Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

המבוא המלא לעיצוב מוצרים דיגיטליים - סוגי עבודות, לקוחות, עיצוב בסטרטאפים, ועוד

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 101 Anuncio

המבוא המלא לעיצוב מוצרים דיגיטליים - סוגי עבודות, לקוחות, עיצוב בסטרטאפים, ועוד

Descargar para leer sin conexión

את המצגת הזו הצגתי לראשונה ב2012, אז ב2013, ועכשיו באירוע פורמה בירושלים ב2015. כיף לעדכן את המצגת הזו כל פעם מחדש.

את המצגת הזו הצגתי לראשונה ב2012, אז ב2013, ועכשיו באירוע פורמה בירושלים ב2015. כיף לעדכן את המצגת הזו כל פעם מחדש.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a המבוא המלא לעיצוב מוצרים דיגיטליים - סוגי עבודות, לקוחות, עיצוב בסטרטאפים, ועוד (20)

Anuncio

המבוא המלא לעיצוב מוצרים דיגיטליים - סוגי עבודות, לקוחות, עיצוב בסטרטאפים, ועוד

 1. 1. ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ .‫מנוסים‬ ‫למעצבים‬ ‫מאוד‬ ‫רלונטיים‬ ‫גם‬ ‫ממנה‬ ‫חלקים‬ ‫אבל‬ ,‫בתחום‬ ‫למתחילים‬ ‫לדעתי‬ ‫מאוד‬ ‫חשובה‬ ‫הבאה‬ ‫המצגת‬
 2. 2. ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ UI UX ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ ,‫מאוד‬ ‫נעים‬
 3. 3. ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ UI UX ‫משתמש‬ ‫חווית‬‫ממשק‬ ‫עיצוב‬ ‫אפיון‬ ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫אני‬ ‫שלי‬ ‫במקצוע‬
 4. 4. ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ Product Design (‫)דיגיטלי‬ ‫מוצר‬ ‫עיצוב‬ ‫מוצר‬ ‫עיצוב‬ - ‫היום‬ ‫אותה‬ ‫שמכנים‬ ‫בשפה‬ ‫או‬
 5. 5. 2007 2016 .‫שם‬ ‫הצוות‬ ‫כל‬ ‫אנחנו‬ (2015 ‫)דצמבר‬ ‫לעכשיו‬ ‫ונכון‬ ‫סימילרווב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקנה‬ ‫שלי‬ ‫האחרון‬ ‫הסטארטאפ‬ …‫שלי‬ ‫הטיימליין‬ ‫זה‬ .‫מעצבים‬ 5 ‫תחתיי‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫וכיום‬ ‫יחיד‬ ‫כמעצב‬ ‫התחלתי‬ ,‫העיצוב‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫מוביל‬ ‫כיום‬ ‫אני‬
 6. 6. ‫שלי‬ ‫מהנסיון‬ ‫טיפים‬ 2 ‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫בשבילנו‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫מה‬ 1 ‫לשניים‬ ‫מתחלקת‬ ‫המצגת‬
 7. 7. ‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫בשבילנו‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫מה‬ 1
 8. 8. ‫בכלל‬ ‫הזה‬ ‫לתחום‬ ‫שאכנס‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫בעיצוב‬ ‫כסף‬ ‫שאין‬ ‫אמרו‬ ‫אישית‬ ‫לי‬ .‫המיוסרים‬ ‫כהאומנים‬ ‫עצמנו‬ ‫על‬ ‫חשבנו‬ ‫תמיד‬
 9. 9. .‫החדשים‬ ‫הרוקסטארים‬ ‫שאנחנו‬ ‫היא‬ ‫המציאות‬ ‫אבל‬
 10. 10. ‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫כסף‬ ‫המווווון‬ ‫ויש‬
 11. 11. ‫לקוח/מעסיק‬ ‫לקוחות‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬
 12. 12. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 13. 13. ‫לתמחר‬ ‫לדעת‬ ‫וגם‬ ,‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫לגבי‬ ‫לו‬ ‫לייעץ‬ ‫מוכנים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫מסויימת‬ ‫בעיה‬ ‫עם‬ ‫אלינו‬ ‫פונה‬ ‫הלקוח‬ ‫יכול‬ ‫כבר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫לקוח‬ ‫ומה‬ ?‫להבין‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫נושאים‬ ‫באילו‬ ‫אז‬ .‫נושאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫להבין‬ ‫צריך‬ .‫בהתאם‬ …‫אופליין‬ ‫נמצא‬ ‫שכרגע‬ ‫עסק‬ ‫עם‬ ‫טיפוסי‬ (‫די‬ ‫)יחסית‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫בוחן‬ ‫מקרה‬ ‫ניקח‬ ‫בואו‬ ?‫עבורו‬ ‫לעשות‬ ‫מאיתנו‬ ‫לבקש‬
 14. 14. .‫לדוגמה‬ ‫יהלומן‬ ‫ניקח‬
 15. 15. ‫בא‬ ‫שלקוח‬ ‫מאיתנו‬ ‫דורש‬ ‫זה‬ ‫מה‬ …‫עכשיו‬ .‫אתר‬ ‫ומבקש‬ ‫אלינו‬ ‫בא‬ ‫הוא‬ .‫שלו‬ ‫לעסק‬ ‫אתר‬ ‫רוצה‬ ‫שלנו‬ ‫היהלומן‬ ?‫אתר‬ ‫לעצב/לבנות‬ ‫דרישה‬ ‫עם‬ ‫אלינו‬
 16. 16. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 17. 17. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 18. 18. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 19. 19. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 20. 20. ‫ממשקים‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫המשתמש‬ ‫וחווית‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫וזה‬
 21. 21. http://www.smashingmagazine.com ‫מאז‬ ‫השתנה‬ ‫)זה‬ ‫בזמנו‬ ‫שלהם‬ ‫הרספונסיבי‬ ‫בעיצוב‬ ‫עשו‬ ‫מגזין‬ ‫שסמאשינג‬ ‫למה‬ ‫הדוגמה‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫אוהב‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ (‫עדיין‬ ‫מעולה‬ ‫הזאת‬ ‫הדוגמה‬ ‫אבל‬
 22. 22. ‫מתכווץ‬ ‫התפריט‬ ‫איך‬ ‫תראו‬
 23. 23. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ …‫עבודה‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫ועכשיו‬ ,‫הושלם‬ ‫האתר‬ ‫אז‬
 24. 24. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫באנרים‬ ‫סטודיאוים‬ ‫שיש‬ ‫והאמת‬ ‫ענקית‬ ‫משימה‬ ‫זו‬ .‫לעצב‬ ‫באנרים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫לחגים‬ ‫שיווקיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫להריץ‬ ‫רוצה‬ ‫הלקוח‬ .‫באנרים‬ ‫רק‬ ‫שעושים‬ ‫מסויימים‬
 25. 25. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫רי-סייזינג‬ .‫עבודה‬ ‫המון‬ ‫שזה‬ ‫ריסייזינג‬ ‫עבודות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫באנרים‬ ‫עבודת‬ ‫ולכל‬
 26. 26. ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ .‫נחיתה‬ ‫ל..דפי‬ ..‫לאיפשהו‬ ‫להוביל‬ ‫חייב‬ ‫הרי‬ ‫ובאנר‬
 27. 27. ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ .(‫)המרה‬ conversion ‫מונחה‬ ‫בעיצוב‬ ‫להבין‬ ‫גם‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫מעצבים‬ ‫אנחנו‬ ‫וכאשר‬ CTA (Call to action)
