Publicidad

V sistem

12 de Jun de 2020
V   sistem
Próximo SlideShare
Vi   sistemVi sistem
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

V sistem

  1. Систематизација (Значај биљака и животиња за човека; Здравље људи) 1. Егзотичне врсте животињаје (заокружи): a) Пожељнодржати као кућне љубимце због њихове лепоте. b) Непожељнодржатикао кућне љубимце,јерсупод великимстресомкада живе у заточеништву иу таквим условимане могуда се размножавају. 2. Да бисмо пса или мачку одржавалиодговорно,потребнаје: a) Редовнавакцинацијапротивбеснила. b) Редовночишћење одунутрашњих испољашњих паразита. c) Тачни су одговори под a, b,d d) Редовнавакцинацијапротивзаразних болести. 3. На слици је приказанаособа оболелаод: a) Анорексије b) Гојазности c) Булимије 4. Особе који су у окружењудругих људикојипуше цигарете су: a) Активни пушачи b) Пасивни пушачи 5. Испод фотографијабиљака запишида ли је биљка јестива,лековитаилије индустријска: Лаванда (лековита) Памук (индустријска) Јабука (јестива)
Publicidad