Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentacio Centres Pilot LliureX - Castelló 2005

483 visualizaciones

Publicado el

Presentació conjunta de tots els Centres Pilot LliureX - Castelló 2005

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentacio Centres Pilot LliureX - Castelló 2005

 1. 1. c e n t r e s p i l o tc e n t r e s p i l o t t a u l a r e d o n at a u l a r e d o n a c a s t e l l ó - m a i g ‘ 0 5c a s t e l l ó - m a i g ‘ 0 5 p r o j e c t e l l i u r e x
 2. 2. c e n t r e s p i l o t lliurex lliures lliurex lliures lliurex lliures lliurex 321o
 3. 3. h o l a a t o t s i a t o t e s
 4. 4. Benvinguts a la taula redona on tractarem de compartir en tots vosaltres les nostres experiències i les nostres inquietuts al voltant del projecte Lliurex Nosaltres som centres pilot, però recordeu que … nosaltres som tots vosaltres ! Abelardo Tobar Cremades C.P. Campanar (València) Vicent Ros Brandon IES Politècnic (Castelló) Jaume Nogueroles Llinares IES Pere Maria Orts (Benidorm) Raül V.Lerma i Blasco IES S. Vicent Ferrer (Algemesí) Vicent Martínez Font IES nº 4 (Torrent) Mauro Micó Ebro IES Miralcamp (Vila-Real) experiències als centres pilot t a u l a r e d o n a
 5. 5. Lliurex des del punt de vista tècnic Lliurex – context inicial ... punt de sortida LliureX és el projecte de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana que té com objectiu principal: la introducció de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació basades en programari lliure en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. per això s'ha creat LliureX, una distribució GNU/Linux desenvolupada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana orientada al Sistema Educatiu públic de la nostra Comunitat. LliureX està basat completament en Programari Lliure. què és Lliurex ?
 6. 6. Lliurex des del punt de vista tècnic Lliurex – aclarint conceptes ... programari que no costa diners; és una opció molt interessant per als centres educatius programari lliure Lliurex programari en Lliurex projecte i nom de la distribució GNU/Linux debian sarge conjunt de programes instal.lats en la distribució GNU/Linux LLIUREX una petita definició bàsica
 7. 7. … des del punt de vista tècnic
 8. 8. Lliurex des del punt de vista tècnic Lliurex – avantatges • bilingüisme • alumnat amb necessitats educatives especials i específiques • soluciona l’anomenada ‘bretxa del programari’ – accés al programari bàsic d’estudiants i professors • formació en programari genèric (ex. Ofimàtica) • distribució: • disposa d’un entorn amigable i intuïtiu • interessant nombre de paquets de programari inclòs • processos d’instal.lació, manteniment i actualització • solidesa del sistema linux • etc… avantatges … col.lectius: primària i secundària
 9. 9. Lliurex des del punt de vista tècnic Lliurex incorpora un model d’aula • servidor Lliurex • clients lleugers model B • servidor Lliurex • equips clients amb Lliurex instal.lat localment model A primària  dotació secundària  reposició M o d è l s d ’ a u l a model C - mixte administració - local - remota restauració ràpida proxy adsl 2Mbs
 10. 10. Lliurex des del punt de vista tècnic servidor d’aula: serveis i tecnologies nosaltres hem tingut l’oportunitat de provar el funcionament de la majoria d’aquests serveis i tecnologies; però evidentment, en fase d’experimentació i avaluació, han sorgit problemes que han sigut solucionats per l’equip que ha desenvolupat Lliurex experiència • identificació d’usuaris • servei de noms • configuració dinàmica IP • servidor de fitxers de xarxa • sistema de còpies de seguretat • sistema de suport per a clients lleugers • sistema de restauració dels sistemes clients • servidor d’impressió de xarxa • sistema de BD SQL • servidor web (http i https) • serveis web per a e-learning • proxy-cache amb filtrat opcional • servidor de fitxers públic: mirrors • sistema de missatgeria instantània experimentació detecció notificació revisió correccióimplementació
 11. 11. Lliurex des del punt de vista tècnic l’aula Lliurex – un exemple amb distints perfils d’usuari aula informàtica utilitzada per alumnes de Batxillerat i ESO (torn de matí) i per alumnes de cicles formatius (torn de la vesprada) • servidor Lliurex • equips clients amb Lliurex instal.lat localment exemple d’aula - model A el servidor proveeix una sèrie de serveis a les estacions de treball que es troben connectades a la xarxa local
