Curenteliterare

Curente Literare
Curent literar – mişcare literara care îşi subsumează
  scriitorii dintr-o anumita epoca istorica, ei având o
      viziune comuna despre arta scrisului
Sintagma “curent literar ” este formulată si in
alţi termeni: perioada literară, stilul epocii, şcoala
literară. Existenta curentelor literare, ne dă de
înţeles că formulele artistice sunt relative si în
permanentă schimbare, potrivit “spiritului
veacului ”
   In cadrul unui curent literar, unitatea de viziune
(Weltanschaaung) se exprima prin temele,
motivele, subiectul personajele, formulele
expresive preferate.
   Curentele literare nu sunt precis conturate,
deci pure în totalitate. Termenul de curent literar
este greu definibil, pentru ca desemnează o
realitate complexă.
Caracteristicile unui curent literar
Existenta unui program estetic si conturarea unei
conştiinţe estetice a creaţiilor.
Acoperă o perioada mai ampla.
Se dezvolta intr-un context geografic si cultural
larg, internaţional.
Presupune o evoluţie de la geneza la dezvoltare,
apoi spre decadenta.
Exista un cod stilistic comun, susţinut prin reviste,
cenacluri,societăţi literare (cenaclul junimea,
revista Convorbiri literare,Sburatorul,Literatorul)
Scriitorul îşi păstrează originalitatea, dar respecta
si o parte din principiile estetice,din regulile codului
stilistic respectiv.
IDEI necesare pentru a putea raporta textele
   literare la CURENTE LITERARE

             Clasicism
   Postmodernism            RomantismNeomodernism                  Realism

           Curente literare

                         Simbolism
  Modernism


                     Tradiţionalism
    avangardism   Naturalism
CLASICISMUL           lat. Classicus = cel care merita sa fie
                    imitat
                  Caracteristicile artei clasice
•Curent literar manifestat in Franţa secolului al XVII- lea
•Stilul operei este caracterizat prin sobrietate,claritate simplitate, nefiind
apreciat pitorescul de limbaj
•Presupune imitarea naturii in aspectele esenţiale ale omului si vieţii,
după modelul antic
•Finalitatea operei clasice este deopotrivă estetica si etica
•Genurile literare nu trebuie sa fie amestecate
•Arta este chemata sa evoce generalul si esenţialul
•Eroii clasici sunt oameni tari, proprii lor stăpâni care-si fac mereu
datoria, învingându-si sentimentele potrivnice
•Arta este mimesis: datoria scriitorului este sa creeze o lume verosimilă
•Reprezentanţi: Poeţii Văcăreşti, Gh. Asachi, C. Negruzzi
ROMANTISMUL curent literar ce promovează avântul
  imaginaţiei, posibilitatea evadării dintr-un prezent cel mai adesea
    nemulţumitor, atracţia faţă de extreme si ignorarea purităţii
            genurilor si speciilor literare
  Romantismul se impune prin revista Dacia Literara la 1 Martie 1840 iar
   Introducţia lui M Kogălniceanu poate fi considerata un program al
   romantismului romanesc
  IMAGINATIA este principiul fundamental de creaţie. Romanticul
   inventează
  Romanticul e subom si supraom, înger sau demon
  Romanticul caută ineditul, cultivarea emoţiei si a sentimentului,
   intensitatea trăirilor
  In proza romantica este întâlnit amestecul genurilor si al stilurilor
  Romanticul e bizar, incomprehensibil
  Evadarea din realitate in vis, fantezie, trecut istoric, spaţiu natal sau
   spatii exotice este prezenta in proza romantica
  Procedeul de caracterizare a personajelor este ANTITEZA
  Sunt prezente personajele excepţionale care acţionează in situaţii
   excepţionale
  Reprezentanţi: C Negruzzi, Mihai Eminescu, Gr Alexandrescu
REALISMUL curent literar ce pune accent pe aspectele legate
   de redarea realităţii complexe a vieţii si încadrează personajele in
                 tipologii
 Realismul susţine crezul ca arta este chemata sa reflecte realitatea
 obiectiv, fără sa o înfrumuseţeze.
 In proza realista se considera ca lumea deci si omul nu sunt simple si
 neschimbate ci intr-o permanenta evoluţie.
 La nivelul stilului narativ se caută obiectivitatea si o exprimare cat mai
 exacta adică întâlnim STILUL ANTICALOFIL
Acest stil este o atitudine a scriitorilor moderni de a renunţa la floricelele de stil
 adică la stilul împodobit in favoarea exprimării exacta a faptului de viata
Scriitorii realişti acorda atenţie:
1. Oglindirii realităţii contemporane, a omului in mediul său social, familial de
 zi cu zi
2. Observaţiei, analizei psihologice si reflecţiei morale
  Semnificaţiile conceptului si opiniile despre arta realista sunt numeroase,
 uneori paradoxale, deoarece raportul mimesis-poiein coexista in creaţie,
 opera literara neputând fii numai mimesis, imitaţie, ci si munca de selectare
 si transfigurare a elementelor realului.
“ daca literatura ar rămâne la descrierea realului si
 nu-i surprinde semnificaţiile , ea încetează de a mai avea
 valoare de fapt ea încetează da a mai fii realista fiindcă
 realul e in mişcare, iar a-i ignora dinamica înseamnă nu
 numai a-l săraci, dar a-l deforma”
                 (Paul Georgescu)

