperio romano de Occidente.
● No ano 476, Odoacro destituíu a Rómulo Augústulo, último emperador romano de 
occidente. 
● Coa caída do Imperio de Occidente iníciase en Europa unha nova época: A Idade Media. 
6.- A PROSPERIDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL 
● Os romanos desenvolveron unha próspera agricultura e introduciron avances: arado 
romano, muíño de gran, prensa de aceite e viño, e novos sistemas de regadío e cultivos. 
3 
● A explotación agrícola realizábase en: 
– Colonias agrícolas, propiedade de pequenos campesiños que as traballaban para 
subsistir. 
– Vilas, latifundios en mans de ricos e poderosos romanos traballados por escravos. 
● As relacións comerciais entre todos os lugares do Imperio realizábanse esencialmente por 
mar. 
● Tamén se construíron por todo o Imperio extensas calzadas que unían Roma coas provincias 
e as súas cidades máis importantes. 
● A existencia dunha moeda utilizable en todas as terras do Imperio facilitou o comercio: as, 
denario, sestercio. 
7.- A RELIXIÓN ROMANA. O CRISTIANISMO 
● Os romanos, igual que os gregos, eran politeístas. Adoraban os mesmos deuses, só que lles 
cambiaron o nome: Xúpiter (Zeus), Neptuno (Poseidón),… 
● Os romanos tiñan uns deuses que coidaban da casa e do fogar, lares e penates. Tamén 
honraban aos seus antepasados, os deuses manes. 
● A partires do I d.C, os romanos libres debían prometerlle fidelidade a Roma e ao Emperador, 
convertendo a este último case nun Deus, organizándose un culto imperial. 
● O cristianismo xurdiu en Palestina como unha nova relixión monoteísta baseada nas 
ensinanzas de Xesús de Nazaret. 
● As autoridades romanas considerábanos rebeldes e comezaron a perseguir aos cristiáns. 
Moitos morreron crucificados ou botados ás fieras. 
● No ano 313 d.C., Constantino autorizou a nova relixión (Edicto de Milán), e acabou coas 
persecucións aos cristiáns converténdose el mesmo ao cristianismo. 
● No 380 d.C. o emperador Teodosio fixo do cristianismo a relixión oficial do Imperio (Edicto 
de Tesalónica). 
8.- A HERDANZA CULTURAL ROMANA 
● Os romanos foron un pobo máis práctico que os gregos xa que foron grandes enxeñeiros e 
amantes do ocio. 
● Unha das grandes contribucións da cultura romana á civilización occidental foi o dereito 
(leis e normas polas que se rixe unha sociedade).
● O latín era a lingua oficial do Imperio e deu orixe as linguas romances. 
● Nas zonas baixo o poder de Roma produciuse un proceso de romanización, é dicir, de 
adopcións das súas institucións, costumes, organización social e lingua. 
9.- A ARTE ROMANA: Arquitectura, Escultura e Pintura 
● As cidades romanas estaban rodeadas dunha muralla e as rúas formaban unha cuadrícula. 
● As vivendas podían ser unifamiliares (domus) ou de varios andares, as ínsulas. 
● Había dúas rúas principais: o cardo (eixe N-S) e o decumano (eixe L-O) que se cruzaban 
nunha gran praza, o foro, que acollía os edificios públicos máis importantes. 
● Entre as obras públicas romanas cabe salientar as seguintes: 
● Os edificios relixiosos, como os templos: Panteón de Roma. 
● Os edificios destinados á administración e ao goberno, como o foro e mais a basílica: 
foro de Trajano, Basílica de Diocleciano 
● Os espazos para o lecer, entre os que salientan o teatro, o anfiteatro, o circo e máis 
as termas: Teatro Marcelo, Coliseo, Circo Máximo, Termas de Caracalla. 
● As vías de comunicación, principalmente as calzadas e as pontes. 
● Os acuedutos para abasteceren de auga as cidades: Acueduto de Segovia. 
● Os monumentos conmemorativos, como as columnas, os mausoleos e os arcos de 
triunfo: Columna de Trajano, Mausoleo de Augusto, Arco de Constantino. 
4 
● A escultura romana era moi realista. 
● Os romanos decoraban as súas vivendas con pinturas murais, moitas das cales se 
conservaron (Pompeia): 
– Representaban escenas mitolóxicas e da vida cotiá, paisaxes, edificios e retratos. 
– Realizábanse coa técnica do fresco. 
● Tamén utilizaron os mosaicos para decorar os chans e paredes das casas elaborados con 
pequenas pezas chamadas teselas.