 28. 28. ‫בלוג‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ content marketing .‫רלונטי‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫בלוג‬ ‫בלי‬ ‫אונליין‬ ‫עסק‬ .‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫לכל‬ ‫הכרחית‬ ‫ממש‬ ‫משימה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫הבלוג‬ ‫לפמפם‬ ‫מאפשר‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫תפוצה‬ ‫הרשימת‬ ‫את‬ ‫ויגדל‬ ,‫לאתר‬ ‫תנועה‬ ‫יביא‬ ,‫בגוגל‬ ‫גבוה‬ ‫עסק‬ ‫שידרג‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫פשוטה‬ ‫לא‬ ‫טיפוגרפית‬ ‫משימה‬ ‫זו‬ ,‫בלוגים‬ ‫לעצב‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ .‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫ליצור‬ ‫ובכך‬ ‫באימייל‬ ‫פרסומות‬
 29. 29. ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ,‫ווידג’טים‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫ווידג’ט‬ ‫אפילו‬ ,‫כלומר‬ .‫לעצב‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מפלצות‬ ‫יש‬ ‫עצמו‬ ‫באתר‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ,‫באתר‬ ‫לעצב‬ ‫שאפשר‬ ‫דברים‬ ‫אינסוף‬ ‫יש‬ .(‫באתר‬ ‫יחיד‬ ‫ווידג’ט‬ ‫על‬ ‫שעות‬ 20 ‫לעבוד‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫)פעם‬ ‫למפלצת‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬ ‫בסיידבר‬ ‫שיושב‬
 30. 30. ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ .‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫ללקוח‬ ‫לייעץ‬ ,‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫במערכות‬ ‫גם‬ ‫להבין‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫כמובן‬
 31. 31. ‫ובלוגים‬ ‫אתרים‬ ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫בעוד‬ ‫הרגילים‬ ‫האתרים‬ ‫בתחום‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫פופולארית‬ ‫הכי‬ ‫וורדפרס‬ .‫הצבעים‬ ‫ובכל‬ ‫הצורות‬ ‫בכל‬ ‫יש‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫וזה‬ ‫ללמידה‬ ‫קלות‬ ‫הללו‬ ‫המערכות‬ ‫שרוב‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫הגדול‬ ‫היתרון‬ .‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫באתרי‬ ‫טובים‬ ‫ממש‬ Shopify-‫ש‬ .‫בשבילנו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫עוד‬ ‫שזה‬ (‫הראשוניים‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫לתוכם‬ ‫)ולהזין‬ ‫לבד‬ ‫ללקוחות‬ ‫האתרים‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫גם‬ ‫לפעמים‬
 32. 32. !‫אתרים‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ …‫אתרים‬ ‫מעיצוב‬ ‫חוץ‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫לא‬ ‫ועוד‬
 33. 33. ‫טיפים‬ ‫הזה‬ ‫בנושא‬ ‫ממני‬ ‫טיפים‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬ - ‫שממשיכים‬ ‫לפני‬ ‫אז‬
 34. 34. ‫טיפים‬ ‫לא‬ ‫הלקוח‬ ,‫שאלות‬ ‫תמיד‬ ‫תשאלו‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫תמיד‬ ‫לקוח‬ ‫מול‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫פרקטיים‬ ‫טיפים‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫לקוחות‬ ‫תשאלו‬ ‫תמיד‬ .‫צריכים‬ ‫באמת‬ ‫הם‬ ‫ומה‬ ‫נכנסים‬ ‫הם‬ ‫למה‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫שלנו‬ ‫בתחום‬ ,‫לקוחות‬ ?‫לבנות‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותו‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫מה‬ ?‫שלהם‬ ‫המשתמשים‬ ‫מי‬ .‫שלהם‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫מה‬
 35. 35. ‫טיפים‬ ‫לא‬ ‫הלקוח‬ ,‫שאלות‬ ‫תמיד‬ ‫תשאלו‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫תמיד‬ (‫)ריטיינר‬ ‫שעתי‬ ‫חוזה‬ ,‫בהתאם‬ ‫תגבו‬ ‫פרילנסרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫לקוח‬ ‫מול‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫פרקטיים‬ ‫טיפים‬ ‫חינם‬ ‫להורדה‬ ‫וטמפלט‬ ‫הסבר‬ – ‫לקוחות‬ ‫מול‬ ‫ריטיינר‬ ‫חוזה‬ .‫בלינק‬ ‫פה‬ ‫המצורף‬ ‫במאמר‬ ‫נמצא‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ .‫שעתית‬ ‫בצורה‬ ‫שלכם‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫תגבו‬ ,‫פרילנס‬ ‫אתם‬ ‫ואם‬
 36. 36. cssdesignawards.com ‫מאתרים‬ ‫השראה‬ awwwards.com csswinner.com makebetterwebsites.com verynicesites.com siteinspire.com pixelperfect.co.il/inspiration ,‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫יפים‬ ‫אתרים‬ 7 ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫שלנו‬ ‫בשישי‬ ‫השראה‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫בחום‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ‫להשראה‬ .‫מזה‬ ‫השראה‬ ‫המון‬ ‫לשאוב‬ ‫ואפשר‬
 37. 37. ?‫הידעת‬ ‫בשטח‬ ‫עובדות‬ ‫שתי‬ ‫עכשיו‬
 38. 38. 1366x768 ?‫הידעת‬ ‫רזולוציות‬ ‫עוד‬ ‫על‬ ‫אחוז‬ ‫אותו‬ ‫ובערך‬ (33%)2015 ‫בשנת‬ ‫הפופולארית‬ ‫הרזולוציה‬ ‫אחרים‬ ‫רחבים‬ ‫מסכים‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ 45% ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫מסמרטפונים‬ ‫היו‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫ברשת‬ ‫מהחיפושים‬ ‫מקור‬ ‫מקור‬ 2 ‫מקור‬
 39. 39. .‫לאפליקציה‬ ‫רעיון‬ ‫יש‬ ‫ולו‬ .‫הסטרטאפיסט‬ - ‫בארץ‬ ‫מקובל‬ ‫שמאוד‬ ‫אחר‬ ‫לקוח‬ ‫סוג‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬ ‫עכשיו‬ .‫האנשים‬ ‫לרוב‬ ‫העסק‬ ‫היא‬ ‫אפליקציה‬ ‫אבל‬ ‫באינטנט‬ ‫עסק‬ ‫לייצג‬ ‫בא‬ ‫שאתר‬ ?‫מאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫שונה‬ ‫מה‬
 40. 40. ‫טוב‬ ‫רעיון‬ ‫עם‬ ‫בא‬ ‫יזם‬
 41. 41. .‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שנעצב‬ ‫אלינו‬ ‫פונה‬ ‫ועכשיו‬ ‫כסף‬ ‫מגייס‬
 42. 42. (‫)בינתיים‬ ‫היחיד/ה‬ ‫המעצב/ת‬ ‫שאנחנו‬ ‫בהתחשב‬ ,‫סטרטאפ‬ ‫שהוא‬ ‫לקוח‬ ‫בשביל‬ ‫פה‬ ‫לעשות‬ ‫לנו‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫נראה‬ ‫בואו‬ ‫אז‬