 12. 12. Lliurex des del punt de vista tècnic la interfície de treball l’entorn de treball està basat en Gnome experiència la seva utilització resulta intuïtiva … no és més que un altre entorn visual que respecta els estàndards hi ha dues versions ... a nosaltres ens agrada més la blava, però el disseny … és el disseny
 13. 13. Lliurex des del punt de vista tècnic usuaris i grups experiència a totes les instal.lacions realitzades, els sistemes disposen dels usuaris: • root • admin • lliurex alguns son locals i altres que validen sessió –mitjançant LDAP- contra el servidor Lliurex hem pogut crear grups i usuaris per tal de simular situacions d’aula
 14. 14. Lliurex des del punt de vista tècnic seguretat als equips clients experiència per a tots els usuaris (exceptuant: admin i root) s’han inhabilitat alguns tipus de recursos locals en els equips clients: disquetera, unitat de cd-rom ... els usuaris poden utilitzar el recurs share que apareix a l’escriptori i es troba a l’equip servidor per tal d’obtenir recursos en mode lectura creem que en aquest sentit, falten alguns aspectes funcional i d’explotació per definir
 15. 15. Lliurex des del punt de vista tècnic software instal.lat la llista de software instal.lat és molt extensa i garanteix la viabilitat del projecte. No obstant, en qualsevol tipus de canvi d’aquestes característiques, han d’ésser considerades altres qüestions que resulten bàsiques i fonamentals ... formació, assessorament, manteniment, etc... experiència • gestió d’escriptori • ofimàtica • xarxa • disseny • multimèdia • bd SQL • llenguatges i entorns de programació • un nombre significatiu de programes educatius • etc ...
 16. 16. … les nostres experiències
 17. 17. les nostres experiències centres pilot experiència • breu descripció d’algunes experiències • problemes sorgits … solucions aportades • algunes consideracions… • optativa d’informàtica (eso i batxillerat) • assignatures a l’aula informàtica Lliurex • opinió dels professors de la resta d’especialitats • opinió dels equips directius • altres… • resultats i qualificació
 18. 18. … qüestions que ens inquieten
 19. 19. … qüestions que ens inquieten … centres pilot aportacions des de l’experiència • manuals • formació • recursos • dotacions i/o reposicions • implantació … mètode, planificació, etc… • tasques d’assessorament • tasques de manteniment
 20. 20. … c o n c l u s i o n s
 21. 21. … conclusions les nostres conclusions reflexió des de l’experiència desenvolupadareflexió des de l’experiència desenvolupada r e s u mr e s u m l e c t u r a d e l d o c u m e n t c o n j u n tl e c t u r a d e l d o c u m e n t c o n j u n t r e d a c t a t p e l s c e n t r e s p i l o tr e d a c t a t p e l s c e n t r e s p i l o t
 22. 22. recordeu que darrera de nosaltres hi harecordeu que darrera de nosaltres hi ha un entusiasta equip de companys queun entusiasta equip de companys que ha fet possible aquesta experiènciaha fet possible aquesta experiència lliurex lliures lliurex lliures lliurex lliures lliurex lliures f i n a l m e n tf i n a l m e n t m o l t e s g r à c i e s p e r l a v o s t r a a s s i s t è n c i am o l t e s g r à c i e s p e r l a v o s t r a a s s i s t è n c i a
 23. 23. els que realment son mereixedors dels aplaudimentsels que realment son mereixedors dels aplaudiments son els nostres companys que han desenvolupat elson els nostres companys que han desenvolupat el projecteprojecte per tant, siga per a ells i elles aquest fort aplaudimentper tant, siga per a ells i elles aquest fort aplaudiment i també tot el nostre respecte i reconeixementi també tot el nostre respecte i reconeixement p r o j e c t e l l i u r e x Rafa ValcarcelRafa Valcarcel Sofia BellésSofia Bellés Pablo RojasPablo Rojas Elvira MifsudElvira Mifsud Pablo MárquezPablo Márquez Xavi EstellésXavi Estellés Luís GarcíaLuís García Raül JuncosRaül Juncos Sergio TalensSergio Talens Jordi MallachJordi Mallach
 24. 24. c e n t r e s p i l o tc e n t r e s p i l o t t a u l a r e d o n at a u l a r e d o n a c a s t e l l ó - m a i g ‘ 0 5c a s t e l l ó - m a i g ‘ 0 5 p r o j e c t e l l i u r e x

×