Recomendados

Tema 13 O imperio romano por
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romanorubempaul
1.2K vistas32 diapositivas
A civilización romana por
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romanarubempaul
1.1K vistas31 diapositivas
Tema 14 A herdanza da cultura clásica por
Tema 14 A herdanza da cultura clásicaTema 14 A herdanza da cultura clásica
Tema 14 A herdanza da cultura clásicarubempaul
1.2K vistas32 diapositivas
A civilización romana por
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romanamasinisa
883 vistas53 diapositivas
A historia de españa na idade moderna (s. xvi xvii) por
A historia de españa na idade moderna (s. xvi xvii)A historia de españa na idade moderna (s. xvi xvii)
A historia de españa na idade moderna (s. xvi xvii)masinisa
2.2K vistas53 diapositivas
Idade antiga. os estados por
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estadosmasinisa
470 vistas52 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Imperio Romano por
Imperio RomanoImperio Romano
Imperio RomanoAgrela Elvixeo
5.7K vistas91 diapositivas
Tema 13. o imperio romano por
Tema 13. o imperio romanoTema 13. o imperio romano
Tema 13. o imperio romanoDudas-Historia
1.7K vistas73 diapositivas
A civilización grega (1º ESO) por
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)rubempaul
421 vistas5 diapositivas
Unidade 9 grecia por
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
5.2K vistas46 diapositivas
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media por
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade MediaA fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Mediarubempaul
1.3K vistas13 diapositivas
Renovación e crise no mundo feudal por
Renovación e crise no mundo feudalRenovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudalrubempaul
487 vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tema 13. o imperio romano por Dudas-Historia
Tema 13. o imperio romanoTema 13. o imperio romano
Tema 13. o imperio romano
Dudas-Historia1.7K vistas
A civilización grega (1º ESO) por rubempaul
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)
rubempaul421 vistas
Unidade 9 grecia por camposseijo
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo5.2K vistas
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media por rubempaul
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade MediaA fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
rubempaul1.3K vistas
Renovación e crise no mundo feudal por rubempaul
Renovación e crise no mundo feudalRenovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudal
rubempaul487 vistas
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media por rubempaul
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade MediaA fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
rubempaul417 vistas
Idade antiga. os estados por masinisa
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa921 vistas
Organización administrativa e ordenación territorial en España por Agrela Elvixeo
Organización administrativa e ordenación territorial en EspañaOrganización administrativa e ordenación territorial en España
Organización administrativa e ordenación territorial en España
Agrela Elvixeo1.6K vistas
Tema 10 Mesopotamia e Exipto por rubempaul
Tema 10 Mesopotamia e ExiptoTema 10 Mesopotamia e Exipto
Tema 10 Mesopotamia e Exipto
rubempaul412 vistas
A Grecia antiga por rubempaul
A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antiga
rubempaul1.7K vistas
Presentacion final Roma por lolifreire
Presentacion final RomaPresentacion final Roma
Presentacion final Roma
lolifreire401 vistas
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia por rubempaul
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de GaliciaOs reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia
rubempaul515 vistas
Vocabulario Historia España ABAU por Agrela Elvixeo
Vocabulario Historia España ABAUVocabulario Historia España ABAU
Vocabulario Historia España ABAU
Agrela Elvixeo32.6K vistas
Actividades Imperio Romano. Hispania Romana por Agrela Elvixeo
Actividades Imperio Romano. Hispania RomanaActividades Imperio Romano. Hispania Romana
Actividades Imperio Romano. Hispania Romana
Agrela Elvixeo4K vistas
A civilización grega 1ª parte por Santi Pazos
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parte
Santi Pazos2.3K vistas
A civilización grega por rubempaul
A civilización gregaA civilización grega
A civilización grega
rubempaul412 vistas