 43. 43. ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫לנהל‬ ‫כדי‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫יכולת‬ ‫אז‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫מותג‬ ‫בעיצוב‬ ‫ידע‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ .‫הויזואלית‬ ‫התדמית‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫שתעשה‬ ‫חיצונית‬ ‫חברה‬
 44. 44. ‫אפליקציה‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ .‫האפליקציה‬ ‫עיצוב‬
 45. 45. ‫אפליקציה‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫השילוב‬ .‫גבוהה‬ ‫ויזואלית‬ ‫ברמה‬ ‫ביצוע‬ ‫עם‬ ‫ופרודקט‬ ‫תכנון‬ ‫יכולות‬ ‫משלב‬ ‫זה‬ .‫המוצר‬ ‫עיצוב‬ ‫זה‬ !‫דבר‬ ‫חתיכת‬ ‫שזה‬ .‫העיצוב‬ ‫ביסודות‬ ‫וכשרון‬ ‫לנסיון‬ ,‫קיימות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫לידע‬ ,‫פסיכולוגיה‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫בין‬ ‫המושלם‬
 46. 46. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬ ‫של‬ ‫העיצוב‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫מעולה‬ ‫תרגיל‬ ‫אגב‬ .‫הזאת‬ ‫לאפליקציה‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫גם‬ ‫מתישהו‬ ‫שנצטרך‬ ‫כמובן‬ ‫מה‬ ‫להחליט‬ ‫צריך‬ ‫הבית‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫שמעצבים‬ ‫תכלס‬ ‫כי‬ ,‫האפליקציה‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫כבר‬ ‫לעצב‬ ‫הוא‬ ‫עצמה‬ ‫האפליקציה‬ ‫דיירקטורית‬ ,‫זאו‬ ‫ג’ולי‬ ‫מאת‬ ‫מעולה‬ ‫מאמר‬ .‫עליה‬ ‫עובדים‬ ‫שאנחנו‬ ‫האפליקציה‬ ‫של‬ ‫הפיצ’רים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫להבליט‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ https://medium.com/the-year-of-the-looking-glass/design-the- - ‫זה‬ ‫על‬ ‫בדיוק‬ ‫מדבר‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫עיצוב‬ ‫של‬ beginning-b8e61081ce42
 47. 47. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬ ‫תמיד‬ ‫עבודה‬ ‫גם‬ ‫שזה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אייקונים‬ ‫סט‬
 48. 48. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתופי‬ demos ‫סתם‬ ,‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ,‫באנרים‬ ..‫צריך‬ ‫תמיד‬ ‫עי‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
 49. 49. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ …‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫משתנה‬ ‫גם‬ ‫האפליקציה‬ ‫תמיד‬
 50. 50. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ …‫אחרות‬ ‫משימות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫והכל‬ (: ‫בהתאם‬ ‫והאתר‬
 51. 51. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אפליקציה‬‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
 52. 52. ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אייקונים‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫אפליקציה‬‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ה‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫ה‬‫מ‬‫ר‬‫פו‬‫ט‬‫ל‬‫פ‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
 53. 53. ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫אייקונים‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫חולצות+ווסאח‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫אפליקציה‬‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ל‬ ‫ר‬‫ת‬‫א‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬‫ה‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫ה‬‫מ‬‫ר‬‫פו‬‫ט‬‫ל‬‫פ‬ ‫ה‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫ה‬‫מ‬‫ר‬‫פו‬‫ט‬‫ל‬‫פ‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫א‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
 54. 54. .(VR-‫ו‬ IOT-‫ה‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫)וזה‬ ‫היום‬ ‫קיימות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫סוגי‬ ‫עשרות‬ ‫יש‬ …‫האפליקציה‬ ‫ולגבי‬
 55. 55. ‫מוכנים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ .‫פופולאריות‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ 5 ‫אולי‬ ,‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫עשרות‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫פלטפורמה‬ ‫ולכל‬ .‫פגיעה‬ ‫צפו‬ .‫הללו‬ ‫מהפלטפורמות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫לקבל‬
 56. 56. …‫בסטרטאפ‬ ‫לעבודה‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬ ?‫הכרנו‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫פלטפורמה‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫עם‬ ‫אלינו‬ ‫מגיע‬ ‫שמישהו‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬
 57. 57. ’‫בל‬ ‫נגמרת‬ ’‫בג‬ ‫מתחילה‬ …‫פשוטה‬ ‫שהתשובה‬ ‫האמת‬ ‫אבל‬
 58. 58. .‫הכל‬ ‫זה‬ …‫בגוגל‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫חפשו‬ ‫פשוט‬
 59. 59. :‫יהיו‬ ‫שלכם‬ ‫החיפושים‬ ‫לאנדרויד‬ ‫אפליקציה‬ ‫עבורו‬ ‫שתעצבו‬ ‫רוצה‬ ‫לקוח‬ ‫אם‬ ‫לדוגמה‬ .‫ספציפית‬ ‫בצורה‬ ‫חפשו‬ ‫אבל‬ -What resolution would be best for designing for android devices -Free android device mockup Freebie material design elements ’‫וכו‬
 60. 60. ‫שלנו‬ ‫גדול‬ ‫הבאמת‬ ‫היתרון‬ .…‫דיגיטליים‬ ‫מוצרים‬ ‫כמעצבי‬ ‫שלנו‬ ‫המשמעותי‬ ‫היתרון‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫אפליקציות‬ ‫על‬ ‫ודיברנו‬ ,‫אתרים‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫אז‬
 61. 61. ‫אסטרטגיה‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫שלהם‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ Vision-‫ה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫להם‬ ‫ולעזור‬ ,‫המוצר‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫ישירות‬ ‫לעבוד‬ ‫שלנו‬ ‫היכולת‬ .‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫עסק‬ ‫לכל‬ ‫גם‬ ‫ותכלס‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מוצר‬ ‫לכל‬ ‫יקר‬ ‫הכי‬ ‫הידע‬ ‫שזה‬ ,‫ורוצים‬ ‫צריכים‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫ברגע‬ ‫כי‬ ‫מקצועיים‬ ‫לא‬ ‫להיות‬ ‫מקום‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫בטירוף‬ ‫מקצועיים‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫אומר‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫הכח‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לנו‬ …‫זה‬ ‫לגבי‬ ‫שלי‬ ‫לטיפים‬ ‫נגיע‬ ‫עכשיו‬ ‫אז‬ .‫הזאת‬ ‫בתעשייה‬ ‫גמורים‬ ‫אנחנו‬ ‫מקצועיים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬
 62. 62. ‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מהנסיון‬ ‫טיפים‬ 2
 63. 63. ‫תהיו‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫בעניינים‬ ‫תהיו‬ .‫בשטח‬ ‫עובדה‬ ‫מציין‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬ ,‫בוטה‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ .‫פשוט‬ ‫ממש‬ ‫זה‬
 64. 64. sidebar.io Designer News Product Hunt Muzli Panda ‫תהיו‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫בעניינים‬ ‫תהיו‬ ‫לשונית‬ ‫כל‬ ‫שבאמצעותם‬ ‫שלכם‬ ‫לדפדפן‬ ‫לתוספים‬ ‫ועד‬ ‫מניוזלטרים‬ ‫החל‬ .‫בעניינים‬ ‫אתכם‬ ‫שישאירו‬ ‫מקורות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ .‫בתחום‬ ‫עדכניים‬ ‫הכי‬ ‫והמקורות‬ ‫המאמרים‬ ‫בכל‬ ‫מוצפת‬ ‫תהיה‬ ‫שלכם‬ ‫בדפדפן‬ ‫חדשה‬ Podcasts for designers
 65. 65. pixelperfect.co.il/newsletter-signup/ sidebar.io Designer News Product Hunt Muzli Panda ‫תהיו‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫בעניינים‬ ‫תהיו‬ Podcasts for designers 
.‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ ‫של‬ ‫הניוזלטר‬ .‫אחד‬ ‫בניוזלטר‬ …‫יחד‬ ..‫אלו‬ ‫וכל‬ ‫בניוזלטר‬ ‫ששיתפתי‬ ‫מאמר‬ ‫כל‬ ‫תקראו‬ ‫שבו‬ ‫חודשיים‬ ‫אחרי‬ .‫בתחום‬ ‫מתחילים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ .‫להרשם‬ ‫בחום‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ‫את‬ ‫משתף‬ ‫אני‬ ‫שם‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ .‫בארץ‬ ‫מהתעשייה‬ 80%‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בעניינים‬ ‫תהיו‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ ‫של‬ ‫השבועי‬ .‫בשבוע‬ ‫מאמרים‬ ‫קריאת‬ ‫של‬ ‫שעות‬ 3-4 ‫לפחות‬ ‫לפנות‬ :‫חשוב‬ .‫בעניינים‬ ‫להשאר‬ ‫בשביל‬ ‫קורא‬ ‫אישית‬ ‫שאני‬ ‫המאמרים‬ .‫להגזים‬ ‫בלי‬ .‫בתחום‬ ‫שלכם‬ ‫מהמקצועיות‬ 50%
 66. 66. ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ !‫לעבודה‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ,‫נסיון‬ ‫צברו‬ ,‫מאסטר‬ ‫להיות‬ ‫שעות‬ 10,000 ‫להתמקצעות‬ ‫שעות‬ 100 ‫מסויים‬ ‫בתחום‬ ‫מקצוענים‬ ‫להיות‬ ‫בשביל‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫מקור‬ ‫דברים‬ ‫ותעצבו‬ ‫פעילים‬ ‫תהיו‬ ‫תמיד‬ …‫עבודה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫כלום‬ ‫עיצבתם‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫עבודה‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שאתם‬ ‫באתרים‬ ,‫באנדרויד‬ ,‫באייפון‬ ‫שלכם‬ ‫לבעיות‬ ‫פתרונות‬ ‫תעצבו‬ .‫עכשיו‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫למה‬ ‫קשורים‬ ‫שלא‬ !‫שבא‬ ‫למה‬ ,ynet-‫ל‬ ,‫לג’ימייל‬ ,‫לגוגל‬ ‫רידיזיין‬ ‫תעשו‬ .‫בהם‬ ‫קוראים‬ ‫שאתם‬ ‫לאתרים‬ ‫רידיזיין‬ ‫תעשו‬ ,‫בהם‬ ‫משמשים‬ !‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫לכו‬ ‫עכשיו‬ ?‫נכון‬ ‫הרבה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שעות‬ 100 .‫האלו‬ ‫השרירים‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫תמיד‬ ‫העיקר‬
 67. 67. ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ !‫לעבודה‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ,‫נסיון‬ ‫צברו‬ v ’‫סקץ‬ ‫על‬ ‫עובד‬ ‫)אני‬ ’‫סקץ‬ ‫או‬ ‫פוטושופ‬ ‫זה‬ ‫עכשיו‬ .‫ממשקים‬ ‫לעיצוב‬ ‫שלכם‬ ‫התוכנה‬ ‫עם‬ ‫איכות‬ ‫זמן‬ …‫שאמרתי‬ ‫כמו‬ .‫התוכנה‬ ‫עם‬ ‫איכות‬ ‫זמן‬ ‫העיקר‬ ‫אבל‬ ,Adobe Comet ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ ‫ובהמשך‬ ,(‫בלבד‬
 68. 68. ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ !‫לעבודה‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ,‫נסיון‬ ‫צברו‬ v ‫טכנולוגיות‬ ,‫להשראה‬ ‫תחשפו‬ ,‫מעניינים‬ ‫אנשים‬ ‫תפגשו‬ ‫שם‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ .‫בתחום‬ ‫ואירועים‬ ‫לכנסים‬ ‫גם‬ ‫לכו‬ To connect the dots ‫רק‬ ‫תוכלו‬ .‫לטובתכם‬ ‫יבואו‬ ‫מתי‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫קשרים‬ ‫ותפתחו‬ ,‫חדשות‬ https://www.youtube.com/watch?v=sr07uR75Qk0 …‫בדיעבד‬
 69. 69. ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ !‫לעבודה‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ,‫נסיון‬ ‫צברו‬ v ‫שלהם‬ ‫לפורטפוליו‬ ‫מגניבות‬ ‫עבודות‬ ‫עוד‬ ‫לכם‬ ‫ייצור‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ ..‫מגניבות‬ ‫לכם‬ ‫שנראות‬ ‫עיצוב‬ ‫בתחרויות‬ ‫תשתתפו‬ ‫טובה‬ ‫מתחרות‬ ‫שמקבלים‬ ‫חשיפה‬ ‫בנוסף‬ .‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫יצאו‬ ‫גם‬ ‫והן‬ ‫עליהן‬ ‫לעבוד‬ ‫כיף‬ ‫הכי‬ ‫ולכן‬ ‫לקוח‬ ‫אין‬ .‫בונוס‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫תזכו‬ ‫אם‬ .‫להמשך‬ ‫הרבה‬ ‫שווה‬
 70. 70. ‫נעים‬ ‫לא‬ ‫במצב‬ ‫להתקל‬ ‫מאשר‬ ‫עדיף‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫וחוקי‬ ‫טכני‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫תעשו‬
 71. 71. ‫נעים‬ ‫לא‬ ‫במצב‬ ‫להתקל‬ ‫מאשר‬ ‫עדיף‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫וחוקי‬ ‫טכני‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫תעשו‬ ‫אנשי‬ ‫הם‬ .’‫וכו‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫מול‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיעשה‬ ‫כדי‬ ‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫של‬ ‫שירותיו‬ ‫את‬ ‫ותשכרו‬ .‫חוקי‬ ‫עסק‬ ‫פתחו‬ .‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫מקצוע‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫העניין‬ ‫לצורך‬ ‫או‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫להיות‬ ‫להתיימר‬ ‫לנו‬ ‫ואסור‬ ‫כמונו‬ ‫בדיוק‬ ‫מקצוע‬