REPREZENTANTI: I.L. Caragiale, I. Slavici,L. Rebreanu,
         G. Călinescu, N. Filimon
NATURALISM     fr. naturalisme, lat. naturalis = in conformitate cu
                natura


Curent literar apărut in Franţa (sfârşitul
 secolului XIX) ca prelungire si reacţie la
 romantismul patetic.
        Caracteristici ale curentului
 Proclamă reproducerea foarte exacta, integrala, impersonala a
 realităţii.
 Releva aspectul crud al realităţii si patologia umana

 Propune prezentarea riguroasa a faptelor, fără nici o

 interpretare auctoriala
 Foloseşte metode de investigare proprii ştiinţelor exacte

 Factorii care formează caracterul personajului sunt ereditatea

 si mediul, observate minuţios
REPREZENTANTI: IL Caragiale (Păcat, O făclie de Paste)
       B. St. Delavrancea (Zobie, Milogul, Linişte)
SIMBOLISM curent literar ce pune accent pe valorile muzicale si
simbolice ale cuvântului, pe stările sufleteşti vagi, pe sugestie, mister,
corespondente micro/macrocosm
        fr. symbolisme = semn de recunoaştere

       CARACTERISTICI ALE SIMBOLISMULUI
Folosirea simbolului pentru a sugera corespondentele intre
 diferite elemente ale universului, legăturile ascunse dintre
 lucruri;
Cultivarea sugestiei pentru a exprima stări inefabile, vagi,
 confuze, specifice universului poetic;
Principiul corespondentelor intre senzaţii, sinestezia, este o
 forma a vizionarismului poeti;
Preferinţa pentru imagini vagi, fluide, fără contur
Utilizarea aceleiaşi recuzite de teme si motive:iubirea(motiv de
 reverie si nevroza),oraşul(element al izolării) culori, petale si
 pietre preţioase, ţinuturi exotice,
 singurătatea,tristeţea,pustiul,spleen-ul
Primatul muzicalităţii versurilor, muzica este obţinuta prin
 căutarea ritmului si a rimelor perfecte, prin eufonii, refren,
 repetiţii
Cultivarea versului liber
AVANGARDISM nume generic pentru mai multe curente ale secolului XX:
futurism, dadaism, expresionism, suprarealism


            TRASATURI SPECIFICE
    Avangarda literara are ca principal obiectiv crearea unui
    teritoriu ”virgin” al artei, fie prin distrugere, negaţie a tradiţiei,
    fie prin explorarea unor zone ”obscure”, necunoscute ale
    existentei.
    Deşi haotica avangarda retine atenţia prin caracterul ei
    spectaculos, original;
    Mişcările de avangarda au la baza o stare de spirit frenetica, de
    exacerbare a neliniştii existenţiale;
    Spirit negatoriu;
    Promovează noul,elementele cotidianului si respinge toate
    valorile anterioare care ne “parazitează” creierul.
  Reprezentanţi: Urmuz, Tristan Tzara, Geo Bogza,
   Adrian Maniu,Gellu Naum
TRADITIONALISMUL este o atitudine culturala care exprima
un ataşament excesiv pentru valorile trecutului, ale tradiţiei, văzute intr-
       o poziţie de superioritate fata de cele noi.