Destacado

Elaborar un climograma con calc de OpenOffice por
Elaborar un climograma con calc de OpenOfficeElaborar un climograma con calc de OpenOffice
Elaborar un climograma con calc de OpenOfficerubempaul
388 vistas1 diapositiva
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo por
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismoTema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismorubempaul
295 vistas8 diapositivas
As cidades e o mundo urbano (2º ESO) por
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)rubempaul
507 vistas9 diapositivas
O sector primario por
O sector primarioO sector primario
O sector primariorubempaul
329 vistas8 diapositivas
A organización política das sociedades. A organización política e territorial... por
A organización política das sociedades. A organización política e territorial...A organización política das sociedades. A organización política e territorial...
A organización política das sociedades. A organización política e territorial...rubempaul
419 vistas7 diapositivas
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade Media por
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade MediaTema 6 (2º ESO): A Alta Idade Media
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade Mediarubempaul
540 vistas8 diapositivas

Destacado(20)

Elaborar un climograma con calc de OpenOffice por rubempaul
Elaborar un climograma con calc de OpenOfficeElaborar un climograma con calc de OpenOffice
Elaborar un climograma con calc de OpenOffice
rubempaul388 vistas
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo por rubempaul
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismoTema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
rubempaul295 vistas
As cidades e o mundo urbano (2º ESO) por rubempaul
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
rubempaul507 vistas
O sector primario por rubempaul
O sector primarioO sector primario
O sector primario
rubempaul329 vistas
A organización política das sociedades. A organización política e territorial... por rubempaul
A organización política das sociedades. A organización política e territorial...A organización política das sociedades. A organización política e territorial...
A organización política das sociedades. A organización política e territorial...
rubempaul419 vistas
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade Media por rubempaul
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade MediaTema 6 (2º ESO): A Alta Idade Media
Tema 6 (2º ESO): A Alta Idade Media
rubempaul540 vistas
O clima e a paisaxe (1º ESO) por rubempaul
O clima e a paisaxe (1º ESO)O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)
rubempaul716 vistas
Tema 0. A historia: fontes, etapas e cronoloxía por rubempaul
Tema 0. A historia: fontes, etapas e cronoloxíaTema 0. A historia: fontes, etapas e cronoloxía
Tema 0. A historia: fontes, etapas e cronoloxía
rubempaul2K vistas
A Grecia antiga por rubempaul
A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antiga
rubempaul510 vistas
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO) por rubempaul
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)
rubempaul318 vistas
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO) por rubempaul
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
rubempaul490 vistas
A poboación mundial por rubempaul
A poboación mundial A poboación mundial
A poboación mundial
rubempaul603 vistas
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO) por rubempaul
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)
rubempaul309 vistas
Tema 7 (2º ESO): Renovación e crise no mundo feudal. A Plena e a Baixa Idade ... por rubempaul
Tema 7 (2º ESO): Renovación e crise no mundo feudal. A Plena e a Baixa Idade ...Tema 7 (2º ESO): Renovación e crise no mundo feudal. A Plena e a Baixa Idade ...
Tema 7 (2º ESO): Renovación e crise no mundo feudal. A Plena e a Baixa Idade ...
rubempaul502 vistas
O Islam e Al-Andalus por rubempaul
O Islam e Al-AndalusO Islam e Al-Andalus
O Islam e Al-Andalus
rubempaul647 vistas
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945) por rubempaul
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)
rubempaul552 vistas
A arte renacentista (3º ESO) por rubempaul
A arte renacentista (3º ESO)A arte renacentista (3º ESO)
A arte renacentista (3º ESO)
rubempaul485 vistas
A Europa feudal por rubempaul
A Europa feudalA Europa feudal
A Europa feudal
rubempaul402 vistas
Tema 8 (2º ESO): A Península Ibérica na Idade Media. O Reino de Galicia por rubempaul
Tema 8 (2º ESO): A Península Ibérica na Idade Media. O Reino de GaliciaTema 8 (2º ESO): A Península Ibérica na Idade Media. O Reino de Galicia
Tema 8 (2º ESO): A Península Ibérica na Idade Media. O Reino de Galicia
rubempaul561 vistas
Os pobos prerromanos e a Hispania romana por rubempaul
Os pobos prerromanos e a Hispania romanaOs pobos prerromanos e a Hispania romana
Os pobos prerromanos e a Hispania romana
rubempaul547 vistas