 72. 72. ‫נעים‬ ‫לא‬ ‫במצב‬ ‫להתקל‬ ‫מאשר‬ ‫עדיף‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫וחוקי‬ ‫טכני‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫תעשו‬ .‫בהמשך‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫אפרט‬ .‫שלכם‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫שפצרו‬
 73. 73. ‫נעים‬ ‫לא‬ ‫במצב‬ ‫להתקל‬ ‫מאשר‬ ‫עדיף‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫וחוקי‬ ‫טכני‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫תעשו‬ ‫צריך‬ ‫איתם‬ ‫וגם‬ ‫משפחה‬ ‫זה‬ ‫מחוזה‬ ‫פטור‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫היחידים‬ !‫טובים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫גם‬ !‫תמיד‬ !‫חוזה‬ ‫תעשו‬ ‫תמיד‬ .‫ציפיות‬ ‫לתאם‬ ‫כדי‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫לשבת‬
 74. 74. http://www.pixelperfect.co.il/freebies/retainer-contract/ ‫נעים‬ ‫לא‬ ‫במצב‬ ‫להתקל‬ ‫מאשר‬ ‫עדיף‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫וחוקי‬ ‫טכני‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫תעשו‬ ‫אני‬ .‫משתמש‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לתמחר‬ ‫איך‬ ‫ובכלל‬ ,‫חוזה‬ ‫כתיבת‬ ‫בנושא‬ ‫למאמר‬ ‫קישור‬ ‫הנה‬ .‫חינם‬ ‫להורדה‬ ‫שלי‬ ‫החוזה‬ ‫של‬ ‫מקור‬ ‫הקובץ‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫משתף‬
 75. 75. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫תמיד‬ ,‫עתידיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לעצמנו‬ ‫לייצר‬ ‫בשביל‬ ‫וגם‬ ,‫לקוחות‬ ‫קהל‬ ‫ליצור‬ ‫בשביל‬ ?‫למה‬ !‫תמיד‬ .‫ומכרים‬ ‫ועם‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ,‫משפחה‬
 76. 76. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ …‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מדברים‬ ‫אתם‬
 77. 77. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ …‫אנשים‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫ידברו‬ ‫הם‬
 78. 78. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ …‫המסר‬ ‫את‬ ‫תעבירו‬ …‫לקוחות‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
 79. 79. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ .‫פרויקטים‬ ‫על‬ ‫איתכם‬ ‫יסגרו‬ (‫כולם‬ ‫)לא‬ ‫מהם‬ ‫וחלק‬ …‫אליכם‬ ‫שלהם‬ ‫חברים‬ ‫יפנו‬ ‫האלו‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ …‫סטטיסטית‬ …‫ואז‬
 80. 80. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬
 81. 81. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬
 82. 82. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ .‫מחו”ל‬ ‫ללקוחות‬ ‫שלכם‬ ‫הפריצה‬ ‫תהיה‬ ‫זאת‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫אולי‬ ‫ואז‬
 83. 83. ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫בכנסים‬ ,‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לקוחות‬ ‫קהל‬ ‫בונים‬ ‫ככה‬
 84. 84. ‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעשו‬ ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬ .‫הקישור‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ .‫אותם‬ ‫לקרוא‬ ‫ממליץ‬ ‫ממש‬ ‫ואני‬ ‫בנושא‬ ‫מאמרים‬ ‫סדרת‬ ‫כתבתי‬ ,‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ …3-‫ל‬ ‫מתחלקים‬ ‫עבודה‬ ‫שמחפשים‬ ‫למי‬ ‫הטיפים‬ ‫בגדול‬
 85. 85. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫הראיון‬ ‫לפני‬ …‫הראיון‬ ‫לפני‬ ‫ההתכוננות‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫החלק‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 86. 86. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ?‫להתקבל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫עיצוב‬ ‫עבודת‬ ‫סוג‬ ‫לאיזה‬ ‫לכם‬ ‫יעבוד‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ ?‫להם‬ ‫עבד‬ ‫מה‬ ‫בה‬ ‫מתראיינים‬ ‫שאתם‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫תעשו‬ !‫חשיבה‬ ‫להראות‬ ‫צריך‬ ‫שלכם‬ ‫עבודות‬ ‫תיק‬ ‫חיים‬ ‫מהקורות‬ ‫חשוב‬ ‫יותר‬ ‫שלכם‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫חיים‬ ‫בקורות‬ ‫בולט‬ ‫במקום‬ ‫קשר‬ ‫פרטי‬ ‫שלכם‬ ‫חיים‬ ‫והקורות‬ ‫עבודות‬ ‫מהתיק‬ ‫רלונטי‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫תנקו‬ ‫להתעלם‬ ‫לא‬ - ‫נסיון‬ ‫שנות‬ ‫מינימום‬ ‫לפני‬ ‫תתכוננו‬ ‫הראיון‬ ‫לפני‬ ‫במאמר‬ ‫פירוט‬ …‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 87. 87. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫עצמו‬ ‫בראיון‬ .‫אליהם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫שצריך‬ ‫אחרים‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫עצמו‬ ‫בראיון‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 88. 88. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלכם‬ ‫באתר/פורטפוליו‬ ‫הראתם‬ ‫שלא‬ ‫חומרים‬ ‫לפגישה‬ ‫תביאו‬ ‫מלא‬ ‫בגודל‬ ‫מלאים‬ ‫מסכים‬ ‫לראיון‬ ‫איתכם‬ ‫תביאו‬ ‫תכלס‬ ‫דברו‬ .‫ולמה‬ ‫החלטות‬ ‫לקחתם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫עצמו‬ ‫בראיון‬ ‫במאמר‬ ‫פירוט‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 89. 89. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ (‫יש‬ ‫)אם‬ ‫הבית‬ ‫במבחן‬ …‫למשקיעים‬ ‫פרזנטציה‬ ‫מכינים‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫ללקוחות‬ ‫לעבודות‬ ‫גם‬ ‫תופס‬ ‫וזה‬ …‫בית‬ ‫מבחן‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 90. 90. ?‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫צ’קינג‬ ‫דאבל‬ ‫תעשו‬ ‫כלום‬ ‫שכחתם‬ ‫שלא‬ ‫לוודא‬ ‫המבחן‬ ‫את‬ ‫מסיימים‬ ‫שאתם‬ ‫אחרי‬ ‫יום‬ ‫קחו‬ (‫יש‬ ‫)אם‬ ‫הבית‬ ‫במבחן‬ ‫במאמר‬ ‫פירוט‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ ‫למעצבים‬ ‫טיפים‬