    În artă şi literatura, termenul tradiţionalism intră în
 opoziţie cu tendinţele şi valorile moderne. În
 tradiţionalism, un loc privilegiat îl ocupa folclorul naţional,
 sursa de inspiraţie în creaţia artiştilor.
    În literatura romana, de orientare tradiţionalistă au
 fost sămănătorismul, poporanismul si gândirismul.
 Aceste doctrine preiau ideea ca istoria, folclorul si natura
 patriei sunt domenii relevante ale specificului unui popor,
 la care se adăuga si credinţa ortodoxă.
    Tradiţionalismul a constituit un exemplu de “optica
 unilaterala asupra culturii naţionale”, refuzând înnoirile
 culturale si promovând o anumita izolare a culturii
 române fată de cea universala.
Reprezentanţi:L. Blaga, V Voiculescu, T. Vianu, Ion Pilat
NEOMODERNISMUL este un concept ce
 desemnează spiritul generaţiilor de creatori care s-au afirmat
 după cel de-al doilea război mondial.

    Poeţii neomodernişti adopta formula lirica a depoetizării, a respingerii
formelor patetice, grave. Ei reinterpretează temele grave ale literaturii dintr-o
perspectiva ludica, amuzanta, chiar daca ascunde aspectele tragice.

    Neomodernismul reprezintă deci un curent literar destul de eterogen,
ai cărui reprezentanţi (Emil Botta, Nichita Stănescu, Marin Sorescu) au
exploatat într-o maniera personala toate resursele liricului, de la rasul
grotesc la sensibilitatea pura, de la ironie la tragic, de la retorica angajata la
inefabilul sublim al cuvântului liber.
POSTMODERNISMUL = curent literar ce indica exact legătura
cu modernismul, situându-se istoric după momentul “modernism”

  Postmodernismul valorifica din istoria literaturii acele
  segmente care nu pot fi “exploatate” si reinterpretate in
  prezent.
  Intâlnim în proza postmodernista pluralismul vocilor,
  Fictiunea si realitatea se amesteca
  Fragmentarea constructiei subiectului si a compozitiei,
  “dezordinea”
  Sublinierea caracterului artificial, conventional al
  proceselor literare
  Dezvaluirea modurilor în care naratorul îsi realizeaza
  scrierea
  Juxtapunerea si amalgamarea unor regitre stilistice
  variate
1 de 14

Recomendados

Grigore Vieru por
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore VieruBiblioteca Ialoveni Petre Stefanuca
14.4K vistas53 diapositivas
Proteine Ppt por
Proteine PptProteine Ppt
Proteine PptAly Snow Cosmin
17.9K vistas15 diapositivas
Criticismul junimist por
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimistFlorinRobert27
44.5K vistas23 diapositivas
Rolul plantelor in natura por
Rolul plantelor in naturaRolul plantelor in natura
Rolul plantelor in naturaLiceul Academiei de Stiinte a Moldovei
44.8K vistas13 diapositivas
Ion Druță viața și activitatea por
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
2.5K vistas39 diapositivas
Mihai eminescu por
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescuMaria Mateiciuc
4.4K vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

128701665 caracterizare-chirita por
128701665 caracterizare-chirita128701665 caracterizare-chirita
128701665 caracterizare-chiritaMaria Crina
1.3K vistas1 diapositiva
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciCristiana Temelie
29.3K vistas78 diapositivas
Alge por
AlgeAlge
AlgeElisabeta Plosca
3.8K vistas18 diapositivas
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidiana por
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidianaRolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidiana
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidianaRobert XD
27.1K vistas10 diapositivas
Moldova independentă por
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentăBiblioteca Drept
3.8K vistas30 diapositivas
Mari clasici ai literaturii romane por
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romanekatha23
29.3K vistas20 diapositivas

La actualidad más candente(20)