Similar a A civilización romana

O Imperio Romano por
O Imperio RomanoO Imperio Romano
O Imperio RomanoDudas-Historia
1.1K vistas73 diapositivas
Unidade 10 roma por
Unidade 10 romaUnidade 10 roma
Unidade 10 romacamposseijo
5.6K vistas35 diapositivas
Presentación 6a por
Presentación 6aPresentación 6a
Presentación 6alupemm
269 vistas18 diapositivas
14c historia dos romanos por
14c historia dos romanos14c historia dos romanos
14c historia dos romanosroberto
344 vistas23 diapositivas
10 a civilización romana 2016 por
10 a civilización romana 201610 a civilización romana 2016
10 a civilización romana 2016roberto
423 vistas52 diapositivas
A historia por
A historiaA historia
A historiaopapaventos
429 vistas8 diapositivas

Similar a A civilización romana(20)

Unidade 10 roma por camposseijo
Unidade 10 romaUnidade 10 roma
Unidade 10 roma
camposseijo5.6K vistas
Presentación 6a por lupemm
Presentación 6aPresentación 6a
Presentación 6a
lupemm269 vistas
14c historia dos romanos por roberto
14c historia dos romanos14c historia dos romanos
14c historia dos romanos
roberto 344 vistas
10 a civilización romana 2016 por roberto
10 a civilización romana 201610 a civilización romana 2016
10 a civilización romana 2016
roberto 423 vistas
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos por dudashistoria
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano VisigodosTema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos
dudashistoria689 vistas
Grecia e roma por camposseijo
Grecia e romaGrecia e roma
Grecia e roma
camposseijo1.2K vistas
Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga) por rubempaul
Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)
Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)
rubempaul1K vistas
A fragmentación do Mundo Antigo por Agrela Elvixeo
A fragmentación do Mundo AntigoA fragmentación do Mundo Antigo
A fragmentación do Mundo Antigo
Agrela Elvixeo4.2K vistas
Presentacion por lolifreire
PresentacionPresentacion
Presentacion
lolifreire281 vistas
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna por Dudas-Historia
Tema 1. O Inicio da Idade ModernaTema 1. O Inicio da Idade Moderna
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna
Dudas-Historia2.4K vistas
Unidade 8 renacemento por camposseijo
Unidade 8 renacementoUnidade 8 renacemento
Unidade 8 renacemento
camposseijo1.9K vistas

Más de rubempaul

Tema 8. A formación do Imperio español.ppt por
Tema 8. A formación do Imperio español.pptTema 8. A formación do Imperio español.ppt
Tema 8. A formación do Imperio español.pptrubempaul
118 vistas49 diapositivas
Tema 7. A época do Renacemento por
Tema 7. A época do RenacementoTema 7. A época do Renacemento
Tema 7. A época do Renacementorubempaul
352 vistas76 diapositivas
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era por
Tema 6. A Idade Moderna unha nova eraTema 6. A Idade Moderna unha nova era
Tema 6. A Idade Moderna unha nova erarubempaul
288 vistas40 diapositivas
Tema 6. O mundo entre guerras por
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerrasrubempaul
327 vistas37 diapositivas
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución por
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónrubempaul
265 vistas57 diapositivas
Tema 4. España no século XIX por
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIXrubempaul
284 vistas74 diapositivas