 91. 91. ‫אחרונה‬ ‫נקודה‬ The Designer’s seat at the table .‫לארגון‬ ‫מביאים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ליתרון‬ ‫המודעות‬ ‫ואת‬ ‫הכח‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כבר‬ ‫התחלנו‬ ‫מעצבים‬ ‫בתור‬ ‫אנחנו‬ …‫אחרונה‬ ‫ונקודה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫תמיד‬ ‫ולשאוף‬ ‫מקצועיים‬ ‫להיות‬ ‫עלינו‬ .‫בארגון‬ ‫מוצר‬ ‫המעצב‬ ‫של‬ ‫בחשיבותו‬ ‫להכיר‬ ‫מתחילים‬ ‫כולו‬ ‫בעולם‬ …‫משכורות‬ ‫ואפרופו‬ .‫שלנו‬ ‫במשכורות‬ ‫יתבטא‬ ‫זה‬ .‫הזה‬ ‫לדבר‬ ‫המודעות‬
 92. 92. ‫אחרונה‬ ‫נקודה‬ The Designer’s seat at the table 76,000 38,000 44,000 32,50038,000 11,500 19,000 ‫א‬‫ח‬‫ר‬ ‫ד‬‫פ‬‫ו‬‫ס‬‫ו‬‫ה‬‫פ‬‫ק‬‫ה‬ ‫ח‬‫ב‬‫ר‬‫ו‬‫ת‬‫ב‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ו‬‫ת‬ ‫ו‬‫מ‬‫ע‬‫ל‬‫ה‬ ‫ח‬‫ב‬‫ר‬‫ו‬‫ת‬‫ק‬‫ט‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬ ‫ח‬‫ב‬‫ר‬‫ת‬‫ס‬‫ט‬‫ר‬‫ט‬‫א‬‫פ‬‫ג‬‫ד‬‫ו‬‫ל‬‫ה‬ )‫ע‬‫ד‬500‫א‬‫י‬‫ש‬( ‫ס‬‫ט‬‫ו‬‫ד‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ח‬‫ב‬‫ר‬‫ו‬‫ת‬ ‫פ‬‫ר‬‫ס‬‫ו‬‫ם‬ ‫פ‬‫ר‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ס‬ ‫בארץ‬ (‫פרינט‬ + ‫)דיגיטלי‬ ‫גרפיים‬ ‫למעצבים‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫המשכורות‬ ‫חברה‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ,‫ברוטו‬ ,‫בש”ח‬ ‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ ‫מאת‬ ‫מעצבים‬ ‫משכורות‬ ‫סקר‬ pixelpelperfect.co.il 2015 ‫אוקטובר‬ ,‫בלבד‬ ‫בארץ‬ ‫אנשים‬ +1000 ‫מאת‬ ‫מדגם‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫כך‬ ,‫הסקר‬ ‫על‬ ‫ענו‬ ‫אנשים‬ 1000 ‫מעל‬ .‫מעצבים‬ ‫משכורות‬ ‫סקר‬ ‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬ ‫עשיתי‬ 2015 ‫באוקטובר‬ ‫מלאים‬ ‫נתונים‬ .‫מאלו‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫ויש‬ ,‫קטגוריה‬ ‫כל‬ ‫מתוך‬ ‫הגבוהות‬ ‫המשכורות‬ ‫הנה‬ .‫בארץ‬ ‫העיצוב‬ ‫לתעשיית‬ ‫מעולה‬ .‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬ ‫יתפרסמו‬
 93. 93. ‫בונוס‬ ‫נקודת‬ Kill your ego. Help eachother. ‫אתכם‬ ‫שיהרוג‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫שלכם‬ ‫האגו‬ ‫את‬ ‫תהרגו‬ .‫להשתפר‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫לעזור‬ ‫חייבים‬ ‫אנחנו‬ …‫אחרון‬ ‫נושא‬ ‫מוזמנים‬ ‫כולכם‬ .‫זה‬ ‫על‬ ‫תכתבו‬ ?‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫בו‬ ‫באופי‬ ‫משהו‬ ‫פיצחתם‬ !‫תשתפו‬ ?‫במשהו‬ ‫הצלחה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ .‫מקצועית‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫ידע‬ .‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬ ‫מאמר‬ ‫באמצעות‬ ‫בארץ‬ ‫המעצבים‬ ‫לקהילת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שנפיץ‬ ‫אדאג‬ ‫ואני‬ ‫אותי‬ ‫לשתף‬ .‫שלכם‬ ‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫הטעות‬ ‫זאת‬ ‫כי‬ ‫לעצמכם‬ ‫ידע‬ ‫שום‬ ‫לשמור‬ ‫לא‬ .‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫ללמוד‬ ‫יכולים‬ ‫כולנו‬ .‫ציבורי‬
 94. 94. !‫תודה‬ ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ ‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ sagi@pixelperfect.co.il pixelperfect.co.il (: ‫אהבתם‬ ‫אם‬ ‫הזאת‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫שתפו‬ …‫ו‬

Notas del editor

 • המצגת הבאה היא חשובה מאוד לדעתי למתחילים בתחום, אבל חלקה גם מיועדת למעצבים מנוסים. תהנו!
 • קצת עליי… אני עושה UI ו-UX
 • וזה משלב את האפיון וחווית המשתמש עם עיצוב ויזואלי של ממשקים
 • או בשפה שמכנים אותה היום - עיצוב מוצר
 • זה הטיימליין שלי… הסטארטאפ האחרון שלי נקנה על ידי סימילרווב ונכון לעכשיו (דצמבר 2015) אנחנו כל הצוות שם. אני כיום מוביל שם את העיצוב, התחלתי כמעצב יחיד וכיום כבר יש תחתיי 5 מעצבים.
 • המצגת מתחלקת לשניים
 • תמיד חשבנו על עצמנו כהאומנים המיוסרים. לי אישית אמרו שאין כסף בעיצוב אז לא כדאי שאכנס לתחום הזה בכלל
 • אבל המציאות היא שאנחנו הרוקסטארים החדשים.
 • ויש המווווון כסף שם בחוץ
 • ויש לנו לקוחות
 • והם אחראים על הלחם וחמאה שלנו
 • לקוחות יכולים לבוא בכל מני צורות
 • הלקוח פונה אלינו עם בעיה מסויימת, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לייעץ לו לגבי מה שהוא צריך, וגם לדעת לתמחר בהתאם. צריך להבין במגוון רחב של נושאים. אז באילו נושאים אנחנו צריכים להבין? ומה לקוח פוטנציאלי כבר יכול לבקש מאיתנו לעשות עבורו? בואו ניקח מקרה בוחן של לקוח (יחסית די) טיפוסי עם עסק שכרגע נמצא אופליין…
 • ניקח יהלומן לדוגמה.
 • היהלומן שלנו רוצה אתר לעסק שלו. הוא בא אלינו ומבקש אתר. עכשיו… מה זה דורש מאיתנו שלקוח בא אלינו עם דרישה לעצב/לבנות אתר?
 • זה אומר לבנות לו דף בית יפה… לתקשר את המותג שלו בצורה ראויה באינטרנט.
 • אבל רגע, בואו לא נשכח שהלקוח שלנו יהלומן, והוא כנראה צריך קטלוג למוצרים שלו… זה אומר לעצב טמפלטים של קטלוג… זה עוד הרבה עבודה בשבילנו
 • וכל מוצר בקטלוג צריך דף משלו. דף מוצר.
 • והנה פתאום הלקוח יכול להחליט שהוא רוצה גם למכור את המוצרים שלו באתר. כלומר עכשיו יש לנו עבודה של לעצב עגלת קניות, תהליך קניה, טפסי הכנסת פרטי תשלום, וכל מטרת האתר משתנה כדי לשרת את הקנייה של מוצרים.
 • וכמובן שהאתר חייב להיות רספונסיבי. היום כל אתר חייב להיות. אסור לעשות היום אתרים לא רספונסיביים. אפרט על זה בהמשך.
 • אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה למה שסמאשינג מגזין עשו בעיצוב הרספונסיבי שלהם בזמנו (זה השתנה מאז אבל הדוגמה הזאת מעולה עדיין)
 • תראו איך התפריט מתכווץ
 • אז האתר הושלם, ועכשיו יש לנו עוד עבודה…
 • הלקוח רוצה להריץ קמפיינים שיווקיים לחגים, אז יש לנו באנרים לעצב. זו משימה ענקית והאמת שיש סטודיאוים מסויימים שעושים רק באנרים.