128701665 caracterizare-chirita por Maria Crina
128701665 caracterizare-chirita128701665 caracterizare-chirita
128701665 caracterizare-chirita
Maria Crina1.3K vistas
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por Cristiana Temelie
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Cristiana Temelie29.3K vistas
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidiana por Robert XD
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidianaRolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidiana
Rolul vital si importanta Solutiilor in viata cotidiana
Robert XD27.1K vistas
Mari clasici ai literaturii romane por katha23
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha2329.3K vistas
Importanta marilor clasici por Bianca Pavel
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel23.6K vistas
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate por Ghenadie Sontu
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitatePatrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Ghenadie Sontu21.9K vistas
Rolul literaturii in perioada Pasoptista por Vlad Bodareu
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu38.3K vistas
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale por Croitoru Simona
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale
Croitoru Simona30.5K vistas
Formarea constiintei istorice por Anneroman
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Anneroman32.5K vistas
Utilizarea alcanilor por Elena Negotei
Utilizarea alcanilorUtilizarea alcanilor
Utilizarea alcanilor
Elena Negotei36.8K vistas
Tesuturi Vegetale por Pîrău Denis
Tesuturi VegetaleTesuturi Vegetale
Tesuturi Vegetale
Pîrău Denis19.1K vistas
Prezentare STEM por lascualiona
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
lascualiona6.1K vistas
Portretul lui Stefan cel Mare.doc por DexteR914621
Portretul lui Stefan cel Mare.docPortretul lui Stefan cel Mare.doc
Portretul lui Stefan cel Mare.doc
DexteR9146211.8K vistas
Vasile alecsandri por paladish
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish3.8K vistas
Glandele endocrine por ligia94
Glandele endocrineGlandele endocrine
Glandele endocrine
ligia9426.7K vistas
Rolul literaturii in perioada Pasoptista por Vlad Bodareu
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu100.7K vistas
Conceptele de bază ale pedagogiei.pptx por ssuser0ef34c
Conceptele de bază ale pedagogiei.pptxConceptele de bază ale pedagogiei.pptx
Conceptele de bază ale pedagogiei.pptx
ssuser0ef34c263 vistas

Destacado

Curentul artistic Romantism por
Curentul artistic RomantismCurentul artistic Romantism
Curentul artistic Romantismmihaela82
11K vistas6 diapositivas
Romantismul por
RomantismulRomantismul
Romantismulalyyex
4.8K vistas12 diapositivas
Romantismul european - ghitescu andreea por
Romantismul european - ghitescu andreeaRomantismul european - ghitescu andreea
Romantismul european - ghitescu andreeaAndie Smile
2K vistas41 diapositivas
0 romantismul por
0 romantismul0 romantismul
0 romantismulSergiuli
1.4K vistas31 diapositivas
Romantismul por
RomantismulRomantismul
RomantismulDumitru Maros
8.1K vistas20 diapositivas
Arta in Grecia antica por
Arta in Grecia anticaArta in Grecia antica
Arta in Grecia anticaAndrei Popa
15.8K vistas37 diapositivas

Destacado(9)

Curentul artistic Romantism por mihaela82
Curentul artistic RomantismCurentul artistic Romantism
Curentul artistic Romantism
mihaela8211K vistas
Romantismul por alyyex
RomantismulRomantismul
Romantismul
alyyex4.8K vistas
Romantismul european - ghitescu andreea por Andie Smile
Romantismul european - ghitescu andreeaRomantismul european - ghitescu andreea
Romantismul european - ghitescu andreea
Andie Smile2K vistas
0 romantismul por Sergiuli
0 romantismul0 romantismul
0 romantismul
Sergiuli1.4K vistas
Arta in Grecia antica por Andrei Popa
Arta in Grecia anticaArta in Grecia antica
Arta in Grecia antica
Andrei Popa15.8K vistas
Ghid - Cum Sa Faci Un Clip Simplu Si Usor por Raul Albu
Ghid - Cum Sa Faci Un Clip Simplu Si UsorGhid - Cum Sa Faci Un Clip Simplu Si Usor
Ghid - Cum Sa Faci Un Clip Simplu Si Usor
Raul Albu46K vistas
Historia del arte power point por Sofia Sackler
Historia del arte power pointHistoria del arte power point
Historia del arte power point
Sofia Sackler17.8K vistas