Más de rubempaul(20)

Tema 8. A formación do Imperio español.ppt por rubempaul
Tema 8. A formación do Imperio español.pptTema 8. A formación do Imperio español.ppt
Tema 8. A formación do Imperio español.ppt
rubempaul118 vistas
Tema 7. A época do Renacemento por rubempaul
Tema 7. A época do RenacementoTema 7. A época do Renacemento
Tema 7. A época do Renacemento
rubempaul352 vistas
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era por rubempaul
Tema 6. A Idade Moderna unha nova eraTema 6. A Idade Moderna unha nova era
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era
rubempaul288 vistas
Tema 6. O mundo entre guerras por rubempaul
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerras
rubempaul327 vistas
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución por rubempaul
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
rubempaul265 vistas
Tema 4. España no século XIX por rubempaul
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIX
rubempaul284 vistas
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ... por rubempaul
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...
rubempaul239 vistas
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais por rubempaul
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociaisTema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
rubempaul115 vistas
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo por rubempaul
Tema 2. Liberalismo, Restauración e NacionalismoTema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
rubempaul128 vistas
Tema 10. O sector terciario por rubempaul
Tema 10. O sector terciarioTema 10. O sector terciario
Tema 10. O sector terciario
rubempaul178 vistas
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades por rubempaul
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
rubempaul166 vistas
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades por rubempaul
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
rubempaul59 vistas
3º ESO. Tema 8: O sector primario por rubempaul
3º ESO. Tema 8: O sector primario3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario
rubempaul57 vistas
3º ESO. Tema 9: O sector secundario por rubempaul
3º ESO. Tema 9: O sector secundario3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
rubempaul49 vistas
Táboa resumo climas e paisaxes do mundo por rubempaul
Táboa resumo climas e paisaxes do mundoTáboa resumo climas e paisaxes do mundo
Táboa resumo climas e paisaxes do mundo
rubempaul140 vistas
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA por rubempaul
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLACOMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
rubempaul282 vistas
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS por rubempaul
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICASTITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS
rubempaul191 vistas
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE por rubempaul
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INEPASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE
rubempaul82 vistas
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. por rubempaul
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
rubempaul732 vistas
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo (4º ESO) por rubempaul
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo (4º ESO)Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo (4º ESO)
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo (4º ESO)
rubempaul449 vistas