 • ולכל עבודת באנרים יש גם עבודות ריסייזינג שזה המון עבודה.
 • ובאנר הרי חייב להוביל לאיפשהו.. ל..דפי נחיתה.
 • וכאשר אנחנו מעצבים דפי נחיתה אנחנו צריכים גם להבין בעיצוב מונחה conversion (המרה).
 • הבלוג הוא גם משימה ממש הכרחית לכל בעל עסק. עסק אונליין בלי בלוג הוא לא רלונטי. content marketing זה מה שידרג עסק גבוה בגוגל, יביא תנועה לאתר, ויגדל את הרשימת תפוצה שלאחר מכן מאפשר לפמפם פרסומות באימייל ובכך ליצור לקוחות חדשים. צריך לדעת לעצב בלוגים, זו משימה טיפוגרפית לא פשוטה.
 • יש אינסוף דברים שאפשר לעצב באתר, אבל גם באתר עצמו יש מפלצות שאנחנו צריכים לעצב. כלומר, אפילו ווידג’ט שיושב בסיידבר יכול להפוך למפלצת (פעם יצא לי לעבוד 20 שעות על ווידג’ט יחיד באתר).
 • כמובן שאנחנו צריכים להבין גם במערכות ניהול תוכן, לייעץ ללקוח מה הוא צריך.
 • מערכות ניהול תוכן יש בכל הצורות ובכל הצבעים, אבל צריך להבין מה הכי מתאים ללקוח שלכם. וורדפרס הכי פופולארית נכון להיום בתחום האתרים הרגילים (ללא קניה באתר) בעוד ש-Shopify ממש טובים באתרי סחר מקוון (שבהם אפשר לקנות מוצרים, דיגטליים או פיזיים). אנחנו עם השנים נצבור בכל אלו נסיון. היתרון הגדול הוא שהמערכות האלו לרוב לא מסובכות ללמידה ואנחנו נוכל אחר כך גם ללמוד איך לבנות אתרים בעצמנו באמצעות האתרים הללו ולהזין לתוכם תכנים וזה עוד שעות עבודה בשבילנו.
 • ועוד לא דיברנו על שום דבר חוץ מעיצוב אתרים…
 • אז לפני שממשיכים - הנה כמה טיפים ממני בנושא הזה
 • לקוחות יבואו ויבקשו דברים מסויימים שהם לא מבינים למה הם נכנסים ומה הם באמת צריכים. אז תמיד תשאלו לקוחות כבר על הפגישה לפני שאתם מוצאים הצעת מחיר מה הם צריכים? מי המשתמשים שלהם? מה המטרה שלהם באתר אותו הם רוצים לבנות?
 • ואם אתם פרילנס, תגבו את השכר שלכם בצורה שעתית. כל המידע נמצא במאמר המצורף פה בלינק.
 • להשראה אני ממליץ בחום לעקוב אחרי השראה בשישי שלנו, כי אנחנו עושים אוסף של 7 אתרים יפים כל שבוע, ואפשר לשאוב המון השראה מזה.
 • עכשיו שתי עובדות בשטח
 • עכשיו בואו נדבר על סוג לקוח אחר שמאוד מקובל בארץ - הסטרטאפיסט. ולו יש רעיון לאפליקציה.
  מה שונה אתר מאפליקציה? שאתר בא לייצג עסק באינטנט אבל אפליקציה היא העסק לרוב האנשים.
 • יזם בא עם רעיון טוב
 • מגייס כסף ועכשיו פונה אלינו שנעצב לו את האפליקציה.
 • אז בואו נראה מה יהיה לנו לעשות פה בשביל לקוח שהוא סטרטאפ, בהתחשב שאנחנו המעצב/ת היחיד/ה (בינתיים)
 • התדמית הויזואלית. אנחנו צריכים ידע בעיצוב מותג, ואם לא את זה אז יכולת ניהול פרויקטים כדי לנהל חברה חיצונית שתעשה את זה.
 • עיצוב האפליקציה.
 • שזה חתיכת דבר! זה עיצוב המוצר. זה משלב יכולות תכנון ופרודקט עם ביצוע ברמה ויזואלית גבוהה. השילוב המושלם בין הבנה של פסיכולוגיה, לידע בטכנולוגיות קיימות, לנסיון וכשרון ביסודות העיצוב.
 • כמובן שנצטרך מתישהו גם לעצב את האתר לאפליקציה הזאת. אגב תרגיל מעולה למחשבה על העיצוב של האפליקציה עצמה הוא לעצב כבר את דף הבית של האפליקציה, כי תכלס שמעצבים את דף הבית צריך להחליט מה אנחנו רוצים להבליט בין כל הפיצ’רים של האפליקציה שאנחנו עובדים עליה. מה מבדל אותה מהמתחרים? מאמר מעולה מאת ג’ולי זאו, דיירקטורית של עיצוב בפייסבוק, מדבר בדיוק על זה - https://medium.com/the-year-of-the-looking-glass/design-the-beginning-b8e61081ce42
 • סט אייקונים לאפליקציה שזה גם עבודה תמיד
 • חומרים שיווקיים עי תמיד צריך.. באנרים, דפי נחיתה, סתם demos לשיתופי פעולה
 • תמיד האפליקציה גם משתנה תוך כדי…
 • והאתר בהתאם :) והכל תוך כדי משימות אחרות…
 • ולגבי האפליקציה… יש עשרות סוגי פלטפורמות קיימות היום (וזה עוד לא כולל את ה-IOT ו-VR).
 • ולכל פלטפורמה יש לנו גם עשרות מערכות הפעלה, אולי 5 מערכות הפעלה פופולאריות. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל עבודה על כל אחת מהפלטפורמות הללו. צפו פגיעה.
 • אז מה עושים שמישהו מגיע אלינו עם עבודה על פלטפורמה שעוד לא הכרנו? ברוכים הבאים לעבודה בסטרטאפ…
 • אבל האמת שהתשובה פשוטה… מתחילה בג’ נגמרת בל’
 • פשוט חפשו את מה שאתם צריכים בגוגל… זה הכל.
 • אבל חפשו בצורה ספציפית. לדוגמה אם לקוח רוצה שתעצבו עבורו אפליקציה לאנדרויד החיפושים שלכם יהיו:
  What resolution would be best for designing for android devices
  Free android device mockup
  Freebie material design elements
  וכו’
 • אז דיברנו על אתרים, ודיברנו על אפליקציות, אבל לא דיברנו על היתרון המשמעותי שלנו כמעצבי מוצרים דיגיטליים….
 • היכולת שלנו לעבוד ישירות עם בעלי המוצר, ולעזור להם לבנות את ה-Vision של המוצר שלהם. יש לנו את היכולת להבין מה המשתמשים של מוצר צריכים ורוצים, שזה הידע הכי יקר לכל מוצר דיגיטלי ותכלס גם לכל עסק באשר הוא. לנו יש את הכח. אבל זה גם אומר שאנחנו חייבים להיות מקצועיים בטירוף. אין פה מקום להיות לא מקצועיים כי ברגע שאנחנו לא מקצועיים אנחנו גמורים בתעשייה הזאת. אז עכשיו נגיע לטיפים שלי לגבי זה…
 • זה ממש פשוט. וזה לא עניין של להיות בוטה, אני פשוט מציין עובדה בשטח.