Similar a Curenteliterare

Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici por
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciDiversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciMares Stefan
2.7K vistas26 diapositivas
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev por
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseevDictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseevzfrunzescu
26.5K vistas120 diapositivas
Dictionar de simboluri_si_arhetipuri_culturale-libre por
Dictionar de simboluri_si_arhetipuri_culturale-libreDictionar de simboluri_si_arhetipuri_culturale-libre
Dictionar de simboluri_si_arhetipuri_culturale-libreFlorentina Raluca Panţuru
1.3K vistas120 diapositivas
Expresionismul în literatura universală por
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universalăOvidiu Moldovan
2.1K vistas15 diapositivas
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc por
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescMioara Cimpan
22.6K vistas28 diapositivas
Expresionismul in literatura universala por
Expresionismul in literatura universalaExpresionismul in literatura universala
Expresionismul in literatura universalaOvidiu Moldovan
8.4K vistas13 diapositivas

Similar a Curenteliterare(20)

Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici por Mares Stefan
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciDiversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Mares Stefan2.7K vistas
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev por zfrunzescu
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseevDictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev
zfrunzescu26.5K vistas
Expresionismul în literatura universală por Ovidiu Moldovan
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
Ovidiu Moldovan2.1K vistas
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc por Mioara Cimpan
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Mioara Cimpan22.6K vistas
Expresionismul in literatura universala por Ovidiu Moldovan
Expresionismul in literatura universalaExpresionismul in literatura universala
Expresionismul in literatura universala
Ovidiu Moldovan8.4K vistas
Simbolismul elevi.docx por DorinaFir1
Simbolismul elevi.docxSimbolismul elevi.docx
Simbolismul elevi.docx
DorinaFir116 vistas
Arta poetica prezentare_profesor por liliionela
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela19.4K vistas
Realismul por LunaXx
RealismulRealismul
Realismul
LunaXx10.2K vistas

Más de Happysadrock Blackpinkforyou

Algebra si analiza de 11 por
Algebra si analiza de 11Algebra si analiza de 11
Algebra si analiza de 11Happysadrock Blackpinkforyou
2.4K vistas78 diapositivas
Edc2 por
Edc2Edc2
Edc2Happysadrock Blackpinkforyou
483 vistas9 diapositivas
Edc1 por
Edc1Edc1
Edc1Happysadrock Blackpinkforyou
759 vistas22 diapositivas
Sinteza por
SintezaSinteza
SintezaHappysadrock Blackpinkforyou
598 vistas45 diapositivas
Limba si literatura romana xi por
Limba si literatura romana xiLimba si literatura romana xi
Limba si literatura romana xiHappysadrock Blackpinkforyou
2.7K vistas11 diapositivas
Ghinionul iluziliilor por
Ghinionul iluziliilorGhinionul iluziliilor
Ghinionul iluziliilorHappysadrock Blackpinkforyou
197 vistas1 diapositiva

Más de Happysadrock Blackpinkforyou(13)