A civilización romana

  • 1. A CIVILIZACIÓN ROMANA (753 a.C. – 476 d.C.) 1 1.- AS ORIXES DE ROMA ● Unha lenda conta que Rómulo e Remo, descendentes do troiano Eneas, fundaron a cidade de Roma no ano 753 a.C. ● No primeiro milenio a.C., a Península Itálica estaba ocupada por diferentes pobos: no centro habitaban os latinos, no norte residían os etruscos e no sur había colonias gregas (Magna Grecia). ● No século VIII a. C. os latinos ocuparon os sete outeiros próximos ao Tíber, onde levantaron os primeiros poboados que anos máis tarde deron lugar a unha cidade que se chamaría Roma. 2.- A ÉPOCA DA MONARQUÍA (753-509 a.C.) ● Durante este período a forma de goberno que tivo a a cidade foi a monarquía, onde o rei tiña todos os poderes e gobernaba coa axuda dun Senado, composto por patricios, isto é, os membros das grandes familias aristocráticas. ● Roma tivo sete reis, catro de orixe latina e tres etruscos, un pobo que ocupou o Lacio (centro da península itálica). ● Formáronse dous grupos sociais ben diferenciados: patricios (eran propietarios e gobernaban a cidade) e plebeos (non tiñan propiedades e carecían de dereitos políticos). 3.- A ROMA REPUBLICANA (509 a.C.-27 a.C.) .● No ano 509 a.C., os patricios alíanse cos plebeos e rematan co derradeiro monarca (rei) etrusco: Tarquinio o Soberbio. Roma converteuse nunha República. ● Os poderes que antes tiña o monarca repartiuse en tres institucións: – Os comicios: xuntanza en asemblea para votaren as leis e elixiren os maxistrados. – Os maxistrados: eran elixidos anualmente e gobernaban a cidade. Os máis importantes eran os cónsules. – O Senado: formado por 300 antigos maxistrados, case todos patricios. Ratificaba as leis aprobadas nos comicios e resolvía os asuntos de política exterior e finanzas. ● Os plebeos loitaron por obter os mesmos dereitos que os patricios. No século V a.C. conseguiron un representante que defendía os seus intereses, o Tribuno da plebe e a Lei das Doce Táboas, a lei da igualdade romana, que os convertía en cidadáns. ● No entanto, as mulleres quedaban excluídas da cidadanía ao igual que os estranxeiros.
  • 2. ● Os escravos non gozaban de ningún dereito e pertencían ao seu amo. Se este lles concedía a liberdade, convertíanse en libertos. A sociedade da Roma antiga foi escravista. ● Entre os anos 133 e 44 a.C. a república romana entrou en crise debido a conflitos sociais, como a a revolta dirixida polos irmáns Graco (no século II a.C.) ou a revolta de escravos (séc. I a.C.) liderada por Espartaco, e ás Guerras civís onde xefes militares ao fronte das lexións se fixeron co poder, como sucedeu, por exemplo, con Xulio César que logo sería asasinado. ● Roma conquistou enormes territorios entorno ao mar Mediterráneo (mare nostrum) grazas a un numeroso e eficaz exército, as lexións romanas: someteu toda a península Itálica, enfrontouse e derrotou, nas denominadas Guerras Púnicas, a Cartago, apoderouse de Grecia, Hispania, a Galia, Britania e de zonas de Europa central . Todas estas conquistas proporcionáronlle enormes riquezas. 2 4.- O IMPERIO ROMANO ● Tras a morte de Xulio César, o seu fillo adoptivo Octavio venceu os seus rivais nunha guerra civil e converteuse no home máis poderoso de Roma. No ano 27 a.C., o Senado concedeulle o título de Augusto (Octavio Augusto), que significa "elixido polos deuses". ● Augusto concentrou na súa persoa todos os poderes civís e militares e inaugurou un novo sistema de goberno: o Imperio. Foi nomeado xefe do exército co título de emperador. ● As antigas institucións republicanas (Senado, comicios,…) continuaron existindo, pero carecían de todo poder real. ● A sociedade durante o Imperio dividíase en cidadáns (nobilitas, cabaleiros, plebe) e non cidadáns (libertos e escravos). ● Os territorios do Imperio organizáronse en provincias, cun gobernador á fronte. ● Ao longo dos séculos I e II d.C., o Imperio acadou a súa máxima expansión. Foi a época da pax romana e dunha gran prosperidade. ● En todo o Imperio se adoptou a lingua e mais a cultura latinas (romanización). ● No ano 212, o emperador Caracalla concedeulles a cidadanía romana a todos os habitantes do Imperio. 5.- A CRISE DO IMPERIO ROMANO ● A partir do século III, o Imperio romano entrou en crise por unha serie de causas: ataques dos pobos bárbaros, debilitación da autoridade imperial, revoltas mili tares e dificultades económicas que o empobreceron. ● No ano 395 d.C., o emperador Teodosio, para facilitar a defensa do Imperio, dividiuno entre os seus dous fillos: Arcadio e Honorio. O Imperio romano de Occidente e o Imperio romano de Oriente ou bizantino que perdurará ata o 1453. ● Dende finais do século III, diversos pobos xermánicos ou bárbaros (suevos, vándalos, alanos, visigodos, Hunos (dirixidos por Atila) etc.) foron invadindo o Imperio romano de Occidente.