 • יש הרבה מקורות שישאירו אתכם בעניינים. החל מניוזלטרים ועד לתוספים לדפדפן שלכם שבאמצעותם כל לשונית חדשה בדפדפן שלכם תהיה מוצפת בכל המאמרים והמקורות הכי עדכניים בתחום.
 • וכל אלו.. יחד… בניוזלטר אחד. הניוזלטר של פיקסל פרפקט. אני ממליץ בחום להרשם. אפילו אם אתם מתחילים טוטאליים בתחום, חודשיים שבו אתם קוראים כל לינק בניוזלטר השבועי של פיקסל פרפקט ואתם כבר תהיו בעניינים יותר מ80% מהתעשייה בארץ. למה? כי שם אני משתף את המאמרים שאני אישית קורא בשביל להשאר בעניינים. השילוב של הניוזלטר של פיקסל פרפקט עם התוסף Muzli או Panda זה כל מה שאתם צריכים. כמובן ח-י-י-ב-י-ם לפנות לפחות 3-4 שעות של קריאת מאמרים בשבוע. אפשר לפרוש את זה לקריאה רק בערבים או בבקרים או הכל בבת אחת בשישי בבוקר. איך שתעדיפו - אבל תפנו לזה זמן. זה בערך 50% מהמקצועיות שלכם בתחום.
 • גם אם אין לכם עבודה, וגם אם עוד לא עיצבתם כלום וגם אם יש לכם עבודה… תמיד תהיו פעילים ותעצבו דברים שלא קשורים למה שאתם עושים עכשיו.
  תעצבו פתרונות לבעיות שלכם באייפון, באנדרויד, באתרים שאתם משמשים בהם, תעשו רידיזיין לאתרים שאתם קוראים בהם. תעשו רידיזיין לגוגל, לג’ימייל, ל-ynet, למה שבא! העיקר תמיד לעבוד על השרירים האלו. 100 שעות זה לא הרבה נכון? עכשיו לכו לעשות את זה!
 • כמו שאמרתי… זמן איכות עם התוכנה שלכם לעיצוב ממשקים. עכשיו זה פוטושופ או סקץ’ (אני עובד על סקץ’ בלבד), ובהמשך אולי זה יהיה Adobe Comet, אבל העיקר זמן איכות עם התוכנה.
 • לכו גם לכנסים ואירועים בתחום. למה? כי שם תפגשו אנשים מעניינים, תחשפו להשראה, טכנולוגיות חדשות, ותפתחו קשרים שאתם לא יודעים מתי יבואו לטובתכם. תוכלו רק To connect the dots בדיעבד… https://www.youtube.com/watch?v=sr07uR75Qk0
 • תשתתפו בתחרויות עיצוב שנראות לכם מגניבות.. למה? כי זה ייצור לכם עוד עבודות מגניבות לפורטפוליו שלהם אין לקוח ולכן הכי כיף לעבוד עליהן והן גם יצאו יותר טוב כתוצאה מכך. בנוסף חשיפה שמקבלים מתחרות טובה שווה הרבה להמשך. אם תזכו זה רק בונוס.
 • אין מה להסביר פה…
 • פתחו עסק חוקי. ותשכרו את שירותיו של רואה חשבון כדי שיעשה לכם את העבודה מול מס הכנסה וכו’. הם אנשי מקצוע בדיוק כמונו ואסור לנו להתיימר להיות רואי חשבון או לצורך העניין כל בעל מקצוע שאנחנו לא.
 • שפצרו את קורות החיים שלכם. אפרט על זה בהמשך.
 • תמיד תעשו חוזה! תמיד! גם עם חברים טובים! היחידים שיש להם פטור מחוזה זה משפחה וגם איתם צריך לשבת על חוזה כדי לתאם ציפיות.
 • הנה קישור למאמר בנושא כתיבת חוזה, ובכלל איך לתמחר עם לקוחות בתחום של חווית משתמש. אני משתף בו את הקובץ מקור של החוזה שלי להורדה חינם.
 • בשביל ליצור קהל לקוחות, וגם בשביל לייצר לעצמנו הזדמנויות עתידיות, תמיד דברו על מה שאתם עושים עם משפחה, עם חברים, ועם ומכרים. תמיד! למה?
 • אתם מדברים עם אנשים…
 • הם ידברו עם עוד אנשים…
 • אם אתם מחפשים לקוחות… תעבירו את המסר…
 • ואז… סטטיסטית… חלק מהאנשים האלו יפנו חברים שלהם אליכם… וחלק מהם (לא כולם) יסגרו איתכם על פרויקטים.
 • ואז אולי יום אחד זאת תהיה הפריצה שלכם ללקוחות מחו”ל.
 • ככה בונים קהל לקוחות
 • אם אתם מחפשים עבודה, כתבתי סדרת מאמרים בנושא ואני ממש ממליץ לקרוא אותם. לחצו על הקישור. בגדול הטיפים למי שמחפשים עבודה מתחלקים ל-3…
 • החלק הראשון הוא ההתכוננות לפני הראיון…
 • צריך לחשוב על כל הדברים הללו… פירוט במאמר
 • בראיון עצמו יש דברים אחרים שצריך לשים לב אליהם.
 • פירוט במאמר
 • אם יש מבחן בית… וזה תופס גם לעבודות ללקוחות או אפילו אם מכינים פרזנטציה למשקיעים…
 • פירוט במאמר
 • ונקודה אחרונה… אנחנו בתור מעצבים התחלנו כבר לקבל את הכח ואת המודעות ליתרון שאנחנו מביאים לארגון. בעולם כולו מתחילים להכיר בחשיבותו של המעצב מוצר בארגון. עלינו להיות מקצועיים ולשאוף תמיד לקדם את המודעות לדבר הזה. זה יתבטא במשכורות שלנו. ואפרופו משכורות…
 • באוקטובר 2015 עשיתי בפיקסל פרפקט סקר משכורות מעצבים. מעל 1000 אנשים ענו על הסקר, כך שיש לי מדגם מעולה לתעשיית העיצוב בארץ. הנה המשכורות הגבוהות מתוך כל קטגוריה, ויש לא מעט מאלו. נתונים מלאים יתפרסמו בפיקסל פרפקט.
 • נושא אחרון… אנחנו חייבים לעזור אחד לשני להשתפר. תהרגו את האגו שלכם, כי אם לא הוא זה שיהרוג אתכם מקצועית. יש לכם הצלחה במשהו? תשתפו! פיצחתם משהו באופי בו אתם עובדים? תכתבו על זה. כולכם מוזמנים לשתף אותי ואני אדאג שנפיץ את זה לקהילת המעצבים בארץ באמצעות מאמר בפיקסל פרפקט. ידע צריך להיות ציבורי. כולנו יכולים ללמוד אחד מהשני. לא לשמור שום ידע לעצמכם כי זאת הטעות הכי גדולה שלכם.
 • תודה :) שתפו את המצגת הזאת אם אהבתם! שתפו את הידע.

×