Curenteliterare

 • 1. Curente Literare Curent literar – mişcare literara care îşi subsumează scriitorii dintr-o anumita epoca istorica, ei având o viziune comuna despre arta scrisului
 • 2. Sintagma “curent literar ” este formulată si in alţi termeni: perioada literară, stilul epocii, şcoala literară. Existenta curentelor literare, ne dă de înţeles că formulele artistice sunt relative si în permanentă schimbare, potrivit “spiritului veacului ” In cadrul unui curent literar, unitatea de viziune (Weltanschaaung) se exprima prin temele, motivele, subiectul personajele, formulele expresive preferate. Curentele literare nu sunt precis conturate, deci pure în totalitate. Termenul de curent literar este greu definibil, pentru ca desemnează o realitate complexă.
 • 3. Caracteristicile unui curent literar Existenta unui program estetic si conturarea unei conştiinţe estetice a creaţiilor. Acoperă o perioada mai ampla. Se dezvolta intr-un context geografic si cultural larg, internaţional. Presupune o evoluţie de la geneza la dezvoltare, apoi spre decadenta. Exista un cod stilistic comun, susţinut prin reviste, cenacluri,societăţi literare (cenaclul junimea, revista Convorbiri literare,Sburatorul,Literatorul) Scriitorul îşi păstrează originalitatea, dar respecta si o parte din principiile estetice,din regulile codului stilistic respectiv.
 • 4. IDEI necesare pentru a putea raporta textele literare la CURENTE LITERARE Clasicism Postmodernism Romantism Neomodernism Realism Curente literare Simbolism Modernism Tradiţionalism avangardism Naturalism
 • 5. CLASICISMUL lat. Classicus = cel care merita sa fie imitat Caracteristicile artei clasice •Curent literar manifestat in Franţa secolului al XVII- lea •Stilul operei este caracterizat prin sobrietate,claritate simplitate, nefiind apreciat pitorescul de limbaj •Presupune imitarea naturii in aspectele esenţiale ale omului si vieţii, după modelul antic •Finalitatea operei clasice este deopotrivă estetica si etica •Genurile literare nu trebuie sa fie amestecate •Arta este chemata sa evoce generalul si esenţialul •Eroii clasici sunt oameni tari, proprii lor stăpâni care-si fac mereu datoria, învingându-si sentimentele potrivnice •Arta este mimesis: datoria scriitorului este sa creeze o lume verosimilă •Reprezentanţi: Poeţii Văcăreşti, Gh. Asachi, C. Negruzzi
 • 6. ROMANTISMUL curent literar ce promovează avântul imaginaţiei, posibilitatea evadării dintr-un prezent cel mai adesea nemulţumitor, atracţia faţă de extreme si ignorarea purităţii genurilor si speciilor literare  Romantismul se impune prin revista Dacia Literara la 1 Martie 1840 iar Introducţia lui M Kogălniceanu poate fi considerata un program al romantismului romanesc  IMAGINATIA este principiul fundamental de creaţie. Romanticul inventează  Romanticul e subom si supraom, înger sau demon  Romanticul caută ineditul, cultivarea emoţiei si a sentimentului, intensitatea trăirilor  In proza romantica este întâlnit amestecul genurilor si al stilurilor  Romanticul e bizar, incomprehensibil  Evadarea din realitate in vis, fantezie, trecut istoric, spaţiu natal sau spatii exotice este prezenta in proza romantica  Procedeul de caracterizare a personajelor este ANTITEZA  Sunt prezente personajele excepţionale care acţionează in situaţii excepţionale  Reprezentanţi: C Negruzzi, Mihai Eminescu, Gr Alexandrescu
 • 7. REALISMUL curent literar ce pune accent pe aspectele legate de redarea realităţii complexe a vieţii si încadrează personajele in tipologii  Realismul susţine crezul ca arta este chemata sa reflecte realitatea obiectiv, fără sa o înfrumuseţeze.  In proza realista se considera ca lumea deci si omul nu sunt simple si neschimbate ci intr-o permanenta evoluţie.  La nivelul stilului narativ se caută obiectivitatea si o exprimare cat mai exacta adică întâlnim STILUL ANTICALOFIL Acest stil este o atitudine a scriitorilor moderni de a renunţa la floricelele de stil adică la stilul împodobit in favoarea exprimării exacta a faptului de viata Scriitorii realişti acorda atenţie: 1. Oglindirii realităţii contemporane, a omului in mediul său social, familial de zi cu zi 2. Observaţiei, analizei psihologice si reflecţiei morale Semnificaţiile conceptului si opiniile despre arta realista sunt numeroase, uneori paradoxale, deoarece raportul mimesis-poiein coexista in creaţie, opera literara neputând fii numai mimesis, imitaţie, ci si munca de selectare si transfigurare a elementelor realului.
 • 8. “ daca literatura ar rămâne la descrierea realului si nu-i surprinde semnificaţiile , ea încetează de a mai avea valoare de fapt ea încetează da a mai fii realista fiindcă realul e in mişcare, iar a-i ignora dinamica înseamnă nu numai a-l săraci, dar a-l deforma” (Paul Georgescu) REPREZENTANTI: I.L. Caragiale, I. Slavici,L. Rebreanu, G. Călinescu, N. Filimon