  • 3. ● No ano 476, Odoacro destituíu a Rómulo Augústulo, último emperador romano de occidente. ● Coa caída do Imperio de Occidente iníciase en Europa unha nova época: A Idade Media. 6.- A PROSPERIDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL ● Os romanos desenvolveron unha próspera agricultura e introduciron avances: arado romano, muíño de gran, prensa de aceite e viño, e novos sistemas de regadío e cultivos. 3 ● A explotación agrícola realizábase en: – Colonias agrícolas, propiedade de pequenos campesiños que as traballaban para subsistir. – Vilas, latifundios en mans de ricos e poderosos romanos traballados por escravos. ● As relacións comerciais entre todos os lugares do Imperio realizábanse esencialmente por mar. ● Tamén se construíron por todo o Imperio extensas calzadas que unían Roma coas provincias e as súas cidades máis importantes. ● A existencia dunha moeda utilizable en todas as terras do Imperio facilitou o comercio: as, denario, sestercio. 7.- A RELIXIÓN ROMANA. O CRISTIANISMO ● Os romanos, igual que os gregos, eran politeístas. Adoraban os mesmos deuses, só que lles cambiaron o nome: Xúpiter (Zeus), Neptuno (Poseidón),… ● Os romanos tiñan uns deuses que coidaban da casa e do fogar, lares e penates. Tamén honraban aos seus antepasados, os deuses manes. ● A partires do I d.C, os romanos libres debían prometerlle fidelidade a Roma e ao Emperador, convertendo a este último case nun Deus, organizándose un culto imperial. ● O cristianismo xurdiu en Palestina como unha nova relixión monoteísta baseada nas ensinanzas de Xesús de Nazaret. ● As autoridades romanas considerábanos rebeldes e comezaron a perseguir aos cristiáns. Moitos morreron crucificados ou botados ás fieras. ● No ano 313 d.C., Constantino autorizou a nova relixión (Edicto de Milán), e acabou coas persecucións aos cristiáns converténdose el mesmo ao cristianismo. ● No 380 d.C. o emperador Teodosio fixo do cristianismo a relixión oficial do Imperio (Edicto de Tesalónica). 8.- A HERDANZA CULTURAL ROMANA ● Os romanos foron un pobo máis práctico que os gregos xa que foron grandes enxeñeiros e amantes do ocio. ● Unha das grandes contribucións da cultura romana á civilización occidental foi o dereito (leis e normas polas que se rixe unha sociedade).
  • 4. ● O latín era a lingua oficial do Imperio e deu orixe as linguas romances. ● Nas zonas baixo o poder de Roma produciuse un proceso de romanización, é dicir, de adopcións das súas institucións, costumes, organización social e lingua. 9.- A ARTE ROMANA: Arquitectura, Escultura e Pintura ● As cidades romanas estaban rodeadas dunha muralla e as rúas formaban unha cuadrícula. ● As vivendas podían ser unifamiliares (domus) ou de varios andares, as ínsulas. ● Había dúas rúas principais: o cardo (eixe N-S) e o decumano (eixe L-O) que se cruzaban nunha gran praza, o foro, que acollía os edificios públicos máis importantes. ● Entre as obras públicas romanas cabe salientar as seguintes: ● Os edificios relixiosos, como os templos: Panteón de Roma. ● Os edificios destinados á administración e ao goberno, como o foro e mais a basílica: foro de Trajano, Basílica de Diocleciano ● Os espazos para o lecer, entre os que salientan o teatro, o anfiteatro, o circo e máis as termas: Teatro Marcelo, Coliseo, Circo Máximo, Termas de Caracalla. ● As vías de comunicación, principalmente as calzadas e as pontes. ● Os acuedutos para abasteceren de auga as cidades: Acueduto de Segovia. ● Os monumentos conmemorativos, como as columnas, os mausoleos e os arcos de triunfo: Columna de Trajano, Mausoleo de Augusto, Arco de Constantino. 4 ● A escultura romana era moi realista. ● Os romanos decoraban as súas vivendas con pinturas murais, moitas das cales se conservaron (Pompeia): – Representaban escenas mitolóxicas e da vida cotiá, paisaxes, edificios e retratos. – Realizábanse coa técnica do fresco. ● Tamén utilizaron os mosaicos para decorar os chans e paredes das casas elaborados con pequenas pezas chamadas teselas.