Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Kabihasnang Chaldeans<br />
Mga Chaldeans<br />Mgainapongmga dating Babylonians angmga Chaldeans<br />Isa samgasandatahanglakasnanagpabagsaksamga Assy...
Lipunan at Kultura<br />Nasanaysamagagandangbahay at palasyo<br />Gumamitngmalasalaminglayoangarkitektura<br />Nakapagpata...
Ang Tore ng Babel<br />
Ekonomiya<br />Pagsasakaangkanilangikinabubuhay<br />Nakuhaangkanilangyamansamgalupangkanilangnasakop<br />
Pag-unlad<br />Angpamumunoni Haring Nebuchadnezzar angnagdalasamga Chaldeans sarurokngtagumpay.<br />Pumilisiyangmatatalin...
Haring Nebuchadnezzar<br />Nagingharimula 605 – 562 BCE<br />MulingitinayoanglungsodngBabylonia<br />Nakilalasapagpapatayo...
Pagbagsak<br />Mahihinanghariangsumunodnanamuno<br />Sa karangyaan, kasaganaan at kasayahannakatuonangmgamahihinanghari<br...
Ambag<br />Hanging Gardens of Babylon<br />Konseptong zodiac sign at horoscope<br />
Takda<br />Magdalangmgasumusunod<br /> 2 typewriting (short)<br />Coloring materials (crayola etc.)<br />Lapis<br />World ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Kabihasnang chaldeans lesson

52.440 visualizaciones

Publicado el

lesson for tuesday: kabihasnang Chaldeans.

Publicado en: Educación

Kabihasnang chaldeans lesson

 1. 1. Kabihasnang Chaldeans<br />
 2. 2. Mga Chaldeans<br />Mgainapongmga dating Babylonians angmga Chaldeans<br />Isa samgasandatahanglakasnanagpabagsaksamga Assyrians<br />Malakingbahaging Fertile Crescent anginangkinmulasamga Assyrians<br />Mulingitinayoanglumangsiyudadng Babylonian at mulingginawangkabiseraang Babylonia<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Lipunan at Kultura<br />Nasanaysamagagandangbahay at palasyo<br />Gumamitngmalasalaminglayoangarkitektura<br />Nakapagpatayongpinakamataasna ziggurat (Etemenanki) <br />Nagsanaysaastronomiya, angpag-aaralsamgabituin, planeta at iba pang heavenly bodies<br />Astrolohiya- angpag-aaralsakilos o posisyonngmgabituin at iba pang bagaysakalawakan.<br />
 8. 8. Ang Tore ng Babel<br />
 9. 9. Ekonomiya<br />Pagsasakaangkanilangikinabubuhay<br />Nakuhaangkanilangyamansamgalupangkanilangnasakop<br />
 10. 10. Pag-unlad<br />Angpamumunoni Haring Nebuchadnezzar angnagdalasamga Chaldeans sarurokngtagumpay.<br />Pumilisiyangmatatalinongkabataanmulasamgasinakopnalupainupangmagingkatulongniyasapamumuno<br />
 11. 11. Haring Nebuchadnezzar<br />Nagingharimula 605 – 562 BCE<br />MulingitinayoanglungsodngBabylonia<br />Nakilalasapagpapatayongpinakamaganda at pinakapambihirangpalasyo<br />
 12. 12. Pagbagsak<br />Mahihinanghariangsumunodnanamuno<br />Sa karangyaan, kasaganaan at kasayahannakatuonangmgamahihinanghari<br />NilusobngmgaPersiano<br />
 13. 13. Ambag<br />Hanging Gardens of Babylon<br />Konseptong zodiac sign at horoscope<br />
 14. 14. Takda<br />Magdalangmgasumusunod<br /> 2 typewriting (short)<br />Coloring materials (crayola etc.)<br />Lapis<br />World map<br />Pag-aralanangrehiyonng Fertile Crescent<br />

×