Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Odpowiedź GIOŚ

876 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Odpowiedź GIOŚ

  1. 1. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZEKI ŁEBY Organizacja Pożytku Publicznego ul. Aleja Wolności 22, 84-300 Lębork www.rzekaleba.pl e-mail: towarzystwo@dolinaleby.eu KRS 0000107263 Bank PKO BP Rach. Nr 19-1020-4649-0000-7802-0055-3966 REGON 770955932 Lębork, 21.12.2013r. Sz. P. Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2013r znak DIiO/4140/05-03/506/2013/jse informuję, że przekazanie naszego wniosku o podjęcie interwencji w sprawie masowych zachorowań troci wędrownej na UDN (ulcerative dermal necrosis UDN) do Polskiego Związku Wędkarskiego jest objawem niekompetencji i braku znajomości prawa oraz przejawem bagatelizowania choroby, która przyjęła rozmiary epidemii i zagraża całej populacji troci wędrownej w zlewni morza Bałtyckiego. O ryzyku rozprzestrzenienia się UDN na populacje troci wędrownej i łososia w innych krajach poinformowaliśmy w osobnym piśmie rządowe instytucje sprawujące nadzór nad środowiskiem w Państwach nadbałtyckich oraz organizacje i instytucje posiadające podobne kompetencje dotyczące ryb i stanu środowiska morza Bałtyckiego. Polski Związek Wędkarski jest jednym z wielu użytkowników rybackich i w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, a nie badania i zapobiegania zjawiskom epidemiologicznym występującym u ryb spowodowanym na przykład pogorszeniem się stanu środowiska, bądź innymi czynnikami. Jest dla nas niezrozumiałe, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska odpowiedzialny za stan środowiska w Polsce próbuje obarczać swoimi obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska stowarzyszenie wędkarzy – Polski Związek Wędkarski. W związku z powyższym na podstawie art. 4, art. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 18 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska WNOSIMY: 1. 2. o wyjaśnienie przyczyny masowych zachorowań troci wędrownej na UDN (ulcerative dermal necrosis) oraz likwidację przyczyny występowania epidemii. o sprawowanie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Jagusiewicza bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem wyjaśniającym, o który wnioskujemy w punkcie 1. Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby Marcin Kostuch Do wiadomości: 1. 2. 3. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Ul. Twarda 42 00-831 Warszawa 4. 5. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel 1

×