 • 9. NATURALISM fr. naturalisme, lat. naturalis = in conformitate cu natura Curent literar apărut in Franţa (sfârşitul secolului XIX) ca prelungire si reacţie la romantismul patetic. Caracteristici ale curentului  Proclamă reproducerea foarte exacta, integrala, impersonala a realităţii.  Releva aspectul crud al realităţii si patologia umana  Propune prezentarea riguroasa a faptelor, fără nici o interpretare auctoriala  Foloseşte metode de investigare proprii ştiinţelor exacte  Factorii care formează caracterul personajului sunt ereditatea si mediul, observate minuţios REPREZENTANTI: IL Caragiale (Păcat, O făclie de Paste) B. St. Delavrancea (Zobie, Milogul, Linişte)
 • 10. SIMBOLISM curent literar ce pune accent pe valorile muzicale si simbolice ale cuvântului, pe stările sufleteşti vagi, pe sugestie, mister, corespondente micro/macrocosm fr. symbolisme = semn de recunoaştere CARACTERISTICI ALE SIMBOLISMULUI Folosirea simbolului pentru a sugera corespondentele intre diferite elemente ale universului, legăturile ascunse dintre lucruri; Cultivarea sugestiei pentru a exprima stări inefabile, vagi, confuze, specifice universului poetic; Principiul corespondentelor intre senzaţii, sinestezia, este o forma a vizionarismului poeti; Preferinţa pentru imagini vagi, fluide, fără contur Utilizarea aceleiaşi recuzite de teme si motive:iubirea(motiv de reverie si nevroza),oraşul(element al izolării) culori, petale si pietre preţioase, ţinuturi exotice, singurătatea,tristeţea,pustiul,spleen-ul Primatul muzicalităţii versurilor, muzica este obţinuta prin căutarea ritmului si a rimelor perfecte, prin eufonii, refren, repetiţii Cultivarea versului liber
 • 11. AVANGARDISM nume generic pentru mai multe curente ale secolului XX: futurism, dadaism, expresionism, suprarealism TRASATURI SPECIFICE  Avangarda literara are ca principal obiectiv crearea unui teritoriu ”virgin” al artei, fie prin distrugere, negaţie a tradiţiei, fie prin explorarea unor zone ”obscure”, necunoscute ale existentei.  Deşi haotica avangarda retine atenţia prin caracterul ei spectaculos, original;  Mişcările de avangarda au la baza o stare de spirit frenetica, de exacerbare a neliniştii existenţiale;  Spirit negatoriu;  Promovează noul,elementele cotidianului si respinge toate valorile anterioare care ne “parazitează” creierul. Reprezentanţi: Urmuz, Tristan Tzara, Geo Bogza, Adrian Maniu,Gellu Naum
 • 12. TRADITIONALISMUL este o atitudine culturala care exprima un ataşament excesiv pentru valorile trecutului, ale tradiţiei, văzute intr- o poziţie de superioritate fata de cele noi. În artă şi literatura, termenul tradiţionalism intră în opoziţie cu tendinţele şi valorile moderne. În tradiţionalism, un loc privilegiat îl ocupa folclorul naţional, sursa de inspiraţie în creaţia artiştilor. În literatura romana, de orientare tradiţionalistă au fost sămănătorismul, poporanismul si gândirismul. Aceste doctrine preiau ideea ca istoria, folclorul si natura patriei sunt domenii relevante ale specificului unui popor, la care se adăuga si credinţa ortodoxă. Tradiţionalismul a constituit un exemplu de “optica unilaterala asupra culturii naţionale”, refuzând înnoirile culturale si promovând o anumita izolare a culturii române fată de cea universala. Reprezentanţi:L. Blaga, V Voiculescu, T. Vianu, Ion Pilat
 • 13. NEOMODERNISMUL este un concept ce desemnează spiritul generaţiilor de creatori care s-au afirmat după cel de-al doilea război mondial. Poeţii neomodernişti adopta formula lirica a depoetizării, a respingerii formelor patetice, grave. Ei reinterpretează temele grave ale literaturii dintr-o perspectiva ludica, amuzanta, chiar daca ascunde aspectele tragice. Neomodernismul reprezintă deci un curent literar destul de eterogen, ai cărui reprezentanţi (Emil Botta, Nichita Stănescu, Marin Sorescu) au exploatat într-o maniera personala toate resursele liricului, de la rasul grotesc la sensibilitatea pura, de la ironie la tragic, de la retorica angajata la inefabilul sublim al cuvântului liber.
 • 14. POSTMODERNISMUL = curent literar ce indica exact legătura cu modernismul, situându-se istoric după momentul “modernism”  Postmodernismul valorifica din istoria literaturii acele segmente care nu pot fi “exploatate” si reinterpretate in prezent.  Intâlnim în proza postmodernista pluralismul vocilor,  Fictiunea si realitatea se amesteca  Fragmentarea constructiei subiectului si a compozitiei, “dezordinea”  Sublinierea caracterului artificial, conventional al proceselor literare  Dezvaluirea modurilor în care naratorul îsi realizeaza scrierea  Juxtapunerea si amalgamarea unor regitre stilistice variate